Consiliul de Stat

Decretul nr. 138/1971 privind conferirea unor ordine ale Republicii Socialiste România

Modificări (...)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 171 din 31 decembrie 1971.

În vigoare de la 31 decembrie 1971

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român,

Consiliul de Stat Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se conferă ordinul Apărarea Patriei clasa I tovarășului Anton Stefan Constantin - general-maior în rezervă.

Art. 2. -

Se conferă Ordinul Muncii clasa I tovarășilor:

Henri H. Catargi, pictor.

Cornel N. Cazan, director general la Întreprinderea de construcții montaje siderurgice Galați.

Gherasim Constantinescu, academician, profesor la Institutul agronomic din București.

Ion V. Filip, director la Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina, județul Olt.

Oscar M. Han, sculptor.

Teodor P. Iercan, director la Fabrica de osii și boghiuri Balș, județul Olt.

Marin A. Lupu, profesor, rectorul Academiei de studii economice din București.

Marin St. Mitu, director la Întreprinderea șantier construcții montaj, Slatina, județul Olt.

Art. 3. -

Se conferă ordinul Meritul Științific clasa I tovarășilor:

Octav V. Doicescu, profesor la Institutul de arhitectură "Ion Mincu" din București.

Alexandru Domșa, profesor la Institutul politehnic din Cluj.

Grigore Gh. Ionescu, profesor la Institutul de arhitectură "Ion Mincu" din București.

Art. 4. -

Se conferă ordinul Meritul Cultural clasa I tovarășilor:

Nicolae Brancomir, actor.

Emil Bota, actor.

Boris-Caragiale-Caragea, sculptor.

Șerban Cioculescu, scriitor.

Liviu Ciulei, regizor și actor.

Dina Cocea, actriță.

Stelian D. Dinu, colonel.

Octav Enigărescu, directorul Operei Române, București.

Dumitru I. Eremia, general-maior.

Paul Everac, scriitor.

Arta Florescu, solistă de operă.

Jean Georgescu, regizor de film.

Sandor Kacso, scriitor.

Irinel Liciu (Popa I. Silvia Lia), balerină.

Horia Octav Lovinescu, scriitor.

Ion I. Musceleanu, pictor.

Amza A. Pelea, actor.

Eugenia Popovici, actriță.

Bella Gy. M. Szabo, grafician.

Ludovic I. Szabo, rector la Institutul de artă teatrală "Szentgyorgy Istvan" din Tîrgu Mureș.

Irina Răchițeanu-Șirianu, actriță.

Rudolf Schweitzer-Cumpăna L., pictor.

Cicerone Teodorescu, scriitor.

Ion I. Vlasiu, sculptor.

Art. 5. -

Se conferă ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a II-a tovarășilor:

Vasile Alecsandrescu (Sică), regizor.

Corneliu G. Baba, pictor.

Alexandru Balaci, scriitor.

Elie Carafoli, academician.

Alexandru Ciucurencu, pictor.

Miltiade Filipescu, profesor la Universitatea din București.

Zoltan Franyo, scriitor.

Mihai Gheorghiu (Miluță), actor.

Ion P. Irimescu, sculptor.

Cezar A. Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecților, profesor la Institutul de arhitectură "Ion Mincu" din București.

Gheorghe Gh. Mihoc, academician, profesor la Universitatea din București.

Nicolae A. Păunescu, director general la Grupul de șantiere al Întreprinderii de construcții hidrotehnice Argeș.

Alexandru Al. Philippide, scriitor.

Marin Preda, scriitor.

Șerban Țițeica, academician, profesor universitar.

Virgil Teodorescu, scriitor.

Art. 6. -

Se conferă ordinul 23 August clasa a II-a tovarășilor:

Aura Buzescu, actriță.

Virgil Gr. Coatu, director general adjunct al Direcției generale a rezervelor de stat, București.

Izu A. Feldman, instructor la C.C. al P.C.R.

Mendel Haimovici, profesor la Universitatea din Iași.

George Ivașcu, scriitor.

Ștefan B. Matei, instructor la C.C. al P.C.R.

Ion I. Olteanu, adjunct al ministrului comerțului interior.

Tiberiu Popovici, academician, profesor la Universitatea din Cluj.

Constantin S. Stoica, general-maior.

Art. 7. -

Se conferă ordinul Tudor Vladimirescu clasa a II-a tovarășilor:

Corneliu Ionel Virgil H. Actarian, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.

Ion Alexandru Croitoru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Mihai. E. Neculcea, profesor la Universitatea din București.

Art. 8. -

Se conferă ordinul pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale și de stat clasa a II-a tovarășilor:

Alexandru C. Dănescu, general-locotenent.

Dumitru I. Borșan, general-maior.

Nicolae M. Budișteanu, general-maior.

Neagu Gh. Cosma, general-maior.

Ovidiu I. Diaconescu, general-maior.

Jan I. Moldovan, general-maior.

Constantin F. Geică, colonel.

Dumitru M. Gherguț, colonel.

Teodor Gh. Sîrbu, colonel.

Art. 9. -

Se conferă Ordinul Muncii clasa a II-a tovarășilor:

Gheorghe A. Barbu, instructor la C.C. al P.C.R.

Saly L. Clejan, instructor la Colegiul central de partid.

Nicolae T. Iordache, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Constantin D. Predulea, instructor la C.C. al P.C.R.

Mihai Radu St. Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică.

Petru D. Despot, șef de secție la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Ion C. Moga, șef de secție la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Larisa V. Munteanu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Gabriel P. Cristea, conferențiar la Institutul de arhitectura "Ion Mincu" din București.

Horia Maicu, profesor la Institutul de arhitectură "Ion Mincu" din București.

Ladislau Adler, arhitect-consilier la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Iosif I. Beltechi, muncitor lăcătuș la Uzina Electromagnetica, București.

Mircea I. Bercovici, arhitect proiectant la Institutul "Proiect", București.

Ludovic H. David, secretar al Uniunii arhitecților.

Iulian N. Deșcu, arhitect, consilier la Institutul de proiectări metalurgice București.

Dinu T. Gheorghiu, arhitect proiectant la Institutul de proiectări "Carpați", București.

Alexandru C. Iotzu, arhitect proiectant la I.S.A.R.T., București.

Nicolae F. Kepeș, șef de sector la Institutul "Proiect", București.

Florin D. Tănăsescu, director al Institutului de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică București.

Gheorghe N. Constantinescu, director general al C.E.I.L. Pitești, județul Argeș.

Nicolae N. Veza, director general al Întreprinderii de construcții montaj Pitești, județul Argeș.

Ștefan N. Croitoru, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Bacău.

Dan D. Cristescu, arhitect la Institutul județean de proiectare Brașov.

Gheorghe I. Florea, maistru șef la Uzina de autocamioane Brașov.

Ioan I. Macrea, directorul Întreprinderii agricole de stat Codlea, județul Brașov.

Aurel A. Vasilescu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Cluj.

Dan I. Serbu, director general al Direcției generale a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, județul Constanța.

Ștefan V. Radvan, director general adjunct la Întreprinderea de construcții montaje siderurgice Galați.

Petre M. Alexandru, președintele C.A.P. Dragoș Vodă, județul Ialomița.

Gheorghe N. Flamaropol, director la Autobaza I.T.A. 16 Slobozia, județul Ialomița.

Ștefan I. Florea, președintele C.A.P. Scînteia, județul Ialomița.

Ion I. Angelescu, secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.

Dumitru Gh. Cojocaru, inginer șef la Fabrica de osii și boghiuri Balș, județul Olt.

Alexandru L. Crăciunescu, șef de șantier la Întreprinderea de instalații București - Șantierul Slatina, județul Olt.

Kathrein I. A. Gașpar, inginer șef la Grupul de industrializare a aluminiului Slatina, județul Olt.

Anghel A. Enăceanu, director la Întreprinderea de construcții montaje București - Grupul de șantiere din Turnu Măgurele, județul Teleorman.

Vasile M. Daju, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Timiș.

Ion C. Davidoiu, președintele C.A.P. Tîmboiești, județul Vrancea.

Art. 10. -

Se conferă ordinul Meritul Științific clasa a II-a tovarășilor:

Mircea A. Alifanti, profesor la Institutul de arhitectură "Ion Mincu" din București.

Ionel M. Bucur, profesor la Universitatea din București.

Liviu Constantinescu, profesor la Institutul de petrol, gaze și geologie din București.

Ion C. Coteanu, directorul Institutului de lingvistică.

Ascanio I. Damian, rectorul Institutului de arhitectură "Ion Mincu" din București.

Dumitru I. Ivănescu, directorul Institutului de cercetări și proiectări pentru industria lemnului, București.

Gheorghe Manea, profesor la Institutul politehnic din București.

Gheorghe Gh. Marcu, profesor universitar, prorector la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Victor Mercea, director la Institutul de izotopi stabili din Cluj.

Victor Gh. Mărtoiu, medic primar, șeful secției chirurgie a Spitalului din Pitești, județul Argeș.

Vasile Nitu, director la Institutul de studii și proiectări energetice, București.

Simion Oieriu, profesor la Institutul medico-farmaceutic din București.

Grigore N. Posea, profesor la Universitatea din București.

Eugen Pora, profesor la Institutul medico-farmaceutic din Cluj.

Art. 11. -

Se conferă ordinul Meritul Cultural clasa a II-a tovarășilor:

Petre I. Abrudan, pictor.

George V. Apostu, sculptor.

Naum V. Corcescu, sculptor.

George T. Constantin, actor.

Gheorghe I. Cozorici, actor.

Mihail Davidoglu, scriitor.

Dan Deșliu, scriitor.

Lucia V. Demetrius, scriitoare.

Vasile N. Dobrian, grafician.

Erno E. Gall, scriitor.

Lucian E. Giurchescu, regizor.

Aurelia I. Ghiață, graficiană.

Magda Ianculescu (Ionescu Muscel), solistă de operă.

Ileana I. Iliescu (Creangă), balerină.

Ion Lucian, actor.

George Leșnea, scriitor.

Gavril G. Miklossy, pictor.

Ovidiu Gh. Maitec, sculptor.

David P. Ohanesian, solist de operă.

Ecaterina Oproiu, scriitoare.

Radu E. Penciulescu, regizor.

Ion D. Pacea, pictor.

Constantin I. Piliuță, pictor.

Eugen V. Popa, pictor.

Emilia G. Petrescu, solistă.

Silvia I. Popovici, actriță.

Magdalena I. Popa (Victoria), balerină.

Emanoil Petruț, actor.

Georg P. Scherg, scriitor.

Gyula Szabo, scriitor.

Paul Schuster, scriitor.

I.D. Suchianu, critic de film.

Ludovic A. Spiess, solist de operă.

Gheorghe V. Pavlu, director la Institutul de sistematizare, arhitectură și tipizare, București.

Henriette B. Delavrancea, arhitect proiectant la Institutul județean de proiectări Ilfov.

Art. 12. -

Se conferă ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a III-a tovarășilor:

Ionel I. Dicu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Constantin D. Manea. șef de cabinet la C.C. al P.C.R.

Ion T. Medrea, membru al Colegiului central de partid.

Gheorghe I. Airinei, șeful Departamentului poștă și telecomunicații.

Gheorghe Boeru, secretar general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Vasile G. Bumbăcea, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor.

Petru N. Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Ion A. Ceaușescu, secretar general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Lucian M. Drăguț, secretar general al Consiliului Economic.

Alexandru N. Filioreanu, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor.

Gheorghe Feneșer, secretar general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Gheorghe C. Ilie, vicepreședinte al Comitetului de Stut al Planificării.

Eugeniu Petre P. Mareș, adjunct al ministrului sănătății.

Constantin A. Marin, consilier de specialitate la Consiliul de Stat.

Nicolae M. Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior.

Mircea I. Pintilie, secretar general adjunct al Secretariatului General al Consiliului de Miniștri.

Titus N. Popescu, vicepreședinte la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.

Ion D. Stanciu, secretar general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

George Bărănescu, profesor la Institutul politehnic din București.

Maria Banuș, scriitoare.

Boris Gr. Cazacu, directorul Centrului de cercetări fonetice al Academiei Republicii Socialiste România.

Tudor Ciortea, compozitor.

Marin Constantin, dirijor și compozitor.

Alexandru A. Dima, profesor la Universitatea din București.

Paul M. Erdos, grafician.

Ion Finteșteanu, actor.

Victor A. Giuleanu, profesor, rectorul Conservatorului de muzică "Ciprian Porumbescu" din București.

Nicolae Herlea, solist de operă.

Ligia Macovei, pictor.

Gelu G. Naum, scriitor.

Cornel Penescu, profesor la Institutul politehnic din București.

Ferenc Szemler, scriitor.

Achim Stoia, compozitor.

Stelian V. Grindeanu, directorul general al Grupului de uzine "23 August", București.

Tiberiu Ricci, arhitect șef al municipiului București.

Nicolae Gh. Tilivea, director general al Grupului industrial pentru foraj-extracția țițeiului Pitești, județul Argeș.

Gorun Kassardjian, director la I.C.P.A. Brașov.

Ion C. Apostolescu, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Brăila.

Dumitru G. Bălan, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Brăila.

Radu I. Ciucă, secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.

Ștefan V. Ilieș, secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.

Ilie D. Marinache, secretar ale Comitetului județean Brăila al P.C.R.

Gelu Kahu, director la Icepronav, Galați.

Viorel I. Răceanu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Hunedoara.

Gheorghe M. Cilibiu, secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.

Lucian St. Hatmanu, director al Direcției generale a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, județul Iași.

Benedict Menkeș, profesor la Institutul medico-farmaceutic din Timișoara.

Ion I. Botez, mecanic la Depoul C.F.R. Adjud, județul Vrancea.

Art. 13. -

Se conferă ordinul 23 August clasa a III-a tovarășilor:

Victor Crețu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Mihai V. Dulea, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Nicolae P. Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Dumitru I. Lazăr, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Constantin M. Mîndreanu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Gheorghe T. Roșu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Iosif M. Szasz, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Mihai I. Bălănescu, șeful Departamentului transporturilor auto, navale și aeriene din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Ioan I. Bucșe, vicepreședinte al Centrocoop.

Florea T. Chițu, șef de secție la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Mircea St. Gogioiu, membru în Biroul permanent, secretar al Comisiei pentru probleme sociale la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.

Constantin (Gheorghe) Ionescu, secretar general la Academia de Științe Sociale și Politice.

Coloman C. Maioreanu, prim-vicepreședinte al Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.

Dezideriu I. Nagy, vicepreședinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

Traian G. Pușcașu, vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.

Alexandru G. Giugariu, actor.

Jean C. Livescu Leahu, rector al Universității din București.

Voinea Gh. Marinescu, profesor la Institutul medico-farmaceutic din București.

Vasile Gh. Milea, general-locotenent.

Ion Voicu, violonist.

Gheorghe I. Stratulat, pensionar, comuna Ripiceni, județul Botoșani.

Trofin P. Simedrea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Cluj.

Mircea C. Barote, adjunct de șef de secție la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Ion M. Iuga, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Constanța.

Constantin D. Iușcă, pensionar, comuna Albești, județul Constanța.

Ion C. Petre, secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.

Nicolae M. Petre, prim-secretar al Comitetului municipal Constanța al P.C.R.

Vasile C. Porcescu, președintele Colegiului județean de partid Dolj.

Ion I. Creangă, rectorul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Ioan I. Popa, secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.

Vasile D. Span, secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.

Octavian I. Florița, președinte al Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Sibiu.

Eugenie A. Nicolaev, președintele Colegiului județean de partid Suceava.

Gheorghe D. Radu, mecanic la Depoul C.F.R. Adjud, județul Vrancea.

Art. 14. -

Se conferă ordinul Tudor Vladimirescu clasa a III-a tovarășilor:

Ion D. Cumpănașu, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Ion M. Catrinescu, adjunct de șef de secție. la C.C. al P.C.R.

Vasile A. Dinu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Anton Tatu Jianu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Ion V. Pătrașcu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Constantin E. Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Constantin Alexandru C. Albescu, adjunct al ministrului industriei chimice.

Nicolae N. Armencoiu, adjunct al ministrului energiei electrice.

Gheorghe Bădulescu, consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ion V. Bucur, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.

Gheorghe A. Caranfil, adjunct al ministrului industriei chimice.

Ion A. Chirilescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Ștefan T. Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice.

Nicolae Enea, adjunct al ministrului industriei ușoare.

Ion I. Găvozdea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Adrian T. Georgescu, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.

Vasile N. Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Iosef Ionescu, consilier de specialitate la Consiliul de Stat.

Constantin C. Iftodi, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.

Gheorghe St. Lazăr, adjunct al ministrului industriei lemnului.

Ion Lăzărescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.

Nicolae G. Mantz, secretar general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Mihail S. Martinescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.

Alexandru I. Mărgăritescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.

Marin P. Mihai, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Cornel A. Mihulecea, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.

Ion V. Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Petru B. Năvodaru, director general adjunct la Direcția Centrală de Statistică.

Grigore Obrejan, vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice din București.

Iosif P. Opriș, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.

Silviu I. Opriș, adjunct al ministrului industriei materialelor de construcții.

Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.

Ion D. Păcuraru, adjunct al ministrului muncii.

Dumitru Popa, adjunct al șefului Direcției Generale pentru Consiliile Populare.

Gheorghe I. Pele, general-maior.

Nicolae Gh. Pleșiță, general-maior

Ion G. Plîgu, secretar general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Vasile N. Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior.

Ion N. Rîmbu, adjunct al ministrului industriei lemnului.

Constantin Horia I. Tatu, vicepreședinte al Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.

Filip St. Tomulescu, șeful Departamentului silviculturii din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Iulian Gheorghe N. Văcărel, prim-adjunct al ministrului finanțelor.

Ilie G. Voicu, prim-adjunct al ministrului turismului.

Stelian G. Ionescu, membru în Biroul permanent, secretar al Comisiei de propagandă la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.

Petru N. Furdui, președintele Uniunii sindicatelor din ramura mine și energie.

Dumitru Dumitrescu, profesor la Institutul politehnic din București.

Vasile I. Mociu, profesor la Universitatea din București.

Anghel Gh. Paraschiv, redactor șef adjunct la ziarul "Scînteia".

Radu Prișcu, profesor la Institutul de construcții din București.

Marin C. Burcea, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 6, București.

Paul G. Cojocaru, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 8, București.

Dumitru V. Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 3, București.

Nicolae M. Marinescu, pensionar, București.

Marin M. Rădoi, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

Cornel N. Pînzaru, secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.

Tiberiu N. Beternay, președintele Consiliului județean Covasna al sindicatelor.

Ioan I. Koos, prim-secretar al Comitetului orășenesc Sfîntu Gheorghe al P.C.R., județul Covasna.

Carol C. Lorincz, președintele Colegiului județean de partid Covasna.

Ilie T. Bădicuț, directorul general al I.S.C.M. Craiova, județul Dolj.

Ion Fl. Zăvăleanu, prim-secretar al Comitetului municipal Craiova al P.C.R., județul Dolj.

Gheorghe T. Dindere, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Dolj.

Petre I. Gigea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Dolj.

Nicolae I. Covlea, secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R.

Mihai D. Smarandache, prim-secretar al Comitetului municipal Tîrgu Jiu al P.C.R., județul Gorj.

Gheorghe C. Milca, secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.

Gheorghe Gh. Ibănescu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Neamț.

Valeriu V. Momanu, director general la Centrala industrială de fire sintetice Săvinești, județul Neamț.

Constantin V. Potîngă, secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.

Gheorghe Aldea, director la Institutul de cercetări și proiectări foraj-extracție Cîmpina, județul Prahova.

Nicolae N. Marchian, președinte al Uniunii județene a cooperativelor de consum Sibiu.

Ștefan I. Panaitiu, secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R.

Ilie M. Mirescu, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Teleorman.

Virgiliu I. Nogea, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R.

Teodor E. Roman, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R.

Art. 15. -

Se conferă ordinul Apărarea Patriei clasa a III-a tovarășilor:

Nicolae I. Bucur, general-maior.

Pavel I. Constandache, general-maior.

Constantin I. Opriță, general-maior.

Eugeniu B. Bălăbănescu, căpitan rangul I.

Eugeniu I. Chelaru, colonel.

Grigore Gr. Cornescu, colonel.

Marin N. Dumitru, colonel.

Emil V. Macri, colonel.

Ioan Gr. Marcu, colonel.

Ilie I. Nicolau, colonel.

Paul N. Antoniade, maior.

Ioan St. Băjenaru, maior.

Vasile I. Crăciunoiu, colonel.

Grigore I. Costingioara, locotenent-colonel.

Emil N. Pop, vicepreședinte al Tribunalului județean Alba.

George R. Moroșan, ofițer.

Vasile V. Moncea, subofițer.

Aurel B. Olaru, subofițer.

Alexandru Petru Orza, subofițer.

Mihai C. Rîmbu, ofițer.

Ion T. Nicolae, ofițer.

Ion I. Sandu, ofițer.

Elița I. Busuioc, subofițer.

Iosif M. Racz, maior.

Art. 16. -

Se conferă ordinul Pentru servicii deosebite admise, în apărarea orînduirii sociale și de stat clasa a III-a tovarășilor:

Petre V. Dumitrescu, colonel.

Istifie M. Geartu, colonel.

Ioan I. Lințu, colonel.

Mircea I. Oprescu, colonel.

Iuliu St. Plăpcianu, colonel.

Ioan I. Pop, colonel.

Ștefan D. Săraru, colonel.

Nicolae Gh. Ungureanu, colonel.

Constantin A. Apostol, locotenent-colonel.

Nicolae D. Badea, locotenent-colonel.

Alexandru C. Constantin, locotenent-colonel.

Șerban M. Constantinescu, locotenent-colonel.

Eugeniu D. Dascălu, locotenent-colonel.

Costică C. Florea, locotenent-colonel.

Marin D. Florea, locotenent-colonel.

Ioan P. Gavrilă, locotenent-colonel.

Dumitru P. Goiciu, locotenent-colonel.

Gheorghe I. Grăjdan, locotenent-colonel.

Niculae I. Ion, locotenent-colonel.

Zaharia A. Ivancea, locotenent-colonel.

Ion Gh. Lazăr, locotenent-colonel.

Traian C. Miu, locotenent-colonel.

Victor V. Nănescu, locotenent-colonel.

Ioan D. Olar, locotenent-colonel.

Stelian N. Popescu, locotenent-colonel.

Iosif P. Popovici, locotenent-colonel.

Vasile Gr. Sîmbotin, locotenent-colonel.

Ion M. Șerbănescu, locotenent-colonel.

Petre P. Tașală, locotenent-colonel.

Gheorghe M. Tănase, locotenent-colonel.

Ioan A. Argeșeanu, maior.

Tudorel N. Cojel, maior.

Petru V. Constantinescu, maior.

Paul Gh. Dimitriu, maior.

Constantin M. Dobre, maior.

Gavrilă T. Furdui, maior.

Vanghel C. Gavrilescu, maior.

Dumitru I. Georgescu, maior.

Nicolae D. Gheorghe, maior.

Anton-Procopie Gh. Iliescu, maior.

Dumitru F. Lupulescu, maior.

Dumitru I. Murdariu, maior.

Ioan D. Mușat, maior.

Petre T. Nae, maior.

Victor I. Poenariu, maior.

Nicolae I. Stane, maior.

Ioan N. Tameș, maior.

GeIu V. Ureche, maior.

Neculai Gh. Alupei-Cojocariu, căpitan.

Constantin D. Georgescu, căpitan.

Vasile C. Prisecaru, căpitan.

Isevie I. Rus, căpitan.

Gheorghe I. Uță, căpitan.

Gavrilă C. Nebunoiu, locotenent-major.

Gheorghe S. Vlădescu, maistru militar clasa I.

Luca B. David, plutonier-major.

Niculai S. Pîrlog, din Comandamentul grupului județean de pompieri Cluj.

Art. 17. -

Se conferă Ordinul Muncii clasa a II-a tovarășilor:

Mircea-Alexandru N. Albină, inginer la C.C. al P.C.R.

Cristache C. Alexandrescu, economist la C.C. al P.C.R.

Smaranda St. Andrei, lustruitoare la întreprinderea "Heliade" București.

Cristian Gh. Alexandru, șef de echipă la Trustul de construcții "Carpați" București.

Marin N. Angelescu, șef de lot la Oficiul economic central "Carpați" București.

Petru P. Anghel, instructor la C.C. al P.C.R.

Vasile Gh. Adam, bucătar la C.C. al P.C.R.

Nicolae-Eugen N. Ardare, director la Institutul de proiectare "Carpați", București.

Dan V. Alexandrescu, inginer la C.C. al P.C.R.

Marin Gh. Abălaru, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Aurelia C. Anghelescu, secretară tehnică la C.C. al P.C.R.

Ioana M. Alexandrescu, economistă la Oficiul economic central "Carpați" București.

Valentina Gh. Anton, stenodactilografă la C.C. al P.C.R.

Elena Savu Bîra, șef de serviciu la Institutul de studii istorice și social-politice București.

Nicolae N. Barbu, șef de echipă la Trustul de construcții "Carpați" București.

Marcel B. Baruch, șef birou la Trustul de construcții "Carpați" București.

Achim A. Băcilă, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe O. Bojoc, zidar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion I. Bohîltea, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Petre I. Butucea, maistru la Trustul de construcții "Carpați" București.

Livia I. Buzdugan, economistă la C.C. al P.C.R.

Nicolae Gr. Baltag, maistru la Trustul de construcții "Carpați" București.

Zoltan A. Boroș, maistru la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe E. Benko, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Gheorghe V. Bălănescu, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Constantin Banu Ion, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Carol C. Bodor, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Marin V. Băncilă, cofetar la Oficiul economic central "Carpați" București.

Tudor Gh. Băran, instructor la C.C. al P.C.R.

Victor Gh. Bălan, curier la C.C. al P.C.R.

Nicolae Gh. Bădoi, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Vasile A. Buga, instructor la C.C. al P.C.R.

Marin M. Bratu, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Valeriu I. Buhancă, director la Trustul de construcții "Carpați" București.

Cornelia St. Bica, stenodactilografă la C.C. al P.C.R.

Viorica A. Barciuc, secretară tehnică la C.C. al P.C.R.

Victor V. Căpățînă, inginer la C.C. al P.C.R.

Petru A. Chimet, inginer mecanic la Întreprinderea "Heliade" București.

Sterea A. Chițu, maistru la Întreprinderea "Heliade" București.

Victor Gr. Ciora băițuitor la Întreprinderea "Heliade" București.

Haralambie C. Constantin, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Ion M. Costea. inginer șef adjunct la Întreprinderea "Heliade" București.

Radu Gr. Coșereanu, inginer șef la Întreprinderea "Heliade" București.

Matei D. Cosma, maistru la Întreprinderea "Heliade" București.

Cleopatra Năstase Safir Clopoțel, secretară dactilografă la Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

Floarea Gh. Capotă, secretară tehnică la C.C. a P.C.R.

Ion Gh. Cazan, inginer șef adjunct la Trustul de construcții "Carpați" București.

Valeriu I. Cățoiu, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Mircea H. Constantinescu, șef de secție la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe D. Cretu, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Vasilica V. Cristoloveanu, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Nicolae Gh. Costea, administrator la C.C. al P.C.R.

Marin Ciobanu, tehnician la C.C. al P.C.R.

Gheorghe A. Constantinescu, conducător auto la C.C al P.C.R.

Aurelia Gh. Ciută, dactilografă la C.C. al P.C.R.

Ion N. Coman, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Iulian I. Cojocaru, maistru la Trustul de construcții "Carpați" București.

Marin D. Culbeci, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Anica M. Cocîrțău, secretară tehnică la C.C. al P.C.R.

Elena N. Cetină, asistentă la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Marin I. Crețu, floricultor la Oficiul economic central "Carpați" București.

Maria S. Colniceanu, stenodactilografă la C.C. al P.C.R.

Cezar V. Dan, zidar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Nicolae D. Dascălu, locotenent-colonel.

Ștefan St. Deneș, dulgher la Trustul de construcții "Carpați" București.

Alexe V. De Vassal, șef șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ștefan M. Dincă, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Costel A. Dobre, tehnician la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe Gh. Dogaru, șef de secție la Trustul de construcții "Carpați" București.

Jianu Z. Drăgan, instalator la Trustul de construcții "Carpați" București.

Marin S. Drăniceanu, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion Gh. Dumitrică, mecanic la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion I. Dumitru, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Negedin Megid Demirbec, șef de șantier la Oficiul economic central "Carpați" București.

Nicolae P. Dobre, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Dumitru N. Dorobanțu, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Ștefan V. Dumitru, maistru la Sala Palatului.

Sterie V. Dobrică, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Anton I. Dumitrache, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Gheorghe St. Dobrogeanu, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Nicolae St. Dumitru, director adjunct la C.C. al P.C.R.

Pascale Gh. Duca, strungar la Întreprinderea "Heliade" București.

Florica I. Dănciulescu, economistă la C.C. al P.C.R.

Norica D. Dorobanțu, șef de cabinet la C.C. al P.C.R.

Maria S. Dincă, secretară dactilografă la Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

Ion I. Ene, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Nicolae S. Ene, maistru mecanic la Trustul de construcții "Carpați" București.

Constantin N. Enea, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Niculina N. Ene, secretară tehnică la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Avram F. Feldstein, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion L. Ferentz, dulgher la Trustul de construcții "Carpați" București.

Jean E. Fetzel, parchetar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Florea I. Florea, zidar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Alexandru D. Floruț, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Bela B. Fulop, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Romulus O. Farcaș, gestionar la C.C. al P.C.R.

Nicolae N. Fotin, instructor la C.C. al P.C.R.

Constantin St. Georgescu, zugrav la Trustul de construcții "Carpați" București.

Constantin C. Gherghinescu, locotenent-colonel.

Ana D. Gîrjabu, economistă la C.C. al P.C.R.

Aron Iosef Grunberg, arhitect șef la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Lucia C. Gheorghiță, instructor la C.C. al P.C.R.

Constantin Gh. Goagea, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Constantin Gh. Galiț, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Cristian D. Georgescu, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Nicolae M. Grigorescu, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Ludmila E. Geică, lector la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Ionel Georgescu, instructor la C.C. al P.C.R.

Mircea P. Han, maistru la Oficiul economic central "Carpați" București.

Maria Hanga, dactilografă la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Dumitru I. Hurtoi, instructor la C.C. al P.C.R.

