Art 10 Calcularea amortizării | Lege 15/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Calcularea amortizării -
Art. 10.
- Referințe în jurisprudență (1)

Prin valoarea de Intrare a mijloacelor fixe se înțelege:

a) valoarea de intrare aferentă fiecărui mijloc fix, reevaluată în conformitate cu prevederile legale; Referințe în jurisprudență (1)

b) cheltuielile de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; Referințe în jurisprudență (2)

c) costul de producție pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimonială;

d) valoarea actuală pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de experți și cu aprobarea consiliului de administrație al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare, în cazul instituțiilor publice;

e) valoarea de aport acceptată de părți pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor sau contractelor, determinată prin expertiză.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 15/1994:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Calcularea amortizării
Art 10 Calcularea amortizării
Art 11 Calcularea amortizării
Art 12 Calcularea amortizării
Art 13 Calcularea amortizării
Art 14 Calcularea amortizării
Art 15 Calcularea amortizării
Art 16 Calcularea amortizării
Art 17 Calcularea amortizării
Art 18 Regimuri de amortizare
Art 19 Regimuri de amortizare
Art 20 Contabilitatea și destinația amortizării mijloacelor fixe
;
se încarcă...