Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 24/30/8147/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare

Modificări (...), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 19 februarie 2016.

În vigoare de la 19 februarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. M.24/30/8.147

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul Român de Informații

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne și directorul Serviciului Român de Informații emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.82/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 2 septembrie 2015;

b) Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Directorul Serviciului Român de Informații,
Eduard Raul Hellvig

ANEXĂ

METODOLOGIE
de întocmire a dosarului de pensionare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...