Art 140 Personalul didactic | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Personalul didactic -
Art. 140.
-

In vederea asigurarii unei legaturi permanente intre invatamint, productie si cercetare, cadrele didactice care predau discipline tehnice si tehnologice in invatamintul liceal, profesional, de maistri, precum si personalul didactic din invatamintul superior, au obligatia sa lucreze periodic in productie, cercetare si proiectare sau in alte unitati socialiste de profil.

Perioadele si conditiile trecerii personalului didactic in productie, cercetare si proiectare, ca si a personalului din aceste domenii de invatamint, se stabilesc prin Statutul personalului didactic.

In vederea imbunatatirii metodelor de predare si a intregului proces instructiv-educativ, pentru cadrele didactice din invatamintul de toate gradele se organizeaza, in conditiile prevazute de lege, seminarii pedagogice, cursuri de perfectionare si alte forme de pregatire pedagogica.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Art 130 Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
Art 131 Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
Art 132 Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
Art 133 Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
Art 134 Educatia fizica si sportul in invatamint
Art 135 Educatia fizica si sportul in invatamint
Art 136 Educatia fizica si sportul in invatamint
Art 137 Educatia fizica si sportul in invatamint
Art 138 Personalul didactic
Art 139 Personalul didactic
Art 140 Personalul didactic
Art 141 Personalul didactic
Art 142 Personalul didactic
Art 143 Personalul didactic
Art 144 Personalul didactic
Art 145 Personalul didactic
Art 146 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 147 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 148 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 149 Conducerea unitatilor de invatamint
Art 150 Conducerea unitatilor de invatamint
;
se încarcă...