Consiliul de Stat

Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mina care nu contin aur nativ*)

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 octombrie 1973
Formă aplicabilă de la 08 decembrie 1973

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 135/1973.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1. -

Valorificarea florilor de mina care nu contin aur nativ se va face prin centralele industriale miniere din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei, atit pe piata interna, cit si la export.

Vinzarea florilor de mina in tara pe valuta convertibila se organizeaza potrivit normelor legale.

Centralele industriale miniere vor putea coopera cu ofertanti straini in vederea prelucrarii si vinzarii prin acestia a florilor de mina.

Art. 2. -

Instrainarea, cu orice titlu, a florilor de mina catre persoane fizice sau juridice straine constituie operatiune de export.

Art. 3. -

Florile de mina care nu sint cerute la export sau care au fost oferite unitatilor ce vind marfuri pe valuta convertibila si nu pot fi valorificate de catre acestea vor fi valorificate, in lei, prin centre de desfacere organizate de centralele industriale miniere sau prin unitatile comerciale autorizate de Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei.

Art. 4. -

Este interzisa vinzarea florilor de mina catre persoane fizice sau juridice de catre alte unitati decit cele prevazute la art. 1 si 3.

Art. 5. -

Centralele industriale miniere si intreprinderile de prospectiuni si explorari geologice din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei vor organiza colectarea florilor de mina din lucrarile de explorare si exploatare a zacamintelor.

Centralele industriale miniere si Institutul geologic sint autorizate sa cumpere flori de mina de la persoanele fizice si juridice romane care le ofera spre vinzare.

Art. 6. -

In vederea selectionarii florilor de mina care reprezinta valori artistice, stiintifice sau documentare deosebite, se constituie, in Bucuresti, o comisie centrala care va functiona in cadrul Institutului geologic din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei.

Comisia centrala este alcatuita din specialisti, reprezentanti ai Ministerului Minelor, Petrolului si Geologiei, Ministerului Educatiei si Invatamintului, Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste, Consiliului National pentru Stiinta si Tehnologie, Bancii Nationale, Academiei Republicii Socialiste Romania. Membrii comisiei vor fi desemnati de ministrul minelor, petrolului si geologiei, cu acordul conducerii unitatii in care acestia isi desfasoara activitatea.

Art. 7. -

Comisiei centrale i se vor prezenta periodic florile de mina colectate sau achizitionate de unitatile prevazute la art. 5.

Florile de mina selectionate de comisia centrala ca avind o valoare artistica, stiintifica sau documentara deosebita nu pot fi instrainate, sub nici o forma, urmind a fi cuprinse in categoria bunurilor de interes national si a fi pastrate in muzee ori in colectiile institutiilor de invatamint superior din tara, in conformitate cu prevederile Decretului nr. 724/1969 privind protejarea si pastrarea bunurilor de interes national ce reprezinta valori artistice, istorice sau documentare, precum si a unor obiecte continind metale pretioase si pietre pretioase de valoare deosebita, devenit Legea nr. 64/1969. Celelalte flori de mina prezentate comisiei centrale vor putea fi valorificate potrivit dispozitiilor prezentului decret.

Art. 8. -

Unitatile prevazute la art. 5 isi vor constitui comisii de specialisti pentru evaluarea florilor de mina destinate valorificarii.

Evaluarea se va face luindu-se in considerare, deosebit de valoarea intrinseca, cheltuielile efective de colectare, premiile, cheltuielile de pregatire si de prezentare, de ambalare si alte cheltuieli legate de colectarea si valorificarea acestora.

Florile de mina evaluate de catre comisiile de specialisti vor fi insotite de certificate descriptive, eliberate de aceste comisii, in care se va specifica daca esantioanele examinate pot fi valorificate la export.

Certificatele prevazute la alineatul precedent, purtind sigiliul unitatilor la care sint organizate comisii de specialisti, constituie si aprobarea speciala pentru trecerea peste frontiera a florilor de mina.

Art. 9. -

Pretul la export al florilor de mina se stabileste de Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei, cu avizul Ministerului Comertului Exterior.

Preturile cu amanuntul in lei se stabilesc, potrivit dispozitiilor Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor, pe baza evaluarilor facute de comisiile de specialisti, in conditiile art. 8 din prezentul decret.

Achizitionarea florilor de mina de la persoanele fizice sau juridice romane se face la preturi convenite pe baza propunerilor facute de comisiile de specialisti si in conditiile prevazute la art. 8 din prezentul decret, fara a se putea depasi preturile de livrare stabilite pentru cele din productia curenta.

Art. 10. -

Unitatile prevazute la art. 5 alin. 1 vor beneficia in cursul anului de plan de 25% din incasarile in valuta realizate prin valorificarea la export a florilor de mina.

Aceste fonduri vor putea fi folosite pentru importuri suplimentare, in care scop se vor constitui in depozit la Banca Romana de Comert Exterior.

Fondurile valutare constituite in depozit sint purtatoare de dobinzi in valuta si, in cazul cind ramin nefolosite in anul respectiv, vor putea fi reportate in anii urmatori.

Art. 11. -

Instrainarea, cu orice titlu, a florilor de mina catre persoane fizice sau juridice straine, in alte conditii decit cele prevazute in prezentul decret, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 302 din Codul penal.

Art. 12. -

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 10.000 de lei vinzarea florilor de mina de catre alte persoane decit cele prevazute la art. 1 si 3, catre persoane fizice sau juridice romane, daca fapta nu este savirsita in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiune.

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii se fac de ofiterii si subofiterii de militie, de persoane anume imputernicite de Ministerul Comertului Exterior, precum si de persoane anume imputernicite de Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei.

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere in termen de 15 zile de la comunicarea lui.

Plingerea impotriva procesului-verbal de constatare se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.

In masura in care prezentul decret nu dispune, contraventiilor prevazute la alin. 1 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 13. -

Conditiile de recoltare, manipulare, achizitionare si clasificare a florilor de mina, modul de functionare a comisiei centrale, precum si modul de constituire a comisiilor prevazute la art. 8, se stabilesc, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentului decret, de Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei, cu avizul Ministerului de Interne, Ministerului Finantelor, Ministerului Comertului Exterior, Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si Bancii Romane de Comert Exterior.

Art. 14. -

Muzeele si institutiile pot face schimb de flori de mina, la valori echivalente, atit intre ele, cit si cu institutii similare din strainatate, cu respectarea prevederilor Decretului nr. 724/1969 privind protejarea si pastrarea bunurilor de interes national ce reprezinta valori artistice, istorice sau documentare, precum si a unor obiecte continind metale pretioase si pietre pretioase de valoare deosebita, devenit Legea nr. 64/1969.

Art. 15. -

Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei poate autoriza ca unele flori de mina din categoria celor destinate valorificarii sa poata face obiectul unor schimburi oficiale cu strainatatea sau al unor actiuni omagiale cu titlu gratuit.

Art. 16. -

Florile de mina care contin aur nativ ramin supuse dispozitiilor Decretului nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...