Parlamentul României

Legea nr. 13/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 18 martie 1994.

În vigoare de la 18 martie 1994 până la 31 decembrie 1996, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 118/1996.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În completarea surselor de finanțare a lucrărilor de dezvoltare și modernizare a drumurilor naționale și locale se constituie Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice.

Art. 2. -

Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice se formează, pe seama încasărilor realizate de producători și importatori, din vânzarea carburanților auto livrați la intern indiferent de forma de plată.

Art. 3. -

Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice se calculează, prin aplicarea cotei de 5% asupra:

a) prețului cu ridicata negociat, exclusiv accizele, pentru cantitățile de carburanți auto livrați de producătorii din țară și destinați consumului intern;

b) valorii în vamă, stabilită, potrivit legii, pentru carburanții auto importați.

Obligația calculării și vărsării acestei cote în contul Ministerului Transporturilor revine producătorilor, indiferent de forma de organizare și de titularul dreptului de proprietate, pentru produsele destinate consumului intern și importatorilor pentru produsele importate.

Art. 4. -

Din Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice 60% se va folosi pentru finanțarea drumurilor naționale, iar 40% pentru finanțarea drumurilor locale.

Din Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice se vor putea efectua următoarele categorii de cheltuieli:

a) lucrări de investiții reprezentând tronsoane noi de drumuri naționale sau locale ale județelor și ale municipiului București, precum și lucrări de reparații și modernizări;

b) studii și lucrări de proiectare privind extinderea și modernizarea rețelei de drumuri.

Art. 5. -

Gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice se efectuează de către Ministerul Transporturilor prin Administrația Națională a Drumurilor, din România, în condițiile Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice.

Art. 6. -

Ministerul Transporturilor, prin Administrația Națională a Drumurilor din România, va stabili, de comun acord cu consiliile județene, al municipiului București sau consiliile locale, tronsoanele de drumuri locale, care se vor finanța pe seama cotei de 40% din veniturile fondului special.

Lucrările finanțate din fondul special pot fi executate de unitățile de specialitate ale Administrației Naționale a Drumurilor din România sau de cele din coordonarea consiliilor județene, al municipiului București și a consiliilor locale, după caz, precum și de agenți economici specializați, pe bază de contracte de prestări de servicii licitate în condițiile legii.

Art. 7. -

Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice se aprobă anual ca anexă la legea bugetului de stat.

Art. 8. -

Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanțelor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor emite instrucțiuni cu privire la modul de încasare a veniturilor și de alocare a sumelor pentru finanțarea cheltuielilor aprobate prin bugetul Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice, de evidențiere și de raportare a acestui fond.

Art. 9. -

Plata sumei datorate la Fondul special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice se face de către agenții economici, lunar, până la data de 25 a lunii următoare.

Neplata la termenul stabilit atrage o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere.

Controlul asupra calculului sumei datorate se face de către organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 17 martie 1994.

Nr. 13.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...