Art 139 Personalul didactic | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Personalul didactic -
Art. 139.
-

Functiile didactice se ocupa in invatamintul prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional si de maistri prin repartizare sau concurs, iar in invatamintul superior, prin concurs.

Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au un caracter deschis. La aceste concursuri se poate prezenta orice persoana care are o temeinica pregatire profesionala, politico-ideologica, aptitudini pedagogice, militeaza pentru traducerea in viata a politicii partidului si statului, a principiilor eticii si echitatii socialiste, indeplineste conditiile de studii si vechime, prevazute in Statutul personalului didactic.

Persoanele care se prezinta la concurs pentru ocuparea functiilor didactice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de studii:

a) pentru educatoare - absolvirea, cu examen de bacalaureat, a liceului pedagogic;

b) pentru invatator - absolvirea, cu examen de bacalaureat, a liceului pedagogic;

c) pentru profesor in invatamintul gimnazial - absolvirea, cu examen de diploma, a institutului pedagogic sau a altei institutii de invatamint superior;

d) pentru profesor in invatamintul liceal - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamint superior cu durata de cel putin 4 ani;

e) pentru profesor in invatamintul profesional - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamint superior cu durata de cel putin 4 ani sau a invatamintului de subingineri;

f) pentru profesor in invatamintul de maistri - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamint superior cu durata de cel putin 4 ani;

g) pentru asistent universitar, lector (sef de lucrari), conferentiar si profesor universitar - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamint superior cu durata de cel putin 4 ani;

Pentru ocuparea functiilor de conferentiar si profesor universitar este necesar si titlul stiintific de doctor. Specialistii cu inalta pregatire si bogata experienta in activitatea productiva, economica si sociala pot participa la concurs, in conditiile prevazute de lege, si daca nu au titlul stiintific de doctor.

Concursul pentru ocuparea posturilor in invatamintul de toate gradele se organizeaza si se desfasoara potrivit Statutului personalului didactic.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Art 129 Cercetarea stiintifica in invatamintul superior
Art 130 Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
Art 131 Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
Art 132 Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
Art 133 Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
Art 134 Educatia fizica si sportul in invatamint
Art 135 Educatia fizica si sportul in invatamint
Art 136 Educatia fizica si sportul in invatamint
Art 137 Educatia fizica si sportul in invatamint
Art 138 Personalul didactic
Art 139 Personalul didactic
Art 140 Personalul didactic
Art 141 Personalul didactic
Art 142 Personalul didactic
Art 143 Personalul didactic
Art 144 Personalul didactic
Art 145 Personalul didactic
Art 146 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 147 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 148 Drepturile si indatoririle elevilor si studentilor
Art 149 Conducerea unitatilor de invatamint
;
se încarcă...