Parlamentul României

Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la această convenție

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 31 mai 1994.

În vigoare de la 31 mai 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență

Se ratifică Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, amendată prin protocoalele nr. 3 din 6 mai 1963, nr. 5 din 20 ianuarie 1966 și nr. 8 din 19 martie 1985 și completată cu Protocolul nr. 2 din 6 mai 1963, care fac parte din aceasta.

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (1)

Se ratifică, de asemenea: primul Protocol adițional la convenție, Paris, 20 martie 1952; Protocolul nr. 4 recunoscând anumite drepturi și libertăți, altele decât cele deja înscrise în convenție și în primul protocol adițional la convenție, Strasbourg, 16 septembrie 1963; Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea, Strasbourg, 28 aprilie 1983; Protocolul nr. 7 Strasbourg, 22 noiembrie 1984; Protocolul nr. 9, Roma, 6 noiembrie 1990, și Protocolul nr. 10, Strasbourg, 25 martie 1992.

Art. 3. - Jurisprudență

În baza art. 25 și 46 din convenția menționată, România recunoaște dreptul la recursul individual în fața Comisiei Europene a Drepturilor Omului și jurisdicția obligatorie a Curții Europene a Drepturilor Omului în privința drepturilor cuprinse în Convenția europeană a drepturilor omului, precum și în Protocolul nr. 4 recunoscând anumite drepturi și libertăți, altele decât cele deja înscrise în convenție și în primul Protocol adițional al convenției, Strasbourg, 16 septembrie 1963, și în Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984, pentru cauzele în care violarea drepturilor garantate de aceste texte intervine după intrarea lor în vigoare pentru România.

Art. 4. - Modificări (1)

Se ratifică Convenția europeană a drepturilor omului și protocoalele sale adiționale cu următoarea rezervă și declarație:

1. Art. 5 din convenție nu va împiedica aplicarea de către România a dispozițiilor art. 1 al Decretului nr. 976 din 23 octombrie 1968, care reglementează sistemul disciplinar militar, cu condiția ca durata privării de libertate să nu depășească termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 1. al Decretului nr. 976 din 23 octombrie 1968 prevede: "Pentru abaterile de la disciplina militară, prevăzute de regulamentele militare, comandanții sau șefii pot aplica militarilor sancțiunea disciplinară cu arest până la 15 zile".

2. România interpretează art. 2 din primul Protocol adițional la convenție ca neimpunând obligații financiare suplimentare la instituțiile de învățământ privat, altele decât cele stabilite prin legea internă.

Art. 5. - Jurisprudență

Convenția și protocoalele menționate la art. 1 și 2 sunt prevăzute în anexele la prezenta lege. Jurisprudență

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

CONVENȚIA
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, amendată prin Protocoalele nr. 3, 5 și 8 și completată
prin Protocolul nr. 2

PRIMUL PROTOCOL
ADIȚIONAL LA CONVENȚIE

PROTOCOLUL Nr. 2
atribuind Curții Europene a Drepturilor Omului competența
de a da avize consultative

PROTOCOLUL Nr. 4
recunoscând anumite drepturi și libertăți, altele decât cele deja
înscrise în convenție și în primul Protocol adițional la convenție

PROTOCOLUL Nr. 6
privind abolirea pedepsei cu moartea

PROTOCOLUL Nr. 7

PROTOCOLUL Nr. 9

PROTOCOLUL Nr. 10

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
O ipoteză de aplicare a principiului ne bis idem în materie penală
;
se încarcă...