Art 46 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 41/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 46.
-

(1) În cadrul activității de control parlamentar, prevăzut la art. 31 alin. (5) din Constituție și la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă ale Camerei Deputaților și Senatului au dreptul să solicite următoarele:

a) un raport anual, împreună cu contul de execuție bugetară al fiecărei societăți;

b) rapoarte cu privire la probleme specifice activității celor două societăți;

c) orice fel de informații și documente privitoare la activitatea celor două societăți.

(2) În legătură cu cele prevăzute la alineatul precedent, comisiile au dreptul să facă verificări proprii.

(3) Raportul anual, împreună cu contul de execuție bugetară al fiecărei societăți, va fi depus până la data de 15 aprilie a anului următor și, cu avizul comisiilor pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, vor fi supuse dezbaterii și aprobării celor două Camere reunite. Referințe (4)

(4) Rapoartele și informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se vor solicita prin hotărâre a comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputaților, cu referire la abateri grave privind obiectivele generale ale activității celor două societăți și la încălcări ale deontologiei profesionale.

(5) Rapoartele, informațiile și documentele vor fi depuse în termenele stabilite de comisii, dar nu mai mari de 10 zile, comisiile având dreptul să decidă cu privire la soluționare.

(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (3) și (5), comisiile reunite pot propune plenului celor două Camere demiterea președintelui consiliului de administrație, care este răspunzător de întârziere.

(7) Respingerea de către Parlament a raportului anual atrage demiterea, de drept, a consiliului de administrație respectiv. Referințe (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 41/1994:
Art 36 Organizare și funcționare
Art 37 Activitatea financiară
Art 38 Activitatea financiară
Art 39 Activitatea financiară
Art 40 Activitatea financiară
Art 41 Activitatea financiară
Art 42 Activitatea financiară
Art 43 Activitatea financiară
Art 44 Activitatea financiară
Art 45 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 46 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 47 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 48 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...