Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare dizolvării voluntare și lichidării SNC, SCS, SRL, SA și SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 și art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare)


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Etapa I

1. Cererea de depunere și menționare acte (original) - formular;

2. Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor privind dizolvarea și numirea lichidatorului cu mențiunea încetării mandatului membrilor organelor de administrare și/sau de conducere ale persoanei juridice (original):

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului va cuprinde: antetul firmei, nr. și data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adițional în formă autentică, nu se va mai depune și hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
Actul modificator va avea forma autentică în situațiile prevăzute de art. 5 alin. (6) și art. 204 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în celelalte cazuri este suficientă darea de dată certă, acordată, în condițiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistență din cadrul ORC, atestarea de către avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată sau încheierea actului sub semnătură privată.

3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);

4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

45 lei - taxele de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare și 10% Fondul de buletin prevăzute de Legeanr. 85/2014;
Tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Etapa a II-a:

În etapa a II-a cererea de înregistrare se va depune după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial.
Confirmarea publicării hotărârii de dizolvare în Monitorul Oficial al României se efectuează de ORCT.

1. Cererea de înregistrare (original) - formular;

2. Hotărârea de la etapa I-a pct. 2 (copie) și, după caz, hotărârea judecătorească irevocabilă când lichidatorul a fost numit de instanța judecătorească;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...