Procedură privind autorizarea școlilor de conducători auto


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Școlile de conducători auto fac parte din cadrul instituțional național în domeniul siguranței rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea prezentării la examenul pentru obținerea permisului de conducere.

Școlile de conducători auto își desfășoară activitatea în baza unei autorizații eliberate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. sau în baza autorizației eliberate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în cazul prestării de servicii în România în regim transfrontalier.

Prestarea de servicii în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar și ocazional al prestării, fiind stabilit în special în funcție de: durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea prestării.

În cadrul școlii de conducători auto se predau disciplinele necesare obținerii permisului de conducere.

Școala funcționează într-o locație unică ce cuprinde următoarele: sală/săli de pregătire teoretică, sală folosită ca secretariat și arhivă, grup sanitar. În cazul în care școala de conducători auto solicită autorizarea pentru efectuarea pregătirii în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E și Tr, aceasta trebuie să dețină, în aceeași locație, o sală pentru desfășurarea cursurilor de cunoaștere a automobilului. În cazul în care școala de conducători auto solicită autorizarea pentru efectuarea pregătirii în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E și Tr, aceasta trebuie să dețină spațiu de garare pentru vehiculele necesare efectuării pregătirii practice pentru categoriile solicitate.

Școala de conducători auto nu poate funcționa în spații care au prin construcție destinație inițială de locuință, situate în blocuri cu mai multe etaje. Se exceptează spațiile situate la parterul sau mezaninul acestora care prin construcție au avut destinație comercială.

Pregătirea practică a unui cursant în vederea obținerii permisului de conducere auto poate începe numai după ce acesta a finalizat pregătirea teoretică în cadrul unei școli de conducători auto autorizate.

Condiții de autorizare a școlilor de conducători auto

Școlile de conducători auto sunt:

a) școli de conducători auto organizate la nivelul Ministerului Educației Naționale sau organizate de instituții de învățământ particular acreditate conform legii care școlarizează numai elevii sau studenții înmatriculați în sistemul propriu de învățământ pentru profilul auto, precum și organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Apărării Naționale care școlarizează cursanții doar pentru nevoile proprii;

b) școli de conducători auto organizate ca societăți comerciale sau în cadrul regiilor autonome.

Autorizarea școlilor de conducători auto se face de către Autoritatea Rutieră Romană - A.R.R., pentru cel puțin una din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tv sau Tb numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții referitoare la:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...