Cercetarea stiintifica in invatamintul superior | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cercetarea stiintifica -
SECTIUNEA 1
Cercetarea stiintifica in invatamintul superior

Art. 124. -

Cercetarea stiintifica in invatamintul superior se realizeaza pe baza planurilor anuale si de perspectiva, parte integranta a planului national unic de dezvoltare economico-sociala.

Intreaga orientare a activitatii de cercetare stiintifica din invatamintul superior trebuie sa asigure participarea cadrelor didactice si studentilor la rezolvarea problemelor esentiale legate de dezvoltarea economica si sociala a tarii, de progresul stiintei si culturii.

Art. 125. -

In raport de profilul institutiei de invatamint superior, cadrele didactice si studentii au obligatia de a participa la activitatea de cercetare stiintifica, proiectare tehnologica si de introducere a progresului tehnic, precum si la activitatea de cercetare in celelalte domenii de specialitate.

Personalul didactic desfasoara activitatea de cercetare potrivit sarcinilor stabilite prin normele de munca.

Studentii participa la activitatea de cercetare impreuna cu personalul didactic si de cercetare stiintifica pe baza sarcinilor stabilite prin planurile de invatamint.

Art. 126. -

Activitatea de cercetare in domeniul stiintelor tehnice, economice, ale naturii si medicale se desfasoara impreuna si in cadrul institutelor centrale si al academiilor de profil, sub conducerea acestora, si face parte integranta din planurile unitare de cercetare pe ramuri si domenii ale stiintei.

Activitatea de cercetare in domeniul stiintelor sociale si politice se desfasoara, de regula, in catedrele si unitatile de cercetare din invatamint, sub conducerea Ministerului Educatiei si Invatamintului, in colaborare cu Academia de Stiinte Sociale si Politice.

Art. 127. -

Coordonarea unitara a activitatii de cercetare stiintifica din invatamint se face de catre Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie si Ministerul Educatiei si Invatamintului, impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, iar pe ramuri si domenii ale stiintei, de catre institutele centrale de cercetare si academiile de stiinte.

Art. 128. -

Unitatile de invatamint superior raspund de buna organizare a participarii cadrelor didactice si a studentilor la activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si de integrarea laboratoarelor si a bazei materiale proprii in cadrul institutelor centrale de cercetare si al academiilor de profil.

Activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor didactice si studentilor se desfasoara pe baza de contracte de cercetare incheiate, potrivit legii, cu unitatile socialiste.

Art. 129. -

Personalul didactic din invatamintul superior are obligatia si poarta raspunderea pentru antrenarea studentilor la rezolvarea sarcinilor de cercetare stiintifica, pentru indrumarea si orientarea corespunzatoare a activitatii cercurilor tehnico-stiintifice studentesti si dezvoltarea la studenti a pasiunii pentru nou, pentru insusirea celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, ale cunoasterii umane.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Invatamintul prescolar
Invatamintul primar si gimnazial
Invatamintul liceal
Invatamintul profesional si de maistri
Invatamintul superior
Cursurile de calificare si invatamintul agrozootehnic de masa
Perfectionarea pregatirii personalului muncitor
Pregatirea profesionala, stiintifica si culturala
Activitatea politico educativa si studiul stiintelor sociale in invatamint
Cercetarea stiintifica in invatamintul superior
Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
;
se încarcă...