Constantin V. Ivan, instalator la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ferentz M. Isocs, dulgher la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ștefan Sotir Ignat, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe N. Ionescu, director economic la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Ion I. Ilie, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Marin I. Iosif, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Cornel C. Iordăchescu, inginer la C.C. al P.C.R.

Gheorghe I. Ioniță, instructor la C.C. al P.C.R.

Ovidiu V. Ionescu, radiofonist la Oficiul economic central "Carpați" București.

Ion G. Ion, secretarul Comitetului sindicatului din aparatul C.C. al P.C.R.

Gheorghe Gh. Ilie, lector la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Ivan D. Iofciu, șef adjunct de unitate de cazare la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Cornel I. Irode, instructor la C.C. al P.C.R.

Sofia H. Jakab, asistentă la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Iosif I. Kuiek, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Emeric A. Kolumban, dulgher la Trustul de construcții "Carpați" București.

Petre-Preda C. Lungulescu, inginer proiectant la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Dumitru Gh. Leonte, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Dumitru A. Leonte, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Iuliu I. Livianu, maistru la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion I. Lupoiu, maistru la Trustul de construcții "Carpați" București.

George T. Luchianuc, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Dănilă I. Lazăr, dulgher la Trustul de construcții "Carpați" București.

Grigore I. Lungu, stenodactilograf la C.C. al P.C.R.

Ionel D. Manolache, contabil șef adjunct la Trustul de construcții "Carpați" București.

Vasile A. Mihai, zidar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion S. Minescu, ipsosar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion C. Miron, șef de echipă la Trustul de construcții "Carpați" București.

Dumitru I. Mihăilescu, inginer la C.C. al P.C.R.

Alexandru V. Mocanu, fierar betonist la Trustul de construcții "Carpați" București.

Nicolae S. Moise, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ilinca C. Mașala, gestionar la C.C. al P.C.R.

Anghel D. Melente, ospătar la C.C. al P.C.R.

Emil Gh. Mogoș, gestionar la C.C. al P.C.R.

Haralambie V. Marcu, tapițer la Întreprinderea "Heliade" București.

Tudor D. Marin, director la Întreprinderea "Heliade" București.

Mircea T. Mironescu, inginer proiectant la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Dumitru C. Moescu, asistent la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Marin I. Marin, șef de serviciu la Academia de

învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Constantin M. Mateescu, stenodactilograf la C.C. al P.C.R.

Elena Gh. Mașala, stenodactilografă la C.C. al P.C.R.

Gheorghe C. Manoloiu, legător la C.C. al P.C.R.

Constantin M. Mateescu, frizer la C.C. al P.C.R.

Alexandru I. Morariu, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Mihail I. Marin, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Ion Dumitru Moacă, laborant la Institutul de studii istorice și social-politice București.

Etelka Ludovic Maximenco, laborant la Institutul de studii istorice și social-politice București.

Florea D. Mitrofan, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Dumitru M. Mirică, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Goga S. Ion Manole, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Ion G. Mușat, instructor la C.C. al P.C.R.

Neculai I. Mancaș, instructor la C.C. al P.C.R.

Pătru M. Mărcoianu, bucătar la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Gheorghe N. Năescu, șef de birou la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion D. Nedelcu, șef de echipă la Trustul de construcții "Carpați" București.

Iancu Gh. Niculescu, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion A. Niculescu electrician la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe Gh. Niculescu, șef de serviciu la Trustul de construcții "Carpați" București.

Andrei B. Nițulescu, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe I. Năstase, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Virgil A. Nicoară, maistru la Trustul de construcții "Carpați" București.

Niculae I. Neagoe, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Dumitru F. Novac, maistru la Întreprinderea "Heliade" București.

Alexandru R. Nicolae, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Marin I. Nedelea, instructor la C.C. al P.C.R.

Ion V. Nicolae, tehnician normator la Întreprinderea "Heliade" București.

Ralița P. Nicolau, șefă de serviciu la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Mircea-Ion A. Oniga, inginer proiectant la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Dumitru Gh. Oprea, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe I. Ogica, șef de serviciu la C.C. al P.C.R.

Tudor D. Olaru, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Eugenia D. Paval, instructor la C.C. al P.C.R.

Mircea D. Petculescu, inginer la C.C. al P.C.R.

Tudor M. Petre, sculptor la Întreprinderea "Heliade" București.

Grigore P. Petre, electrician la Oficiul economic central "Carpați" București.

Teodor P. Pîntea, inginer proiectant la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Vintilă Traian Popp, inginer proiectant la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Marcel C. Popescu, economist principal la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Dumitru Gh. Popescu, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Constantin D. Penea, inginer șef șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Simion B. Pfeferman, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Constantin I. Pisică, zidar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Alexandru I. Popa, șef de bază la Trustul de construcții "Carpați" București.

Elvira I. Popp, șef de serviciu la C.C. al P.C.R.

Mihail St. Popescu, medic primar la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Alexandrina St. Pop, secretară tehnică la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Cornel I. Petrescu, director de complex la Oficiul economic central "Carpați" București.

Alexandru C. Popescu, economist la C.C. al P.C.R.

Gheorghe N. Prodea, instructor la C.C. al P.C.R.

Arcadie S. Pojoga, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Ion I. Preda, gestionar la C.C. al P.C.R.

Rozica Ioan Pop, șef de serviciu la Institutul de studii istorice și social-politice București.

Todor Gheorghe Pintean, cercetător științific la Institutul de studii istorice și social-politice București.

George M. Preda, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Simion A. Papadiuc, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Ion I. Popescu, maistru tîmplar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion Gh. Pora, maistru principal la institutul de construcții "Carpați" București.

Traian I. Rangheț, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Lucian-Ovidiu Gh. Răducanu, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Constantin Iosif Rujea, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Vasile D. Rusu, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Gheorghe M. Radu, instructor la C.C. al P.C.R.

Mihail D. Rotaru, maistru la Întreprinderea poligrafică "Bucureștii Noi".

Vasile I. Radu, gestionar la C.C. al P.C.R.

Nicolae M. Rusu, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Gheorghe D. Radu, instructor la C.C. al P.C.R.

Nicolae C. Safta, șef de echipă la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ionel C. Sănducu, tehnician la Trustul de construcții "Carpați" București.

Iosif St. Seiden, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Vasile V. Sipoșan, șef de serviciu la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe N. Sinescu, lăcătuș la Trustul de construcții "Carpați" București.

Anton M. Spiridon, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Constantin D. Stanciu, fierar betonist la Trustul de construcții "Carpați" București.

Nicolae I. Solomon, șef de birou la Trustul de construcții "Carpați" București.

Constantin Gh. Stanemir, șef de birou la Trustul de construcții "Carpați" București.

Constantin I. Stelian, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Stelian I. Stegărescu, zidar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Sterică Gh. Ștefan, zidar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Nicolae P. Stan, zidar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Nicolae S. Stoicescu, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Sorin D. Stroe, director de grup la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion Gh. Simioana, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Vasile M. Stambelu, tîmplar la Întreprinderea "Heliade" București.

Gheorghe N. Stochiță, tapițer la Întreprinderea "Heliade" București.

Constantin St. Stoica, tapițer la Întreprinderea "Heliade" București.

Valentin M. Stratu, arhitect proiectant la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Ștefan S. Șerbăniuc, șef echipă la Întreprinderea de transporturi Bucureștii Noi.

Ștefan V. Savu, gestionar la C.C. al P.C.R.

Ion I. Sclipcea, gestionar la C.C. al P.C.R.

Marin I. Șerban, gestionar la C.C. al P.C.R.

Vasile D. Sălăgean, instructor la C.C. al P.C.R.

Mihail M. Szotyori, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Gheorghe St. Stroe, inginer șef la Sala Palatului.

Ilie C. Sfaițer, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Ilie Gh. Stăncioiu, director la Întreprinderea economică de odihnă Sinaia.

Carol St. Sokal, maistru la Întreprinderea poligrafică "Bucureștii Noi".

Constanța I. Șerban, secretară dactilografă la C.C. al P.C.R.

Ion R. Stoian, șef de serviciu la Întreprinderea "Carpați" București.

Maria C. Ștefănescu, secretară la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Maria Ernest Sofronescu, secretară tehnică la C.C. al P.C.R.

Ion I. Solomon, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Constantin N. Sîrbu, instructor la C.C. al P.C.R.

Marcu N. Todor, maistru mecanic la Trustul de construcții "Carpați" București.

Nicolae A. Teodorescu, electrician la Trustul de construcții "Carpați" București.

Traian P. Trif, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Traian Gh. Tomescu, maistru la Oficiul economic central "Carpați" București.

Dumitru T. Tănase, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Neuo P. Tănăsescu, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Lidia St. Trandafir, stenodactilografă la C.C. al P.C.R.

Ion Gh. Tudosescu, instructor la C.C. al P.C.R.

Vasile Gh. Tudor, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Iohan I. Till, arhitect proiectant la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Eugen St. C. Tomescu, tehnician la Oficiul economic central "Carpați" București.

Marin I. Toma, registrator la C.C. al P.C.R.

Constantin Gh. Tache, bucătar la C.C. al P.C.R.

Maria D. Tălpeanu, secretară tehnică la C.C. al P.C.R.

Elisabeta A. Ungureanu, contabil șef la Sala Palatului.

Ilie I. Ungureanu, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Constantin N. Ulmeanu, electrician la Trustul de construcții "Carpați" București.

Gheorghe V. Ureche, asistent la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Richard Gh. Vicențatos, șef de serviciu la Trustul de construcții "Carpați" București.

Dumitru B. Vieru, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Nicolae M. Vlad, mozaicar la Trustul de construcții "Carpați" București.

Cristea P. Vlad, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion I. Vlădoianu, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

George I. Vasu, directorul Sălii Palatului.

Gheorghe I. Vrăjescu, gestionar la C.C. al P.C.R.

Nicolae St. Vlădescu, arhitect șef la Institutul de proiectare "Carpați" București.

Vasilică F. Ionescu, conducător auto la C.C. al P.C.R.

Ion I. Vlad, șef de unitate de cazare la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Constanța I. Zaharia, secretar de facultate la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Nicolae M. Andronie, consultant de specialitate în aparatul Consiliului de Stat.

Mihai I. Amuza, instructor la Consiliul Economic.

Nicolae N. Bivolaru, șofer la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Constantin I. Bordeianu, inspector principal la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Michail D. Burlă, șef atelier auto la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Victor M. Balint, șef de sală la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Dănilă D. Barbu, director adjunct la Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară.

Constantin V. Cristescu, consilier în aparatul Marii Adunări Naționale.

Maria S. Constantin, șef de cabinet în aparatul Consiliului de Stat.

Ștefan D. Constantin, muncitor în aparatul Consiliului de Stat.

Eugenia P. Călin, funcționar principal la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Valentin N. Dragomir, consultant de specialitate în alăturatul Consiliului de Stat.

Constantin C. Dănău, director la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ion I. Dorobanțu, șef de serviciu la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Aurora C. Enciu, șef de cabinet în aparatul Consiliului de Stat.

Ion Gr. Epure, secretar general al Ministerului Finanțelor.

Acsinte I. Gașpar, consultant de specialitate în aparatul Consiliului de Stat.

Gheorghe I. Gheorghiu, consultant de specialitate în aparatul Consiliului de Stat.

Aurică I. Greceanu, șeful bufetului special la Consiliul de Stat.

Aurelian D. Gubandru, instructor la Consiliul Economic.

Paraschiva W. Holt, inspector principal la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Valentin D. Ionescu, director la Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară.

Ovidiu Victor S. Lungu, șef de serviciu la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Traian D. Lupu, secretar general la Ministerul Turismului.

Gheorghe Nicolae N. Mihuțiu, consilier în aparatul Marii Adunări Naționale.

Nicolae I. Mahala, muncitor specialist în aparatul Marii Adunări Naționale.

Mihai D. Moraru, instructor la Consiliul Economic.

Ion I. Morea, instructor la Consiliul Economic.

Constantin N. Manoliu, consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Constantin E. Mazilu, inspector șef la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Maria M. Martin, secretară de cabinet la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Gheorghe M. Marinescu, muncitor la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ioan I. Mînzatu, consilier la Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară.

Sofia Ana Maria G. Niculescu, secretară de cabinet în aparatul Marii Adunări Naționale.

Ion P. Nedelcu, șef de cabinet la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Cornel I. Nemeș, expert la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ștefan I. Necula, secretar de cabinet la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ana D. Niță, șef de cabinet la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Cornel V. Nicolau, secretar general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Alexandru Ștefan A. Olariu, director general la Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară.

Nicolae I. Pătuleanu, consultant de specialitate în aparatul Marii Adunări Naționale.

Sorin Gheorghe A. Popescu, consultant de specialitate în aparatul Consiliului de Stat.

Ștefan N. Papa, instructor la Consiliul Economic.

Valerie I. Popescu, instructor la Consiliul Economic.

Aurelia Gh. Pătrașcu, șef de cabinet la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ion M. Popescu, șef de laborator la Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară.

Marius S. Peculea, director la Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară.

Decebal M. Poenaru, șef de secție la Institutul de Fizică Atomică.

Ioan Sorin M. Răduleț, consultant de specialitate la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Martin (Iankel Schmiel) Rusu, expert la Academia de Științe Sociale și Politice.

Vasile N. Smărăndescu, instructor la Consiliul Economic.

Gheorghe N. Sarii, șef de cabinet la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Maria G. Sandu, șef de cabinet la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ioan F. Suloc, șofer la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Maria D. Taler, șef de cabinet la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Dumitru S. Voicu, inspector principal la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Epifanie A. Amohnoaie, colonel.

Constantin I. Ciuche, ofițer.

Ion Gh. Marinescu, colonel.

Gheorghe F. Simionescu, colonel.

Dumitru I. Gavriliuc, locotenent-colonel.

Alexandru N. Păcurar, locotenent-colonel.

Vasile S. Cloșcă, maior.

Eugenie N. Ghiga, maior.

Vasile I. Marchiș, maior.

Petre S. Cristescu, căpitan.

Constantin Gh. Petraru, căpitan.

Ioniță C. Călin, locotenent-major.

Maria I. Alexandru, plutonier-major.

Teodor C. Serghe, maistru militar clasa a II-a.

Vasile T. Anghel, activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Iosif M. Catranici, activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Virgilio R. Constantinescu, activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Nicușor A. Constantinescu, instructor la Consiliul Național al Organizației Pionierilor.

Nicolae M. Dumitru, activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Dumitru Gh. Enăchescu, șef de comisie la C.C. al U.T.C.

Ion Gh. Fica, lector la Consiliul Național al Organizației Pionierilor.

Mihai I. Goran, activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Nicolae I. Legun, secretarul Uniunii Sindicatelor din ramura industriei lemnului.

Valeriu I. Loțan, activist la C.C. al U.T.C.

Maria I. Macovei, secretară dactilografă la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.

Gheorghe D. Mărășoiu, secretarul Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare.

Nicolai Th. Maloș, șef de sector la C.C. al U.T.C.

Florian Fr. Moraru, șef de comisie la Consiliul Național al Organizației Pionierilor.

Ion C. Panait, activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Stelian A. Popescu, activist la Uninnea Generală a Sindicatelor din România.

Dumitru D. Popescu, activist la C.C. al U.T.C. Maria N. Rădulescu, activistă la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Vasile C. Rotariu, activist la C.C. al U.T.C.

Victor I. Săndulescu, activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Corvin M. Smărăndescu, secretarul Uniunii sindicatelor din ramura mine și energie electrică.

Alexandru S. Teodoru, activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Cristina A. Trocan, șef de serviciu la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Constantin V. Vladu, activist la C.C. al U.T.C.

Tudorel Baicu, director la Institutul pentru protecția plantelor București.

Gheorghe I. Bătrîna, director la Centrul de cercetări al I.P.R.S. Băneasa.

Constantin V. Bălă, profesor la Institutul politehnic din București.

Marcian D. Bleahu, director adjunct științific la Institutul geologic București.

Stelian A. Bărbulescu, redactor la revista "Lupta de clasă".

Costel M. Buzdugan, secretar general de redacție la ziarul "Scînteia tineretului".

Gheorghe A. Cazan, conferențiar universitar.

Constantin Neculai N. Costache, director la Centrul de calcul al Direcției Centrale de Statistică.

Didina I. Ciuhurezu, documentarist la ziarul "Scînteia".

Maria Gh. Cosma, redactor la publicația "Munca de partid".

Radu P. Cristescu, fotoreporter principal la Agerpres.

Mihai V. Condruc, redactor șef la Editura tehnică, București.

Alexandru Virgiliu Gh. Dănescu, conferențiar la Institutul politehnic din București.

Dumitru Dumitru, director la Institutul de cercetări pentru economia agrară București.

Ion M. Drăgan, secretar de redacție la ziarul "Scînteia".

Alexandru I. Deteșan, șef de secție la revista "Viața economică".

Ioan I. Fackelmann, conferențiar la Institutul politehnic din Timișoara.

Gheorghe I. Fecioru, șef de secție la ziarul "Scînteia tineretului".

Stela P. Fomino, redactor principal la ziarul "Munca".

Alexandru N. Golianu, redactor la publicația "În ajutorul propagandiștilor".

Andrei M. Glancz, șef de rubrică la ziarul "Elore".

Augustin Hetea, director la Institutul de cercetări pentru materiale de construcții București.

Iulia E. Hausl, redactor șef adjunct la ziarul "Elore".

Paraschiv T. Ilie, director la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria minereurilor neferoase și rare Baia Mare.

Constantin Gh. Iordan, șef de serviciu cadre la ziarul "Scînteia".

Adrian N. Ionescu, secretar general de agenție la Agerpres.

Mircea S. Ionescu, redactor principal la Agerpres.

Ecaterina D. Jurist, redactor principal la ziarul "România liberă".

Wilhelm A. Kamilli, redactor principal la ziarul "Neuer Weg".

Iuliu Laszio, director la Institutul de viticultură și vinificație București.

Romul R. Munteanu, profesor universitar.

Virgil Moțoc, profesor la Institutul politehnic din Galați.

Vasile V. Mitrea, profesor, prodecan la Institutul politehnic Cluj.

Constantin Manoliu, director la Institutul de cercetări și proiectări alimentare București.

Dumitru N. Minculescu, redactor la ziarul "Scînteia".

Ion I. Miclea, fotoreporter la revista "Contemporanul".

Marcel H. Melicson, redactor șef la revista "Arhitectura".

Aurel T. Martin, director la Editura "Minerva".

Ileana I. Marton, redactor la revista "Dolgozo No".

Adrian Năstase, șef de proiect la Institutul Petrochim Ploiești.

Emil Negruțiu, profesor la Institutul agronomic din Cluj.

Traian Negruțiu, director la Institutul "Pasteur", București.

Milu Oșlobeanu, director general la Centrala viei și vinului București.

Petrea C. Popa, șef de secție adjunct la ziarul "Scînteia".

Adrian Ioan I. Prodan, redactor principal la ziarul "Scînteia".

Gheorghe I. Pîrvuleț, secretar de redacție la ziarul "Scînteia".

Margareta I. Popa, documentarist la ziarul "Scînteia".

Emilia Gh. Petre, secretară tehnică la revista "Lupta de clasă".

Constantin E. Panciu, directorul Bazei pentru desfacerea cărții București.

Ilie T. Riga, șef de catedră la Institutul medico-farmaceutic din București.

Vasile V. Ranga, șeful laboratoarelor foto la ziarul "Scînteia tineretului".

Gheorghe M. Rădulescu, redactor șef la Editura enciclopedică română, București.

Claudiu Ștefănescu, director adjunct științific la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini București.

Ion T. Ștefănescu, director la Institutul de cercetări în construcții și economia construcțiilor, București.

Constantin Sîrbu, director la Institutul de cercetări căi ferate București.

Alexandru Ștefan, profesor la Institutul politehnic din Brașov.

Alexandru Gh. Stroe, redactor la ziarul "Scînteia".

Smaranda E. Sburlan, redactor la revista "Săteanca".

Bela Fr. Szasz, redactor șef la Editura "Kriterion", București.

Constantin C. Tarhon, șef de atelier la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice București.

Aurelian Constantin V. Trișcu, conferențiar la Institutul de arhitectură "Ion Mincu" din București.

Spirea C. Tomescu, fotoreporter la revista "Femeia".

Gheorghe A. Vlad, șef de rubrică la revista "Săteanca".

Ion N. Alexandru, responsabilul unității de cazare și alimentație a Comitetului municipal București al P.C.R.

Cleopatra Alifanti, arhitect proiectant la Institutul "Proiect" București.

Nicolae N. Atanasiu, muncitor tipograf la Combinatul poligrafic "Casa Scînteii".

Vasile D. Anton, strungar la Tarom.

Narcis M. Alexe, șef de serviciu la Întreprinderea de distribuirea gazelor București.

Marcel V. Antonescu, director general la Întreprinderea de stat pentru comerț exterior "Industrial-export".

Nicolae C. Anghel, muncitor lăcătuș la Uzina "Republica" București.

Ion T. Anghelescu, maistru la Uzina "23 August" București.

Ana I. Anton, maistru la Fabrica de cabluri București.

Ion B. Armancu, muncitor lăcătuș la Fabrica de mașini-unelte și agregate București.

Petre O. Alionte, maistru la Trustul 1 construcții București.

Nicolae P. Avram, turnător la Uzina "Timpuri Noi" București.

Gheorghe A. Argeșeanu, șef de serviciu la Direcția Centrală de Statistică.

Andrei R. Anghel, spătar la Întreprinderea "Flamura Roșie" București.

Costache N. Anton, tîmplar la Uzina "Autobuzul" București.

Stelian I. Anton, maistru strungar la Uzina mecanică de utilaj chimic, București.

Teofil I. Alexandru, șef de secție la Uzina de mașini grele București.

Aurică S. Apostolescu, sculer la Întreprinderea Energoreparații, București.

Aurica C. Asănăchescu, profesoară la Liceul "Ion Creangă", București.

Floarea V. Andrei, filatoare la Întreprinderea Bumbăcăria românească-Jilava.

Florentina C. Aldea, muncitoare țesătoare la Combinatul de mătase București.

Alexandru E. Albeanu, director tehnic la Uzina "Vulcan" București.

Dumitru C. Alecu, muncitor lăcătuș la Fabrica de ventilatoare București.

Petre A. Apostolache, maistru mecanic la Centrala electrică "Grozăvești" București.

Iordache Gh. Apostol, electrician la Uzina de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare București.

Ioan M. Ailenii, maistru la Stația de utilaj terasier Chitila, sectorul 8, București.

Mișu N. Alecu, impiegat de mișcare la Stația C.F.R. București-Nord.

Gheorghe D. Antonescu, strungar la Uzina de reparații auto "Grivița" București.

Constantin I. Andrița, izolator la Întreprinderea 3 izolații București.

Ion S. Anghelescu, muncitor mecanic la Întreprinderea tehnico-medicală București.

Petre S. Andreiu, mozaicar-faianțar la Întreprinderea construcții-montaj nr. 1 București.

Alexandru D. Apostol, maistru la Întreprinderea de prefabricate "Granitul", București.

Gheorghe I. Alexăndreanu, zidar la Întreprinderea construcții-montaj nr. 1 București.

Dumitru S. Andronache, sudor la Întreprinderea construcții hidrotehnice și foraje București.

Ion I. Adascșliței, șef de birou la Trustul local de cofetării și răcoritoare nr. 1 București.

Lică I. Antohe, șef de unitate la Întreprinderea de alimentație publică "Azuga", București.

Constantin M. Antonescu, ospătar la Întreprinderea de alimentație publică "Perla", București.

Teodor V. Atanasiu, șofer la Întreprinderea de transporturi București.

Andrei V. Bănescu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Romeo Gh. Belea, arhitect proiectant la Institutul "Proiect" București.

Elena I. Borodi, instructor la Comitetul de partid al sectorului 1 București.

Constantin Gh. Bujorescu, maistru la Întreprinderea de construcții speciale industriale montaj București.

Gheorghe I. Badea, tîmplar la Întreprinderea de construcții "Carpați" București.

Dumitru D. Balaur, director la Tarom.

Aurel L. Butuțoi, muncitor la Întreprinderea pentru lucrări auxiliare chimice București.

Floarea H. Barbu, țesătoare la Întreprinderea "Suveica" București.

Tudor A. Baba, ajustor mecanic la Institutul de cercetări în construcții și economia construcțiilor București.

Elena C. Băneianu, muncitoare filatoare la Filatura de lînă pieptănată București.

Marin I. Badea, muncitor forjar la Uzina "23 August", București.

Gheorghe C. Breană, muncitor oțelar la Uzina "23 August", București.

Ionaș I. Betuker, muncitor lăcătuș la Uzina "23 August", București.

Gheorghe Gh. Bulgărea, maistru la Întreprinderea "Metalo-Globus" București.

Gheorghe D. Bălan, muncitor lăcătuș la Uzina de pompe București.

Erofteiu E. Boeriu, inginer șef la Întreprinderea "Acumulatorul", București.

Apram E. Bedrozian, economist la Uzina de prelucrare mase plastice București.

Angela Gh. Baciu, directoare la Fabrica "Borangicul" București.

Marin D. Badea, activist la Comitetul de partid al sectorului 4 București.

Ion N. Bălășoiu, tehnician la Fabrica de sticlă București.

Marin S. Barbu, activist la Comitetul de partid al sectorului 4 București.

Valeria I. Belcer, vicepreședintă a Cooperativei "Tricotextil" București.

Gheorghe P. Buiaț, inginer șef de șantier la Trustul II instalații București.

Dumitru I. Băloiu, tipograf la Întreprinderea "Arta grafică" București.

Gheorghe I. Badiu, lăcătuș la Uzina "Metalica" București.

Stelian N. Butoi, instructor la Comitetul de partid al sectorului 5 București.

Ștefan S. Barbu, tinichigiu la Uzina "Autobuzul" București.

Gheorghe Gh. Barbu, instructor la Comitetul de partid al sectorului 5 București.

Ion M. Buzescu, directorul Întreprinderii "Pionierul" București.

Constantin D. Bardan, maistru la Întreprinderea "Arta grafică" București.

Stelian Gh. Bîstîrîgă, șef de brigadă la Fabrica de prefabricate "Progresul" București.

Aurel T. Breazu, maistru mecanic la Fabrica de chibrituri București.

Aurică I. Bărbulescu, maistru lăcătuș mecanic la Uzina de reparații auto București.

Dumitru A. Barbu, maistru tipograf la Întreprinderea "Tiparul" București.

Cornel C. Blucher, muncitor lăcătuș la Întreprinderea "Frigocom" București.

Elena I. Bratu, muncitoare croitoreasă la Întreprinderea "Tînăra gardă" București.

Alexandru S. Bratu, muncitor sudor la Întreprinderea "Tricodava" București.

Ioan Gh. Borșa, muncitor lăcătuș la Combinatul de mătase București.

Dumitru P. Bodea, activist la Comitetul de partid al sectorului 6 București.

Vasile I. Babiac, maistru la Întreprinderea "Luceafărul" București.

Gheorghe I. Barna, directorul Fabricii de stofe de mobilă București.

Corneliu P. Bucur, matrițer la Uzina de mașini electrice București.

Andrei V. Bordei, instructor la Comitetul de partid al sectorului 7 București.

Gheorghe N. Barbu, mecanic la Uzina de mașini electrice București.

Gheorghe I. Bălteanu, inginer la Uzina de mașini agricole "Semănătoarea" București.

Victor N. Bădulescu, director la Întreprinderea produse lemn-mobilă București.

Vasile N. Bîldan, turnător maistru oțelar la Uzina de utilaje și piese de schimb București.

Ion I. Băcilă, șef de serviciu la Întreprinderea de salubritate București.

Vergică T. Bîrsăneanu, maistru linotipist la Întreprinderea poligrafică "Informația" București.

Aurica Gh. Bănuță, muncitor la întreprinderea Industria laptelui București.

Gheorghe Gh. Bucurenciu, ajutor meșter croitor la Fabrica de confecții și tricotaje București.

Iulian Gh. Bran maistru la Întreprinderea poligrafică "Luceafărul" București.

Mihai Alexandru Gh. Băicuși, directorul general al Întreprinderii de comerț exterior "Mașinexport" București.

Nicolae N. Berejan, tehnician principal la Întreprinderea reparații capitale și lucrări auxiliare București.

Nicolae N. Bidilici, electromecanic la Întreprinderea "Teleconstrucția" București.

Ion V. Bejea, forjar la Uzina de utilaj chimic "Grivița Roșie" București.

Gheorghe T. Bârșilă, maistru la Fabrica de instrumente muzicale "Doina" București.

Dumitru Gh. Badea, sudor la Uzina de utilaj chimic "Grivița Roșie" București.

Florea I. Badea, ofițer.

Ilie M. Bologa, turnător la Uzina de utilaj chimic "Grivița Roșie" București.

Gheorghe C. Braia, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. București-Călători.

Dumitru A. Beu, maistru tapițer la Uzina mecanică de material rulant "Grivița Roșie" București.

Dumitru M. Burlacu, maistru la Uzina mecanică de material rulant "Grivița Roșie" București.

Vasile Gh. Bratu, maistru ajustor la Întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice București.

Ion Gh. Bulborca, profesor la Universitatea din București.

Florentin A. Burtan, profesor la Institutul de petrol, gaze și geologie din București.

Elena D. Bargiuma, activistă la Casa de cultură a studenților din București.

Ecaterina A. Butnaru, tehnician proiectant la Institutul "Proiect" București.

Lucia-Agrifina Z. Breazu, secretară dactilografă la Comitetul organizației de partid din unitățile comerciale București.

Aurică I. Brebenel, director la Întreprinderea pentru difuzarea materialelor sportive București.

Constantin I. Boștinaru, strungar la Întreprinderea de transporturi București.

Petre D. Croicu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Romulus C. Constantinescu, organizator de protocol la Consiliul popular al municipiului București.

Constantin A. Dima. instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Ștefan C. Drocan, director la Direcția municipală de statistică București.

Rodica-Gabriela O. Dumitrescu, vicepreședinta Cooperativei "Avîntul îmbrăcămintei" București.

Gheorghe N. Dinu, economist la Comitetul municipal București al P.C.R.

Nicolae I. Degeratu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Gheorghe C. Colea, arhitect proiectant la Institutul "Proiect" București.

