Art 31 Organizare și funcționare | Lege 41/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare și funcționare -
Art. 31.
-

Comitetul director al Societății Române de Radiodifuziune și, respectiv, al Societății Române de Televiziune este compus din directorul general și din maximum 7 membri, își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare și are următoarele atribuții:

a) pune în execuție hotărârile și deciziile consiliului de administrație;

b) elaborează și propune spre aprobare consiliului de administrație strategia de program;

c) avizează documentele care se supun hotărârii consiliului de administrație;

d) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură și a tranzacțiilor comerciale și financiare, în limita competențelor aprobate de consiliul de administrație; Jurisprudență

e) avizează proiectele de norme, normative, regulamente și instrucțiuni, care se supun aprobării directorului general;

f) avizează normele de muncă, normativele de personal, funcțiile și meseriile necesare, care se aprobă de consiliul de administrație;

g) asigură respectarea dispozițiilor legale privind paza bunurilor;

h) asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului;

i) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 41/1994:
Art 21 Organizare și funcționare
Art 22 Organizare și funcționare
Art 23 Organizare și funcționare
Art 24 Organizare și funcționare
Art 25 Organizare și funcționare
Art 26 Organizare și funcționare
Art 27 Organizare și funcționare
Art 28 Organizare și funcționare
Art 29 Organizare și funcționare
Art 30 Organizare și funcționare
Art 31 Organizare și funcționare
Art 32 Organizare și funcționare
Art 33 Organizare și funcționare
Art 34 Organizare și funcționare
Art 35 Organizare și funcționare
Art 36 Organizare și funcționare
Art 37 Activitatea financiară
Art 38 Activitatea financiară
Art 39 Activitatea financiară
Art 40 Activitatea financiară
Art 41 Activitatea financiară
;
se încarcă...