Activitatea politico educativa si studiul stiintelor sociale in invatamint | Lege 28/1978

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Bazele generale ale educatiei si invatamintului -
SECTIUNEA 3
Activitatea politico-educativa si studiul stiintelor
sociale in invatamint

Art. 115. -

Invatamintul de toate gradele are indatorirea de a asigura, odata cu pregatirea temeinica, profesionala, stiintifica si culturala a tuturor tinerilor, educarea lor comunista, revolutionara, formarea acestora ca oameni noi, multilateral dezvoltati, constructori constienti si devotati ai socialismului si comunismului.

Fiecare unitate de invatamint trebuie sa fie un puternic centru de educatie socialista si comunista a copiilor si tinerilor.

Art. 116. -

Prin intregul sau continut, procesul de invatamint trebuie sa contribuie la educarea elevilor si studentilor in spiritul conceptiei revolutionare a clasei muncitoare, la formarea in rindurile acestora a unei gindiri stiintifice, creatoare, a capacitatii de a actiona in concordanta cu cerintele dezvoltarii economiei, stiintei si culturii, ale progresului social, de a manifesta o atitudine intransigenta fata de tot ceea ce este invechit si retrograd.

Art. 117. -

Toti tinerii, indiferent de specializarea pe care si-o aleg si de domeniul in care vor lucra, trebuie sa posede temeinice cunostinte sociale si politice pentru a putea participa activ la edificarea noii societati, la conducerea intregii vieti economice si sociale.

In acest scop, in intregul invatamint, odata cu disciplinele stiintifice fundamentale, de cultura generala si de specialitate, se studiaza discipline istorice, economice, filozofice si social-politice.

Art. 118. -

Predarea stiintelor sociale se realizeaza pe baza Programului Partidului Comunist Roman, a ideologiei si politicii sale, a materialismului dialectic si istoric si a principiilor socialismului stiintific, a celor mai noi realizari ale practicii revolutionare si cunoasterii umane.

Art. 119. -

Studiul stiintelor sociale are menirea sa asigure insusirea de catre tinerele generatii a ideologiei si politicii partidului, sa contribuie la cultivarea in rindurile acestora a trasaturilor constiintei socialiste, a idealurilor si convingerilor comuniste, la formarea lor ca militanti activi pentru progresul si prosperitatea patriei, pentru triumful idealurilor de pace, libertate si dreptate sociala in lume.

Predarea stiintelor sociale trebuie sa asigure cunoasterea de catre elevi si studenti a trecutului de lupta al partidului si poporului nostru, a perspectivelor de dezvoltare a Romaniei, insusirea unor temeinice cunostinte economice, social-politice si filozofice, intelegerea legilor obiective ale dezvoltarii sociale, a proceselor si fenomenelor care au loc in natura si societate.

Stiintele sociale trebuie sa contribuie la formarea si dezvoltarea spiritului combativ al elevilor si studentilor fata de ideile si teoriile nestiintifice, mistice, fata de orice influente straine conceptiei comuniste despre lume si viata.

Art. 120. -

Cadrele didactice din domeniul stiintelor sociale au datoria sa-si ridice necontenit nivelul de pregatire politico-ideologica, sa asigure predarea acestor discipline in strinsa legatura cu realitatile social-politice, cu preocuparile partidului si statului nostru, cu problemele vietii internationale si evolutia societatii contemporane; ele au datoria sa participe la activitatea practica, social-politica, la propagarea ideologiei si politicii partidului in rindul maselor de oameni ai muncii.

Art. 121. -

Educarea comunista a tineretului reprezinta o indatorire sociala si etica fundamentala a intregului personal didactic.

Toate cadrele didactice, indiferent de disciplina pe care o predau, raspund de educarea si pregatirea multilaterala a elevilor si studentilor, de imprimarea in rindurile acestora a spiritului de ordine si disciplina, a cinstei si corectitudinii, a respectului fata de legile tarii si normele socialiste de convietuire, a atitudinii inaintate, responsabile fata de munca, de indatoririle scolare si obstesti.

In invatamintul de toate gradele, cadrele didactice au obligatia sa asigure indrumarea nemijlocita a elevilor si studentilor, sa participe activ, impreuna cu acestia, la intreaga desfasurare a procesului de invatamint, productie si cercetare, precum si la activitatile politico-ideologice si cultural-educative.

Pentru organizarea si coordonarea activitatii de instruire si educare a elevilor, in invatamintul gimnazial, liceal si profesional, fiecare clasa are un diriginte, desemnat de consiliul de conducere al unitatii scolare din rindul cadrelor didactice cu inalta competenta si bogata experienta, care se bucura de prestigiu si autoritate in scoala si in afara ei.

Art. 122. -

In munca de educare a elevilor si studentilor un rol important indeplinesc organizatiile de copii si tineret, care sint chemate sa cultive impreuna cu scoala si familia, raspunderea copiilor si tinerilor fata de invatatura, de pregatirea pentru munca si viata, sa organizeze activitatea politico-ideologica, cultural-artistica, sportiva, folosirea utila a timpului liber.

Art. 123. -

Pentru asigurarea participarii largi a prescolarilor, elevilor si studentilor la activitatea cultural-artistica si dezvoltarea capacitatii de creatie a acestora, in unitatile de invatamint, in casele pionierilor si soimilor patriei, in casele de cultura ale tineretului si studentilor se organizeaza cluburi, cercuri, cenacluri, ansambluri si formatii care isi desfasoara activitatea in afara programului scolar.

Acesta este un fragment din Legea educatiei si invatamintului nr. 28/1978 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 28/1978:
Invatamintul prescolar
Invatamintul primar si gimnazial
Invatamintul liceal
Invatamintul profesional si de maistri
Invatamintul superior
Cursurile de calificare si invatamintul agrozootehnic de masa
Perfectionarea pregatirii personalului muncitor
Pregatirea profesionala, stiintifica si culturala
Activitatea politico educativa si studiul stiintelor sociale in invatamint
Cercetarea stiintifica in invatamintul superior
Cercetarea stiintifica in invatamintul liceal, profesional si de maistri
;
se încarcă...