Alexandru Costinescu, arhitect consilier la Institutul de cercetări și proiectări alimentare București.

Dumitru I. Crețu, inginer la Institutul de cercetări și proiectări alimentare București.

Grigore Gr. Chiochină, șofer la Ministerul Turismului.

Elena M. Costescu, oficiant telegraf la Direcția de telecomunicații a municipiului București.

Lucia V. Costăchescu, secretara Organizației de partid, cartier nr. 5 sectorul 1, București.

Ovidiu A. Comănescu, economist la Combinatul poligrafic "Casa Scînteii" București.

Vergilă C. Chiriac, director adjunct la Comitetul de Stat al Planificării.

Gheorghe F. Cărnaru, muncitor-florar la Consiliul popular al sectorului 1 București.

Filip St. Cotigă, maistru constructor la Întreprinderea "Energoconstrucția" București.

Nicolae Gh. Calciu, maistru mecanic la Întreprinderea de construcții speciale industriale și montaj București.

Elveția S. Cornăuțeanu, laborantă la Întreprinderea "Tehnica textilă" București.

Marcel Gh. Cătuneanu, tehnician viticultor la Gospodăria anexă a C.C. al P.C.R., Otopeni.

Liviu S. Călin, inginer șef la Întreprinderea "Suveica" București.

Veronica I. Ciobanu, inginer șef de serviciu la Consiliul popular al sectorului 2 București.

Constantin S. Costache, muncitor la Întreprinderea "Heliade" București.

Cristea P. Ciobanu, muncitor strungar la Uzina "23 August" București.

Jean V. Cordele, muncitor lăcătuș la Uzina "23 August" București.

Gheorghe St. Cișmigiu, directorul Întreprinderii de administrație locativă a sectorului 3 București.

Dumitru N. Chetrone, muncitor lăcătuș la Stația C.F.R. București-Obor.

Dumitru D. Cojocaru, muncitor lăcătuș la Întreprinderea de utilaje a Centrocoop, București.

Constantin M. Cristescu, administrator la Comitetul de partid al sectorului 3 București.

Nicolae I. Capotă, directorul Fabricii de biscuiți București.

Ion P. Catrinescu, șef de serviciu la Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 4 București.

Constantin M. Cărăvan, inginer șef la Întreprinderea "Flacăra Roșie" București.

Maria D. Cuciureanu, țesătoare la Fabrica "Select" București.

Nicolae G. Cojocaru, strungar la Întreprinderea "Optica română" București.

Gheorghe P. Comșa, vopsitor la Fabrica "Borangicul" București.

Sebastian Gh. Cosma, maistru la Întreprinderea "Optica română" București.

Andrei A. Csiszer, activist la Consiliul sindicatelor din sectorul 5, București.

Marin N. Caramurliu, președintele Consiliului municipal pentru educație fizică și sport București.

Elisabeta M. Cursaru, profesoară la Școala generală nr. 99 București.

Petre P. Ciubeică, muncitor vărar la Combinatul de cauciuc Jilava.

Ștefan N. Carapancea, preparator mase plastice la Cooperativa "Chimica-Invalizi" București.

Dumitru Gh. Cioran, lăcătuș la Uzina "Autobuzul" București.

Mircea P. Constantinescu, strungar la Uzina "Autobuzul" București.

Constantin I. Constantin, maistru la Întreprinderea "Electromontaj" București.

Ștefan N. Croitoru, cizmar la Întreprinderea "Pionierul" București.

Grigore C. Cîrjan, lăcătuș la Uzina de mașini grele București.

Ecaterina N. Costinescu, preparatoare la Întreprinderea de produse zaharoase București.

Ioan I. Cornescu, judecător, președinte de secție la Tribunalul municipal București.

Petre M. Corbu, maistru strungar la Uzina de mașini grele București.

Ion I. Ciocan, maistru lăcătuș la Uzina de reparații auto București.

Ilie R. Costea, secretarul Comitetului comunal de partid Jilava.

Maria S. Cuvin, medic la Spitalul Elias, București.

Nicolae I. Ciurciubiș, muncitor strungar la Grupul industrial pentru reparații și construcții-utilaj pentru industrializarea lemnului București.

Gheorghe C. Ceacu, președintele Comitetului sindical al salariaților din asociațiile de locatari și personal casnic București.

Ștefan L. Crăciun, instructor la Comitetul de partid al sectorului 7 București.

Gheorghe I. Cristea, lăcătuș la Uzina de mașini agricole "Semănătoarea" București.

Mircea C. Costescu, director comercial la Combinatul de carne București.

Vasile Gh. Cojocaru, secretar general de redacție la Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune.

Cristina-Natalia V. Călinescu, chimist la Fabrica de Țigarete București.

Costică M. Chiriac, electrician la I.I.S. "Electrotehnica" București.

Marin A. Cristea, director la Întreprinderea de produse din ceramică fină pentru construcții București.

Ehia A. Caracasian, director general la Combinatul textil "Dacia" București.

Vasile C. Cucu, ajutor de maistru la Combinatul de bumbac nr. 1 București.

Ion I. Călugărescu, șef de revizie vagoane la Stația C.F.R. București-Grivița.

Teodor M. Cărbunaru, inginer la Regionala de căi ferate București.

Mircea N. Chirilescu, tehnician la Întreprinderea "Teleconstrucția" București.

Ionică C. Cimbrescu, strungar la Uzina de utilaj chimic "Grivița Roșie" București.

Gheorghe M. Ciuciu, ascuțitor scule la Centrala industrială de articole casnice, utilaje și piese de schimb București.

Marcu A. Cîrstei, impiegat de mișcare la Stația C.F.R. "16 Februarie" București.

Nicolae C. Constantin, electrician la Uzina mecanică de material rulant "Grivița Roșie" București.

Valentin D. Cotrună, maistru electrician la Uzina mecanică de material rulant "Grivița Roșie" București.

Dumitru Chițoran, conferențiar la Universitatea din București.

Grațian Cioflică, profesor la Universitatea din București.

Sofia E. Coman, secretară tehnică la Comitetul de partid al Direcției generale de construcții-montaj București.

Florentin Gh. Cosâmbescu, secretar al Comitetului de partid al Direcției generale de construcții-montaj București.

Badea D. Constantin, maistru constructor la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 1 București.

Ionu V. Cristea, maistru constructor la Întreprinderea de produse din lemn pentru construcții București.

Aneta S. Chirvăsuță, director adjunct la Grupul școlar de alimentație publică București.

Sofia I. Cornățeanu, șef de etaj la magazinul "Victoria" București.

Gheorghe P. Cănuțoiu, manipulant la Întreprinderea de transporturi București.

Ion St. Ciuculan, turnător la Întreprinderea de transporturi București.

Petre N. Dăescu, director la Consiliul popular al municipiului București.

Ștefan I. Damianof, arhitect proiectant la Institutul de proiectări metalurgice București.

Ion P. Drăgan, maistru principal la Întreprinderea Hidraulică - I.C.A.B.

Alesandru V. Duțu, maistru la Întreprinderea de utilaje pentru construcții și transporturi București.

Dinu V. Dima, economist, șef de serviciu la întreprinderea de stat pentru comerț exterior "Industrial-export" București.

Ion S. Dumitru, zidar la Întreprinderea de construcții "Carpați" București.

Romeo A. Davidescu, ajustor mecanic la Întreprinderea de montaj București.

Constantin V. Dumitrescu, inginer la Direcția de telecomunicații a municipiului București.

Ion N. Drăgătoiu, maistru la Întreprinderea de panificație "Herăstrău" București.

Ion M. Drăgănescu, pilot - comandant de detașament la Tarom.

Trandafir Iosif E. Drîmbă, șeful centrului de dirijare a zborului la Aeroportul internațional Otopeni, București.

Ion D. David, tehnician la Institutul de proiectări pentru construcții de mașini București.

Emanoil N. Drob, directorul Cabinetului de partid al Sectorului 1 București.

Ionel S. Dragomirescu, muncitor la Uzina de reparații auto București.

Cristina V. Duță, muncitor turnător la Uzina "23 August" București.

Lazăr Gh. Dan, muncitor laminator la Uzina "Republica" București.

Dumitru C. Drăgoi, maistru la Trustul 1 construcții București.

Gheorghe S. Dobre, activist la Comitetul de partid al sectorului 3 București.

Pavel N. Dubășaru, tehnician la Uzina "Republica" București.

Emilian I. Dragnea, președintele Consiliului sindical al sectorului 3 București.

Elena V. Dumitru, tehnician la Uzina textilă "7 Noiembrie" București.

David B. Doliș, tehnolog I la Uzina "Timpuri Noi" București.

Gheorghe C. Duțulescu, ajutor de meșter la Fabrica "Producția" București.

Ioana C. Dincă, muncitoare la Uzina textilă "7 Noiembrie" București.

Mihail Gh. Despina, operator chimist la Uzina "Policolor" București.

Camelia I. Dumitrescu, muncitoare la Fabrica "Select" București.

Ion N. Dumitrescu, pensionar, București.

Ioana I. Dragomir, țesătoare la Întreprinderea "Țesătoriile reunite" București.

Petre N. Dinu, ajustor mecanic la Întreprinderea de aparataje electrice pentru construcții București.

Ion I. Dona, tăbăcar la Întreprinderea "Dîmbovița" București.

Emanoil I. Duminică, director la Industria cărnii București.

Ioan S. Dobra, maistru la Întreprinderea "Ascensorul" București.

Gheorghe Gh. Dima, secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului 5 București.

Gheorghe N. Dumitrescu, maistru la Industria cărnii București.

Marin G. Dobrică, maistru la Industria tehnico-medicală București.

Andrei C. Duță, cizmar la Întreprinderea "Carmen" București.

Ion P. Drăgoțel, sudor instalator la Întreprinderea de distribuire a gazelor București.

Dumitru M. Dragnea, electrician bobinator la Întreprinderea "Ascensorul" București.

Ion Carol Dobre, șef de serviciu la Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice București.

Jenică C. Diaconu, șef de birou la Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 6 București.

Filimon Mihail N. Drosu, directorul Fabricii de utilaj de morărit și panificație București.

Gheorghița S. Dina, activist la Comitetul de partid al sectorului 6 București.

Aneta I. Diaconu, maistru la întreprinderea "Tînăra gardă" București.

Lache N. Dan, șef de serviciu la Consiliul popular al sectorului 7 București.

Ștefan I. Dobre, muncitor lăcătuș la Întreprinderea canal-apă București.

Dumitru M. Dobre, instructor teritorial la Comitetul de partid al sectorului 7 București.

Radu A. Drăgan, inginer șef la Uzina de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare București.

Stan N. David, inginer principal la Trustul de construcții căi ferate București.

Ion I. Dan, șef de tren la Complexul C.F.R. București-Triaj.

Natalia C. Diaconu, muncitoare la Întreprinderea textilă "Grivița" București.

Vasile V. Despa, membru al C.A.P. Chitila, sectorul 8 București.

Vasile D. Dincă, instructor la Comitetul de partid al sectorului 8 București.

Rada S. Drăghia, brigadieră la Filatura "Dacia" București.

Ion Gh. Dumitrașcu, maistru strungar la Uzina "Laromet" București.

Radu I. Dumitrache, maistru la Întreprinderea de fabricate și montat ascensoare București.

Eugeniu S. Docea, profesor la Institutul agronomic "Nicolae Bălcescu" din București.

Lucilius-Ovidiu V. Dimitriu, lector la Universitatea din București.

Gheorghe Gh. Dănilă, strungar la Întreprinderea de confecții metalice București.

Radu C. Dan, mecanic auto la Întreprinderea de utilaj-transport București.

Marin R. Dobre, mecanic auto la Întreprinderea de utilaj-transport București.

Constantin N. Dănilă, șef de hală la Organizația comercială locală alimentară, sectorul 4 București.

Gheorghe C. Dumitriu, director la Întreprinderea de alimentație publică locală București.

Nicolae I. Dobrescu, contabil șef la Întreprinderea de transporturi București.

Mircea I. Enescu, arhitect consilier la Institutul de proiectări pentru industria materialelor de construcții București.

Anna S. Eisele, pensionară, București.

Petre S. Evdochin, muncitor la Uzina "Electronica" București.

Stelian N. Ene, prim-secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului 4 București.

Lache I. Ene, directorul general al Uzinei "Vulcan" București.

Petre D. Fluture, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Marin I. Fițion, instructor la Consiliul municipal București al sindicatelor.

Ștefan M. Fîrloiu, șef de serviciu la Consiliul popular al sectorului 1 București.

Constantin N. Frumuzache, arhitect proiectant la Institutul de proiectări "Carpați" București.

Gheorghe Z. Frimescu, muncitor la Întreprinderea "Stela" București.

Ion M. Fuior, muncitor frezor la Uzina de reparații auto București.

Clara C. Fusaru, muncitoare modelieră la Întreprinderea "Mătasea populară" București.

Valerie V. Fuior, inginer la Uzina "23 August" București.

Ion Z. Frunză, maistru mecanic la Uzina de mașini grele București.

Valentin A. Florescu, mecanic la Institutul de studii și proiectări funciare București.

Alexandru C. Fenișer, muncitor lăcătuș la Uzina "Electromagnetica" București.

Grigore S. Frimu, șef de atelier la fermele din comuna Bragadiru, București.

Ion Gh. Fanaca, șef de atelier la Institutul de proiectări metalurgice București.

Dumitru C. Florea, tehnician principal la Trustul de construcții drumuri, poduri, porturi și aeroporturi București.

Marin Gh. Filip, strungar la Întreprinderea de transporturi București.

Steluța R. Guguianu, director la Consiliul popular al municipiului București.

Nicolae T. Gîrceag, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Dorin C. Gheorghe, arhitect proiectant la institutul de sistematizare, arhitectură și tipizare București.

Bercu I. Grunberg, arhitect proiectant la Institutul de sistematizare, arhitectură și tipizare București.

Marcel Gh. Grigorescu, pilot instructor la Aviasan București.

Eugeniu N. Georgescu, maistru la Baia centrală București.

Gheorghe Gh. Geogia, director în Ministerul Turismului.

Haralambie I. Georgescu, președintele Cooperativei "Electrobobinajul" București.

Sofia B. L. Clouer, pensionară, București.

Ion I. Găvruș, muncitor, secretarul Comitetului de partid al Combinatului pentru industrializarea lemnului "Pipera" București.

Maria V. Gherghelaș, muncitoare filatoare la Filatura românească de bumbac București.

Nicolae D. Giuraniuc, șofer la Fabrica de cabluri București.

Elena C. Găinușe, muncitoare filatoare la Filatura românească de bumbac București.

Dumitru I. Ghiță, muncitor cizmar la Cooperativa "Arta încălțămintei" București.

Sofia I. Georgescu, muncitoare filatoare la Fabrica de artă "9 Mai" București.

Dumitru F. Ion Georgescu, activist la Comitetul de partid al sectorului 3 București.

Ion M. Gheorghe, maistru la Întreprinderea "Optica română" București.

Spiridon N. Ghimici, muncitor la Fabrica "Macul roșu" București.

Ion N. Gîngu, lăcătuș mecanic la Uzina de medicamente București.

Ștefania E. Gărdescu, laborantă la Uzina de medicamente București.

Alexandra C. Georgescu, șef de serviciu la Fabrica "Stăruința" București.

Filofteia Gh. Gheorghe, rihtuitor la Întreprinderea "Flacăra Roșie" București.

Anastasia I. Ghinoiu, preparator la Întreprinderea de produse zaharoase București.

Zoița E. Georgescu, directorul Întreprinderii "Bumbăcăria românească" Jilava.

Ioan A. Glodeanu, operator chimist la Uzina "Danubiana" București.

Emil N. Gheorghe, muncitor specialist la Termocentrala Filaret București.

Raveica N. Gheorghiță, muncitoare la Întreprinderea "Viscofil" București.

Ioana A. Grigore, țesătoare la Întreprinderea "Țesătoriile reunite" București.

Cucu Gh. Grama, pensionar, București.

Alexandru C. Ghitcu, șofer la Comitetul de partid al sectorului 6 București.

Nicolae I. Gurău, maistru la Întreprinderea "Steagul Roșu" București.

Traian P. Gheorghe, muncitor lăcătuș la Cooperativa "Tehnometalica" București.

Margareta N. Gheorghiu, muncitoare tricoteză la Întreprinderea "Tricodava" București.

Darie Gh. Gică, maistru la Întreprinderea "Munca textilă" București.

Nicolae D. Grigoriță, muncitor mecanic la institutul de cercetări și proiectări electrotehnice București.

Constantin N. Georgescu, lăcătuș, maistru mecanică grea la Uzina de utilaje și piese de schimb București.

Marin N. Ghinararu, inginer la Uzina de mașini electrice București.

Vasile St. Giuroiu, conducător auto la Comitetul de partid al sectorului 7 București.

George Gh. Giolu, tehnician principal la Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune.

Niuma H. Goldemberg, șef de secție la Institutul de cercetări chimice București.

Nicolae A. Ghiță, instructor la Comitetul de partid al sectorului 7 București.

Gherghina F. Gheondea, muncitoare cooperatoare la Cooperativa "Meseriași" București.

Dumitru I. Ghiță, tîmplar la Uzina mecanică de material rulant "Grivița Roșie" București.

Ludvig Grumberg, conferențiar la Academia de studii economice din București.

Alexandru P. Gheorghiu, profesor la Academia de studii economice din București.

Constantin C. Grigoraș, director adjunct la Întreprinderea de construcții și reparații București.

Dan D. Grigore, meranic la Întreprinderea de drumuri și poduri București.

Alexandru-Eugen S. Guttman, maistru la Întreprinderea de construcții hidrotehnice și foraje București.

Aurelia L. Ghiară, asistentă la Spitalul Tbc. Pantelimon București.

Ion I. Guriță, merceolog la Întreprinderea de legume-fructe București.

Ion Gh. Miron Georgescu, ospătar la întreprinderea de alimentație publică locală "Dunărea" București.

Dumitru I. Ghețea, tîmplar la Întreprinderea de transporturi București.

Dinu Gh. Hariton, arhitect proiectant la Institutul "Proiect" București.

Vasile A. Hîncu, activist la Comitetul de partid al sectorului 3 București.

Cristache I. Hampel, muncitor strungar la Uzina de mecanică fină București.

Traian I. Hoholea, responsabil de unitate la Cooperativa "Sporul" București.

Constantin St. Horumba, instructor la Unitatea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.

Augustin L. Hotea, directorul Institutului de cercetări pentru materiale de construcții București.

Traian Ion Haneș, strungar la Uzina de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare București.

Constantin V. Hinoveanu, șef de birou la Consiliul popular al sectorului 7 București.

Dimitrie I. Iacoviță, inspector la Consiliul popular al municipiului București.

Gheorghe H. Ioachim, lăcătuș la Studioul cinematografic București.

Cosma Gh. Irimescu, mecanic aviator la Tarom.

Nicolae Valentin Gh. Ionescu, procuror șef al Procuraturii locale a sectorului 1 București.

Ion V. Ion, șef de serviciu la Întreprinderea de construcții și reparații "Floreasca" București.

Dumitru I. Ivan, mecanic auto la Întreprinderea de construcții speciale și transporturi București.

Gheorghe C. Ilinca, mecanic la Întreprinderea de construcții "Carpați" București.

Dumitru N. Iorgulescu, maistru la Întreprinderea de instalații București.

Ion S. Ichim, pensionar, București.

Petre V. Ionescu, muncitor tipograf la Academia de Științe Agricole și Silvice.

Sevastian C. Ioana, muncitor tipograf la întreprinderea poligrafică "13 Decembrie 1918" București.

Ion Gh. Ivan, tehnician la Ministerul Energiei Electrice.

Marin T. Iordan, inginer mecanic la Întreprinderea poligrafică "13 Decembrie 1918" București.

Constantin Gh. Ionescu, tehnician la Întreprinderea poligrafică "13 Decembrie 1918" București.

Virgil D. Ilica, director la Fabrica de ulei "13 Decembrie" București.

Nicolae Gh. Iliescu, strungar la Cooperativa "Electrobobinajul" București.

Lev N. Ivanov, ajutor maistru la Întreprinderea "Postăvăria română" București.

Dumitru T. Iorgu, maistru la Întreprinderea de construcții și montaj prefabricate "Titan" București.

Dumitru G. Ivanțu, muncitor sticlar la Fabrica de sticlă București.

Constantin I. Iacobescu, muncitor lăcătuș la Uzina "Republica" București.

Marin T. Ioniță, muncitor strungar la Uzina de pompe București.

Traian I. Iliescu, directorul Întreprinderii de exploatare a bazelor sportive București.

Maria C. Ilie, muncitoare la Uzina de prelucrare mase plastice București.

Sofia I. Ionescu, muncitoare țesătoare la Întreprinderea "Postăvăria română" București.

Petre V. Ilie, muncitor strungar la Fabrica de mașini-unelte și agregate București.

Ion Gh. Ilie, confecționer la Fabrica "Anticorozivul" București.

Margareta M. Ilie, secretar tehnic la Comitetul de partid al sectorului 4 București.

Mihai M. Iliescu, tehnician la Întreprinderea de agrement și decorațiuni București.

Nicolae St. Ionescu, șef de serviciu la Trustul de construcții și montaje miniere București.

Elvira I. Iancu, director adjunct la Școala generală nr. 141 București.

Ilie M. Ion, șef de serviciu la Uzina de mașini agricole "Semănătoarea" București.

Aurel Năstase Constantin Ionescu, inginer principal la Ministerul Industriei Chimice.

Alexa V. Ilieșiu, strungar la Întreprinderea de ambalaje și piese de schimb București.

Grigore Gh. Ichim, lăcătuș mecanic la Casa de discuri "Electrecord" București.

Ciprian I. Iliescu, economist la Uzina de utilaje și piese de schimb București.

Ștefan F. Ilie, recepționer la Fabrica se morărit și panificație "Spicul" București.

Gheorghe I. Istrate, muncitor la Uzina de mașini agricole "Semănătoarea" București.

Cristian Victor Iosivoni, inginer, șef de serviciu la Uzina de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare București.

Marin N. Iancu, activist la Comitetul de partid al sectorului 8 București.

Gheorghe N. Ionescu, maistru la Depoul C.F.R. București-Triaj.

Petre T. Ilie, inginer la Uzina "Laromet" București.

Dan P. Ionescu, activist la Comitetul de partid al sectorului 8 București.

Ștefan P. Iancu, muncitor la Întreprinderea de electrificări și construcții de căi ferate București.

Gheorghe St. Ionescu, electrician la Întreprinderea de distribuire a energiei electrice București.

Costică I. Ion, conferențiar la Institutul de medicină și farmacie din București.

Alexandru St. Ion, muncitor ceramist la Întreprinderea de materiale de construcții "7 Noiembrie" București.

Ion P. Ion, președintele Comitetului sindicatului de la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 5 București.

Mihai Gh. Iacob, bucătar la Întreprinderea de hoteluri și restaurante "Lido" București.

Vasile M. Iliescu, asistent la Policlinica uzinei "23 August" București.

Ioan Gh. Ionescu, director la Organizația comercială locală "Textila" 1 București.

Constantin I. Jugurică, arhitect proiectant la Institutul "Proiect" București.

Lazăr P. Jugănaru, maistru la Întreprinderea de montaje București.

Eduard M. Jurist, șef de secție la Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune.

Elisabeta I. Kiteyoroschy, maistru la Liceul nr. 5 București.

Alexandrina D Kovacs, inginer la Filatura românească de bumbac București.

Constantin I. Lăutaru, instructor la Consiliul municipal București al sindicatelor.

Virginia C. Lupu, arhitect proiectant la Institutul de sistematizare, arhitectură și tipizare București.

Ecaterina I. Luchian, muncitor floricultor la Administrația parcurilor București.

Mia Mărioara P. Lemne, șef de sector la Institutul geologic București.

Ion D. Lăzărescu, pensionar, București.

Nicolae M. Lache, muncitor mecanic la Comitetul de partid al sectorului 2 București.

Gheorghe I. Lescaie, muncitor strungar la Uzina "23 August" București.

Marin Gh. Lambru, activist la Comitetul de partid al Sectorului 3 București.

Ioan A. Lăzău, ajutor de meșter la Întreprinderea "Mătasea populară" București.

Vasile T. Leșencu, director adjunct la Întreprinderea de construcții-montaj a Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, București.

Elpida T. Leopa, șef de serviciu la Fabrica "Unirea" București.

Dumitru T. Lepădatu, membru în Biroul executiv al Consiliului sindicatelor din sectorul 4 București.

Stana I. Lungu, muncitoare la Fabrica "Crinul" București.

Constantin V. Lungu, sudor la Uzina "Autobuzul" București.

Maria P. Lang, inginer șef la Fabrica "Tricotajul roșu" București.

Emil V. Luca, maistru frigotehnist la Industria laptelui București.

Vasile D. Marinescu, șef de birou la Consiliul popular al municipiului București.

Emilian G. Mihai, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Dumitru N. Mirea, șef de serviciu la Consiliul popular al municipiului București.

Diogene G. Manolescu, inginer, șef de serviciu la Întreprinderea de stat pentru comerț exterior "Industrial-export".

Vasile C. Mutică, maistru tipograf la Centrala industriei poligrafice București.

Ion M. Mengher, lăcătuș la Întreprinderea de construcții speciale industriale București.

Mircea S. Mustață, inginer șef de sector la Institutul de proiectări pentru construcții de mașini București.

Igori S. Marcoci, tehnician agronom la Gospodăria anexă a C.C. al P.C.R., Otopeni.

Mircea M. Mihăilescu, șef de serviciu la Întreprinderea "Stela" București.

Ion G. Mirică, muncitor la Întreprinderea "Cauciucul Quadrat" București.

Lucia G. Mocanu, muncitoare la Întreprinderea "Vinalcool" București.

Gheorghiță I. Marin, activist la Comitetul de partid al sectorului 3 București.

Ana I. Mureșan, muncitoare filatoare la Fabrica de cabluri București.

Ion G. Mulțescu, muncitor turnător la Întreprinderea "Acumulatorul" București.

Radu M. Mihai, muncitor turnător la Întreprinderea "Neferal" București.

Lucia C. Modoran, muncitoare cofetară la Întreprinderea "Delicia" București.

Costică A. Mirică, maistru la Centrala electrotermică "23 August" București.

Dumitru A. Milea, muncitor strungar la Întreprinderea de construcții metalice și aparataje București.

Grigore G. Morjan, muncitor lăcătuș la Uzina Republica București.

Dumitru V. Mușat, maistru la Uzina de pompe București.

Petre N. Manole, muncitor strungar la Uzina de mecanică fină București.

Constantin M. Mustachina, directorul Întreprinderii, "Securit" București.

Ion N. Milășan, șofer la Comitetul de partid al sectorului 3 București.

Niculae C. Meiță, muncitor electrician la Întreprinderea de produse alimentare Obor, București.

Constantin Gh. Mănescu, muncitor strungar la Întreprinderea "Metaloglobus" București.

Constantin Gh. Mihalache, strungar la Întreprinderea de foraje București.

Aurica N. Mîinea, filatoare la Fabrica "Unirea" București.

Ion M. Miu, tîmplar la Industria tehnico-medicală București.

Constanța M. Mihai, filatoare la Întreprinderea pentru industria de bumbac București.

Ion F. Marinescu, strungar la Fabrica de uleiuri vegetale "Muntenia" București.

Ion C. Mușat, fotograf la Fabrica de timbre București.

Mihai M. Mîndu, operator chimist la Uzina "Danubiana" București.

Eugen V. Maliu, șef de secție la Comitetul de partid al sectorului 5 București.

Dumitru D. Moga, director adjunct la Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice București.

Ion V. Mayer, muncitor matrițer la Uzina "Electromagnetica" București.

Gheorghe M. Mociu, maistru la Institutul de fizică atomică București.

Vasilica I. Mihalache, maistru la Uzinele chimice române București.

Haralambie D. Merticaru, muncitor la Întreprinderea "Tehnica Nouă" București.

Ion G. Maican, maistru berar la Fabrica de bere "Grivița" București.

Florian P. Mercea, inginer la Institutul de proiectări pentru industria ușoară București.

Niculae T. Minetos, inginer la Institutul de cercetări științifice pentru protecția muncii București.

Elvira M. Marian, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje București.

Marius Gheorghe Ștefan Mihail, pensionar, București.

Mihai Dumitru Mărăciuc, strungar la Uzina de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare București.

Ioana Gh. Milandru, muncitoare la Fabrica de țigarete București.

Marin I. Marinescu, electrician la Întreprinderea de distribuire a energiei electrice București.

Vasile D. Marineață, șef de serviciu la Centrala de transporturi auto București.

Ion M. Mărgăritescu, ospătar la Întreprinderea "Romvared" București.

Dimciu T. Mihale, inginer la șantierul 12 poduri montaje C.F.R. București.

Ioan T. Mocăniță, maistru la Șantierul 11 poduri montaje C.F.R. București.

Valeria V. Mudura, pensionară, București.

Alexandru N. Munteanu, lăcătuș la Revizia de vagoane C.F.R. Grivița, București.

Sarlota Ana L. Manascu, vicepreședintă a Cooperativei "Drum Nou" București.

Viorica C. Moise, asistentă medicală la Policlinica Vitan București.

Nicolae Marcu, profesor la Academia de studii economice din București.

Aurel Gh. Mitroi, zidar la întreprinderea de construcții și reparații București.

Ion M. Mincu, dulgher la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 1 București.

Gheorghe N. Minculescu, economist la Întreprinderea legume-fructe, București.

Leon V. Moldovan, șef de serviciu la Ministerul Comerțului Interior.

Aurelian A. Mirea, lăcătuș la Întreprinderea de transporturi București.

Octavian C. Niculescu, lector, secretar șef la Academia de studii economice din București.

Virgil N. Niculescu, arhitect proiectant la Institutul "Proiect" București.

Ioan V. Nedeloiu, muncitor tîmplar la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria lemnului București.

Constantin G. Niță, muncitor electronist la Fabrica de aparate electronice de măsură și industriale București.

Cornel Dumitru C. Nicoda, secretar al Comitetului de partid al sectorului 4 București.

Ion I. Negrea, lăcătuș la Fabrica "Stăruința" București.

Ionel F. Nicolescu, instructor la Comitetul de partid al sectorului 4 București.

Ion C. Niculescu, instructor la Comitetul de partid al sectorului 5 București.

