Procedură privind radierea sucursalei sau altui sediu secundar asimilat sucursalei înființate de societate


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. Cererea de radiere (original) - formular;

2. Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau decizia asociatului unic/ consiliului de administrație/ membrilor directoratului, în cazul în care are conferite atribuții în acest sens cuprinzând mențiunea cu privire la încetarea activității sucursalei și la radierea acesteia (original):

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. și data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adițional în formă autentică, nu se va mai depune și hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat. În preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum și îndeplinirea condițiilor de validitate a hotărârii, conform dispozițiilor legale sau statutare.
Actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată/poate conține darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistență din cadrul ORC/poate fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS.
În cazul RA și OC, în locul documentelor prevăzute mai sus, se vor depune, după caz:
hotărârea consiliului de administrație, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes național, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administrației publice locale (original);

pentru societățile cooperative hotărârea organului statutar (original);

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...