Consiliul de Stat

Decretul nr. 197/1977 privind ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere*)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 59 din 06 iulie 1977.

În vigoare de la 01 august 1977 până la 31 decembrie 1985, fiind abrogat și înlocuit prin Decret 410/1985.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 37/1977.

In cadrul politicii partidului si statului de edificare a societatii socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare continua a bunastarii materiale si spirituale a intregului nostru popor, o atentie deosebita se acorda cresterii si educarii copiilor, sprijinirii familiilor cu copii.

Programul de crestere a retributiei si a altor venituri, a nivelului de trai al populatiei in cincinalul 1976-1980, adoptat de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, prevede instituirea unui nou sistem de ajutoare pentru mamele cu mai multi copii, majorarea ajutoarelor ce se acorda sotiilor militarilor in termen si plata indemnizatiilor de nastere.

In scopul aplicarii acestor masuri,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1. -

In cadrul sprijinului material de care se bucura familiile cu copii din partea statului socialist se acorda, pe linga alocatia de stat pentru copii, si urmatoarele ajutoare banesti:

a) ajutorul pentru mamele cu mai multi copii;

b) ajutorul pentru sotii de militari in termen;

c) indemnizatia de nastere.

Art. 2. -

A. Ajutorul pentru mamele cu mai multi copii

Mamele care au in ingrijire 5 sau mai multi copii in virsta de pina la 18 ani li se acorda urmatoarele ajutoare banesti lunare:

a) 200 lei, mamelor cu 5 sau 6 copii;

b) 350 lei, mamelor cu 7, 8 sau 9 copii;

c) 500 lei, mamelor cu 10 sau mai multi copii.

Art. 3. -

(1) In cazul in care, pe linga copiii pe care i-a nascut, mama are in ingrijire si copii ai sotului sau proveniti dintr-o casatorie anterioara sau din afara casatoriei se iau in considerare si acestia.

(2) Copiii care au fost infiati de alte persoane, cei care au fost incredintati, in conditiile legii, altor persoane, cei carora li se asigura intretinere din partea statului in leagane, case de copii, camine pentru copii deficienti nerecuperabili, precum si copiii aflati in unitati de reeducare, nu se iau in considerare la stabilirea ajutorului.

(3) Copiii care au depasit virsta de 18 ani si isi continua studiile se iau in considerare la stabilirea ajutorului, pina la terminarea studiilor, dar fara a depasi virsta de 25 ani.

Art. 4. -

Ajutorul se acorda mamelor, pe tot timpul vietii, indiferent de natura si nivelul veniturilor pe care le realizeaza sau de alte alocatii, indemnizatii sau ajutoare pe care le primesc.

Art. 5. -

(1) Ajutorul se acorda mamelor care la data intrarii in vigoare a prezentului decret sau ulterior acestei date indeplinesc conditiile prevazute in prezentul decret.

(2) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentului decret beneficiaza de ajutorul pentru mamele cu mai multi copii vor primi in continuare ajutorul majorat, in cuantumurile prevazute la art. 2.

Art. 6. -

B. Ajutorul pentru sotii de militari in termen

(1) Sotiile militarilor in termen care nu sint incadrate in munca si nu au alte posibilitati materiale de existenta au dreptul la ajutoare lunare, daca se gasesc intr-una din urmatoarele situatii:

a) sint gravide, incepind cu luna a V-a de sarcina;

b) au copii in virsta de pina la 8 ani;

c) sint incadrate in gradul I sau II de invaliditate.

(2) Cuantumul ajutorului se stabileste, in raport de mediul urban sau rural in care domiciliaza, astfel:

a) 350 lei in mediul urban;

b) 200 lei in mediul rural.

(3) Ajutorul pentru sotiile de militari in termen se acorda cumulativ cu alocatia de stat pentru copii.

Art. 7. -

In cazul decesului mamei, ajutorul se acorda in continuare, pina la lasarea la vatra a tatalui, persoanelor in a caror ingrijire au ramas copiii in virsta de pina la 8 ani.

Art. 8. -

(1) Ajutorul se acorda si mamei necasatorite daca paternitatea copilului a fost stabilita fata de un militar in termen, prin recunoastere sau hotarire judecatoreasca.

(2) Au dreptul la ajutor si sotiile militarilor cu termen redus si ale elevilor scolilor militare, daca indeplinesc conditiile prevazute in prezentul decret.

Art. 9. -

C. Indemnizatia de nastere

Mamelor care au nascut mai mult de doi copii li se acorda o indemnizatie de nastere de 1000 lei, pentru fiecare copil nascut ulterior, viu sau mort.

Art. 10. -

D. Dispozitii comune

(1) Stabilirea si plata ajutorului pentru mamele cu multi copii si a indemnizatiei de nastere se fac de catre comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, in raza caruia isi are domiciliul persoana indreptatita.

(2) Stabilirea si plata ajutorului pentru sotiile de militari in termen se fac de catre centrele militare.

(3) Acordarea ajutorului pentru mamele cu mai multi copii si a ajutorului pentru sotii de militari in termen se face pe baza propunerilor comisiilor de pensii si asigurari sociale din unitati sau comunale, dupa caz.

Art. 11. -

Ajutoarele prevazute de prezentul decret se platesc incepind cu luna urmatoare celei in care sint indeplinite conditiile de acordare; plata ajutoarelor inceteaza incepind cu luna urmatoare celei in care aceste conditii nu mai sint indeplinite.

Art. 12. -

(1) Prezentul decret intra in vigoare la data de 1 august 1977.

(2) Pe data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentului decret se abroga Decretul nr. 106/1950 pentru infiintarea ajutorului familial de stat ce se acorda familiilor cu 4 sau mai multi copii, cu modificarile ulterioare;

Decretul nr. 258/1956 pentru reglementarea acordarii de ajutoare sotiilor militarilor in termen, lipsite de posibilitati materiale de existenta, cu modificarile ulterioare; Decretul nr. 954/1966 privind indemnizatia de nastere; Decretul nr. 411/1972 privind acordarea unor ajutoare mamelor cu multi copii, precum si orice alte dispozitii contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...