Art 27 Organizare și funcționare | Lege 41/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare și funcționare -
Art. 27.
-

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) aprobă concepția de dezvoltare a societății și normele privitoare la strategia și structura programelor; supraveghează respectarea modului în care societatea își îndeplinește obligațiile asumate în schema de programe și în licența de emisie eliberată de Consiliul Național al Audiovizualului;

b) aprobă structura organizatorică a societății, precum și restructurările economice și de personal necesare pentru funcționarea eficientă a societății;

c) aprobă condițiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director;

d) aprobă reglementări detaliate pentru a preciza funcțiile serviciului public, prevăzute în această lege și în reglementările internaționale;

e) aprobă proiectul bugetului și urmărește execuția acestuia; repartizează bugetele unităților funcționale autonome, după aprobare;

f) aprobă bilanțul și contul de profit și pierderi, anuale, le înaintează organelor prevăzute de lege și le face publice;

g) aprobă, potrivit competenței, investițiile ce urmează să se realizeze de către societate;

h) stabilește, în condițiile legii, măsuri de extindere sau de restrângere a activității societății, de înființare sau de desființare a unor activități funcționale autonome;

i) aprobă componența comitetelor directoare ale unităților din structură;

j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;

k) prezintă Ministerului Finanțelor propuneri de subvenții pentru a fi incluse în bugetul de stat, în vederea aprobării de către Parlament;

l) aprobă volumul maxim al creditelor bancare;

m) aprobă propunerile de modificare a bugetului în limitele veniturilor proprii;

n) aprobă competențele structurilor organizatorice ale societății privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv investiții, tranzacții financiare și comerciale, închirieri de bunuri mobile sau imobile, în condițiile legii;

o) analizează rapoartele curente privind activitatea societății și aprobă măsuri pentru desfășurarea activității viitoare;

p) aprobă condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor și a bunurilor, stabilite împreună cu Ministerul de Interne;

q) aprobă propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activități cu alte societăți cu capital român sau străin, de închiriere a unor spații de emisie pe canalele de radio sau de televiziune;

r) aprobă propunerile de reprezentare a societăților naționale de radiodifuziune și, respectiv, de televiziune, în relațiile cu organismele internaționale, precum și cele privitoare la încheierea convențiilor și la stabilirea relațiilor de colaborare cu organisme similare din alte țări;

s) aprobă propunerile de vânzări și concesionări, potrivit legii;

t) aprobă măsurile de respectare a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;

u) prezintă raportul anual către Parlament și orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere;

v) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 41/1994:
Art 17 Obiectul de activitate
Art 18 Organizare și funcționare
Art 19 Organizare și funcționare
Art 20 Organizare și funcționare
Art 21 Organizare și funcționare
Art 22 Organizare și funcționare
Art 23 Organizare și funcționare
Art 24 Organizare și funcționare
Art 25 Organizare și funcționare
Art 26 Organizare și funcționare
Art 27 Organizare și funcționare
Art 28 Organizare și funcționare
Art 29 Organizare și funcționare
Art 30 Organizare și funcționare
Art 31 Organizare și funcționare
Art 32 Organizare și funcționare
Art 33 Organizare și funcționare
Art 34 Organizare și funcționare
Art 35 Organizare și funcționare
Art 36 Organizare și funcționare
Art 37 Activitatea financiară
;
se încarcă...