Adalciza A. Niculescu, inginer șef la Fabrica de ciorapi București.

Emil L. Nicolau, inginer șef la Întreprinderea aparataj electric pentru construcții București.

Maria I. Negoițu, țesătoare la Întreprinderea "Țesătoriile reunite" București.

Ion A. Nae, mecanic la Întreprinderea "Viscofil" București.

Eugenia G. Niculescu, țesătoare la Întreprinderea pentru industria în bumbac București.

Dumitru A. Pițigoi, maistru la Uzina "Vulcan" București.

Zamfir Gh. Nistor, cercetător șef la Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice București.

Ioan S. Nicolae, șef de sector la Comitetul de partid al sectorului 7 București.

Gheorghe P. Niculiță, redactor principal la ziarul "Informația Bucureștiului".

Alexandru A. Nițulescu, găuritor la Uzina de mașini agricole, "Semănătoarea" București.

Gheorghe G. Năstase, ofițer.

Pompiliu P. Nicolau, cercetător principal la Institutul de fizică București.

Filofteia D. Neagu, țesătoare la Întreprinderea "Dacia" București.

Constantin P. Niculici, maistru principal la Uzina de reparații auto "Grivița" București.

Vasile St. Niță, maistru la Revizia de vagoane C.F.R. Grivița București.

Ilie I. Nicolae, muncitor tîmplar la Spitalul Brîncovenesc București.

Constantin M. Nițu, tehnician constructor la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 5 București.

Oprea Gh. Niță, zidar la Întreprinderea de construcții și reparații București.

Gheorghe N. Neacșu, lăcătuș cazangiu la Întreprinderea de confecții metalice București.

Dumitru P. Nedelcu, tapițer auto la Întreprinderea de transporturi București.

Constantin G. Oană, muncitor la Fabrica de cabluri și materiale electroizolante București.

Ioan A. Oreviceanu, șef de serviciu la Consiliul popular al municipiului București.

Sever S. Opriș, șofer mecanic la Combinatul agricol București.

Neculai V. Oancea, muncitor la Uzina de cinescoape București.

Elena O. Oros, textilistă la Întreprinderea "Suveica" București.

Ana N. Olariu, activistă la Comitetul de partid al sectorului 4 București.

Paul N. Orghidan, electrician la Fabrica de bere "Rahova" București.

Petre S. Oprea, inginer chimist la Uzina "Danubiana" București.

Ana N. Olaru, muncitoare la Fabrica de stofe de mobilă București.

Victoria D. Oneci, secretară-dactilografă la Comitetul de partid al sectorului 6 București.

Dumitru I. Oprisescu, conferențiar la Institutul politehnic din București.

Gavrilă M. Oprea, director la Trustul local de cofetării și răcoritoare nr. 2 București.

Dumitru G. Oprea, activist sindical la Întreprinderea de transporturi București.

Constantin V. Pană, șef de secție la Comitetul municipal București al U.T.C.

Viorel St. Pițu, secretar al Comitetului municipal București al U.T.C.

Petre P. Pieptan, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Gheorghe I. Preda, instructor la Comitetul municipal București al P C.R.

Constantin I. Popescu, inginer șef la Consiliul popular al municipiului București.

Ion I. Popescu, referent la Consiliul popular al municipiului București.

Gheorghe A. Popescu, inspector principal la Inspectoratul școlar al municipiului București.

Ion P. Parghel, șef de unitate la Baza 1 depozite București.

Gheorghe Gh. Pascu, instructor la Comitetul de partid al sectorului 1 București.

Aurelian Teodor A. Provinceanu, pensionar, București.

Constantin I. Prodan, maistru la Cooperativa "Metalo-casnica" București.

Tancu M. Predescu, șofer la Ministerul Turismului.

Leon D. Peiu, muncitor la Întreprinderea de administrație locativă "Herăstrău" București

Valeriu G. Pascu, muncitor la Întreprinderea "Stela" București.

Ion V. Petrescu, muncitor tîmplar la Combinatul de industrializarea lemnului Pipera - București.

Ion I. Pîrvu, electrician la Combinatul de industrializarea lemnului Pipera - București.

Octavian M. Pîrvulescu, muncitor la Întreprinderea "Izolatorul" București.

Iosif I. Pop, muncitor mecanic la Fabrica de țevi sudate București.

Ion N. Popescu, maistru la Grupul școlar al Ministerului Învățămîntului București.

Neagu A. Panait, președintele Comitetului sindicatului de la fabrica de încălțăminte "Progresul" București.

Gheorghe Gh. Pițu, activist la Comitetul de partid al sectorului 3 București.

Ionel Gh. Popescu, muncitor sudor la Întreprinderea "Antrefrig" București.

Nicolae P. Popa, tehnician la Fabrica de mașini-unelte și agregate București.

Vasile I. Popescu, muncitor frezor la Uzina "23 August" București.

Maria I. Petre, muncitoare filatoare la Filatura românească de bumbac București.

Vasile I. Pîntea, muncitor rabotor la Fabrica de mașini-unelte și agregate București.

Ion Gh. Petcu, maistru la Întreprinderea "Electroaparataj" București.

Petru G. Pașan, inginer la Uzina de pompe București.

Nicolae A. Păduraru, lăcătuș la Uzina "Timpuri Noi" București.

Ioan C. Petrescu, muncitor la Uzina "Timpuri Noi" București.

Florea P. Picu, tehnician la Întreprinderea de construcții-montaje București.

Dumitru M. Popescu, curelar la Întreprinderea "Flacăra Roșie" București.

Gheorghe Gh. Popescu, mecanic la Întreprinderea pentru raționalizarea și modernizarea instalațiilor energetice București.

Spirea S. Petre, maistru la Fabrica de ace București.

Dumitru I. Prodan, lăcătuș la Uzina textilă "7 Noiembrie" București.

Ion I. Popa, contabil șef la Uzina "Steaua Roșie" București.

Mihai N. Pătru, sudor la Fabrica de prefabricate "Progresul" București.

Ecaterina Gh. Potbăniceanu, profesoară la Școala generală nr. 119 București.

Nicu N. Prună, activist la Comitetul de partid al sectorului 5 București.

Ioan N. Popa, maistru la Întreprinderea de construcții metalice prefabricate București.

Alexandru M. Paț, tîmplar la Întreprinderea construcții și reparații "Titan" București.

Victoria I. Părău, filatoare la Întreprinderea "Bumbăcăria românească" Jilava București.

Zoe C. Pîrvu, țesătoare la Întreprinderea pentru industria de bumbac București.

Ion I. Pop, montator reglor la Întreprinderea canal-apă București.

Nicolae I. Petre, muncitor cazangiu la Uzina "Vulcan" București.

Anton S. Proca, directorul Fabricii "Aurora" București.

Maria I. Pop, pensionară, București.

Maria I. Pîrvulescu, muncitoare la Întreprinderea "Industria iutei" București.

Valentin V. Palașanu, inginer proiectant la Institutul de cercetări și proiectări pentru metale neferoase și rare, București.

Gheorghe N. Popa, șef de serviciu la Oficiul pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 6 București.

Elena C. Pavel, directoarea Întreprinderii "Steagul Roșu" București.

Ion N. Popescu, muncitor lăcătuș la Fabrica "Inox" București.

Eugenia Gh. Pîrîu, muncitoare țesătoare la Fabrica "Aurora" București.

Florea D. Paraschiv, director tehnic la Grupul industrial pentru reparații și construcții de utilaje pentru industrializarea lemnului București.

Ema A. Puni, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje București.

Paraschiva D. Prahoveanu, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje București.

Elena I. Popovici, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje București.

Anton Paul V. Periețeanu, directorul Școlii general nr. 118 București.

Iosif I. Pîrvoi, sudor la Uzina de mașini electrice București.

Radian I. Porumbescu, strungar la Uzina de mașini agricole "Semănătoarea" București.

Constantin I. Popescu, maistru principal la Fabrica de țigarete București.

Ion N. Paraschiv, secretar al Comitetului comunal, Chitila al P.C.R., sectorul 8, București.

Constantin M. Petcu, activist la Comitetul de partid al sectorului 8, București.

Constantin Gheorghe I. Pirică, sudor la Uzina mecanică de material rulant "Grivița Roșie" București.

Nicolae N. Popa, forjar la Întreprinderea de fabricație și montaj ascensoare București.

Gheorghe D. Popescu, directorul Întreprinderii de cariere și balastiere Chitila, București.

Gheorghe S. Popescu, inginer la Centrala industrială de reparații auto București.

Ioana T. Potecaru, muncitoare la Uzina de cinescoape București.

Nicolae Gh. Precupețu, maistru la Revizia de vagoane C.F.R. București-Triaj.

Danil I. Purcel, activist la Consiliul sindicatelor din sectorul 8, București.

Dumitru Gh. Purice, turnător la Uzina de utilaj chimic "Grivița Roșie" București.

Ion D. Pană, conferențiar la Institutul de medicină și farmacie din București.

Nicolae A. Patriniche, conferențiar la Institutul construcții din București.

Radu-Alexandru R. Popa, șef de lucrări la Institutul de construcții din București.

Nicolae C. Paloș, medic la Spitalul Elias București.

Vergiliu I. Păunescu, medic, director adjunct la Spitalul "Dr. Gh. Marinescu" București.

Dumitru D. Popescu, inginer constructor la Întreprinderea de construcții și prefabricate din beton București.

Vasile Gh. Pârvu, instalator la Întreprinderea de instalații-montaj-izolații București.

Ioan M. Piroșka, fierar betonist la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 1 București.

Constantin D. Preda, maistru constructor la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 5 București.

Irina S. Popescu, contabil la Organizația comercială locală alimentară 2, sectorul 2, București.

Ilie P. Polizache, director la Întreprinderea hoteluri restaurante "Ambasador" București.

Ezechel C. Pojar, șef de depozit la Întreprinderea comerțului cu ridicata pentru produse metalo-chimice București.

Maria E. Pelmuși, manipulant la Întreprinderea de transporturi București.

Gheorghe A. Pleșa, activist sindical la Întreprinderea de transporturi București.

Dumitru I. Raicu, responsabil la ferma Comitetului municipal București al P.C.R.

Gheorghe I. Răducăniță, inginer constructor la Întreprinderea de construcții speciale industriale și montaj București.

Sofia T. Rizica, muncitoare la Uzina "Electronica" București.

Alexandru I. Roșu, inginer la Uzina "23 August" București.

Aneta D. Rotaru, ajutor maistru la Filatura română de bumbac București.

Coriolan I. Ristea, tehnician la Întreprinderea "Metalurgica" București.

Chiriță St. Radu, reglor de aparate la Întreprinderea de confecții și reparații de echipament de telecomunicații București.

Sebastian I. Rusu, lăcătuș la Întreprinderea "Anticorozivul" București.

Florica E. Radu, muncitoare la Întreprinderea "Producția" București.

Mușat D. Rotaru, muncitor tricolor la Întreprinderea "Adesgo" București.

Ioan N. Roman, directorul Institutului de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini, București.

Pavel A. Roman, cercetător la Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice București.

Alexandru I. Rusu, muncitor mecanic la Întreprinderea "Tricotajul Roșu" București.

Nicolae C. Rebegel, șef de secție la Întreprinderea de salubritate București.

Ioan Z. Radu, tehnician la Uzina de mașini electrice București.

Emil G. Rafiu, tehnician la Uzina de mașini agricole "Semănătoarea" București.

Constantin C. Răduți, inginer șef adjunct la Uzina de mașini electrice București.

Dumitru Gh. Rusnac, directorul Cabinetului de partid al sectorului 7 București.

Dumitru M. Radu, secretarul Comitetului comunal Mogoșoaia al P.C.R., sectorul 8, București.

Pavel A. Roșca, maistru mașini de calcul la Întreprinderea de întreținere și reparații de utilaj de calcul, București.

Alexandru Gh. Redes, conferențiar la Academia de studii economice din București.

Nicolae Adrian N. Racoviță, mecanic la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 5 București.

Stana V. Roșca, manipulant la Întreprinderea de transporturi București.

Paul D. Raciu, șofer la Întreprinderea de transporturi București.

Gherghina G. Stanciu, secretar tehnic la Comitetul municipal București al P.C.R.

Dimitrie C. Stacescu, șeful Oficiului juridic al Consiliului popular al municipiului București.

Manole I. Ștefănuț, șofer la Comitetul municipal București P.C.R.

Constantiu C. Săvescu, arhitect proiectant la Institutul de sistematizare, arhitectură și tipizare București.

Gheorghe I. Sebestyen, arhitect proiectant la Institutul de sistematizare, arhitectură și tipizare București.

Florea N. Stanciu, șeful sectorului organizatoric al Uniunii arhitecților.

Ecaterina V. Stejar, muncitor la Institutul Pasteur București.

Andronic C. Stanciu, sudor la Întreprinderea "Automatica" București.

Viorel Horea I. Socaciu, tehnician principal la Întreprinderea de stat pentru comerț exterior "Romchim" București.

Ion I. Ștefan, pensionar, București.

Dumitru T. Sfichi, tehnician la Centrala cărții București.

Gavrilă A. Sonea expert la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.

Constantin D. Stan, lăcătuș mecanic la Centrul de calcul al Întreprinderii de lucrări auxiliare petrol, București.

Ștefan A. Simionescu, muncitor radiofonist la Uzina "Electronica" București.

Stancu M. Soare, tîmplar la Combinatul de industrializarea lemnului Pipera.

Nicolae D. Stănilă, muncitor la Uzina "Electronica" București.

Petre E. Șerbănescu, tehnician la Consiliul popular al sectorului 2 București.

Ștefan Sassu, inginer șef la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria lemnului București.

Constantin G. Ștefănescu, muncitor lăcătuș la Întreprinderea "Suveica" București.

Radu I. Ștefan, muncitor la Fabrica de ulei "13 Decembrie" București.

Dumitru Gh. Săvulescu, maistru la Întreprinderea "Progresul" București.

Ecaterina M. Stan, muncitor tălpuitor la Întreprinderea "Progresul" București.

Gheorghe I. Stelea, maistru la Întreprinderea "Postăvăria română" București.

Simion R. Sîrbu, muncitor laminator la Uzina "Republica" București.

Ion Gh. Stancu, muncitor reglor la Întreprinderea "Electroaparataj" București.

Simion P. Sebe, maistru la Filatura de lînă pieptănată București.

Ion Gh. Savin, activist la Comitetul de partid al sectorului 3 București.

Paul I. Spasinovici, economist la Întreprinderea "Electroaparataj" București.

Aurel N. Stanciu, muncitor reglor la Întreprinderea "Electroaparataj" București.

Marius I. Stoicovici, muncitor strungar la Fabrica de mașini-unelte și agregate București.

Cornelia I. Salomea, muncitoare la Uzina de medicamente București.

Ștefan I. Sandru, tehnician la Cooperativa "Încălțămintea manuală" București.

Ioachim M. Sofîlcă, muncitor la Întreprinderea Optica Română, București.

Niculina E. Stoian, muncitoare la Întreprinderea "Biofarm" București.

Marian P. Stoian, șef de echipă la Fabrica "Crinul" București.

Petre N. Ștefănescu, maistru la Întreprinderea "Energoutilaj" București.

Aneta Gh. Sotir, legător de cărți la Întreprinderea "Arta grafică" București.

Petre R. Simedre, sudor la Uzina "Autobuzul" București.

Gheorghe St. Șoimu, maistru la Întreprinderea "Dîmbovița" București.

Alexandru T. Smarandache, operator chimist la Întreprinderea "Viscofil" București.

Nicolae V. Șerban, muncitor mecanic la Întreprinderea "Victoria Chimică" București.

Constantin T. Săndulescu, președintele Cooperativei "Igiena" București.

Lixandru F. Ștefan, secretar al Consiliului sindicatelor din sectorul 6 București.

Eugeniu P. Stanciu, șeful serviciului spațiu locativ al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 6 București.

Ștefan D. Ștefan, muncitor sudor la Uzina "Vulcan" București.

Titu D. Stănescu, pensionar, București.

Marin Gh. Ștefănescu, strungar la Uzina de mașini electrice București.

Constantin Gh. Șindrilaru, turnător la Uzina de mașini electrice București.

Ion D. Stancu, muncitor la Întreprinderea de produse din ceramică fină pentru construcții București.

Pîrvu N. Stan, maistru la Fabrica de mobilă Militari București.

Rada P. Senica, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje București.

Elena V. Stoica, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje București.

Gheza F. Sautha, pensionar, București.

Ion N. Silvestru, activist la Comitetul de partid al sectorului 8, București.

Ilarion Gh. Stan, maistru lăcătuș la Uzina "Laromet" București.

Teodor O. Stoenescu, tehnician la Regionala căi ferate București.

Ion M. Șerbănescu, strungar la Uzina de utilaj chimic "Grivița Roșie" București.

Ismaila I. Scheau, lăcătuș mecanic la Institutul agronomic "Nicolae Bălcescu" din București.

Tudor I. Stoica, conferențiar la Institutul de medicină și farmacie din București.

Gheorghe H. Săbiescu, inginer constructor la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 2 București.

Nicolae Gh. Stănescu, dulgher la Întreprinderea de prefabricate "Granitul" București.

Nicolae Ilie I. Simionescu, director la Întreprinderea de construcții prefabricate din beton București.

Gheorghe I. Stancu, maistru constructor la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 2 București.

Constantin E. Sucitu, șofer la Comitetul organizațiilor de partid din comerț, București.

Ștefan Gh. Simion, șef de serviciu la Organizația comercială locală alimentară 1, sectorul 1, București.

Neculai P. Stoian, șef de unitate la Întreprinderea de alimentație publică locală "Centrală" București.

Elisabeta M. Sachelari, bobinator auto la Întreprinderea de transporturi București.

Gheorghe G. Scînteie, maistru la Întreprinderea de transporturi București.

Constantin C. Teodorescu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Spirea Teodorescu, șeful legătoriei de artă a Combinatului poligrafic "Casa Scînteii" București.

Gheorghe N. Tudose, conducător auto la Comitetul de partid al sectorului 1 București.

Constantin G. Tronaru, director general la Centrala industriei poligrafice București.

Ion S. Toader, pensionar, București.

Maria S. Tigănescu, inginer, șef de serviciu la întreprinderea "Energomontaj" București.

Vasile M. Toma, șef de serviciu la Gospodăria anexă a C.C. al P.C.R., Otopeni.

Vasile P. Tatomir, muncitor tîmplar la C.I.L. Pipera București.

Magdalena Ioana I. Tănase, tehnician la Întreprinderea "Dîmbovița" București.

Aurica M. Teodorescu, profesor la Liceul nr. 12 București.

Ileana C. Teodorescu, profesor la Liceul nr. 11 București.

Marin I. Toi, muncitor la Întreprinderea "Dîmbovița" București.

Nicolae T. Tudor, muncitor sudor la Întreprinderea de mecanizare a transporturilor București.

Marin D. Teodorescu, maistru la Uzina "Republica" București.

Marian V. Teodoroiu, secretar al Comitetului sindicatului de la Uzina "23 August" București.

Florian C. Tîru, muncitor sudor la Întreprinderea "Metalurgica" București.

Alexandru S. Tarazi, șef de unitate la Cooperativa "Deservirea" București.

Ion St. Tudorache, maistru la Întreprinderea "Grafica Nouă" București.

Gheorghe Gh. Tirla, secretar al Comitetului de partid al sectorului 4 București.

Marin I. Tudor, șef de brigadă la Fabrica de prefabricate "Progresul" București.

Constantin N. Toma, maistru la Combinatul de cauciuc Jilava București.

Constanța C. Terzian, țesătoare la Întreprinderea pentru industria bumbacului București.

Pompiliu G. Tătulescu, activist la Comitetul de partid al sectorului 6 București.

Nicolae N. Turcilă, inginer șef adjunct la Fabrica "Tricodava" București.

Mihai N. Teodorescu, directorul Uzinelor chimice române București.

Cornel St. Toth, muncitor la Întreprinderea "Nufărul" București.

Petre P. Tunsu, controlor de calitate la Întreprinderea "Electrotehnica" București.

Dumitru Gh. Tecuci, maistru la Întreprinderea canal-apă București.

Ioan V. Tătar, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 7 București.

Gheorghe I. Tucă, maistru mecanic la Întreprinderea de produse lemn mobilă București.

Ion C. Tudor, instructor la Comitetul de partid al sectorului 7 București.

Maria C. Țurcanu, secretară tehnică la Comitetul de partid al sectorului 7 București.

Janeta N. Toader, activistă la Consiliul sindicatelor din sectorul 7 București.

Ștefan N. Tomulescu, lăcătuș la Centrala industrială de articole casnice, utilaje și piese de schimb București.

Silvia I. Tenea, secretară tehnică la Comitetul de partid al sectorului 8 București.

Livia F. Tufan, activistă la Comitetul de partid al sectorul 8 București.

Florea N. Tone, maistru forjar la Întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice București.

Voicu I. Tache, conferențiar la Institutul politehnic din București.

Neculai V. Țugulea, directorul Casei universitarilor din București.

Stelian I. Turbatu, lector la Universitatea din București.

Virgiliu A. Tatu, maistru lăcătuș la Stația de salvare a municipiului București.

Gheorghe A. Tătaru, zidar la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 2 București.

Ion I. Turnăvitu, pavator asfalt la Întreprinderea de drumuri și poduri București.

Savu S. Turmacu, gestionar la Organizația comercială locală "Tehnometal" București.

Ilie P. Teodorescu, economist la Direcția generală comercială București.

Marin P. Teodorescu, gestionar la Organizația comercială locală "Textila" 2 București.

Ion Gh. Tone, șofer la Întreprinderea de transporturi București.

Zaharia Gh. Ungureanu, muncitor strungar la Institutul de cercetări metalurgice București.

Constantin P. Ungureanu, maistru la Șantierul 22 C.F.R. București.

Dumitru V. Vîneață, inspector principal la Consiliul popular al municipiului București.

Nicolae S. Vlădescu, arhitect proiectant la Institutul de proiectări "Carpați" București.

Tudora N. Verman, secretară a Organizației de partid cartier 6, sectorul 1, București.

Nicolae T. Voicu, mecanic legător la Combinatul poligrafic "Casa Scînteii" București.

Dumitru A. Vătafu, muncitor la Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii București.

Nicolae Gh. Vasile, președintele Clubului sportiv "Flacăra" București.

Ene D. Vlad, electromecanic la Direcția de telecomunicații a municipiului București.

Toma T. Vasile, maistru la Întreprinderea "Cauciucul Quadrat" București.

Octavian Carol M. Vlaicu, directorul Întreprinderii "Metalurgica" București.

Cazacu Alex. T. Vulpescu, muncitor legător la Cooperativa "Munca" București.

Ilie M. Vîja, muncitor modelier la Uzina "23 August" București.

Dumitru M. Voinesc, muncitor vălțar la Uzina de prelucrare mase plastice București.

Emil Vasilco, îndrumător principal la Centrul de librării București.

Dumitru P. Vanciuda, mecanic la Întreprinderea "Flacăra Roșie" București.

Vasile G. Vasile, președintele Comitetului sindicatului de la Întreprinderea "Flacăra Roșie" București.

Ion S. Vidrașcu, președintele Cooperativei agricole de producție din comuna Popești-Leordeni, București.

Nicolae M. Vasilescu, controlor tehnic la Uzina "Metalica" București.

Aureliu Gh. Vlădescu, muncitor specialist la Întreprinderea "Material didactic" București.

Constantin V. Vasiliu, maistru la Industria cărnii București.

Ion G. Velizaru, mecanic auto la Întreprinderea de distribuirea electricității București.

Romeo V. Vîrgolici, inginer la Uzina "Vulcan" București.

Iosif I. Vîlceanu, directorul Fabricii de ventilatoare București.

Ștefania I. Voiculescu, șef de serviciu la Uzina "Electromagnetica" București.

Tudor D. Vlăsceanu, muncitor lăcătuș la Fabrica de spirt "Fulger" București.

Maria I. Vișan, membră a C.A.P. Bragadiru, sectorul 6, București.

Aurelian V. Vlăsceanu, brutar la Întreprinderea de panificație "23 August" București.

Ilie S. Voinea, tîmplar la Întreprinderea produse lemn mobilă București.

Maria A. Vidra, învățătoare la Școala generală nr. 169 București.

Lucreția V. Vecerdea, învățătoare la Liceul nr. 42 București.

Ion N. Velniciuc, muncitor la Fabrica de confecții și tricotaje București.

Valeriu Gh. Varodin, inginer șef la Întreprinderea de prospecțiuni geologice și geofizice București.

Gheorghe Gh. Vasilescu, sudor la Uzina mecanică de material rulant București-Triaj.

Ion I. Vasilescu, maistru la Întreprinderea de electrificare și construcții căi ferate București.

Eugen A. Vizitiu, maistru la Fabrica de utilaje și piese de schimb Chitila, sectorul 8, București.

Călin Gh. Vîlsan, lector la Academia de studii economice din București.

Mihai M. Vătavu, maistru la Întreprinderea de prefabricate și agregate pentru construcții București.

Lucia P. Vicoi, economist la Întreprinderea de prezentare a Departamentului industriei alimentare, București.

Gheorghe Gh. Vărzăruș, forjar la întreprinderea de transporturi București.

Alexandru A. Wass, maistru la Întreprinderea de instalații-montaj-izolații București.

Constantin G. Zamfir, secretarul Comitetului de partid de la Uzina de utilaj chimic "Grivița Roșie".

Diana D. Zefer, șef de sector la Comitetul municipal București al U.T.C.

Constantin Gr. Zanet, secretar al Consiliului sindicatelor din sectorul 1, București.

Ervant B. Zacarian, director adjunct la Întreprinderea de instalații București.

Gheorghe Gh. Zamfirescu, electrician la Studioul cinematografic București.

Costache L. Zamfir, turnător la Uzina de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare București.

Elena I. Zeleniuc, activistă la Consiliul sindicatelor din unitățile sanitare București.

Sebastian L. Zilberman, șef contabil la Consiliul Uniunii Asociațiilor Studențești din România.

Samoilă M. Adami, conducător auto la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Silvia A. Aldea, membră a Cooperativei agricole de producție Hopîrta, județul Alba.

Ioan S. Alexa, brigadier la Cooperativa agricolă de producție Beța, județul Alba.

Iosif C. Bîrluț, director adjunct la Școala generală nr. 2 Aiud, județul Alba.

Aurel T. Bîrluțiu, instructor la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Ioan S. Bolog, director al Întreprinderii județene de construcții-montaj Alba.

Alecsie A. Canavoiu, director la Direcția județeană de statistică Alba.

Ileana N. Cața, marochineră la Cooperativa meșteșugărească "Progresul" Alba Iulia.

Gavrilă I. Chira, instructor la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Ioan S. Corlaciu, maistru constructor la Întreprinderea județeană de construcții-montaj Alba.

Vasile T. Cristea, contabil șef la Uzina de produse sodice Ocna Mureș, județul Alba.

Partenie C. Dalea, maistru la Revizia de vagoane C.F.R. Coșlariu, județul Alba.

Nicolae Pompiliu N. Dicu, președintele Cooperativei agricole de producție Vințu de Jos, județul Alba.

Nicolae T. Draja, secretar al Comitetului comunal Vidra al P.C.R., județul Alba.

Petru N. Fleșeru, procuror șef adjunct la Procuratura județeană Alba.

Remu S. Halga, inginer șef adjunct la Întreprinderea minieră Baia de Arieș, județul Alba.

Ana F. Hercze, contabil la Cooperativa agricolă de producție Rimetea, județul Alba.

Ioan N. Iancu, secretar al Comitetului de partid la Uzina mecanică Cugir, județul Alba.

Gheorghe Gh. Ispas, director la Spitalul de adulți Alba Iulia.

Angela I. Indrei, gestionară la O.C.L. "Comerțul mixt" Alba Iulia.

Ioan Gh. Jittu, operator chimist la U.M.M.N. Zlatna, județul Alba.

Elisabeta I. Krizbai, muncitoare la Întreprinderea de industrie locală Aiud, județul Alba.

Nicolae N. Lazăr, instructor la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Ștefan S. Lazăr, instructor la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Maria D. Marcu, muncitoare bobinatoare la Uzina mecanică Cugir, județul Alba.

Iosif D. Mako, secretar al Comitetului comunal Sona al P.C.R., județul Alba.

Simion S. Moldovan, lăcătuș la Atelierele centrale Alba Iulia.

Ioan I. Muntean, instructor al Comitetului județean Alba al P.C.R.

Nicolae I. Neag, muncitor la I.L.L.C.M. Sîntimbru, județul Alba.

Traian I. Nicula, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Cugir, județul Alba.

Ioan M. Nikolaus, maistru la Fabrica de placaj Blaj, județul Alba.

Ilarie N. Oargă, director la Direcția plan a Consiliului popular al județului Alba.

Maria N. Oltean, tricoteză la Fabrica "Sebeșul" Sebeș, județul Alba.

Nicolae N. Pleșa, instructor la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Traian T. Popa, șeful sectorului exploatare la C.P.P. Cîmpeni, județul Alba.

Vasile L. Popa, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Alba.

Aurel T. Potopea, instructor la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Ioan Viorel A. Sicoe, secretar al Comitetului județean Alba al U.T.C.

Virgil N. Simion, inspector la Banca Agricolă, Sucursala județului Alba.

Zenovie I. Stoica, președintele Cooperativei agricole de producție Noșlac, județul Alba.

Ioan I. Suciu, tehnician miner la Salina Ocna Mureș, județul Alba.

Nicolae I. Steca, șef de atelier la Uzina mecanică Cugir.

Vasile S. Tecșa, conducător auto la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Ioan P. Todea, maistru la Întreprinderea minieră Aiud, județul Alba.

Carol Felix L. Treger, tehnician la U.M.M.N. orașul Zlatna, județul Alba.

Sebastian E. Truță, șef de secție la redacția ziarului "Unirea".

Virgil T. Ureche, director la Industria cărnii, Alba.

Lazăr L. Adrean, brigadier tîmplar la Combinatul de exploatarea și industrializarea lemnului Arad.

Adalbert I. Balazs, secretarul Comitetului comunal Fîntînele al P.C.R., județul Arad.

Ioan I. Bede, șef de sector la Comitetul județean Arad al U.T.C.

Nicolae I. Blig, instructor la Comitetul județean Arad al P.C.R.

Gheorghe Gh. Bodea, director la O.C.L. "Produse industriale" Arad.

