Art 158 Conducerea unitatilor de invatamint | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conducerea unitatilor de invatamint -
Art. 158.
-

Senatul institutiei de invatamint superior indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) indruma si controleaza desfasurarea procesului instructiv-educativ;

b) avizeaza planurile si programele de invatamint elaborate de facultati;

c) aproba planul anual de productie, cercetare, proiectare si servicii al institutiei de invatamint superior, urmareste si indruma realizarea integrarii invatamintului cu productia si cercetarea stiintifica;

d) indruma activitatea de cercetare stiintifica;

e) aproba planul de activitati politico-ideologice, cultural-educative si sportive, al institutiei de invatamint superior;

f) confirma componenta consiliilor profesorale ale facultatilor si a consiliilor stiintifice ale unitatilor de cercetare;

g) face propuneri pentru numiri in functiile de rector, prorectori si secretar stiintific, precum si pentru structura catedrelor si numirea sefilor de catedra;

h) hotaraste asupra rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si le inainteaza spre confirmare Ministerului Educatiei si Invatamintului;

i) avizeaza statele de functiuni, in vederea aprobarii lor de catre Ministerul Educatiei si Invatamintului;

j) aproba planul de perfectionare a personalului didactic al institutiei de invatamint superior;

k) hotaraste, in conditiile legii, asupra conferirii titlului de "doctor honoris causa";

l) adopta bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei de invatamint superior si urmareste executarea lui;

m) stabileste masuri cu privire la imbunatatirea continua a conditiilor de munca si de trai ale studentilor si personalului muncitor al institutiei de invatamint superior.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Art 148 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 149 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 150 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 151 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 152 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 153 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 154 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 155 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 156 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 157 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 158 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 159 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 160 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 161 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 162 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 163 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 164 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 165 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 166 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 167 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 168 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
;
se încarcă...