Baza materiala a invatamintului | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL 11 Baza materiala a invatamintului

Art. 182. -

Pentru realizarea sarcinilor ce le revin, institutiile de invatamint dispun, potrivit legii, in functie de profil si gradul de invatamint, de spatii de invatamint, laboratoare, cabinete, ateliere sau unitati de productie, proiectare si cercetare, biblioteci, internate, camine si cantine, baze sportive si altele asemenea.

Art. 183. -

Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat si consiliile populare care au in dubla subordonare unitati de invatamint asigura, direct sau prin unitati din sistemul lor, baza materiala necesara functionarii in bune conditii a acestora.

Unitatile de invatamint sint sprijinite si de alte unitati socialiste care, pe baza planurilor de colaborare, pot asigura utilaje, instalatii si aparate prin transfer, materiale si scule contra cost, precum si asistenta tehnica pentru buna desfasurare a activitatii practice.

Dotarea cu mijloace necesare desfasurarii activitatii didactice a unitatilor de invatamint se face pe baza baremurilor aprobate potrivit normelor legale.

Art. 184. -

Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a invatamintului se asigura prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.

Fondurile pentru finantarea unitatilor de invatamint de toate gradele se asigura in conditiile stabilite de lege.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Principii generale
Sistemul de invatamint
Invatamintul in limbile nationalitatilor conlocuitoare
Bazele generale ale educatiei si invatamintului
Cercetarea stiintifica
Educatia fizica si sportul in invatamint
Personalul didactic
Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Conducerea unitatilor de invatamint
Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Baza materiala a invatamintului
Dispozitii comune, finale si tranzitorii
;
se încarcă...