Saptamanalul de drept nr. 3/2016

ÎCCJ: Cum se permite accesul la informații în cazul cererilor de liber acces la informațiile de interes public?
de Mădălina Moceanu

08 februarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Având în vedere faptul că legiuitorul român a prevăzut în Codul de procedură civilă un nou instrument de unificare a practicii judiciare neunitare, respectiv sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (denumită în continuare ÎCCJ) în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Încheierea din 13.07.2015, pronunțată în Dosarul nr. 8.392/118/2014, Curtea de Apel Constanța - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal -la cererea expresă a apelantului-reclamant- a solicitat ÎCCJ pronunțarea unei astfel de hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

“Doar numele și prenumele unei persoane se încadrează în definiția dată «datelor cu caracter personal» de către Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, cu modificările ulterioare, în sensul în care numai ele reprezintă un element suficient care să permită identificarea unei persoane?

Existența unor date personale în cuprinsul unor documente din categoria informațiilor publice poate constitui un motiv de refuz de eliberare a fotocopiilor de pe aceste documente chiar și cu informațiile respective anonimizate (înnegrite cu markerul, acronimizate)?".

Care a fost obiectul litigiului cu care a fost învestită instanța care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile?

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța, la data de 03.12.2014, reclamantul Neacșu Laurențiu l-a chemat în judecată pe pârâtul Ministerul Educației Naționale, solicitând obligarea acestuia să îi comunice Raportul Corpului de control al primului-ministru nr. 1.356/GP din 18.06.2013 privind controlul realizat la Universitatea "Ovidius" din Constanța.

Tribunalul a respins acțiunea ca nefondată, cu motivarea că este suficient că i s-a comunicat reclamantului o sinteză a constatărilor și măsurilor dispuse prin raport și că pârâtul a procedat legal, având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 544/2001), refuzând comunicarea datelor cu caracter personal cuprinse în raport.

Împotriva acestei soluții a declarat recurs reclamantul, întemeiat pe dispozițiile art. 488 pct. 6 și 8 din Codul de procedură civilă, arătând, printre altele, că refuzul de comunicare justificat de dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 aduce atingere substanței dreptului său la informare.

De asemenea, a susținut că prima instanță a încălcat și dispozițiile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 677/2001), deoarece pentru identificarea unei persoane nu sunt suficiente numele și prenumele acesteia, fiind necesare și domiciliul și starea civilă. În plus, datele cu caracter personal ar fi putut fi protejate fie prin acoperirea lor cu marker, fie prin rescrierea raportului și omiterea acestora.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...