Ludovic H. Bretler, profesor la Liceul nr. 2 Arad.

Ioan N. Budurean, turnător la Uzina de vagoane Arad.

Constantin C. Caracioni, vicepreședinte la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Arad.

Miloș Cristea, arhitect proiectant la Institutul județean de proiectări Arad.

Anton D. Caradjov, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Vinga, județul Arad.

Iosif I. Cora, inginer agronom la C.A.P. Macea, județul Arad.

Ioan I. Cohan, instructor la Comitetul județean Arad al P.C.R.

Viorel I. Coroban, tehnician la Uzina de vagoane Arad.

Teodor P. Drăgan, ofițer.

Ioan I. Dulhaz, președintele C.A.P. "Șiriana" Șiria, județul Arad.

Iulian N. Floruț, șef de secție la Întreprinderea poligrafică Arad.

Adrian A. Gabăr, șef de serviciu la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Arad.

Romulus St. Galu, șeful secretariatului Comitetului județean Arad al P.C.R.

Gheorghe I. Gogu, inspector la Inspectoratul școlar al județului Arad.

Petru P. Hack, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Ghioroc, județul Arad.

Carol A. Heinzl, activist la Comitetul municipal Arad al P.C.R.

Vasile V. Ignat, secretarul Comitetului executiv a Consiliului popular județean Arad.

Pavel B. Iovanov, șef de serviciu la Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Arad.

Ioan S. Iovănescu, redactor principal la ziarul "Flacăra Roșie" Arad

Maria I. Iovănescu, profesoară la Liceul nr. 1 Arad.

Alexandru C. Kotelesz, inginer agronom șef la C.A.P. "Mureșul" Nădlac, județul Arad.

Ștefan St. Kiss, inspector șef al Inspecției comerciale județene Arad.

Remus R. Lucian, tehnician la Uzina de vagoane Arad.

Nicolae P. Lupșan, instructor la Comitetul județean Arad al P.C.R.

Iosif I. Mako, strungar la Fabrica de zahăr Arad.

Aurel Cornel M. Mariș, secretarul Comitetului de partid la Întreprinderea județeană de industrie locală "Progresul" Arad.

Petre A. Mateescu, director general adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Arad.

Ilie I. Mihailovici, inginer șef la Întreprinderea de transporturi Arad.

Nicolae Gh. Mirculescu, director al Întreprinderii județene de industrie locală "Progresul" Arad.

Iovan T. Moț, director la Fabrica de zahăr Arad.

Silviu I. Oprin, directorul Direcției de industrie locală județeană Arad.

Teodor I. Oros, prim-secretar al Comitetului județean Arad al U.T.C.

Teodor P. Palade, ajutor șef de fermă la C.A.P. "Victoria" Nădlac, județul Arad.

Pavel I. Pascal, membru al Biroului executiv al Consiliului județean Arad al sindicatelor.

Dumitru I. Pîrjol, medic veterinar la Inspectoratul sanitar veterinar Arad.

Gheorghe N. Radu, secretar al Comitetului județean Arad al sindicatelor.

Aurel I. Roșu, strungar la Uzina de vagoane Arad.

Vasile N. Rus, prim-secretar al Comitetului municipal Arad al U.T.C.

Avram I. Săbău, activist la Comitetul municipal Arad al P.C.R.

Ioan L. Sădeanu, medic primar, directorul Spitalului de pediatrie Arad.

Ștefan Gh. Sata, inspector principal la Cooperativa "Mureșul" Lipova, județul Arad.

Alexandru Gh. Schmidt, instructor la Comitetul județean Arad al P.C.R.

Ioan M. Selejean, strungar la I.T.A., Autobaza Arad.

Cornel P. Serb, inspector șef la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Arad.

Iacob Gheorghe Gh. Simu, medic primar, directorul Spitalului de adulți Arad.

Constantin P. Stoica, directorul Direcției de gospodărie comunală și locativă a județului Arad.

Gheorghe I. Toduța, instructor la Comitetul județean Arad al P.C.R.

Petru P. Tripan, președintele Cooperativei agricole de producție Gurba, județul Arad.

Zoltan Z. Torok, consultant la Cabinetul județean de partid Arad.

Ioan I. Tot, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Ineu, județul Arad.

Dumitru D. Truță, inginer agronom șef la Cooperativa agricolă de producție Tîrnova, județul Arad.

Ioan P. Uscă, activist la Comitetul municipal Arad al P.C.R.

Maria I. Vanc, șef de birou la Întreprinderea județeană a cooperativelor de producție Arad.

Carol I. Vaida, președintele Cooperativei agricole de producție Pădureni, județul Arad.

Dorel Ioan I. Zăvoianu, activist la Comitetul județean Arad al P.C.R.

Werner I. Weiss, director la direcția tehnică a Consiliului popular județean Arad.

Vasile D. Anica, maistru la Șantierul B C.F.R. Cîmpulung, județul Argeș.

Ilie M. Alexandru, șeful Stației C.F.R. Curtea de Argeș, județul Argeș.

Gheorghe A. Arsenescu, directorul Liceului Topoloveni, județul Argeș.

Spiridon D. Artapilă, conducător auto la Comitetul municipal Pitești al P.C.R., județul Argeș.

Ion I. Bădescu, tehnician la Uzina mecanică Muscel, județul Argeș.

Ilie Gh. Bceriu, inginer șef la Uzina de autoturisme Pitești, județul Argeș.

Ana C. Bolborea, președinta Comitetului de femei din comuna Călinești, județul Argeș.

Anton C. Bursuc, tipograf la Tipografia Pitești, județul Argeș.

Ilie I. Cană, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Cîmpulung, județul Argeș.

Maria Gh. Costache, vicepreședintă a Comitetului județean Argeș al femeilor.

Nicolae P. Ciobanu, maistru la U.E.I.L. Curtca de Argeș.

Gheorghe C. Crețu, președintele Consiliului județean pentru educație fizică și sport Argeș.

Ștefan D. Danciu, director general la Fabrica de stofe "Argeșana", județul Argeș.

Gheorghe C. Dîrnă, activist la Comitetul județean Argeș al P.C.R.

Ion I. Davidoiu, conducător auto la Autobaza Pitești, județul Argeș.

Constantin B. Dorobanțu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Priboieni, județul Argeș.

Vasile M. Dorobanțu, maistru constructor la Șantierul 3 Pitești, județul Argeș.

Florian-Titus V. Dițuleasa, inspector general al Inspectoratului școlar județean Argeș.

Miron T. Drățoi, electrician la Uzina de autoturisme Pitești, județul Argeș.

Petre T. Duțu, muncitor la Uzina de autoturisme Pitești, județul Argeș.

Ion C. Duinea, președintele C.A.P. Priboieni, județul Argeș.

Maria A. Dumitrache, președinta Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Schitu-Golești, județul Argeș.

Alexandru T. Dumitrescu, matrițer la Uzina de autoturisme Pitești, județul Argeș.

Gheorghe I. Dobre, secretar al Comitetului orășenesc Cîmpulung al P.C.R., județul Argeș.

Ion Ilie Damian, director economic la Combinatul de exploatarea și industrializarea lemnului Pitești, județul Argeș.

Constantin F. Duinu, directorul Întreprinderii de combustibil Pitești, județul Argeș.

Constantin I. Filipciuc, instructor la Comitetul județean Argeș al P.C.R.

Sever M. Ganci, instructor la Comitetul județean Argeș al P.C.R.

Floarea Z. Iancu, președinta Comitetului de femei al comunei Ungheni, județul Argeș.

Ion I. Iacob, inginer șef la C.A.P. Topoloveni, județul Argeș.

Ilie A. Ilie, procuror șef la Procuratura județului Argeș.

Dumitru N. Iliescu, mecanic de locomotivă la Complexul C.F.R. Pitești, județul Argeș.

Gheorghe M. Ion, secretarul Comitetului comunal Lunca Corbului al P.C.R., județul Argeș.

Dumitru St. Ionescu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Costești, județul Argeș.

Constantin N. Ionescu, maistru la Combinatul petrochimic Pitești, județul Argeș.

Ion I. Iacov, președintele Consiliului orășenesc Cîmpulung al sindicatelor, județul Argeș.

Nicolae C. Jantea, maistru la Uzina de autoturisme Pitești, județul Argeș.

Dumitru N. Jugan, mecanic la Silozul Costești, județul Argeș.

Nicolae Fl. Lupu, secretarul Comitetului comunal Mihăilești al P.C.R., județul Argeș.

Constantin M. Mitocaru, șef de secție la Uzina de autoturisme Pitești, județul Argeș.

Ion I. Matei, instructor la Comitetul județean Argeș al P.C.R.

Gheorghe S. Măcăneață, redactor la ziarul "Secera și Ciocanul" Pitești, județul Argeș.

Alexandru A. Nica, șef de sector la Comitetul municipal Pitești al P.C.R.

Maria N. Nicolae, profesoară la Liceul nr. 1 Pitești, județul Argeș.

Nicolae M. Nistor, secretarul Comitetului comunal Slobozia al P.C.R., județul Argeș.

Gheorghe I. Neacșu, președintele C.A.P. Văleni-Podgoria, comuna Călinești, județul Argeș.

Ion St. Olteanu, maistru cizmar la Fabrica de încălțăminte Pitești, județul Argeș.

Alexandru I. Oțeleanu, activist la Consiliul județean Argeș al sindicatelor.

Constantin Nicolae Popa, directorul Întreprinderii de transport auto Pitești, județul Argeș.

Sebastian N. Panea, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Curtea de Argeș.

Hristache E. Papaiane, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Argeș.

Alexandru I. Pătru, secretarul Comitetului comunal Ștefănești al P.C.R., județul Argeș.

Ion Serghie Popescu, șef de sector la Întreprinderea minieră Cîmpulung, județul Argeș.

Gheorghe St. Petre, șef de serviciu la Combinatul textil Pitești, județul Argeș.

Dumitru P. Popescu, instructor la Comitetul municipal Pitești al P.C.R., județul Argeș.

Vasile Gh. Predescu, conducător auto la Comitetul județean Argeș al P.C.R.

Radu D. Pitulice, betonist la Șantierul nr. 1 I.C.M. Pitești, județul Argeș.

Vasile I. Rotaru, intendent la Secția gospodărie a Comitetului județean Argeș al P.C.R.

Marin Gh. Ristea, instructor la Comitetul județean Argeș al P.C.R.

Ion M. Rizoiu, redactor la ziarul "Secera și Ciocanul" Pitești, județul Argeș.

Verginia V. Sandu, casnică, municipiul Pitești, județul Argeș.

Pavel Gh. Sătîrbașa, șef de secție la Uzina mecanică Muscel, județul Argeș.

Ion N. Solomon, director adjunct al Liceului Cîmpulung, județul Argeș.

Ion Gh. Stanciu, director la Fabrica de bere Pitești, județul Argeș.

Gheorghe C. Stănciulescu, directorul Întreprinderii viei și vinului Pitești, județul Argeș.

Ion Gh. Suță, învățător la Școala generală Domnești, județul Argeș.

Manole Gh. Sechi, director la Uzina de autoturisme Pitești, județul Argeș.

Nicolae V. Soare, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Glodeni, județul Argeș.

Alexandrina B. Sorescu, președinta C.A.P. Vîlcele, comuna Merișani, județul Argeș.

Constantin E. Tamas, maistru tapițer la I.I.L.S. Curtea de Argeș.

Marian P. Tăpoi, conducător auto la Comitetul județean Argeș al U.T.C.

Stelian N. Tuță, conducător auto la Comitetul județean Argeș al P.C.R.

Traian I. Tîrlea, director general al Combinatului textil Pitești, județul Argeș.

Ion D. Ursu, instalator la I.P.E.C. Pitești, județul Argeș.

Gheorghe Gh. Vlădescu, șef de secție la Comitetul județean Argeș al U.T.C.

Vasile Gr. Vîlcan, directorul Unității de mecanizare și transport forestier Pitești, județul Argeș.

Aurelian M. Vlad, tehnician la I.P.M.P.B. Pitești, județul Argeș.

Felicia Gh. Vlăsceanu, muncitoare la Fabrica de confecții Curtea de Argeș.

Adrian I. Zaharia, maistru mecanic la Combinatul petrochimic Pitești, județul Argeș.

Costică C. Arhip, inginer șef la Inspectoratul silvic al județului Bacău.

Victoria V. Anton, activistă la Comitetul municipal Bacău al P.C.R.

Enache E. Apreotesei, maistru principal la Complexul de prelucrarea lemnului Bacău.

Gheorghe N. Anghel, președintele C.A.P. Glăvănești, județul Bacău.

Ioan C. Arghire, secretarul Comitetului comunal Podu Turcului al P.C.R., județul Bacău.

Simion A. Astănoaie, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Dărmănești, județul Bacău.

Said R. Abdula, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Găiceana, județul Bacău.

Lucreția Gh. Axinte, soră medicală la cabinetul medical al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

Maria N. Amarghioale, brigadieră la C.A.P. Itești, județul Bacău.

Ștefan Gr. Banu, activist la Comitetul municipal Bacău al P.C.R.

Gheorghe Gh. Boca, șef de secție la Comitetul municipal Bacău al P.C.R.

Adela Gr. Bîrjoveanu, secretară dactilografă la Comitetul municipal Bacău al P.C.R.

Ion I. Burlacu, director la Întreprinderea de gospodărire orășenească Tîrgu Ocna, județul Bacău.

Gheorghe N. Bucur, director la Unitatea de exploatare și industrializare a lemnului, municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău.

Costică C. Bînțu, inginer șef la Întreprinderea de foraj Moinești, județul Bacău.

Constantin C. Brumă, muncitor la Fabrica de postav Buhuși, județul Bacău.

Toader C. Balcanu, director la Unitatea de exploatare și industrializare a lemnului Agăș, județul Bacău.

Mircea X. Bernacic, muncitor la Unitatea de exploatare și industrializare a lemnului, municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău.

Mihai I. Bulai, mulgător la ferma zootehnică a C.A.P. Faraoani, județul Bacău.

Nicolae D. Cărăbuș, maistru montator la Întreprinderea de foraj Moinești, județul Bacău.

Constantin V. Costraș, șef de sector la Comitetul județean Bacău al U.T.C.

Ion M. Cojan, președintele Consiliului orășenesc pentru educație fizică și sport Moinești, județul Bacău.

Neculai Gh. Crețu, instructor la Comitetul municipal Gheorghe Gheorghiu-Dej al P.C.R., județul Bacău.

Emanoil I. Cocoș șef de echipă la C.A.P. Căiuți, județul Bacău.

Ion V. Culbece, secretar al Comitetului comunal Pîrjol al P.C.R., județul Bacău.

Gheorghe I. Curteanu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Oncești, județul Bacău.

Corneliu D. Croitoru, director al Direcției județene de industrie locală Bacău.

Gheorghe I. Curcudel, maistru la Fabrica de cherestea Comănești, județul Bacău.

Neculaie Gh. Diaconu, secretarul Comitetului comunal Horgești al P.C.R., județul Bacău.

Ioan T. Drăgănescu, secretarul Comitetului comunal Răchitoasa al P.C.R., județul Bacău.

Alexandru St. Dobre, inginer șef la Unitatea de exploatare și industrializare a lemnului Comănești, județul Bacău.

Neculai N. Dughie, lăcătuș mecanic la Întreprinderea de construcții hidroenergetice, Șantierul Poiana Uzului, județul Bacău.

Ioan V. Doroftei, conducător auto la Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Ilie Gh. Dincă, maistru la Întreprinderea de șantiere construcții montaje, municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău.

Pavel V. Darie, director al Direcției comerciale județene Bacău.

Gheorghe I. Enache, inginer șef la Complexul de prelucrare a lemnului Comănești, județul Bacău.

Gheorghe I. Florea, director la Stațiunea de mașini agricole Tătărăști, județul Bacău.

Constantin D. Ferchiu, maistru miner principal la Întreprinderea minieră Comănești, județul Bacău.

Ernest A. Gavrilovici, vicepreședinte al Comitetului județean pentru cultură și artă Bacău.

Alecsa D. Goarză, șef de serviciu la Grupul industrial de foraj extracție țiței Moinești, județul Bacău.

Constantin I. Gheorghiță, instructor la Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Constantin M. Gorbănescu, șeful corpului de control financiar intern al Consiliului popular județean Bacău.

Gheorghe Gh. Grădinaru, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Cașin, județul Bacău.

Vasile I. Hanganu, secretar al Comitetului comunal Măgirești al P.C.R., județul Bacău.

Vasile C. Haret, secretar al Comitetului comunal Scorțeni al P.C.R., județul Bacău.

Costică I. Hotar, economist la Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Ițic H. Hass, economist la Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Maria T. Hofman, stenodactilografă la Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Neculai M. Hanganu, inginer șef adjunct la Întreprinderea de construcții hidroenergetice, Șantierul Poiana Uzului, județul Bacău.

Ioan C. Hagimă, secretarul Comitetului comunal Buhoci al P.C.R., județul Bacău.

Dumitru T. Ilie, secretar al Comitetului de partid al Unității de exploatare și industrializare a lemnului, municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău.

Ioan I. Intze, student la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Gheorghe O. Ionițoiu, director al Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a județului Bacău.

Gheorghe Gh. Jămneală, redactor șef adjunct la ziarul "Steagul Roșu" Bacău.

Nicolae C. Jăchilă, director la Fabrica de zahăr Sascut, județul Bacău.

Genoveva P. Jitaru, șefă de echipă la C.A.P. Nicolae Bălcescu, județul Bacău.

Emil T. Mateescu, membru al Biroului executiv al Consiliului județean Bacău al sindicatelor.

Costică A. Mihalache, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Buhuși, județul Bacău.

Aurica I. Munteanu, muncitoare țesătoare la Fabrica de postav Buhuși, județul Bacău.

Nicolae A. Nacu, secretar al Comitetului comunal Tîrgu Trotuș al P.C.R., județul Bacău.

Toma V. Neagu, director la Schela de extracție Modîrzău, comuna Zemeș, județul Bacău.

Mircea A. Nicolau, șef de fermă la I.A.S. Itești, județul Bacău.

Constantin N. Niță, artificier la Întreprinderea minieră Comănești, județul Bacău.

Aurel I. Olaru, activist la Comitetul municipal Bacău al P.C.R.

Ioan P. Oprea, instructor la Comitetul municipal Gheorghe Gheorghiu-Dej al P.C.R., județul Bacău.

Ioan I. Ondu, director la Întreprinderea de gospodărire orășenească Moinești, județul Bacău.

Ioan St. Pușcașu, președintele Cooperativei "Arta croitorilor" Bacău.

Laioș Gh. Păduraru, inspector principal la Uniunea județeană a cooperativelor de consum Bacău.

Ioan V. Popa, secretar al Consiliului județean Bacău al sindicatelor.

Ioan V. Petre, inginer mecanic la Întreprinderea de foraj Tîrgu Ocna, județul Bacău.

Dumitru I. Popescu, inginer șef la Schela de extracție Moinești, județul Bacău.

Pintilie I. Rusu, șef de secție la Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Dumitru D. Reveica, director al Direcției județene de drumuri și poduri Bacău.

Nicu C. Savin, director al Direcției județene de gospodărire comunală Bacău.

Gheorghe Gh. Sufariu, secretar al Comitetului de partid al Rafinăriei Dărmănești, județul Bacău.

Constantin V. Sterpu, șef de serviciu la Întreprinderea județeană a cooperativelor de consum Bacău.

Vasile St. Sandor, secretar al Comitetului de partid al Unității de exploatare și industrializare a lemnului Comănești, județul Bacău.

Dumitru I. Suru, muncitor miner la Întreprinderea minieră Comănești, județul Bacău.

Rozalia Gh. Smău, merceolog la O.C.L., Produse industriale "București", județul Bacău.

Constantin I. Troacă, secretarul Comitetului comunal Filipești al P.C.R., județul Bacău.

Constantin I. Tănasă, director al Spitalului unificat Comănești, județul Bacău.

Toader V. Tănasă, șef de serviciu la Combinatul textil Buhuși, județul Bacău.

Dumitrache V. Tănase, președintele C.A.P. "Dumbrava", municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău.

Virgil I. Tănăsescu, președintele Consiliului municipal Bacău al sindicatelor.

Ecaterina I. Tudose, educatoare la Căminul de zi Moinești, județul Bacău.

Nunuța D. Tăbăcaru, președinta C.A.P. Gîrleni, județul Bacău.

Vasile N. Tărniceru, inginer șef la C.A.P. Tamași, județul Bacău.

Maria Ruxanda D. Tanu, judecător la Tribunalul județean Bacău.

Dumitru I. Vinghiac, sondor șef la Schela de extracție Zemeș, județul Bacău.

Gheza P. Vîrlics, director la Iprodcoop Tîrgu Ocna, județul Bacău.

Estera Elisabeta C. Andor, activist la Comitetul municipal Oradea al P.C.R., județul Bihor.

Paraschiv C. Alecu, instructor la Comitetul județean Bihor al P.C.R.

Gigel H. Alexandru, inginer șef la Exploatarea minieră Voivozi, județul Bihor.

Vasile V. Ahraham, maistru mecanic la Schela Suplacu de Barcău, județul Bihor.

Ioan I. Bala, maistru la Uzina "Sinteza" Oradea, județul Bihor.

Paraschiva M. Bagosi, brigadier zootehnist la C.A.P. Tinca, județul Bihor.

Ioan N. Ban, director adjunct la Cabinetul județean de partid Bihor.

Gheorghe G. Bădic, instructor la Comitetul județean Bihor al P.C.R.

Vasile C. Blaga, maistru la Fabrica "Refractara" Aleșd, județul Bihor.

Flore F. Bocșe, președintele C.A.P. Călacea Olcea, județul Bihor.

Gheorghe G. Bodor, tehnician la Întreprinderea FNC Oradea, județul Bihor.

Ioan D. Boloban, brigadier la C.A.P. Finiș, județul Bihor.

Dumitru L. Bucur, ofițer.

Vasile V. Chintovan, președintele Cooperativei, "Munca" Oradea, județul Bihor.

Ioan I. Chivari, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Oradea, județul Bihor.

Crăciun C. Ciordaș, lăcătuș la Uzina de alumină Oradea, județul Bihor.

Dumitru I. Ciungan, ofițer.

Dumitru I. Ciubotaru, șef de secție la ziarul "Crișana" Oradea, județul Bihor.

Viorel Lucian N. Ciura, secretarul Comitetului comunal Pomezeu al P.C.R., județul Bihor.

Vasile V. Crețu, maistru la Rafinăria Crișana-Suplac, județul Bihor.

Ioan I. Coste, tehnician principal la Întreprinderea minieră Dobrești, județul Bihor.

Iosif A. Dărăban, instructor la Comitetul județean Bihor al P.C.R.

Forian T. Drimbe, directorul Stațiunii de mașini agricole Cefa, județul Bihor.

Iuliana Fr. Dubei, directorul Casei de cultură Salonta, județul Bihor.

Garofil T. Ene, mecanic auto la SIRCA - orașul Dr. Petru Groza, județul Bihor.

Ioan I. Fabian, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Tileagd, județul Bihor.

Ladislau L. Fazekaș, tîmplar la Comitetul județean Bihor al P.C.R.

Gheorghe P. Feder, directorul Întreprinderii de valorificare a cerealelor Oradea, județul Bihor.

Ioan F. Feflea, președintele Cooperativei "Muncitorul" Beiuș, județul Bihor.

Miron T. Foghiș, redactor la ziarul "Crișana" Oradea, județul Bihor.

Margareta I. Gal, stenodactilografă la Comitetul județean Bihor al P.C.R.

Gyorgy G. Gitye, președintele Cooperativei "Tricotextil" Oradea, județul Bihor.

Gavrilă G. Hunyadi, mulgător la C.A.P. Săcueni, județul Bihor.

Carol F. Hunyadi, tîmplar la Fabrica de mobilă Tileagd, județul Bihor.

Petru N. Ilie, șef de serviciu la Întreprinderea minieră "Bihor" orașul Dr. Petru Groza, județul Bihor.

Ștefan A. Kegyes, brutar la Întreprinderea de morărit și panificație Oradea, județul Bihor.

Ștefan St. Kovacs, șef de secție la redacția ziarului "Faklya" Oradea, județul Bihor.

Ludovic L. Kovacs, instructor la Comitetul județean Bihor al P.C.R.

Lucreția T. Lariu, stenodactilografă la Comitetul județean Bihor al P.C.R.

Mihai G. Lăpușan, secretarul Comitetului comunal Batăr al P.C.R., județul Bihor.

Șandor L. Lenard, pantofar la Fabrica "Arta" Oradea, județul Bihor.

Ioan V. Leș, secretarul Comitetului comunal Răbăgani al P.C.R., județul Bihor.

Ioan T. Lupu, secretarul Comitetului orășenesc Aleșd al P.C.R., județul Bihor.

Petru P. Maghiar, mecanic la Stațiunea de mașini agricole Săcueni, județul Bihor.

Ludovic I. Mandi, președintele C.A.P. Beiu, județul Bihor.

Alexandru I. Moga, activist la Comitetul municipal Oradea al P.C.R., județul Bihor.

Florian F. Monenciu, membru al C.A.P. Diosig, județul Bihor.

Zoltan V. Nagy, lăcătuș la Autobaza Marghita, județul Bihor.

Emeric I. Nagy, președintele C.A.P. Marghita, județul Bihor.

Traian T. Nichita, secretarul Comitetului comunal Șoimi al P.C.R., județul Bihor.

Șandor G. Nyisztor, președintele C.A.P. Galoșpetreu, județul Bihor.

Rudolf Vladimir I. Oros, directorul general al C.E.I.L., Oradea, județul Bihor.

Nicolae N. Orțan, șef de secție la Comitetul județean Bihor al U.T.C.

Petruțiu I. Pavel, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Sălard, județul Bihor.

Teodor N. Pop, director la Fabrica de încălțăminte "Arta" Oradea, județul Bihor.

Adrian E. I. Pop, lăcătuș la Trustul local de construcții Oradea, județul Bihor.

Gheorghe G. Poșan, medic la Circumscripția veterinară Biharia, județul Bihor.

Aurel V. Puie, maistru la Fabrica de confecții Oradea, județul Bihor.

Traian T. Puia, maistru la Fabrica "Crișul" Oradea, județul Bihor.

Ilona F. Pusztai, inspector de personal la ICST Oradea, județul Bihor.

Vasile C. Rusz, vicepreședintele C.A.P. Aleșd, județul Bihor.

Imre L. Salanki, președintele C.A.P. Suplacu de Barcău, județul Bihor.

Gheorghe A. Sas, directorul Școlii generale nr. 10 Oradea, județul Bihor.

Melentie V. Suciu, director la T.A.P.L. Oradea, județul Bihor.

Ștefan S. Szekely, tehnician la I.A.S. Valea lui Mihai, județul Bihor.

Zoltan E. Szentmiklosi, bobinator la I.R.E. Oradea, județul Bihor.

Viorica I. Sinka, maistră la Fabrica "Miorița" Oradea, județul Bihor.

Aurelia C. Suta, șef adjunct al Oficiului P.T.T.R. Oradea, județul Bihor.

Ștefan V. Tar, instructor la Comitetul județean Bihor al P.C.R.

Alexandru T. Tarcea, maistru la Șantierul I.C.M. Oradea, județul Bihor.

Viorel M. Togor, maistru la Fabrica de confecții Oradea, județul Bihor.

Eugen I. Toth, secretar de redacție la ziarul "Faklya" Oradea, județul Bihor.

Iuliu Fr. Tulvan, directorul I.I.L. "Metalul" Salonta, județul Bihor.

Vasile V. Vancea, membru al C.A.P. Batăr, județul Bihor.

Ioan G. Vlad, președintele C.A.P. Tășad-Drăgăești, județul Bihor.

Ioan I. Vulturar, prim-secretar al Comitetului județean Bihor al U.T.C.

Sofia St. Berindei, inginer șef la Cooperativa agricolă de producție Reteag, județul Bistrița-Năsăud.

Octavian D. Bilogan, muncitor fasonator la Fabrica de teracotă Bistrița.

Vasile Al. Căilean, președintele Asociației județene a vînătorilor și pescarilor Bistrița-Năsăud.

Ioan I. Cozac, președintele Cooperativei agricole de producție Bozieș, județul Bistrița-Năsăud.

Romul E. Crăciun, director la Direcția de industrie locală a Consiliului popular al județului Bistrița-Năsăud.

Ion Dimitrie M. Dorofteiu, director la Întreprinderea legume-fructe Bistrița.

Ioan Al. Gog, maistru la Exploatarea minieră Rodna, județul Bistrița-Năsăud.

Simion A. Jurcan, președintele Cooperativei agricole de producție Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud.

Marțian S. Lușcan, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud.

Florean A. Matei, brigadier la Cooperativa agricolă de producție Monor, județul Bistrița-Năsăud.

Tivadar V. Mișka, brigadier la Cooperativa agricolă de producție Lechința, județul Bistrița-Năsăud.

Valentin I. Mândru, președintele Cooperativei agricole de producție Crainimăț, județul Bistrița-Năsăud.

Ion D. Mureșan, șef de secție la Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Petru I. Niculaiciuc, muncitor forestier la Combinatul de exploatarea și industrializarea lemnului Bistrița, sectorul Prundul Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Miron L. Platon, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Josenii Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Șerban Mihai Al. Pop, medic primar chirurg la Spitalul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Adalbert F. Portik, președintele Consiliului județean Bistrița-Năsăud al oamenilor muncii de naționalitate maghiară.

Rudolf R. Rosler, președintele Consiliului județean Bistrița-Năsăud al oamenilor muncii de naționalitate germană.

Iacob G. Săplăcan, președintele Cooperativei agricole de producție Braniștea, județul Bistrița-Năsăud.

Victor Gh. Sponer, muncitor măcelar la Abatorul Bistrița județul Bistrița-Năsăud.

Alexandru A. Secheli, instructor la Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Pompei O. Strîmbu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Rodna, județul Bistrița-Năsăud.

Gheorghe Gh. Ștefan, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei George Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud.

Ioan Gr. Todașcă, maistru mecanic la Întreprinderea de industrie locală Bistrița.

Ilie C. Trișcă, director comercial la Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului Bistrița.

Vasile L. Vînt, mecanic agricol la Stațiunea de mașini agricole Bistrița.

Gheorghe G. Zirbo, șef de sector la Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Gheorghe I. Bagiu, maistru la Uzinele textile Botoșani.

