Art 173 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului -
Art. 173.
-

Ministerul Educatiei si Invatamintului are urmatoarele atributii principale:

a) raspunde de continutul, organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ in toate unitatile de invatamint;

b) conduce, indruma si controleaza activitatea didactica, metodica, educativa si stiintifica a unitatilor de invatamint;

c) indruma si controleaza, impreuna cu organizatiile de copii si tineret, activitatea politico-ideologica, cultural-artistica si sportiva desfasurata in unitatile de invatamint;

d) elaboreaza, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate, proiectele planurilor de scolarizare, ale retelei si profilurilor unitatilor de invatamint;

e) elaboreaza si, dupa caz, aproba, potrivit legii, planurile de invatamint si programele scolare;

f) organizeaza activitatea de cercetare stiintifica pedagogica;

g) asigura, impreuna cu celelalte organe centrale interesate, elaborarea si imbunatatirea continua a manualelor, stabileste planul de editare a acestora, conduce si indruma presa pedagogica, activitatea de informare si documentare din invatamint;

h) asigura elaborarea si aplicarea unitara, potrivit legii, a sistemului de pregatire si perfectionare a personalului didactic, de cercetare stiintifica, de conducere, indrumare si control din intregul invatamint si alte unitati subordonate;

i) asigura cadrele didactice necesare pentru toate unitatile de invatamint, numeste, transfera personalul didactic si acorda gradele didactice potrivit legii;

j) organizeaza, prin institutiile de invatamint superior, invatamintul postuniversitar si doctoratul si confirma titlurile stiintifice;

k) indruma, organizeaza si controleaza, impreuna cu Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, academiile de stiinte si institutele centrale de cercetare, ministerele si celelalte organe centrale interesate, activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica din unitatile de invatamint si de cercetare subordonate Ministerului Educatiei si Invatamintului;

l) indruma si coordoneaza activitatea de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului muncitor din unitatile socialiste, potrivit legii;

m) asigura aplicarea prevederilor legale privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material elevilor si studentilor;

n) organizeaza repartizarea nominala a absolventilor invatamintului superior si urmareste asigurarea locurilor de munca, potrivit legii, absolventilor invatamintului obligatoriu de 10 ani si ai invatamintului liceal care nu continua studiile in forme superioare, precum si absolventilor invatamintului profesional;

o) aproba planurile si programele de invatamint la disciplinele de cultura generala, sociale si de educatie cetateneasca predate in scolile pentru pregatirea personalului de cult si controleaza desfasurarea procesului de invatamint;

p) organizeaza schimburi sau alte actiuni in probleme de invatamint si de colaborare stiintifica, pe baza sarcinilor ce-i revin din acorduri cultural-stiintifice sau alte intelegeri internationale.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Art 163 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 164 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 165 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 166 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 167 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 168 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 169 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 170 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 171 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 172 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 173 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 174 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 175 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 176 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 177 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 178 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 179 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 180 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 181 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 182 Baza materiala a invatamintului
Art 183 Baza materiala a invatamintului
;
se încarcă...