Art 156 Conducerea unitatilor de invatamint | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conducerea unitatilor de invatamint -
Art. 156.
-

Consiliul de conducere al scolii, liceului, scolii profesionale si scolii de maistri are urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza, indruma si controleaza intregul proces instructiv-educativ si raspunde de continutul si rezultatele activitatii de instruire si educatie, in conformitate cu dispozitiile legale;

b) dezbate principalele probleme ale activitatii instructiv-educative si stabileste masuri pentru perfectionarea acesteia;

c) aproba programul activitatilor politico-ideologice, cultural-educative si sportive;

d) face propuneri pentru numirea directorilor si directorilor adjuncti;

e) asigura participarea cadrelor didactice la activitatile de perfectionare a pregatirii profesionale si contribuie la generalizarea experientei pozitive din activitatea personalului didactic, la imbunatatirea metodelor de predare si a practicii productive a elevilor.

In realizarea atributiilor sale, consiliul de conducere colaboreaza cu comitetul cetatenesc de parinti.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Art 146 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 147 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 148 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 149 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 150 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 151 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 152 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 153 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 154 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 155 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 156 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 157 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 158 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 159 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 160 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 161 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 162 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 163 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 164 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 165 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 166 Indrumarea, controlul si coordonarea invatamintului
;
se încarcă...