Art 16 Calcularea amortizării | Lege 15/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Calcularea amortizării -
Art. 16.
-

În situații justificate, agenții economici sunt scutiți de la calculul amortizării, cu avizul direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat, pentru următoarele active corporale:

a) minele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcțiune, precum și sondele de țiței și gaze care nu se dau în producție, la propunerea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

b) mijloacele fixe din patrimoniul agenților economici trecute în conservare pe o durată mai mare de 30 de zile;

c) lucrările de îmbunătățiri funciare și de gospodărire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apărării împotriva inundațiilor și înlăturării excesului de umiditate, și anume: diguri și canale principale, de desecare, precum și lucrările de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanți și de corectare a torenților, destinate apărării terenurilor agricole și silvice și obiectivelor social-economice din zona apărată, șenalele navigabile, tunelele de metrou, infrastructura căii, ferate, drumurile, podurile, apeductele, precum și celelalte căi de comunicație.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 15/1994:
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Calcularea amortizării
Art 10 Calcularea amortizării
Art 11 Calcularea amortizării
Art 12 Calcularea amortizării
Art 13 Calcularea amortizării
Art 14 Calcularea amortizării
Art 15 Calcularea amortizării
Art 16 Calcularea amortizării
Art 17 Calcularea amortizării
Art 18 Regimuri de amortizare
Art 19 Regimuri de amortizare
Art 20 Contabilitatea și destinația amortizării mijloacelor fixe
Art 21 Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe
Art 22 Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe
Art 23 Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe
Art 24 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 25 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 26 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...