Art 7 Calitatea de veteran de război și văduvă de război | Lege 44/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Calitatea de veteran de război și văduvă de război -
Art. 7.
- Jurisprudență

Calitatea de veteran de război nu poate fi dobândită de persoana care:

a) a comis acte de trădare de patrie ori a acceptat să fie folosită de inamic ca spion sau agent de diversiune pe teritoriul țării, fapte constatate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

b) a luptat ca voluntar în armate străine împotriva țării sau a Națiunilor Unite ori a săvârșit acte de teroare și crime împotriva populației autohtone din teritoriile vremelnic ocupate de inamic;

c) a dezertat din armata română în timpul războiului;

d) a obținut actul doveditor prevăzut la art. 5 alin. 1 prin declarații false ori prin manopere dolosive constatate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau când hotărârea comisiei de reconstituire dată în condițiile art. 5 alin. 4 a fost anulată.

Dovedirea împrejurărilor restrictive prevăzute la art. 2 lit. a) și b), precum și la art. 7 lit. b) și c) revine organului competent în stabilirea calității de veteran de război sau se constată, după caz, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

În cazul în care faptele prevăzute la alin. 1 lit. a), b) și c) au fost constatate după stabilirea calității de veteran de război, precum și în cazul prevăzut la alin. 1 lit. d), cel în cauză va pierde această calitate și va fi obligat, potrivit legii, să restituie sumele încasate necuvenit, precum și contravaloarea facilităților de care a beneficiat ca veteran de război.

Acesta este un fragment din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 44/1994:
Art 1 Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Art 2 Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Art 3 Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Art 4 Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Art 5 Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Art 6 Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Art 7 Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Art 8 Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Art 9 Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Art 10 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 11 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 12 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 13 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 14 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 15 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 16 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 17 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
;
se încarcă...