Iordache D. Barnea, mecanic la Stațiunea de mașini agricole Leorda, județul Botoșani.

Victor V. Ciobanu, secretarul Comitetului comunal Șendriceni al P.C.R. județul Botoșani.

Ștefan P. Ciomaga, secretarul Comitetului comunal Corni al P.C.R., județul Botoșani.

Ioan A. Doroftei, secretarul Comitetului comunal Manoleasa al P.C.R., județul Botoșani.

Ioan C. Deleanu, mecanic de atelier la Stațiunea de mașini agricole Albești, județul Botoșani.

Elisabeta V. Fantu, președinta Comitetului sindicatului de la Uzinele textile Botoșani.

Vasile D. Frîncu, activist la Comitetul județean Botoșani al P.C.R.

Victor L. Gasner, director la Direcția pentru administrația locală de stat Botoșani.

Ana Gh. Hancea, director adjunct la Comitetul județean Botoșani al P.C.R.

Petru P. Luță, mecanic la Autobaza transporturi Săveni, județul Botoșani.

Nicolae V. Matei, director adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură și ape, județul Botoșani.

Mihai D. Necșanu, șeful Autobazei transporturi Botoșani.

Petru Gh. Ojog, secretarul Comitetului comunal Santa Mare al P.C.R., județul Botoșani.

Iohan S. Oșevschi, secretarul Comitetului comunal Mihălășeni al P.C.R., județul Botoșani.

Vasile I. Pancu, directorul Spitalului nr. 2 Botoșani.

Ioan P. Popescu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Botoșani.

Ludovic I. Reghenștreif, director la Uzina mecanică Botoșani.

Gheorghe N. Rusu, secretarul Comitetului comunal Viișoara al P.C.R., județul Botoșani.

Petru D. Surdu, secretarul Comitetului comunal Milianca al P.C.R., județul Botoșani.

Mihai N. Trofin, șef de secție la Stațiunea de mașini agricole Frumușica, județul Botoșani.

Vasile A. Venter, șef de secție la Comitetul județean Botoșani al U.T.C.

Vasile N. Axinte, șef de echipă la Districtul C.F.R. Predeal, județul Brașov.

Cornelia C. Albu, director la Liceul "Unirea" Brașov.

Gheorghe I. Bardaș, inginer șef la Uzina de prototipuri și reparații utilaj chimic Făgăraș, județul Brașov.

Ioan I. Beringhe, director la Casa agronomului Hălchiu, județul Brașov.

Vasile N. Bucă, modelator la U.M.M.R. Brașov.

Samfira I. Bîrsan, director la Școala generală Bod, județul Brașov.

Ioan D. Banaga, șeful Autobazei transporturi Rupea, județul Brașov.

Ioan I. Burlacu, maistru la Întreprinderea de construcții industriale și montaje Brașov.

Maria I. Bota, operator chimist la Combinatul chimic Făgăraș, județul Brașov.

Ioan Gh. Bunea, șef de secție la Secția de exploatare, întreținere reparații utilaje Brașov.

Virgil P. Baraș, instructor la Comitetul județean Brașov al P.C.R.

Floarea N. Bîrlă, consultant la Cabinetul Comitetului județean Brașov al P.C.R.

Aurel Emil A. Boeriu, lector la Școala interjudețeană de partid Brașov.

Matei N. Bran, secretar al Comitetului de partid al comunei Soarș, județul Brașov.

Rolf Gunter F. Borger, președintele C.A.P. Hălchiu, județul Brașov.

Gheorghe C. Chiriță, lector la Școala interjudețeană de partid Brașov.

Ioan I. Comșa, tehnician principal la Întreprinderea de morărit și panificație Brașov.

Eugenia V. Costescu, maistru la I.I.S. "Dezrobirea" Brașov.

Octavian I. Comșa, contabil șef la C.A.P. Ghimbav, județul Brașov.

Ioan I. Curetean, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Brașov.

Ștefan Gh. Cofaru, maistru la Stația C.F.R. Brașov.

Constantin V. Comșa, lăcătuș la "FARTEC" Brașov.

Dumitru D. Cîrloganu, director tehnic la C.E.I.L. Brașov.

Ioan M. Ciochinaru, președintele Comitetului sindical al Uzinei "6 Martie" Zărnești, județul Brașov.

Ioan Gh. Ciutacu, redactor la ziarul "Drum Nou" Brașov.

Emilian Gh. Cosma, maistru principal la Șantierul 3 al Întreprinderii de construcții locale Brașov.

Gheorghe D. Csomos, instructor la Comitetul municipal Brașov al P.C.R.

Gheorghe I. Dragomir, șef de serviciu la Combinatul chimic Victoria, județul Brașov.

Vasile E. Dominte, ajutor de maistru la Fabrica de postav Prejmer, județul Brașov.

Ioan I. Drăghici, maistru la Secția de tîmplărie Codlea, județul Brașov.

Gheorghe I. Dragomir, șeful serviciului plan al Trustului 5 construcții-montaj Brașov.

Petre P. Dermedegeanu, instructor la Comitetul municipal Brașov al P.C.R.

Ioan A. Drăghici, secretar al Comitetului de partid al Uzinei "Tractorul" Brașov.

Herman I. Elsenfenk, lăcătuș la Fabrica de hîrtie Ghimbav, județul Brașov.

Valentin I. Folea, activist la Comitetul județean Brașov al P.C.R.

Maria D. Farcaș, vicepreședintă a Comitetului de femei al municipiului Brașov.

Viorica T. Florian, profesoară la Liceul nr. 3 Brașov.

Emil Gh. Fleșariu, șef adjunct la Centrul de producție pentru valorificarea legumelor și fructelor Făgăraș, județul Brașov.

Zoltan L. Fokt, șef de secție la ziarul "Drum Nou" Brașov.

Tanasie V. Gorea, cercetător principal la I.C.C.S. Brașov.

Maria V. Georgescu, inginer șef la Fabrica de tricotaje Brașov.

Gheorghe N. Grama, electrician la Uzina de prototipuri și reparații utilaj chimic Făgăraș, județul Brașov.

Gheorghe M. Grama, brigadier zootehnic la C.A.P. Mîndra, județul Brașov.

Ioan Nicolae I. Guță, lector la Școala interjudețeană de partid Brașov.

Viorel D. Gherman, maistru electrician la Combinatul chimic Victoria, județul Brașov.

Mircea Gh. Gorgan, director adjunct la Grupul școlar al Uzinei de autocamioane Brașov.

Nicolae I. Ilie, prorector la Institutul pedagogic din Brașov.

Iren I. Ierziska, urzitoare la Fabrica de stofe Brașov.

Melania Gh. Ionel, lector la Școala interjudețeană de partid Brașov.

Stelian V. Ioana, secretarul Comitetului comunal Vulcan al P.C.R., județul Brașov.

Vasile V. Irimie, tehnician principal la Regionala de căi ferate Brașov.

Ioan A. Ilie, inginer șef la Fabrica de scule Rîșnov, județul Brașov.

Petru P. Iuhasz, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Brașov.

Florica P. Kovacs, șef de serviciu la Direcția comercială județeană Brașov.

Ioan I. Lupșa, ajutor de maistru la Fabrica "Republica" Brașov.

Vasile I. Lăzăruț, președinte al Comitetului județean pentru educație fizică și sport Brașov.

Iosif I. Laszlo, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Săcele, județul Brașov.

Traian Gh. Lincaru, director la Întreprinderea de industrie locală Făgăraș, județul Brașov.

Lazăr N. Luca, șef de șantier la Trustul 5 construcții Făgăraș, județul Brașov.

Nicolae A. Marina, inspector la Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Brașov.

Ioan Gh. Marcu, tipograf mașinist la Întreprinderea poligrafică Brașov.

Ioan V. Moiceanu, director la Întreprinderea de prefabricate și elemente de construcții Brașov.

Marioara A. Mitrică, director la Școala generală nr. 2 Brașov.

Nicolae A. Moldovan, director adjunct la Uzina "Electroprecizia" Săcele, județul Brașov.

Victor Matei M. Morariu, secretar al Comitetului orășenesc Victoria al P.C.R., județul Brașov.

Ioan D. Munteanu, secretar al Comitetului comunal Bran al P.C.R., județul Brașov.

Constantin Gh. Matei, secretar al Comitetului comunal Comana al P.C.R., județul Brașov.

Gheorghe Gh. Munteanu, președintele C.A.P. Sînpetru, județul Brașov.

Ioan N. Mărgineanu, șef de serviciu la Direcția generală pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură și ape, județul Brașov.

Teodor N. Marincaș, activist la Comitetul județean Brașov al P.C.R.

Achim A. Nan, tractorist la Stațiunea de mașini agricole, secția Hărman, județul Brașov.

Floarea N. Nicolau, președintele Comitetului sindicatului de la Fabrica de stofe Brașov.

Ilie I. Năpar, șef de secție la C.E.I.L. Brașov.

Edmund Gheorghe I. Olsefsky, șeful Serviciului de sistematizare și arhitectură la Consiliul popular al municipiului Brașov.

Ioan I. Oltean, director adjunct la Direcția județeană de statistică Brașov.

Dumitru Gh. Pisău, muncitor sudor la Întreprinderea de construcții industriale și montaj Brașov.

Nicolae N. Precup, șef de serviciu al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Brașov.

Vilma A. Para, ajutor de maistru la Fabrica "Țesătoria" Codlea, județul Brașov.

Vasile A. Popa, șef de secție la Comitetul județean Brașov al U.T.C

Gheorghe Gh. Pascu, electrician la Întreprinderea de industrie locală Brașov.

Maria I. Păunescu, solist vocal la Teatrul muzical Brașov.

Ioan C. Petrescu, director comercial al O.C.L. "Alimentara" Brașov.

Constantin C. Palade, electrician la Fabrica de ciment Brașov.

Ioan I. Popeneciu, medic veterinar în comuna Feldioara, județul Brașov.

Marin T. Potîrcă, conducător auto la Comitetul județean Brașov al P.C.R.

Petru P. Rudzic, maistru energetic la Fabrica de bere "Aurora" Brașov.

Eugeniu T. Rotărescu, inginer la Întreprinderea regională de electricitate Brașov.

Aleman A. Roșca, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Făgăraș, județul Brașov.

Gheorghe I. Răgneală, diriginte de șantier la Combinatul chimic Făgăraș.

Gheorghe A. Seceleanu, șef de echipă la F.A.T. Codlea, județul Brașov.

Alexandru A. Safta, conducător auto la I.G.C.M. Brașov.

Elena C. Stescu, actriță la Teatrul dramatic din Brașov.

Ana N. Stancu, filatoare la Fabrica de lînă pieptănată Ghimbav, județul Brașov.

Maria Gh. Stan, pensionară, județul Brașov.

Ioan F. Stanciu, maistru principal la Fabrica "Timpuri Noi" Brașov.

Vasile V. Suciu, conducător auto la Autobaza I marfă Brașov.

Alexandru A. Serban, secretar al Comitetului comunal Părău al P.C.R., județul Brașov.

Vasile Gh. Stefan, prim-secretar al Comitetului orășenesc Săcele al U.T.C., județul Brașov.

Constantin I. Tomi, instructor la Comitetul județean Brașov al P.C.R.

Ioan I. Terța, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Rîșnov, județul Brașov.

Atanasie I. Talpoși, șef de serviciu la Regionala căi ferate Brașov.

Petre Adrian V. Tomescu, arhitect la Institutul de proiectări Brașov.

Dumitru C. Todică, maistru la Întreprinderea gaz metan, apă, canal Brașov.

Simion N. Toașcă, maistru la Fabrica "Nivea" Brașov.

Florică M. Tabacu, director la I.C.V.A. Brașov.

Alexandru I. Tudoroiu, instructor la Comitetul municipal Brașov al P.C.R.

Mihai I. Toția, președintele Comitetului municipal Brașov al sindicatelor.

Nicolae M. Tuțurea, șef de serviciu la Centrala industrială de autocamioane și tractoare Brașov.

Năzărica N. Ursachi, vînzătoare gestionară la O.C.L. "Metalo-chimica" Brașov.

Ioan M. Tuțuian, maistru la Uzina "Electroprecizia" Săcele, județul Brașov.

Alexandru L. Ungvari, procuror la Procuratura județeană Brașov.

Constantin Gh. Ventoniuc, modelor la Uzina "6 Martie" Zărnești, județul Brașov.

Dragoș C. Vlădescu, inginer șef la Întreprinderea de transporturi auto Brașov.

Nicolae N. Vlad, medic specialist la Spitalul neurologic Brașov.

Mircea T. Vasiniuc, instructor al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

Gheorghe Gh. Zaharia, președintele C.A.P. Tărlungeni, județul Brașov.

Wilhelm M. Zeidner, șef de rubrică la revista "Karpaten Rundschau".

Maria N. Zugravu, instructor de specialitate la Comitetul municipal Brașov al P.C.R.

Maria I. Arghir, membră a C.A.P. Bordei Verde, județul Brăila.

Marcel N. Andreescu, șef de secție la Comitetul județean Brăila al P.C.R.

Andrea P. Arghiros, cazangiu la Șantierul naval Brăila.

Dumitru N. Buruiană, adjunct de șef de fermă la C.A.P. "V.I. Lenin" Viziru, județul Brăila.

Constantin C. Bălan, mecanic la S.M.A. Viziru, județul Brăila.

State N. Botez, director la Schela de extracție Brăila.

Filița N. Barbu, tehnician la Fabrica de confecții Brăila.

Elena V. Bărbulescu, mașinistă la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului Brăila.

Cornelia C. Brînzea, sudor la Uzina "Laminorul" Brăila.

Maria S. Bălan, maistru la Combinatul de celuloză și hîrtie Brăila.

Gheorghe N. Climanteanu, secretar de redacție la ziarul "Înainte", județul Brăila.

Vasile L. Costache, director la "Ijecoop" Brăila.

Traian I. Ciupercă, operator la Fabrica de glucoză și bere Brăila.

Păun S. Chircu, președintele C.A.P. Perișoru, județul Brăila.

Tănase M. Căpățînă, turnător la Combinatul de celuloză și hîrtie Brăila.

Alexandru I. Coadă, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al U.T.C.

Anton B. Dumitriu, inginer șef la I.S.C.M. Brăila.

Gheorghe D. Dumitrache, medic veterinar la Întreprinderea agricolă de stat Brăila.

Dumitru T. Danciu, zidar la Întreprinderea județeană de construcții montaj Brăila.

Lucia I. Dobrescu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Brăila.

Constantina V. Dumitru, membră cooperatoare a C.A.P. Brăila Galbenu, județul Brăila.

Florica C. Gorinco, director adjunct la Liceul nr. 1 Brăila.

Sterian D. Gheorghe, președintele C.A.P. Șuțești, județul Brăila.

George M. Ghețu, activist la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Brăila.

Alexandru O. Gavrilă, șef de sector la S.C.B. - C.F.R. Brăila.

George N. Gheorghe, tehnician la C.F.A. Brăila.

Matei P. Ioan, maistru la Întreprinderea județeană de construcții montaj Brăila.

George St. Ion, șef de secție la Comitetul municipal Brăila al P.C.R.

Ion I. Luncașu, maistru la Întreprinderea de foraj Brăila.

Ion G. Mătăsaru, vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Brăila.

Dumitru D. Mihai, frezor la Uzina "Progresul" Brăila.

Gheorghe P. Marcu, instalator la I.S.C.M. Brăila.

Eugeniu C. Nistor, președintele C.A.P. Traian, județul Brăila.

Constantin T. Pisică, șef de atelier la Stațiunea de mașini agricole Însurăței, județul Brăila.

Stefan D. Panche, inginer la Uzina "Progresul" Brăila.

Nicolae N. Pavlovici, director general adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape, județul Brăila.

Stefan Z. Pravilă, brigedier la C.A.P. "Drum Nou" Movila Miresii, județul Brăila.

Dobrița I. Pătrașcu, membră a C.A.P. Grădiștea, județul Brăila.

Maria N. Stanciu, instructor la Comitetul județean Brăila al P.C.R.

Gheorghe I. Spătaru, inginer șef la C.A.P. "V.I. Lenin" Viziru, județul Brăila.

Nicolae V. Sandu, docher la Direcția navigației fluviale Brăila.

Stejărel Mircea C. Sîrbu, șef la Autobaza transporturi Brăila.

Marian A. Stănescu, inginer șef la uzina "Laminorul" Brăila.

Virgil E. Stoica, director adjunct la Cabinetul județean de partid Brăila.

Anton Gh. Stanciu, inginer șef la IEILIFGA Brăila.

Constantin V. Toma, maistru la Șantierul naval Brăila.

Nicolae C. Toma, brigadier zootehnist la C.A.P. Ciocile, județul Brăila.

Vasile V. Tătaru, maistru la Combinatul de celuloză și hîrtie Brăila.

Constantin I. Vîrtosu, inspector la Inspectoratul comercial de stat al județului Brăila.

Aurel I. Anghel, președintele Consiliului județean Buzău al organizației pionierilor.

Florin-Grigore V. Angelescu, director la Întreprinderea viei, vinului și băuturilor alcoolice Buzău.

Vlad A. Avram, pensionar, județul Buzău.

Dionisie Gh. Ardeleanu, conducător auto la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Constantin C. Bița, conducător auto la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Nedelcu E. Bulancea, muncitor la S.I.R.C.A. Buzău.

Maria I. Bocancea, muncitoare operatoare la U.P.M.P., județul Buzău.

Ion V. Cășaru, secretarul Comitetului comunal Bisoca al P.C.R., județul Buzău.

Vasile C. Ciocîrdel, director la O.C.P.G.A. Buzău.

Stefan Gh. Comănescu, președintele Cooperativei agricole de producție "Progresul" Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Radu I. Custură, președintele Cooperativei agricole de producție Balta Albă, județul Buzău.

Gheorghe D. Constantin, președintele Cooperativei agricole de producție Bozioru, județul Buzău.

Aurica N. Cîrcei, învățătoare la Școala generală Beceni, județul Buzău.

Ana I. Costache, croitoreasă la Fabrica de confecții Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Nicolae Gh. Dedu, secretar al Comitetului județean Buzău al U.T.C.

Constantin I. Dinu, secretar al Comitetului orășenesc Rîmnicu Sărat al P.C.R., județul Buzău.

Dumitru N. Drăgulănescu, inspector șef la Inspectoratul silvic județean Buzău.

Elisabeta Gh. Dumitrache, membră a Cooperativei agricole de producție Cătina, județul Buzău.

Ion N. Fetecău, maistru sondor la Schela Berca, județul Buzău.

Victor M. Filipache, tehnician la Sectorul foraj Berca, județul Buzău.

Radu N. Frigescu, conducător auto la Comitetul județean Buzău al U.T.C.

Vasile D. Golea, instructor la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Ion Gh. Gavrilescu, conducător auto la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Dumitru I. Gheorghe, președintele Comitetului sindicatului Grupului de șantiere 104 construcții, județul Buzău.

Gheorghe I. Ghica, mecanizator la U.E.I.L. Nehoiu, Fabrica Vernești, județul Buzău.

Stefan D. Ghionea, președintele Cooperativei agricole de producție Vîlcele, județul Buzău.

Gheorghe Gh. Iliescu, director la Schela Berca, județul Buzău.

Gheorghe N. Ionescu, șef contabil la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Adrian V. Ionescu, președintele Comitetului județean Buzău pentru cultură fizică și sport.

Maria I. Ioana, învățătoare la Școala generală Sibiu, județul Buzău.

Ana I. Ionescu, croitoreasă la Cooperativa "Sporul", județul Buzău.

Titus P. Ivănescu, director la S.M.A. Ziduri, județul Buzău.

Constantin V. Jaja, secretarul Comitetului de partid de la Complexul C.F.R. Buzău.

Elena I. Miriță, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Cănești, județul Buzău.

Gheorghe C. Manciu, muncitor la Uzina de sîrmă și produse din sîrmă Buzău.

Constantin E. Mănucu, șef de fermă la Cooperativa agricolă de producție Glodeanu Sărat, județul Buzău.

Ion Gh. Nae, șef de sector la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Gheorghe-Mircea Gh. Nestor, director la Fabrica de geamuri, județul Buzău.

Niculae N. Niculae, redactor șef adjunct la ziarul "Viața Buzăului".

Dumitru P. Naftan, inspector principal la serviciul de personal al Întreprinderii pentru construcții forestiere, județul Buzău.

Hristu P. Nicolau, medic chirurg la Spitalul Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Niculae P. Naftan, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Buzău.

Mircea C. Poclaru, director la Administrația financiară a județului Buzău.

Gheorghe I. Popescu, director la Întreprinderea de valorificarea cerealelor, județul Buzău.

Eugen P. Profir, director la Banca Națională - Filiala Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Elena C. Petre, secretarul Comitetului comunal Cătina al P.C.R., județul Buzău.

Mihai E. Panghe, intendent la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Ion Gh. Petroiu, învățător la Școala generală Nehoiu, județul Buzău.

Stefan D. Popescu, maistru mecanic la U.E.I.L. Nehoiu, județul Buzău.

Maria D. Poteraș, muncitoare laborantă la Uzina de prelucrare a maselor plastice Buzău.

Vasile D. Petre, conducător auto la Autobaza transporturi Buzău.

Costică I. Popa, profesor la Școala generală nr. 1 Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Costică I. Pătrașcu, muncitor tîmplar la Întreprinderea "Partizanul" Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Niculae N. Ralea, șef de sector la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Alexandru P. Răbîncă, director la Liceul agricol Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Ion A. Roșca, secretarul Comitetului comunal Cislău al P.C.R., județul Buzău.

Sandu C. Răileanu, muncitor laborant, la Întreprinderea de regenerare a uleiurilor Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Ion Al. Stanciu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Matei D. Stroe, brigadier zootehnist la Cooperativa agricolă de producție Cochirleanca, județul Buzău.

Maria Gh. Stoicescu, inginer cercetător la Stațiunea experimentală legumicolă Buzău.

Stefan I. Spînu, muncitor la U.E.I.L. Nehoiu, județul Buzău.

Nița A. Salaoru, muncitoare la Fabrica de țigarete Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Ion Gr. Turcin, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Beceni, județul Buzău.

Corneliu N. Turturică, brigadier la Cooperativa agricolă de producție "Izvorul Dulce" Merei, județul Buzău.

Paul M. Tănăsoiu, președintele Cooperativei agricole de producție Ulmeni, județul Buzău.

Stefan T. Tîlpeanu, muncitor brutar la Întreprinderea de panificație Buzău.

Viorel M. Ungureanu, șeful Regulatorului de circulație C.F.R. Buzău.

Constantin T. Ulmeanu, muncitor la Uzina mecanică Buzău.

Nicolae N. Vieru, secretarul Comitetului comunal Glodeanu-Siliștea al P.C.R., județul Buzău.

Dumitru Gh. Vlăgioiu, profesor la Școala generală nr. 1 Buzău.

Aurel I. Vișinoiu, conducător auto la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Nicolae D. Zugravu, director la Liceul Pătîrlagele, județul Buzău.

Cosma St. Zaharia, președintele Cooperativei agricole de producție "16 Februarie" Padina, județul Buzău.

Maria N. Zotoiu, învățătoare la Liceul de muzică Buzău.

Maria Ardeleanu, macaragiu la U.C.M. Reșița, județul Caraș-Severin.

Iosif I. Abraham, maistru la Combinatul de prelucrare a lemnului Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Alexandru A. Aslău, președintele Tribunalului județean Caraș-Severin.

Marioara Sabina I. Banda, învățătoare în comuna Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin.

Ion Gh. Balica, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Grădinari, județul Caraș-Severin.

Ioan N. Bordeianu, ofițer.

Ilia Gh. Brînzei, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Cornereva, județul Caraș-Severin.

Elena I. Brumariu, membră a C.A.P. Ramna, județul Caraș-Severin.

Ilie Gheorghe I. Benghia, instructor la Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R.

Aurel L. Cazan, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.

Ileana A. Campan, muncitoare la Complexul de prelucrare a lemnului Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Ioan C. Cristun, șef de secție la Întreprinderea de rețele electrice Anina, județul Caraș-Severin.

Vasile T. Crac, președintele Filialei județene a Casei de pensii a cooperativelor agricole de producție Caraș-Severin.

Alexandru I. Crâsnic, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Glimboca, județul Caraș-Severin.

Alexandru A. Collaric, forjar la U.C.M.M.A. Bocșa, județul Caraș-Severin.

Ion G. Cernita, instructor la Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R.

Aurel Gh. Căpăstraru, director la U.E.I.L. Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Lidia I. Daievici, muncitoare la Complexul de prelucrare a lemnului Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Gheorghe Octavian N. Dicu, șef de serviciu la I.J.C.M. Caraș-Severin.

Gheorghe I. Dincă, inginer șef adjunct la Uzina Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.

Ioan I. Duda, director la Întreprinderea de industrie locală "Metaloplast" Reșița, județul Caraș-Severin.

Gheorghe G. Enuică, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Răcășdia, județul Caraș-Severin.

Alexandru A. Flecea, șeful Fabricii de cherestea Zăvoi din cadrul U.E.I.L. Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Maria D. Filip, sudor la Uzina Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.

Ilie C. Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular orășenesc Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Ioan P. Galescu, șef de sector la Stația C.F.R. Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Ioan G. Georgescu director la Filiala Caraș-Severin a Băncii pentru agricultură și industria alimentară.

Rusalin D. Humă, președintele C.A.P. Iaz, județul Caraș-Severin.

Dumitru I. Ilina, director la Administrația financiară județeană Caraș-Severin.

Ilie I. Imbrescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin.

Traian G. Ion, strungar la Fabrica de șuruburi Anina, județul Caraș-Severin.

Floarea P. Izvernaru, șef de brigadă la Fabrica Zăvoi Radimna-Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

Iulia A. Kvasnicsek, șef de echipă la Combinatul siderurgic Reșița, județul Caraș-Severin.

Eftimie V. Lungu, director la Întreprinderea județeană de construcții montaje, Caraș-Severin.

Nicolae Siegfried Lipschner, prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al U.T.C.

Ion I. Lăzărescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Armeniș, județul Caraș-Severin.

Alexandru I. Lance, șef de echipă la U.C.M.R. Caraș-Severin.

Traian D. Loghin, procuror șef la Procuratura județului Caraș-Severin.

Ilie B. Naidan, instructor la Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R.

Lazăr R. Nicola, șef de sector la Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R.

Stefan P. Ianoși Novak, consultant la Cabinetul județean de partid Caraș-Severin.

Dumitru Gh. Niță, oțelar la Combinatul siderurgic Reșița, județul Caraș-Severin.

Stefan I. Negoiu, șef de rubrică la ziarul "Flamura" județul Caraș-Severin.

Ilie Gh. Odorescu, director la Inspectoratul silvic a județului Caraș-Severin.

Petria P. Paraschiv, strungar la U.C.M.R., județul Caraș-Severin.

Simion V. Popa, student la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu".

Ion H. Pîndici, instructor la Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R.

Dănilă N. Pîrvu, președintele Consiliului municipal Reșița al sindicatelor, județul Caraș-Severin.

Vasiliu G. Pop, economist la C.E.I.L. Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Ilie C. Pătruică, președintele Consiliului județean pentru educație fizică și sport Caraș-Severin.

Gheorghe P. Radu, instructor la Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R.

Dumitru I. Rusu, miner la Exploatarea minieră Rușchița, județul Caraș-Severin.

Emil M. Rădescu, profesor la Liceul pedagogic Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Gheorghe I. Sporea, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Berzasca, județul Caraș-Severin.

Nicolae Gh. Sturza, membru al C.A.P. Ghertiniș, județul Caraș-Severin.

Mihai I. Stănescu, director la Institutul județean de proiectări Caraș-Severin.

Petru V. Suciu, directorul general al Întreprinderii miniere Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

Eugen E. Suciu, șef de secție la Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Reșița, județul Caraș-Severin.

Constantin I. Stanca, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Caraș-Severin.

Cornel A. Timbus, artificier la Întreprinderea minieră "Banatul" Oravița, județul Caraș-Severin.

Gheorghe G. Tomoioagă, director la I.C.F. Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Ioan I. Telescu, maistru la Uzina constructoare de mașini Reșița, județul Caraș-Severin.

Vladimir M. Tomașevici, maistru la Întreprinderea de construcții montaje metalurgice Reșița, județul Caraș-Severin.

Nicolae M. Tamaș, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Marga, județul Caraș-Severin.

Ferdinand Emiliu E. Toth, secretar al Comitetului municipal Reșița al P.C.R., județul Caraș-Severin.

Eugeniu C. Vancea, regizor la Teatrul de Stat din Reșița, județul Caraș-Severin.

Ioan I. Vișescu, inginer șef la Uzina de utilaj de morărit Topleț, județul Caraș-Severin.

Petre P. Vișescu, directorul general al Direcției generale pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură și ape, județul Caraș-Severin.

Mircea P. Adamovici, șef de serviciu la Direcția generală pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură și ape, județul Cluj.

Alexandru A. Adam, inginer șef la C.A.P. Mihai Viteazu, județul Cluj.

Dafin V. Ardelean, instructor la Comitetul județean Cluj al P.C.R.

Ecaterina M. Albu, lector la Școala interjudețeană de partid Cluj.

Gheorghe Gr. Apostiu, maistru la Fabrica de mobilă "Libertatea" Cluj.

Gheorghe T. Avram, director la I.O.G.C. Cluj.

Iosif I. Ardeleanu, director la Școala generală Cătina, județul Cluj.

Valentin I. Arieșan, șef de birou la "Ijecoop" Cluj.

Ioan I. Albu, maistru la Grupul de șantiere "Someș" al Întreprinderii de construcții hidrotehnice Cluj.

Ioan I. Almășan, cazangiu la U.M.M.R. Cluj.

Iosif N. Almășan, director tehnic la I.A.S. Gherla, județul Cluj.

Victor G. Alexandru, director la Casa de cultură Huedin, județul Cluj.

Alexandru I. Ambruș, muncitor specialist la Uzina electrică Aghireș, județul Cluj.

Cornel I. Achim, maistru principal la Exploatarea minieră Aghireș, județul Cluj.

Marian I. Boca, mecanic agricol la I.A.S. Turda, județul Cluj.

Gheorghe Gh. Buze, secretarul Comitetului comunal Ciucea al P.C.P., județul Cluj.

Rozalia I. Biro, muncitoare la Fabrica de mobilă "Libertatea" Cluj.

