Saptamanalul de drept nr. 4/2016

Ce trebuie să cunoaștem despre drepturile salariale pentru același grad profesional și aceeași vechime?
de Mădălina Moceanu

22 februarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin Încheierea din 10.03.2015, în Dosarul nr. 2.651/104/2013* Curtea de Apel Pitești - Secția I civilă a dispus sesizarea din oficiu a Înaltei Curți de Casație și Justiție (denumită în continuare ÎCCJ), în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la urmatoarea chestiunea de drept:

"aplicarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 285/2010, potrivit cărora în anul 2011, pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, prin trecerea într-o altă tranșă de vechime în muncă/funcție, salarizarea se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care personalul este încadrat;

- dacă, în raport de prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispozițiilor sale și de cele ale art. 4 alin. 2 din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. 2 din Legea nr. 283/2011, art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referință și a coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, respectiv dacă, în raport de prevederile art. 6 alin. 1 și 3 din Legea nr. 285/2010, care instituie, la trecerea într-o altă tranșă de vechime în funcție/muncă, majorarea salariului de bază/indemnizației lunare de încadrare corespunzător numărului de clase suplimentare, multiplicat cu procentul de la art. 10 alin. 5 din Legea-cadru nr. 284/2010, dar fără acordarea salariului corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare, se face distincție între:

a) reîncadrare, care se face potrivit Legii-cadru de salarizare, dar ale cărei valori din anexe nu se aplică și

b) plata efectivă a drepturilor salariale, dacă această plată este guvernată de dispozițiile art. 2 din Legea nr. 285/2010, în sensul că se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcțiile similare din punct de vedere al vechimii."

Ce a decis ÎCCJ în cazul sesizării mai sus menționate?

ÎCCJ a decis prin Decizia nr. 32/19.10.2015 că:

“În raport cu prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispozițiilor sale, și cu cele ale art. 4 alin. 2 din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. 2 din Legea nr. 283/2011, art. 2 din OUG nr. 84/2012, art. 1 din OUG nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referință și a coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, ținând seama și de prevederile art. 6 alin. 1 și 3 din Legea nr. 285/2010, se va face distincție între reîncadrare, potrivit legii-cadru de salarizare, și plata efectivă a drepturilor salariale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...