Consiliul de Stat

Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situatiei unor bunuri*)

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (2), Reviste (2), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 152 din 06 decembrie 1974.

În vigoare de la 06 decembrie 1974 până la 30 decembrie 1989, fiind abrogat prin Decret-lege 9/1989.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 87/1974.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

In Republica Socialista Romania constructiile si terenurile pot fi detinute in proprietate de catre persoanele fizice numai daca au domiciliul in tara.

Art. 2. - Jurisprudență

Persoanele care au facut cerere de plecare definitiva din tara sint obligate sa instraineze, pina la data plecarii, constructiile aflate in proprietatea lor in Republica Socialista Romania. Instrainarea se va face catre stat, care va prelua aceste bunuri, plata stabilindu-se potrivit prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 4/1973*) privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala. Jurisprudență

Constructiile apartinand persoanelor care au plecat in mod fraudulos din tara sau care, fiind plecate in strainatate, nu s-au inapoiat la expirarea termenului stabilit pentru inapoierea in tara, trec fara plata in proprietatea statului. Jurisprudență, Doctrină (1)

Terenurile aferente constructiilor prevazute la alineatele precedente trec in proprietatea statului in conditiile art. 13 din Legea cu privire la fondul funciar. Doctrină (1)

*) Legea nr. 4/1973, reprodusa in C.L.D. nr. I/1973, p. 47 a mai fost modificata prin decretele Consiliului de Stat nr. 122/1974, reprodus in C.L.D. nr. II/1974, p. 103, si nr. 205/1974, reprodus in acest volum la p. 725.

Art. 3. - Jurisprudență

Prevederile art. 2 se aplica in privinta constructiilor ce apartin unor persoane care au parasit definitiv Republica Socialista Romania anterior intrarii in vigoare a prezentului decret, trecerea in proprietatea statului a constructiilor facindu-se cu sau fara plata, potrivit distinctiei prevazute in alin. 1 si 9 ale art. 2.

Persoanelor care, avind domiciliul in strainatate, au dobindit sau dobindesc in orice mod, in proprietate, constructii situate pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, li se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 2 alin. 1 si 3.

Art. 4. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Identificarea bunurilor prevazute in art. 2 si 3, precum si preluarea sau trecerea lor in proprietatea statului, se fac prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala sint situate bunurile.

Impotriva deciziei comitetului executiv al consiliului popular se poate face plingere la instantele judecatoresti, in conditiile legii.

Art. 5. - Jurisprudență

Actele juridice incheiate in scopul eludarii prevederilor prezentului decret sint nule de drept.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...