Art 23 Dispoziții finale | Lege 44/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 23.
- Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi, fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale. Jurisprudență

Călătoria pe calea ferată se efectuează pe bază de bilete speciale de călătorie puse la dispoziție de Societatea Națională a Căilor Ferate Române, la cererea asociațiilor veteranilor de război legal constituite. Achitarea costurilor de călătorie pe calea ferată, căile fluviale și auto județene, pe baza biletelor speciale, se face de către Ministerul Finanțelor Publice direct Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, iar costul biletelor pe mijloacele de călătorie în comun din municipii și orașe se suportă de către consiliile județene și locale.

Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și agenții economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare măsurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 44/1994:
Art 13 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 14 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 15 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 16 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 17 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 18 Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Art 19 Dispoziții finale
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Reviste:
Acordarea sumelor reprezentând transferuri și subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea călătoriilor gratuite cu autobuzul pentru veteranii de război
;
se încarcă...