Consiliul de Stat

Decretul nr. 212/1974 pentru ratificarea Pactului international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si Pactului international cu privire la drepturile civile

Modificări (...), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 noiembrie 1974

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

La 16 decembrie 1966 Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si Pactul international cu privire la drepturile civile si politice - cunoscute sub denumirea de Pacte ale drepturilor omului.

Pactele drepturilor omului cuprind principii si prevederi importante pentru dezvoltarea progresiva a dreptului international contemporan, cum sunt dreptul popoarelor de a-si hotari singure soarta, in virtutea caruia ele isi determina liber statutul politic si isi asigura dezvoltarea economica, sociala si politica, dreptul de a dispune de bogatiile si resursele lor naturale, interdictia propagandei de razboi. De asemenea, ele reafirma principii democratice vizind protectia si promovarea drepturilor omului.

Romania a semnat cele doua pacte la 27 iunie 1968. Prin alaturatul decret al Consiliului de Stat se ratifica aceste pacte.

Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, va fi formulata o declaratie privind caracterul universal al acestor instrumente juridice si dreptul tuturor statelor de a deveni parti la ele, in conditii de deplina egalitate. Se va face, de asemenea, o declaratie in sensul ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii, la care se refera unele prevederi ale pactelor, nu este in concordanta cu Carta O.N.U. si cu documentele adoptate privind acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1. - Reviste (1)

Se ratifica pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, adoptate de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, la 16 decembrie 1966.

Art. 2. -

La depunerea instrumentelor de ratificare se vor formula urmatoarele declaratii:

a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania considera ca prevederile art. 26 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si ale art. 48 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice nu sunt in concordanta cu principiul conform caruia tratatele internationale multilaterale al caror obiect intereseaza comunitatea internationala in ansamblul sau trebuie sa fie deschise participarii universale.

b) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania considera ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii, la care se refera art. 1 pct. 3 si art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, precum si art. 1 pct. 3 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, nu sunt in concordanta cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite si cu documentele adoptate de aceasta organizatie cu privire la acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaratia referitoare la principiile dreptului international privind relatiile prietenesti si cooperarea intre state potrivit Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, adoptata in unanimitate prin Rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din anul 1970, care proclama in mod solemn obligatia statelor de a favoriza realizarea principiului egalitatii in drepturi a popoarelor si a dreptului lor de a dispune de ele insele, in scopul de a pune de indata capat colonialismului.

PACT INTERNATIONAL
cu privire la drepturile economice, sociale si culturale

PACT INTERNATIONAL
cu privire la drepturile civile si politice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
O ipoteză de aplicare a principiului ne bis idem în materie penală
;
se încarcă...