Art 148 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor -
Art. 148.
-

Elevii si studentii sint obligati:

a) sa invete temeinic si sa munceasca cu pasiune pentru a-si insusi cele mai noi cuceriri ale stiintei, tehnicii si culturii, ale cunoasterii umane, sa manifeste interes pentru tot ce este nou si inaintat, sa-si largeasca necontenit orizontul cultural-stiintific, sa se pregateasca cu inalta responsabilitate pentru munca si viata, pentru a se incadra in productie, in activitatea economica si sociala;

b) sa-si insuseasca ideologia si politica partidului, conceptia sa despre lume si viata, sa cunoasca istoria si trecutul de lupta al poporului, al clasei muncitoare si al partidului, sa actioneze in spiritul unitatii si prieteniei fratesti a tinerilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastra, fara deosebire de nationalitate, sa se formeze ca oameni inaintati, militanti activi pentru infaptuirea Programului de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism;

c) sa fie devotati patriei, partidului si poporului, gata oricind sa apere, cu orice sacrificii, cuceririle revolutionare, independenta si suveranitatea tarii, sa lupte pentru triumful cauzei socialismului, progresului si pacii in lume;

d) sa participe la activitatile practice, de productie, cercetare si proiectare, sa-si insuseasca, in cele mai bune conditii, meseria sau profesia pentru care se pregatesc, sa-si formeze temeinice deprinderi de munca pentru a contribui activ la dezvoltarea economica si sociala a tarii;

e) sa respecte Constitutia si legile tarii, principiile eticii si echitatii socialiste, sa-si formeze inalte trasaturi moral-cetatenesti, sa se comporte in toate imprejurarile corespunzator normelor socialiste de convietuire in societate;

f) sa frecventeze cu regularitate cursurile, sa participe la toate activitatile stabilite prin planul de invatamint; sa respecte regulamentele scolare si universitare, ordinea si disciplina, sa aiba o tinuta si o comportare corespunzatoare in unitatea de invatamint si in afara ei;

g) sa pastreze si sa foloseasca cu grija baza materiala a unitatii de invatamint, precum si a unitatilor in care efectueaza practica productiva ori activitatea de cercetare si proiectare;

h) sa respecte normele de organizare si functionare a internatelor, caminelor si cantinelor si sa participe la activitatile de autogospodarire a lor;

i) sa se prezinte si sa munceasca, dupa absolvire, la locul de munca in care au fost repartizati.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Art 138 Personalul didactic
Art 139 Personalul didactic
Art 140 Personalul didactic
Art 141 Personalul didactic
Art 142 Personalul didactic
Art 143 Personalul didactic
Art 144 Personalul didactic
Art 145 Personalul didactic
Art 146 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 147 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 148 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 149 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 150 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 151 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 152 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 153 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 154 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 155 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 156 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 157 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 158 Conducerea unitatilor de invatamint
;
se încarcă...