Art 169 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului -
Art. 169.
-

Consiliul Superior al Educatiei si Invatamintului raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul invatamintului, controleaza si indruma activitatea Ministerului Educatiei si Invatamintului si a celorlalte ministere si organe centrale si locale, face propuneri conducerii partidului si statului pentru imbunatatirea continua a activitatii in invatamint.

In acest scop, Consiliul Superior al Educatiei si Invatamintului indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza programe privind perfectionarea organizarii invatamintului, imbunatatirea continutului si cresterea eficientei procesului instructiv-educativ in toate unitatile de invatamint;

b) analizeaza si ia masuri pentru integrarea invatamintului cu productia si cercetarea stiintifica, pentru legarea strinsa a intregului proces de invatamint cu activitatea practica, economica si sociala;

c) studiaza si dezbate, diferentiat, pe forme de invatamint - prescolar, primar si gimnazial, liceal, profesional, de maistri si superior - modul in care se desfasoara procesul instructiv-educativ si ia masuri pentru respectarea stricta a hotaririlor partidului si legilor tarii in intreg sistemul de invatamint;

d) analizeaza activitatea politico-ideologica si cultural-educativa desfasurata in unitatile de invatamint si adopta masuri pentru perfectionarea continua a acestei activitati, elaboreaza si supune spre aprobare programe privind activitatea politico-educativa si predarea stiintelor sociale;

e) dezbate modul in care se desfasoara activitatea de cercetare stiintifica in invatamint si ia masuri pentru cresterea contributiei acesteia la rezolvarea problemelor dezvoltarii economice si sociale a tarii;

f) analizeaza activitatea desfasurata pentru pregatirea si perfectionarea personalului didactic si propune masuri pentru utilizarea si repartizarea rationala a acestuia pe intreg teritoriul tarii;

g) dezbate proiectele de acte normative care intereseaza domeniul sau de activitate si face propuneri pentru perfectionarea legislatiei invatamintului;

h) controleaza modul in care Ministerul Educatiei si Invatamintului, celelalte ministere si organe centrale, precum si consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor de partid si de stat in domeniul invatamintului.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Art 159 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 160 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 161 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 162 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 163 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 164 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 165 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 166 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 167 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 168 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 169 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 170 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 171 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 172 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 173 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 174 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 175 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 176 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 177 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 178 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 179 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
;
se încarcă...