Art 157 Conducerea unitatilor de invatamint | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conducerea unitatilor de invatamint -
Art. 157.
-

Consiliul profesoral al facultatii are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza, indruma si controleaza desfasurarea procesului instructiv-educativ si activitatea de cercetare stiintifica;

b) participa la elaborarea planurilor si programelor de invatamint si face propuneri pentru imbunatatirea acestora;

c) organizeaza, asigura si indruma realizarea integrarii invatamintului cu productia si cercetarea stiintifica, aproba planul anual de productie, cercetare, proiectare si servicii;

d) avizeaza statele de functiuni ale personalului didactic intocmite de catedre;

e) aproba planurile anuale ale unitatilor de productie, cercetare, proiectare si servicii;

f) stabileste planul comun al activitatilor politico-ideologice, cultural-educative si sportive;

g) face propuneri pentru numirea decanului, prodecanilor si secretarului stiintific, precum si de cadre didactice pentru senat;

h) aproba organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;

i) organizeaza activitatea de perfectionare a pregatirii personalului didactic;

j) acorda titlul stiintific de doctor.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Art 147 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 148 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 149 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 150 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 151 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 152 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 153 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 154 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 155 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 156 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 157 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 158 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 159 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 160 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 161 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 162 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 163 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 164 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 165 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 166 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
Art 167 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
;
se încarcă...