Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind suspendarea temporară a activității/reluarea activității societăților


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Declarația-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfășoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfășoară activitățile declarate o perioadă de maxim 3 ani – formular;

3. Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activității sau reluarea activității societăților (original):

Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. și data, semnăturile persoanelor abilitate; de asemenea, în preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum și îndeplinirea condițiilor de validitate a hotărârii, conform dispozițiilor legale sau statutare; în cazul în care actul modificator este un act adițional în formă autentică, nu se va mai depune și hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va conține durata suspendării/momentul reluării activității, respectiv începând de la data . . . . . . . . . . până la data . . . . . . . . . . / reluată de la data de . . . . . . . .
Potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, durata inactivității nu poate depăși 3 ani.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...