Matei Gh. Basarab, conferențiar la Facultatea de drept, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Alexandru A. Butnaru, conferențiar la Institutul medico-farmaceutic din Cluj.

Cornel T. Bordeanu, șef de secție la Consiliul popular al municipiului Cluj.

Mihai C. Breazu, inginer șef la Direcția județeană a industriei locale Cluj.

Ana St. Benko, șef de brigadă la Cooperativa "Tricotajul" Cluj.

Ioan Gr. Bujor, director al Cabinetului pentru organizarea științifică a producției și a muncii Dej, județul Cluj.

Gheorghe I. Boaru, inginer șef la Fabrica de mobilă "Libertatea" Cluj.

Mihaly M. Balasz, dulgher la Grupul V construcții Cluj.

Eva M. Bărbătescu, muncitoare la Industria sîrmei Cîmpia Turzii, județul Cluj.

Dumitru D. Lojan, șef șantier la I.C.M. Cîmpia Turzii, județul Cluj.

Iosif C. Bucur, director la Uzina chimică Turda, județul Cluj.

Ioan T. Boroș, subinginer la Combinatul de sticlă Turda, județul Cluj.

Sabin N. Bica, operator la Întreprinderea de materiale izolante Turda, județul Cluj.

Alexandru A. Balogh, președintele C.A.P. Cîmpia Turzii, județul Cluj.

Iuliu P. Bajka, mecanic de atelier S.M.A. Mihai Viteazu, județul Cluj.

Vasile G. Baciu, mecanic agricol la S.M.A. Bonțida, județul Cluj.

Ciugudeanu C. Ioan, director general adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură și ape, județul Cluj.

Liviu Mircea N. Corlățeanu, șeful Complexului porcine Bonțida, județul Cluj.

Ioan N. Cristea, inginer la Întreprinderea de transport auto Cluj.

Adrian P. Cristea, șef de serviciu la Regionala C.F.R. Cluj.

Alexandru P. Cheițan, șofer la Întreprinderea orășenească de transporturi Cluj.

Corneliu I. Crihălmeanu, director al Întreprinderii de industrie locală "Chimica" Cluj.

Gavrilă. G. Chindriș, șeful corpului de control al președintelui Consiliului popular al județului Cluj.

Traian I. Crișan, președintele Cooperativei "Arta jucăriilor" Cluj.

Grigoriu P. Cristea, maistru la Combinatul de celuloză și hîrtie Dej, județul Cluj.

Eugen D. Cîmpeanu, tehnician la Combinatul de celuloză și hîrtie Dej, județul Cluj.

Ioan I. Ciorba, președintele C.A.P. Geaca, județul Cluj.

Ioan G. Ciontoș, cazangiu la U.M.M.R. Cluj.

Dănuț G. Colceriu, șef unitate I.A.P. "Vitadulci" Cluj.

Stefani V. Demian, director adjunct la Liceul Cîmpia Turzii, județul Cluj.

Mircea-Ionel I. Deleanu, inginer șef adjunct la Uzina "Metalul Roșu" Cluj.

Ioan I. Dan, maistru la Fabrica "Clujana".

Tiberiu M. Demeter, director la Școala generală Sîncrai, județul Cluj.

Teodor I. Drăgoiu, maistru la Fabrica "9 Mai" Turda, județul Cluj.

Gheorghe P. Duma, instructor la Comitetul municipal Dej al P.C.R.

Magdalena A. Elekes, muncitoare la Întreprinderea de industrie locală "Chimica" Cluj.

Ludovic L. Farkas, șef de serviciu la Oficiul farmaceutic Cluj.

Ioan I. Fălcușan, mecanic la I.A.S. Cluj.

Zoltan Farkaș, profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Geza F. Fulop, șef tură mișcare la Stația C.F.R. Cluj-Nord.

Ida F. Florișka, vînzătoare I.C.S. "Alimentara" Cluj.

Mihail G. Fetița, maistru electrician la Industria sîrmei Cîmpia Turzii, județul Cluj.

Andrei A. Fuzer, tehnician la Fabrica de ciment Turda, județul Cluj.

Victor I. Fotescu, director la U.M.M.R. Cluj.

Nicolae V. Falup, miner la Salina Ocna Dej, județul Cluj.

Eugen V. Gugu, inspector principal la Sucursala județeană Cluj a Băncii Naționale.

Ioan V. Gabor, mecanic auto la Uzina de reparații auto, Cluj.

Gavrilă S. Gligan, instalator de apă la Întreprinderea comunală Cluj.

Vasile V. Gaciu, maistru croitor la Casa de modă a Cooperativei "Drum Nou" Cluj.

Gheorghe G. Găzdac, strungar la Uzina chimică Turda, județul Cluj.

Gheorghe I. Girugiu tehnician la U.E.I.L. Cluj, sectorul Răcătău, județul Cluj.

Ioan L. Girodi, director tehnic la Combinatul de sticlă Turda, județul Cluj.

Iustin P. Gligor, fierar la S.M.A. Cîmpia Turzii, județul Cluj.

Samoilă S. Hirceagă, secretarul Comitetului comunal Sînpaul al P.C.R., județul Cluj.

Vasile V. Hinteoar, șef de sector la Comitetul municipal Cluj al P.C.R.

Vasile F. Horvath, maistru mecanic la Întreprinderea "Arieșul" Cîmpia Turzii, județul Cluj.

Nicolae G. Hentea, tîmplar la Stația C.F.R. Turda, județul Cluj.

Aurel C. Hanga, maistru principal la I.C.M. Cluj.

Stefan St. Horvath, președintele C.A.P. Chesău, județul Cluj.

Vasile I. Ionuț, conferențiar la Institutul politehnic din Cluj.

Ioan I. Ignatiuc, șef de serviciu la Ijecoop Cluj.

Ioan A. Istrate, instructor la Comitetul municipal Tursa al P.C.R., județul Cluj.

Stefan A. Jipa, notar șef la Notariatul de Stat al județului Cluj.

Nicolae C. Jakab, director la I.L.I.C. Cluj.

Elisabeta M. Kocsis, muncitoare la Combinatul de sticlă Turda, județul Cluj.

Vasile V. Kantor, conducător de utilaje la Complexul de prelucrare a lemnului Gherla, județul Cluj.

Ioan I. Ludușan, secretarul Comitetului comunal Moldovenești al P.C.R., județul Cluj.

Vasile A. Lazăr, director la Fabrica cazane mici Cluj.

Victor M. Lența, șef de rubrică la ziarul "Făclia" Cluj.

Izidor I. Lungu, director adjunct la Liceul de construcții Cluj.

Ana P. Lupaș, țesătoare la Fabrica "România muncitoare" Cluj.

Roman I. Mureșan, șef de serviciu la Direcția generală pentru agricultură, industria alimentară, silvicultură și ape, județul Cluj.

Teodor I. Mulea, cercetător principal la Stațiunea experimentală agricolă Turda, județul Cluj.

Virgil Moldovan, conferențiar la Institutul politehnic din Cluj.

Liviu I. Maier, președintele Cooperativei de consum Gilău, județul Cluj.

Valer A. Moldovan, șofer la Întreprinderea de transport auto Cluj.

Valentin L. Miron, mecanic auto la Comitetul județean Cluj al P.C.R.

Mircea Gh. Micu, director la Consiliul popular al municipiului Cluj.

Teodor T. Mureșan, inginer șef la Fabrica "Clujana".

Eugen S. Mihuț, muncitor la Uzina "Metalul Roșu" Cluj.

Emil G. Mărculescu, director al Direcției județene pentru difuzarea filmelor Cluj.

Elisabeta B. Molnar, redactor la ziarul "Igazsag" Cluj.

Candit C. Miș, secretar al Comitetului de partid de la Fabrica "Clujana".

Iosif I. Micheșan, instructor la Comitetul municipal Cluj al P.C.R.

Iovian S. Mihăilă, secretarul Comitetului comunal Vad al P.C.R., județul Cluj.

Ioan I. Mîrzan, șef de serviciu la Grupul de șantiere "Someș" al Întreprinderii de construcții hidrotehnice Cluj.

Constantin C. Mureșan, maistru la Fabrica de morărit și panificație Cluj.

Margareta A. Magyari, ajutor maistru la Fabrica de tricotaje "Someșul" Cluj.

Ilie N. Mureșan, lăcătuș șef de tură la Revizia de vagoane C.F.R. Dej, județul Cluj.

Nastasia I. Moldovan, muncitoare la secția de covoare a Întreprinderii de industrie locală "Someșul" Gherla, județul Cluj.

Vilma A. Masody, operator chimist la I.I.L. Cluj.

Valer S. Mocan, mecanic auto la I.L.I.C. Cluj.

Izidor N. Moldovan, tîmplar la Fabrica de mobilă "Libertatea" Cluj.

Didina Z. Moldovan, inginer chimist la Fabrica "Terapia" Cluj.

Alexandru N. Morariu, muncitor la Uzina "Armătura" Cluj.

Rozalia I. Mureșan, muncitoare la Întreprinderea "Turdeana" Turda, județul Cluj.

Vasile G. Mihășar, muncitor sortator la Industria sîrmei Cîmpia Turzii, județul Cluj.

Emil Tiberiu I. Mureșianu, medic primar la Spitalul unificat Turda, județul Cluj.

Andrei I. Nemeti, secretarul Comitetului comunal Chinteni al P.C.R., județul Cluj.

Emil F. Oargă, instructor la Comitetul județean Cluj al P.C.R.

Pompei R. Olteanu, director al Direcției județene de statistică Cluj.

Ioan I. Olteanu, administrator la Școala interjudețeană de partid Cluj.

Emil E. Oachiș, director la Uzina "Metalul Roșu" Cluj.

Teodor T. Popuța, director I.A.P. "Someșul" Cluj.

Olimpia D. Pop, profesor la Liceul "Mihai Viteazu" Turda, județul Cluj.

Titu Nicolae N.V. Pop, șef de birou la Consiliul popular al municipiului Cluj.

Maria T. Popa, director la Școala generală Poieni, județul Cluj.

Viorica S. Pamfil, conferențiar la Facultatea de filologie, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Iosif C. Pronai, mecanic auto la Comitetul județean Cluj al P.C.R.

Sabin I. Pop, președintele Comitetului sindicatului din Întreprinderea de transporturi auto Cluj.

Constantin N. Panaite, instructor al Comitetului județean Cluj al sindicatelor.

Grigore I. Price, membru în Biroul executiv al Consiliului municipal Cluj al sindicatelor.

Matei St. Policiuc, activist la Comitetul județean Cluj al U.T.C.

Petre Gr. Pîrvulescu, director tehnic la I.C.M. Cluj.

Alexandru I. Pataki, maistru ceramist la "Ceramica" Turda, județul Cluj.

Grigore A. Petrican, maistru la Întreprinderea poligrafică Cluj.

Vasile I. Pripon, tehnician la U.M.M.R., Cluj.

Vasile A. Pleșa, muncitor la Combinatul de sticlă Turda, județul Cluj.

Ioan A. Popovici, maistru electrician la U.M.M.R. Cluj.

Ioan G. Pop, muncitor la I.A.S. Gherla, județul Cluj.

Ioan G. Rusu, șofer la Comitetul județean Cluj al P.C.R.

Minerva Liana N. Radu, inginer șef la C.A.P. Plăiești, județul Cluj.

Alexandru P. Rusu, maistru la I.O.G.C. Cluj.

Ernest E. Racz, secretar al Comitetului județean Cluj al U.T.C.

Alexandru A. Roman, electrician la Fabrica de produse refractare Dej, județul Cluj.

Ioan A. Salanta, strungar la U.M.M.R., Cluj.

Vasile V. Salomir, șef sector mecanic la I.A.S. Cluj.

Vasile G. Steiu, director la Liceul "Ana Ipătescu" Gherla, județul Cluj.

Elena V. Surtea, farmacist diriginte la Farmacia 90 Cluj.

Nicolae A. Serban, șeful secției plan la Consiliul popular al municipiului Cluj.

Maria V. Stoica, muncitoare la Fabrica "Terapia" Cluj.

Florica N. Sfîrlea, brigadier C.A.P. Gilău, județul Cluj.

Gheorghe Gh. Sucală, secretarul Comitetului comunal Apahida al P.C.R., județul Cluj.

Mircea I. Stoica, profesor la Facultatea de drept a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Ioan V. Szasz, turnător la Uzina "Metalul Roșu" Cluj.

Ion Grațian I. Serban, director al Grupului V construcții Cluj.

Trăian A. Sîntejudean, președintele Comitetului sindicatului din Întreprinderea "Electromontaj" Cluj.

Victoria M. Sârbu, muncitoare la Întreprinderea de colectare și industrializare a laptelui Turda, județul Cluj.

Dumitru D. Soloc, lăcătuș la Fabrica de mobilă Dej, județul Cluj.

Emil I. Sarkozi, secretarul Comitetului comunal Unguraș al P.C.R., județul Cluj.

Iuliu V. Stefănuț, inginer mecanic la Complexul de prelucrare a lemnului Gherla, județul Cluj.

Constantin A. Sandovici, medic primar chirurg la Spitalul clinic de copii Cluj.

Stefan A. Stirb, director la Școala generală nr. 3 Cluj.

Sever P. Sicoie, procuror inspector la Procuratura județeană Cluj.

Ileana Z. Szabadi, muncitoare la Fabrica de confecții "Flacăra" Cluj.

Teodor V. Salomie, maistru la Fabrica de confecții "Flacăra" Cluj.

Dumitru P. Sima, șef de echipă la C.T. lucrări noi C.F.R. Cluj.

Ileana M. Tămaș, activistă la Comitetul municipal Cluj al P.C.R.

Vasile V. Trif, secretarul Comitetului comunal Vultureni al P.C.R., județul Cluj.

Andrei A. Turos, strungar la Uzina "Armătura" Cluj.

Gheorghe I. Turos, șef de echipă la depoul C.F.R. Cluj.

Gheorghe I. Tențu, director general la Combinatul de sticlă Turda, județul Cluj.

Alexandru A. Tripon, muncitor zidar la Întreprinderea de gospodărie comunală și locativă Gherla, județul Cluj.

Ioan M. Tăndureanu, director comercial la Combinatul de celuloză și hîrtie Dej, județul Cluj.

Ana C. Turi, cooperator la C.A.P. Livada, județul Cluj.

Alexandru I. Tripon, secretarul Comitetului comunal Aluniș al P.C.R., județul Cluj.

Gheorghe T. Toader, inginer șef la Uzina "Triumf" Cluj.

Trăian I. Trif, maistru principal la Uzina "Armătura" Cluj.

Traian M. Tișe, supraveghetor la Exploatarea minieră Căpuș, județul Cluj.

Grigore Gr. Țaru, secretarul Comitetului comunal Mica al P.C.R., județul Cluj.

Alexandru V. Uifălean, lăcătuș mecanic la I.R.E. Cluj.

Mircea T. Urcan, directorul Uzinei de fabricație, reparații și montaj-utilaj agricol Cluj.

Ladislau L. Vaida, șef de secție la Institutul de studii istorice al Academiei Republicii Socialiste România, sectorul Cluj.

Francisc F. Valaczkai, activist la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Cluj.

Viorel Nicolae V. Vesa, muncitor la Uzina chimică Turda, județul Cluj.

Ioan A. Vișinescu, medic primar la Spitalul clinic de adulți Cluj.

Traian L. Zirbo, muncitor sobar la I.G.C.L. Huedin, județul Cluj.

Vasile S. Ardelean, șef de secție la Comitetul municipal Constanța al P.C.R.

Maria Z. Avasiloaie, muncitor la Combinatul textil din municipiul Constanța.

Constantin V. Albu, director la Întreprinderea produse alimentare și textile din municipiul Constanța.

Vasile G. Băsceanu, președintele Cooperativei agricole de producție din comuna Cogealac, județul Constanța.

Ileana I. Bucel, îngrijitoare de păsări la C.A.P. Valea Seacă, județul Constanța.

Dumitru L. Constantin, director tehnic la Întreprinderea de hoteluri și restaurante Mamaia, județul Constanța.

Ilie I. Constantin, strungar la Întreprinderea metalurgică și de utilaj din orașul Medgidia, județul Constanța.

Dumitru I. Cojocaru, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Săcele, județul Constanța.

Sever I. Constantinescu, șef de sector la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Ion S. Colțatu, secretar al Comitetului comunal Castelu al P.C.R., județul Constanța.

Virgil V. Cătuneanu, director comercial la Direcția navigației maritime Constanța.

Traian D. Călin, instructor la Comitetul județean de partid Constanța.

Toma M. Copoiu, maistru la Trustul local de construcții Constanța.

Constantin Gh. Crăciun, ajustor mecanic la Întreprinderea de reparații Năvodari, județul Constanța.

Ilie D. Ciobănel, instructor la Comitetul municipal Constanța al P.C.R.

Valentina A. Cinzeacă, brigadieră la C.A.P. Tuzla, județul Constanța.

Paraschiva N. Cîlicel, îngrijitoare de păsări la C.A.P. Tătaru, județul Constanța.

Ion I. Dumitrache, maistru mecanic la Uzina de superfosfați și acid sulfuric Năvodari, județul Constanța.

Ioan N. Doltu, procuror șef la Procuratura locală Constanța.

Tudor C. Dorobanțu, brigadier la C.A.P. Istria, județul Constanța.

Petre I. Dima, maistru la Șantierul naval Constanța.

Virgil V. Dima, conducător auto la Întreprinderea de transporturi Constanța.

Nicolae M. Ene, lăcătuș mecanic la fabrica de șuruburi "Saligny", județul Constanța.

Maria A. Filimon, brigadieră la C.A.P. Negru Vodă, județul Constanța.

Nicolae I. Fătu, redactor principal la ziarul "Dobrogea Nouă" Constanța.

Leonida P. Florea, activist la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Nicolae I. Ghencea, șofer la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Ion I. Ghejeu, șef de fermă la C.A.P. Cumpăna, județul Constanța.

Constantin D. Iancu, președintele C.A.P. Seimenii Mari, județul Constanța.

Octavia M. Ivan, șef de secție la Comitetul municipal Constanța al P.C.R.

Ion N. Ilie, conducător auto la Comitetul municipal Constanța al P.C.R.

Ion B. Istrate, secretarul Comitetului comunal Chirnogi al P.C.R., județul Constanța.

Gheorghe A. Ionescu, economist la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Stoica Gh. Mitrea, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Constanța.

Vasile N. Mirea, șef echipă la Întreprinderea de transporturi auto Constanța.

Vasile P. Moiseiu, șofer la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Gheorghe I. Maria, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Seimeni, județul Constanța.

Dumitru T. Mora, președintele C.A.P. "Poiana" Ovidiu, județul Constanța.

Marin G. Negurici, mecanic la Stațiunea de mașini agricole Hîrșova, județul Constanța.

Măndica Gh. Orcula, brigadier horticol la C.A.P. Crucea, județul Constanța.

Aurelian G. Pănculescu, președintele C.A.P. Ciobonu, județul Constanța.

Dumitru I. Păpădie, brigadier la C.A.P. Fîntînele, comuna Cogealac, județul Constanța.

Georgeta I. Popa, dactilografă la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Marin G. Pascu, secretarul Comitetului comunal Albești al P.C.R., județul Constanța.

Petre V. Panait, brigadier zootehnist la C.A.P. Peștera, județul Constanța.

Dumitru I. Posea, șef atelier la Stațiunea de mașini agricole Sibioara, comuna M. Kogălniceanu, județul Constanța.

Ion A. Răducanu, arhitect proiectant la Institutul județean de proiectări Constanța.

Dan L. Rusovan, arhitect proiectant la O.N.T. Constanța.

Gheorghe M. Stoica, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Constanța.

Mircea I. Stoenescu, director la Întreprinderea pentru prelucrarea lemnului Constanța.

Florea I. Stroe, instructor la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Gheorghe I. Stan, instructor la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Constantin M. Steolea, secretar al Comitetului comunal Ostrov al P.C.R., județul Constanța.

Nicolae Al. Sîrbu, electromecanic la Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare, județul Constanța.

Tudor E. Sandu, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Constanța.

Marin I. Stamatov, șef secție la Stațiunea de mașini agricole Negru Vodă, județul Constanța.

Gheorghe C. Tănase, șofer la Comitetul executiv al Consiliului popular municipal Constanța.

Constantin I. Tudorică, maistru mecanic la Stațiunea de mașini agricole Castelu, județul Constanța.

Florea T. Tudor, instructor la Comitetul municipal Constanța al P.C.R.

Teodor T. Văncică, secretarul Comitetului comunal Tîrgușor al P.C.R., județul Constanța.

Ana T. Vornicu, președinte la Cooperativa agricolă de producție Tîrgușor, județul Constanța.

Constantin P. Zaiț, subinginer la Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare, județul Constanța.

Martin M. Bodor, director la I.J.P.C. Covasna.

Maria L. Balogh, muncitoare la I.I.L. "Mobila", județul Covasna.

Mihaly M. Biszoc, muncitor zidar la I.J.C.M. Covasna.

Virgil I. Bota, membru al C.A.P. Araci, județul Covasna.

Elisabeta A. Bod, muncitoare la Fabrica de țigarete Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Vilma V. Bereczki, instructor la Comitetul județean Covasna al P.C.R.

Bela A. Balint, director la Filiala Sfîntu Gheorghe a Băncii de Investiții.

Mariana C. Bobes, director la Liceul Întorsura Buzăului, județul Covasna.

Vasile N. Bălan, maistru miner la Mina Căpeni, județul Covasna.

Pavel L. Bitay, activist la Consiliul județean Covasna al sindicatelor.

Stela Gh. Buda, director la Școala profesională textilă Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Julianna I. Csiki, membră a C.A.P. Căpeni, județul Covasna.

Ioan S. Csomas, muncitor la C.E.I.L., județul Covasna.

Ludovic A. Csortan, muncitor la Fabrica de șuruburi Tîrgu Secuiesc, județul Covasna.

Iosif G. Csoma, secretar al Comitetului comunal Zagon al P.C.R., județul Covasna.

Vasile A. Donciu, ajutor maistru filator la Uzina textilă "Oltul" Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Stefan I. Finta, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Covasna.

Nicolae P. Iordache, șef de brigadă la C.E.I.L. Tîrgu Secuiesc, județul Covasna.

Maria B. Jancso, telefonistă la P.T.T.R. Tîrgu Secuiesc, județul Covasna.

Mihail Carol Gh. Korcsak, director la Spitalul unificat Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Iuliu K. Kadar, președintele Cooperativei "Avîntul", județul Covasna.

Albert A. Kurta, tapițer la Cooperativa "Deservirea" Baraolt, județul Covasna.

Iuliu I. Laszlo, director la Filiala Sfîntu Gheorghe a Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.

Arpad J. Mako, vicepreședinte la Comitetul executiv al Consiliului popular al orașului Tîrgu Secuiesc, județul Covasna.

Vasile P. Man, șef de secție la Comitetul județean Covasna al U.T.C.

Arpad St. Matyas, șef de sector la Comitetul județean Covasna al P.C.R.

Sergiu Nicolae P. Manolatos, secretar al Comitetului orășenesc Întorsura Buzăului al P.C.R., județul Covasna.

Vasile G. Mureșan, șef de sector la Comitetul județean Covasna al P.C.R.

Francisc S. Nagy, șef de serviciu la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Covasna.

Piroska F. Nagy, muncitoare la Uzina textilă "Oltul" Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Margareta V. Oltean, muncitoare la Cooperativa "Prestarea" Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Zoltan I. Peter, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Covasna.

Ioan L. Profiroiu, șef de serviciu la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Covasna.

Erich M. Romer, instructor la Comitetul județean Covasna al P.C.R.

Iosif I. Szasz, maistru la I.I.L. "Poliprod" Tîrgu Secuiesc, județul Covasna.

Tiberiu Gy. Stock, director la Sucursala județului Covasna a Băncii pentru agricultură și industria alimentară.

Gheorghe Gh. Serban, șef de serviciu la Inspectoratul silvic județean Covasna.

Gheorghe C. Schiau, director la Direcția tehnică și de investiții a Comitetului executiv a Consiliului popular județean Covasna.

Nicolae Gh. Seceleanu, muncitor forestier la U.E.I.L. Întorsura Buzăului, județul Covasna.

Zoltan F. Simon, director adjunct la I.J.C.M. Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Nicolae C. Stan, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Sarolta A. Santa, activist la Comitetul județean Covasna al P.C.R.

Berta M. Stefan, muncitoare la Cooperativa "Hărnicia" Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Emil Gh. Tanasoiu, șef de secție la Comitetul județean Covasna al P.C.R.

Constantin C. Timaru, redactor șef la ziarul "Cuvîntul Nou", județul Covasna.

Iuliana S. Tartan, muncitoare la Uzinele textile "Oltul" Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Ana C. Tomus, director la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Covasna.

Gavril I. Took, director comercial la Ijecoop Covasna.

Carol C. Vass, directorul general al Combinatului textil Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Stefan S. Vay, inspector sanitar la Direcția sanitară județeană Covasna.

Gheorghe J. Vajnar, inginer agronom la C.A.P. Chichiș, județul Covasna.

Nicolae T. Angelescu, director la Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a Consiliului popular județean Dîmbovița.

Ion N. Alexandru, secretarul Comitetului de partid de la Schela Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Ion D. Aldica, președintele C.A.P. Brăteștii de Jos, comuna Văcărești, județul Dîmbovița.

Niculina A. Andor, judecător la Tribunalul județean Dîmbovița.

Traian Gh. Bengea, secretar al Comitetului județean Dîmbovița al U.T.C.

Maria C. Bîlea, inginer șef la C.A.P. Răcari, județul Dîmbovița.

Constantin Gh. Bănuță, lăcătuș mecanic la Șantierul de construcții Fieni, județul Dîmbovița.

Emilia M. Brînzoi, confecționer lămpi electrice la Întreprinderea "Steaua Electrică" din Fieni, județul Dîmbovița.

Victor D. Băloiu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Emilian St. Buzică, procuror la Procuratura județeană Dîmbovița.

Liliana I. Bucur, instructor la Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R.

Emil I. Cazacișin, secretar al Comitetului comunal Răcari al P.C.R., județul Dîmbovița.

Nicolae N. Constantinescu, director la Administrația financiară a Consiliului popular județean Dîmbovița.

Aureliu I. Codreanu, inginer șef la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Constantin A. Constantin, directorul Direcției șantiere a județului Dîmbovița.

Gheorghe N. Ciobanu, inginer șef adjunct la Șantierul de foraj Moreni, județul Dîmbovița.

Ion P. Ciobanu, președintele Cooperativei meșteșugărești "Sîrguința" Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Vasile I. Cîță, strungar la S.M.A. Greci, județul Dîmbovița.

Constantin I. Chivu, sudor la Schela Găești, județul Dîmbovița.

Stelica P. Coman, filatoare la Întreprinderea "Trainica" Pucioasa, județul Dîmbovița.

Ion Gh. Cioplean, directorul Întreprinderii de industrie locală Titu, județul Dîmbovița.

Nelu N. Călinescu, director la Unitatea de exploatare a lemnului Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Gheorghe V. Dumitru, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Răcari, județul Dîmbovița.

Ion I. Davidoiu, instructor la Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R.

Longin Gh. Diaconescu, directorul Direcției județene de industrie locală Dîmbovița.

Scarlat D. Drăghici, președintele Consiliului județean Dîmbovița al organizației pionierilor.

Aristița L. Dăncescu, turnător la Întreprinderea de industrie locală "Ciocanul" Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Ion N. Dumitrache, președintele C.A.P. Serdanu, comuna Lungulețu, județul Dîmbovița.

Petre Gh. Dumitrescu, tehnician la Schela Titu, județul Dîmbovița.

Dumitru N. Dumitrescu, medic specialist, directorul Spitalului Găești, județul Dîmbovița.

Aneta M. Dinu, președintele C.A.P. Aninoasa, județul Dîmbovița.

Marin C. Enache, președintele C.A.P. Morteni, județul Dîmbovița.

Maria P. Ene, muncitor chimist la Întreprinderea de industrie locală "Victoria" Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Victoria D. Ene, brigadițer la C.A.P. Potlogi, județul Dîmbovița.

Stefan C. Efrim, mecanic la Balastiera Ionești, județul Dîmbovița.

Ion I. Enache, secretarul Comitetului comunal Lucieni al P.C.R., județul Dîmbovița.

Vasile V. Fălcuță, sondor șef la Schela Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Grigore C. Guțu, director la Schela de extracție Moreni, județul Dîmbovița.

Gheorghe Gh. Goran, mecanic la Uzina de reparat scule, instalații de presiune petrol din Moreni, județul Dîmbovița.

Maria L. Gealepu, șef de brigadă la Cooperativa "Arta populară" din Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Ion M. Ghiță, mecanic la S.M.A. București, județul Dîmbovița.

Nicolae N. Honțoș, strungar la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Ion S. Ilie, maistru sondor la Schela Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Victor C. Iancu, tehnician agronom la Ferma Colanu, I.A.S. Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Ion V. Ionescu, secretarul Comitetului comunal Văleni al P.C.R., județul Dîmbovița.

Gheorghe T. Ionescu, consultant la Cabinetul județean de partid Dîmbovița.

Dumitru E. Linca, mulgător la I.A.S. Titu, județul Dîmbovița.

Aurel I. Lazăr, instructor la Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R.

Ilie A. Marin, instructor la Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R.

Constantin T. Mihăescu, maistru la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Emilia I. Marin, șef de serviciu la Întreprinderea județeană economică a cooperativelor de consum Dîmbovița.

Ion N. Mitrescu, secretar al Comitetului comunal Crîngurile al P.C.R., județul Dîmbovița.

Ion I. Moc, maistru mecanic la Termocentrala Doicești, județul Dîmbovița.

Florea I. Mirea, mecanic agricol la I.A.S. Titu, județul Dîmbovița.

Ion P. Manțoc, morar la Fabrica Fieni, județul Dîmbovița.

Gheorghe N. Marcu, președintele C.A.P. din Văleni, județul Dîmbovița.

Ion A. Nistor, activist la Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R.

Stere A. Nedelcu, șef de atelier la S.M.A. Comișani, județul Dîmbovița.

Gheorghe I. Nicolescu, maistru la Uzina de piese de schimb Găești, județul Dîmbovița.

Niculina Gr. Nicolăiță, îngrijitor la sectorul zootehnic al C.A.P. Uliești, județul Dîmbovița.

Paul I. Olteiu, președintele Consiliului de educație fizică și sport, județul Dîmbovița.

Nicolae St. Puiu, șef de secție la ziarul "Dîmbovița", județul Dîmbovița.

Stefan Gh. Pătrulescu, sondor șef la Schela de extracție Moreni, județul Dîmbovița.

Constantin Gh. Pahonțu, șef de atelier la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Eugen A. Pavelescu, inginer șef la C.A.P. Pitaru, comuna Potlogi, județul Dîmbovița.

Dumitru D. Rotaru, miner la Exploatarea minieră Șotînga, județul Dîmbovița.

Valeria S. Radu, frezor la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Gheorghe Florin Gh. Rădulescu, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Marin S. Rădulescu, director al Întreprinderii "Trainica" din Pucioasa, județul Dîmbovița.

Mircea Eugen S. Străjescu, medic primar la Spitalul Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Petre I. Savu, sondor șef la Schela Titu, județul Dîmbovița.

Gherghe Gh. Stăticescu, maistru mecanic la S.M.A. Crîngurile, județul Dîmbovița.

Ion I. Sandu, secretarul Comitetului comunal Dragodana al P.C.R., județul Dîmbovița.

Ion C. Stănescu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Moreni, județul Dîmbovița.

Alexandru N. Sima, maistru principal la Atelierele C.F.R. Titu, județul Dîmbovița.

Constantin I. Stanciu, secretar al Comitetului comunal Nucet al P.C.R., județul Dîmbovița.

Ion N. Ștefan, mecanic reglor la Întreprinderea mecanică Mija, județul Dîmbovița.

Grigore I. Ștefănescu, tîmplar la I.A.S. "Avicola" din Găești, județul Dîmbovița.

Marin V. Tudorache, îngrijitor mulgător la C.A.P. Crovu, comuna Odobești, județul Dîmbovița.

Constanța I. Teleanu, șef de fermă la C.A.P. Cajasca, județul Dîmbovița.

Petre M. Tănase, inspector șef la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Dîmbovița.

Ion I. Voicu, maistru strungar la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Nicolae I. Voicu, șef de sector la Comitetul orășenesc Găești al P.C.R., județul Dîmbovița.

Steliana C. Zamfir, secretar al Comitetului de partid de la Întreprinderea textilă "Bucegi" Pucioasa, județul Dîmbovița.

Elisabeta C. Bănică, șef de echipă la C.A.P. "Drumul Belșugului", comuna Dăbuleni, județul Dolj.

Iorgu Gh. Barbu, mecanic utilaje grele la I.C.C.F. Craiova, județul Dolj.

Marius P. Bădoi, strungar la Autobaza 11 I.T.A. Craiova, județul Dolj.

Constantin I. Badea, șef de sector la Comitetul județean Dolj al P.C.R.

Dinu St. Bogdan, mecanic la U.G.I.R.A., județul Dolj.

Ion I. Cetățeanu, secretarul Comitetului județean Dolj al P.C.R.

Ion P. Călăfeteanu, mecanic la S.M.A. Băilești, județul Dolj.

Constantin St. Cîrstică, instructor de specialitate la Comitetul județean Dolj al P.C.R.

Tache I. Chiroiu, mecanic șef la S.M.A. Cîrcea, comuna Coșoveni, județul Dolj.

Constantin I. Corneanu, director la Direcția pentru administrația locală de stat a Consiliului popular al județului Dolj.

Ana I. Ciochia, brigadier la C.A.P. "7 Noiembrie" Băilești, județul Dolj.

Teodor D. Cocheci, director la Institutul de proiectări al județului Dolj.

Grigore Gr. Dina, tehnician la I.C.F.L. Craiova, județul Dolj.

Gheorghe Gh. Dumitrescu, conducător auto la U.G.I.R.A., județul Dolj.

Ion I. Dungă, pensionar, Craiova.

Gheorghe St. Enache, mecanic la S.M.A. Plopșor, comuna Sălcuța, județul Dolj.

Ștefan I. Gambera, conducător auto la U.G.I.R.A., județul Dolj.

Gheorghe I. Gîdoiu, zidar la Trustul de construcții Craiova.

Mihai C. Gheorghe, lăcătuș la Atelierul C.F.R. Craiova.

Nicolae I. Gheoră, șef de secție la Uzina mecanică de material rulant Craiova, județul Dolj.

Gheorghe Gh. Gheban, director general adjunct al Combinatului chimic Craiova.

Constantina T. Ionescu, țesătoare la Fabrica "Independența" Craiova.

Aurel Gh. Ionescu, forjar la Uzina de reparații auto Craiova.

Ilie D. Iovănică, electrician constructor la Uzina "Electroputere" Craiova.

Ion M. Istodor, lăcătuș la Combinatul chimic Craiova.

Nicolae I. Iureș, economist principal la Comitetul județean Dolj al P.C.R.

Frusina Leoveanu, inginer agronom, președintele C.A.P. "Drumul Luminos" Țuglui, județul Dolj.

Constanța S. Matei, membru C.A.P. Daneți, județul Dolj.

Mărioara St. Miu, șef de echipă la C.A.P. Giubega, județul Dolj.

Constantin I. Mălăescu, culegător la Întreprinderea poligrafică Craiova.

Dumitru I. Minoiu, șef de echipă la Întreprinderea "Metal-lemn" Craiova.

Constantin D. Mihăilescu, secretar al Comitetului comunal Fărcaș al P.C.R., județul Dolj.

Suzana F. Nanu, responsabilă la Creșa de copii Băilești, județul Dolj.

Ion I. Nicola, sondor șef la Întreprinderea de extracții petrol Craiova.

Marin I. Năstase, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Craiova.

Constantin S. Olaru, mecanic la S.M.A. Filiași, județul Dolj.

Mihai I. Păun, mecanic auto la Întreprinderea de transporturi Craiova.

Ecaterina I. Popa, electrician la I.R.E. Craiova.

Ion I. Popa, mecanic instructor la Depoul C.F.R. Craiova.

Ioana I. Ristea, șef de echipă la C.A.P. Negoești, comuna Melinești, județul Dolj.

Maria C. Sinculescu, inginer la C.A.P. Unirea, orașul Segarcea, județul Dolj.

Costică C. Stoica, maistru la Fabrica de zahăr Craiova.

Stan I. Șarpe, maistru mecanic la S.M.A. Bechet, județul Dolj.

Dumitru P. Sipoteanu, lăcătuș la Uzinele "Electroputere" Craiova.

Vasile D. Tașcău, instructor la Comitetul municipal Craiova al P.C.R.

Vasile M. Turcu, maistru la Întreprinderea de industrie locală Calafat, județul Dolj.

Gheorghița P. Tircă, muncitoare mașinistă la Fabrica de confecții Craiova.

Cicerone M. Ungureanu, instructor la Comitetul județean Dolj al P.C.R.

Lucian D. Aburel, inginer mecanic la Icepronav Galați.

Gheorghe C. Alexandru, inginer, secretar al Comitetului de partid al Uzinei "Laminorul" Galați.

Toader I. Andone, conducător auto la Comitetul județean Galați al P.C.R.

Gica C. Andrei, șeful corpului de control al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Galați.

Dumitru N. Anghel, șef de secție la Șantierul naval Galați.

Costică I. Anton, maistru la Uzina de reparații Galați.

Stefan Nicolae I. Atanasiu, profesor la Liceul de muzică Galați.

Constantin P. Banu, conferențiar doctor la Institutul politehnic din Galați.

Ilie T. Barbu, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Galați.

Mihai V. Basalic, președintele Cooperativei agricole de producție Corod, județul Galați.

Larion H. Basero, secretar de redacție la ziarul "Viața Nouă" Galați.

Aurelia Margareta D. Bălan, inginer la Institutul județean de proiectare Galați.

Costin T. Bejan, secretar al Comitetului de partid la C.A.P. Smulți, județul Galați.

Janeta V. Beșliu, profesoară la Institutul pedagogic din Galați.

Nicușor I. Bocăneală, matrițer la Întreprinderea "11 Iunie" Galați.

Georgi S. Bolohan, instructor de specialitate la Comitetul județean Galați al P.C.R.

Dimofte I. Bourceanu, instructor la Comitetul județean Galați al P.C.R.

Titi I. Caraghin, maistru laminator la Uzina "Laminorul" Galați.

Vasile T. Carp, instructor la Comitetul județean Galați al P.C.R.

Ioan I. Călina, director tehnic la Șantierul naval Galați.

Gheorghe E. Ciucă, secretar al Comitetului orășenesc Bujoru al P.C.R., județul Galați.

Ion D. Coman, forjar la Uzina mecanică navală Galați.

Manole A. Crețeanu, redactor la ziarul "Viața Nouă" Galați.

Stelian I. Cristache, activist al Comitetului municipal Tecuci al P.C.R., județul Galați.

Virgil Z. Crutu, director la Întreprinderea de prefabricate din beton Galați.

Dumitru Gh. Cucoveanu, conducător auto la Consiliul popular județean Galați.

Monica Maria N. Decuseară, ingineră textilistă la Întreprinderile textile Galați.

Vasile I. Gheorghița, secretar al Comitetului comunal Măstăcani al P.C.R., județul Galați.

Constantin T. Ghețiu, inginer la Întreprinderea 7 construcții-montaj Galați.

Vasile N. Gița, mecanic la Șantierul naval Galați.

Sofrone I. Girnet, comandant de vas la Direcția navigației fluviale Galați.

Tanța C. Hahui, șef de sector la Cooperativa agricolă de producție Liești, județul Galați.

Alexandru Gh. Hulubei, conducător auto la Comitetul județean Galați al P.C.R.

Constantin Gh. Iacob, director la Uzina mecanică navală Galați.

Ionel Gh. Ichim, economist la Banca pentru agricultură și industria alimentară - Galați.

Sultana Gh. Ionescu, muncitoare țesătoare la Întreprinderile textile Galați.

Neculai V. Ioniță, maistru la Trustul de construcții Galați.

Petru M. Iorga, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Galați.

Alexandru T. Irimia, șef de serviciu la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape județul Galați.

Vasile C. Lăcătuș, inginer șef la Șantierul naval Galați.

Gheorghe I. Mareș, președinte al Cooperativei agricole de producție Negrilești, județul Galați.

Catina T. Mihalcea, secretar al Comitetului de partid la Cooperativa agricolă de producție Cosmești, județul Galați.

Vasile E. Metaxa, șef de secție la ziarul "Viața Nouă" Galați.

Mircea D. Misceac, procuror șef la Procuratura județeană Galați.

Ion M. Nicolai, conducător auto la Comitetul județean Galați al P.C.R.

Nicolae Gh. Niță, șef de schimb la Combinatul siderurgic Galați.

Constantin G. Olaru, secretar al Comitetului comunal Grivița al P.C.R., județul Galați.

Victor D. Paladescu, inginer șef de secție la Șantierul naval Galați.

Lascu I. Pădurescu, activist al Comitetului județean Galați al P.C.R.

Ion Gh. Penca, inginer șef la Direcția de drumuri și poduri, județul Galați.

Laurențiu Ovidiu D. Periș, medic veterinar la Fabrica de nutrețuri combinate Galați.

Mureșel Gh. Popa, director la Întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii Galați.

Constantin Gr. Popescu, director la Spitalul nr. 1 Galați.

Matei Gh. Porumboiu, tehnician la Uzina de reparații auto Tecuci, județul Galați.

Virgil N. Prundiș, medic-inspector la Direcția județeană sanitară Galați.

Vasile V. Rapotan, șef de secție al Grupului de șantiere nr. 9 Galați al Întreprinderii de construcții și căi ferate.

Teodor I. Rogoz, conducător auto la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Galați.

Vasile P. Sadici, inginer șef la Uzina "Laminorul" Galați.

Gheorghe M. Salavastru, conducător auto la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Galați.

Gheorghe V. Samoilă, conducător auto la Comitetul județean Galați al P.C.R.

Emilian A. Santa, șef de șantier la Trustul de construcții Galați.

Titu V. Savin, director la Centrul de librării și difuzare a cărții Galați.

Mircea P. Sgrumală, secretarul Consiliului județean Galați al sindicatelor.

Alexandru M. Stegaru, conducător auto la Comitetul județean Galați al P.C.R.

Păun M. Stînga, conducător auto la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Galați.

Marin C. Stoian, prim-secretar al Comitetului județean Galați al U.T.C.

Dumitru Gh. Serbănescu, inginer agronom la Cooperativa agricolă de producție Vînători, județul Galați.

Costache A. Stefan, medic-inspector la Direcția sanitară județeană Galați.

Gheorghe D. Stefan, președintele Cooperativei agricole de producție Cuca, județul Galați.

Marin D. Stefan, maistru la I.S.C.L. Galați.

Alexandru I. Tache, muncitor autoclavă la Fabrica de conserve Tecuci, județul Galați.

Costică M. Tamașanu, lăcătuș la Revizia de vagoane Tecuci, județul Galați.

Dumitru Gh. Tanu, secretar al Comitetului de partid de la laminorul de tablă groasă al Combinatului siderurgic Galați.

Radu S. Turbatu, mecanic la Uzina de reparații Tecuci, județul Galați.

Adrian I. Tigănuș, inginer constructor la Șantierul 303 Galați al Întreprinderii 3 izolații București.

Gheorghe V. Ungureanu, secretar al Comitetului comunal Schela al P.C.R., județul Galați.

Stefan Gh. Vulpe, președintele Cooperativei agricole de producție "Unirea" Nicorești, județul Galați.

Constantin Gh. Zaharia, șef de serviciu la Combinatul siderurgic Galați.

Elefterie C. Zaharia, activist al Comitetului municipal Tecuci al P.C.R., județul Galați.

Ioan D. Andrei, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Nicolae Gr. Brînzan, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Gheorghe D. Burghiu, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Nicolae C. Bărboi, președintele C.A.P. Moi, comuna Bălteni, județul Gorj.

Ion N. Brelea, șef de serviciu la I.G.O. Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Aurica M. Blidea, brigadieră la C.A.P. Budieni, comuna Scoarța, județul Gorj.

Dumitru I. Ciocîrlie, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Grigore V. Cojocaru, activist la Comitetul orășenesc Motru al P.C.R.

Grigore M. Caragea, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Ion E. Danciu, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Maria N. Drumen, muncitoare la Fabrica de țigarete Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Vasile M. Dumitrescu, director la Școala generală nr. 1 Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Ileana Gh. Enculescu, muncitoare la Fabrica de confecții Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Ion D. Enache, director la I.R.E.O. Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Viorica N. Fometescu, muncitoare la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Filofteia I. Predescu, vicepreședintă a C.A.P. Peștișani, județul Gorj.

Mihai Gh. Gheoace, președintele C.A.P. Samarinești, județul Gorj.

Ion I. Homescu, director la Direcția județeană de drumuri și poduri Gorj.

Nicolae Waldemar E. Haranaciu, director la I.T.A.B.T. Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Emil E. Ijac, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Laurențiu I. Kisck, director la Întreprinderea județeană de construcții-montaj Gorj.

Nicolae N. Mareș, șef de serviciu la Consiliul popular al județului Gorj.

Gheorghe P. Nica, mecanic la secția S.M.A. din comuna Mușetești, județul Gorj.

Ilie A. Pănoiu, inginer șef adjunct la Întreprinderea județeană de construcții montaj Gorj.

Paul L. Puținelu, președintele C.A.P. Brănești, județul Gorj.

Radu R. Predescu, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Pantelimon A. Pănescu, muncitor specialist stații și centrale la C.E.T. Rovinari, comuna Bălteni, județul Gorj.

Ion C. Pupăză, sudor la Schela de extracție Țicleni, județul Gorj.

Anghel S. Pălivan, vicepreședintele Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Tîrgu Cărbunești, județul Gorj.

Mircea I. Prunariu, președintele C.A.P. Crușeț, județul Gorj.

Nicolae N. Purece, secretarul Comitetului comunal Lelești al P.C.R., județul Gorj.

Aurelian C. Popescu, directorul Direcției P.T.T. Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Constantin I. Picioiu, șofer la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Elena V. Rovența, lucrătoare comerț la O.C.L. Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Pătru A. Rădulea, inspector la Inspectoratul școlar județean Gorj.

Constantin T. Rogojevschi, șef de serviciu la Consiliul popular al județului Gorj.

Ion D. Stănculete, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Vasile I. Suciu, strungar la Uzina mecanică Sadu, județul Gorj.

Ilie St. Sanda, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Ana Gr. Săftoiu, membră a C.A.P. Peșteana-Jiu, comuna Bîlteni, județul Gorj.

Constantin Gh. Sarapatin, secretar al Comitetului județean Gorj al U.T.C.

Ion I. Sotîlcă, tipograf la Întreprinderea poligrafică Oltenia, subunitatea Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Laurențiu P. Toader, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Gheorghe Gh. Trif, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Elena I. Udriște, director la Muzeul județean Gorj.

Mihai P. Vîlceanu, șef de șantier la Întreprinderea județeană de construcții Gorj.

Ion M. Vulpoi, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Ion Gh. Voinea, activist la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Cristian Gh. Vladu, director la Stațiunea experimentală Tîrgu Jiu, județul Gorj.

Ștefan St. Ambrus, activist la Comitetul județean Harghita al P.C.R.

Emeric G. Antal, profesor la Liceul Miercurea-Ciuc, județul Harghita.

Ștefan C. Avram, șeful secției gospodăriei de partid a Comitetului județean Harghita al P.C.R.

Eugeniu S. Atzberger, directorul Întreprinderii miniere Harghita.

Bela B. Balazs, directorul Spitalului unificat Cristuru-Secuiesc, județul Harghita.

Carol A. Bartis, mecanic auto la U.M.T.F. Miercurea-Ciuc, județul Harghita.

Iosif E. Cseke, mecanic agricol la Întreprinderea agricolă de stat Miercurea-Ciuc, județul Harghita.

Alexandrina I. Cojocea, muncitoare la Combinatul de prelucrare a lemnului Gălăuțaș, județul Harghita.

Eugen I. Czimbalmos, director adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape, județul Harghita.

Zoltan D. Dezsi, medic primar la Inspectoratul județean sanitar Harghita.

Sara N. Dorneanu, muncitoare la Cooperativa "Arta Harghitei" Cristuru Secuiesc, județul Harghita.

Vasile I. Fulop, secretar al Comitetului comunal Suseni al P.C.R., județul Harghita.

Ludovic E. Gal, membru în Cooperativa agricolă de producție Ditrău, județul Harghita.

Florea F. Holirca, director adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape, județul Harghita.

Eugen V. Hancu, directorul Direcției județene de statistică Harghita.

Geza St. Incze, secretar al Comitetului comunal Simonești al P.C.R., județul Harghita.

Arpad G. Jakab, vicepreședinte la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Harghita.

Ștefan I. Klein, șeful secției economice la ziarul "Informația Harghitei", județul Harghita.

Albert J. Kalman, membru în Cooperativa agricolă de producție Simonești, județul Harghita.

Francisc F. Kovacs, lăcătuș mecanic la Fabrica de confecții Miercurea-Ciuc, județul Harghita.

Ștefan Aurel-Alexandru Ioan I. Mazero, locțiitor al secretarului Comitetului de partid de la U.E.I.L. Toplița, județul Harghita.

Eugen A. Lukacs, maistru la Revizia de vagoane C.F.R. Ciceu, județul Harghita.

Anton Andrei S. Marton, președintele C.A.P. Cozmeni, județul Harghita.

Eva A. Miklosi, croitoreasă la Fabrica de confecții Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.

Traian Fl. Moneciu, maistru miner la Combinatul minier Bălan, județul Harghita.

Andrei K. Mihaly, maistru la Uzina de fier Vlăhița, județul Harghita.

Acațiu-Janos L. Nagy, directorul Direcției administrației locale a Comitetului executiv al Consiliului popular județean Harghita.

Mihai P. Natea, director la I.B.C. Borsec, județul Harghita.

Stefan S. Nemeth, șef de catedră la Cabinetul județean de partid Harghita.

Gheorghe I. Onica, sortator cherestea la U.E.I.L. Toplița, județul Harghita.

Ferenc A. Orban, muncitor tîmplar la Întreprinderea județeană pentru industria locală Cristuru Secuiesc, județul Harghita.

Emeric I. Pataki, șef de sector la Comitetul județean Harghita al P.C.R.

Traian N. Petrescu, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Ciceu, județul Harghita.

Nicolae C. Pop, electrician la Combinatul de prelucrare a lemnului Gălăuțaș, județul Harghita.

Iacob G. Pop, ofițer.

Bela B. Sincovschi, circularist la U.E.I.L. Gheorgheni, județul Harghita.

Ioan I. Szasz, maistru la Mina de caolin Miercurea-Ciuc, județul Harghita.

Iuliana I. Szasz, membră în Cooperativa agricolă de producție Ditrău, județul Harghita.

Gheorghe Gh. Szekely, miner la Salina Praid, județul Harghita.

Ladislau B. Szilveszter, șef secretariat tehnic la Comitetul județean Harghita al P.C.R.

Juliana A. Sos, membră în C.A.P. Merești, județul Harghita.

Iosif M. Teodoriu, director adjunct la Direcția județeană comercială Harghita.

Alexandru N. Tușinean, activist la Comitetul județean Harghita al P.C.R.

Etelka D. Vaszi, șefă de cabinet la Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.

Jozsej St. Virag, membru în Cooperativa agricolă de producție Cozmeni, județul Harghita.

Ottilia I. Vitos, profesoară la Școala generală de 10 ani Sîncrăieni, județul Harghita.

Ludovic L. Zold, șef de secție la redacția ziarului local "Harghita", județul Harghita.

Gheorghe A. Andrea, locțiitor al secretarului Comitetului orășenesc Călan al P.C.R., județul Hunedoara.

Sabin M. Băieșan, secretarul Comitetului comunal Mărtinești al P.C.R., județul Hunedoara.

Mircea C. Bădărău, director la Centrala termoelectrică Mintia, comuna Vețel, județul Hunedoara.

Pavel P. Bărboni, membru al C.A.P. Sarmizegetusa, județul Hunedoara.

Ioan I. Bătrîna, membru al C.A.P. Geoagiu, județul Hunedoara.

Miron P. Betea, secretarul Comitetului comunal Brăniște al P.C.R., județul Hunedoara.

Aurel I. Benea, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Vălișoara, județul Hunedoara.

Elemer I. Biro, instructor de specialitate la Comitetul municipal Petroșani al P.C.R., județul Hunedoara.

Toma I. Bragău, electrician instalator la Întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara.

Ionel A. Cazan, secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R., județul Hunedoara.

Mihai D. Căucă, șef de brigadă la Exploatarea minieră Uricani, județul Hunedoara.

Sabin N. Cerb, secretar de redacție la ziarul "Drumul socialismului" Deva, județul Hunedoara.

Ioan P. Cherecheș, secretar al Comitetului de partid de la Exploatarea minieră Petrila, județul Hunedoara.

Ioan A. Clej, miner la Întreprinderea minieră Barza, comuna Criscior, orașul Brad, județul Hunedoara.

Ioan N. Colcer, conducător auto la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Elisabeta A. Camaromi, instructor la Comitetul municipal Petroșani al P.C.R., județul Hunedoara.

Băiuț B. Drăghin, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Densuș, județul Hunedoara.

Paul G. Erdei, șef depou ajutor la Depoul C.F.R. Simeria, județul Hunedoara.

Viorel N. Faur, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al U.T.C.

Grațian I. Faur, instructor la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Olimpiu S. Furdoi, referent tehnic la Autobaza Deva, județul Hunedoara.

Ioachim L. Gherman, președintele Comitetului sindical de la Întreprinderea minieră Barza, orașul Brad, județul Hunedoara.

Ioan I. Hui, președintele C.A.P. Bretea Mureșană, comuna Ilia, județul Hunedoara.

Petru P. Herban, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Bunila, județul Hunedoara.

Carol L. Koska, director la I.A.S. Orăștie, județul Hunedoara.

Nicolae I. Kovaci, tîmplar la Întreprinderea de industrie locală Nălațvad, orașul Hațeg, județul Hunedoara.

Sabin I. Lehaci, maistru miner la Exploatarea minieră Certej, județul Hunedoara.

Ioan N. Matieș, conducător auto la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Mircea P. Matei, șef de echipă la Exploatarea minieră Petrila, județul Hunedoara.

Stoian I. Manolescu, frezor la Fabrica chimică Orăștie, județul Hunedoara.

Mirea T. Mătăsărean, șef de brigadă la Exploatarea minieră Lupeni, județul Hunedoara.

Vasile C. Mihăilă, maistru miner la Exploatarea minieră Deva, județul Hunedoara.

Mircea A. Morar, instructor la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Nicolae I. Muga, maistru constructor la Șantierul II construcții Deva, județul Hunedoara.

Aurel-Ioan N. Negriu, miner la Întreprinderea minieră Țebea, comuna Baia de Criș, județul Hunedoara.

Octavian I. Nicula, brigadier la C.A.P. Gura-Sada, brigada Gothatea, județul Hunedoara.

Clement Gh. Negruț, prim-secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R., județul Hunedoara.

Cornelia I. Nistor, muncitoare chimistă la Fabrica chimică Orăștie, județul Hunedoara.

Gruia M. Opric, brigadier de cîmp la C.A.P. Totești, județul Hunedoara.

Simion I. Pop, șef secție la ziarul "Drumul socialismului" Deva, județul Hunedoara.

Petru M. Pavel, directorul Casei de cultură Orăștie, județul Hunedoara.

Ioan I. Pătruț, conducător auto la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Avram V. Popa, instructor la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Loghin N. Piscoi, lăcătuș la Uzina metalurgică de material rulant Simeria, județul Hunedoara.

Viorel N. Popa, maistru principal la Întreprinderea minieră Barza, orașul Brad, județul Hunedoara.

Ștefan I. Proșeniuc, muncitor la Fabrica de cherestea Orăștie, județul Hunedoara.

Ioan S. Rățulescu, instructor la Comitetul municipal Petroșani al P.C.R., județul Hunedoara.

Lazăr R. Rotar, șef de oficiu la Direcția județeană pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale Hunedoara.

Solomon M. Sălăjan, cocsar la Uzina cocso-chimică a Combinatului siderurgic Hunedoara.

Iosif M. Solcan, șef brigadă la Exploatarea minieră Aninoasa, județul Hunedoara.

Otto Dan N. Surulescu, director la Exploatarea minieră Paroșeni, județul Hunedoara.

Ion-Aurel A. Telman, mecanic la Atelierele I.A.S. Simeria, județul Hunedoara.

Dumitru T. Teșeleanu, instructor la Consiliul județean Hunedoara al sindicatelor.

Gheorghe I. Tiron, miner la Exploatarea minieră Ghelar, județul Hunedoara.

Maria V. Tegară, muncitoare la Combinatul siderurgic Hunedoara.

Gheorghe I. Sofron, conducător auto la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Maria I. Tomșa, secretara Comitetului de partid de la Întreprinderea "Viscoza" Lupeni, județul Hunedoara.

Aurel A. Tudor, conducător auto la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Mihai I. Varvarichi, director la I.A.S. Simeria, județul Hunedoara.

Andrei St. Varga, tîmplar la Întreprinderea de industrie locală Deva, județul Hunedoara.

Francisc S. Vlădoane, președintele C.A.P. Pui, județul Hunedoara.

Constantin I. Apostol, instructor la Comitetul județean Ialomița al P.C.R.

Dumitru B. Apostoiu, președintele Tribunalului județean Ialomița.

Ștefan M. Andrei, șef de atelier mecanic la I.A.S. Căzănești, județul Ialomița.

Petre D. Alexe, lăcătuș mecanic la I.P.B., Călărași, județul Ialomița.

David M. Anton, mecanic la Stațiunea de mașini agricole Andrășești, județul Ialomița.

Stelian Gh. Bejgu, brigadier la C.A.P. Bucu, județul Ialomița.

Mihalache N. Barbu, mecanic la S.M.A. Slobozia, județul Ialomița.

Grigore S. Burloi, șef de secție la S.M.A. Bogdana, județul Ialomița.

Vasile T. Chiru, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Țăndărei, județul Ialomița.

Ion A. Constantinescu, șeful secretariatului tehnic al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.

Ion M. Costache, secretar al Comitetului comunal Ciulnița al P.C.R., județul Ialomița.

Costache A. Cercel, șofer la I.G.O. Călărași, județul Ialomița.

Gheorghe D. Calița, mecanic la Întreprinderea agricolă de stat Ograda, județul Ialomița.

Gheorghe N. Capră, procurorul șef al Procuraturii județului Ialomița.

Gheorghe N. Călin, brigadier la C.A.P. Doja, județul Ialomița.

Iosif I. Desa, maistru la Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași, județul Ialomița.

Nicu M. Dobre, director coordonator al Școlii generale Lupșanu, județul Ialomița.

Andrei R. Dumitrașcu, lăcătuș la Depoul C.F.R. Fetești, județul Ialomița.

Niță T. Drumcea, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Fetești, județul Ialomița.

Emilian M. Dicu, tehnician constructor la Grupul de șantiere Slobozia, județul Ialomița.

Nicolae N. Franț, directorul Direcției de gospodărie comunală și locativă a Consiliului popular al județului Ialomița.

Margareta M. Filip, învățătoare la Școala generală Dor Mărunt, județul Ialomița.

Gheorghe N. Ghiță, șef de sector la Comitetul municipal Călărași al P.C.R., județul Ialomița.

Panait E. Ghindaru, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Ulmu, județul Ialomița.

Ionel St. Grigoroiu, șef de șantier la T.C.I.F. Ivănești, județul Ialomița.

Irimie A. Ganea, tehnician la T.C.I.F. Ivănești, județul Ialomița.

Nicolae I. Iancu, instructor la Comitetul județean Ialomița al P.C.R.

Mihai D. Ilaș, instructor la Comitetul județean Ialomița al P.C.R.

Ion C. Ifrim, președintele C.A.P. Slobozia Nouă, județul Ialomița.

Ștefan Gh. Jianu, mecanic la S.M.A. Lehliu, județul Ialomița.

Năstase Gh. Luca, maistru la Fabrica de cărămidă Țăndărei, județul Ialomița.

Vasile V. Losneanu, tehnician mecanic la S.M.A. Ciocănești, județul Ialomița.

Nicolae T. Miu, instructor la Comitetul județean Ialomița al P.C.R.

Ion C. Muzgoci, membru al C.A.P. Săveni, județul Ialomița.

Aneta N. Nedelcu, secretară dactilografă la Comitetul județean Ialomița al P.C.R.

Ion I. Nicolae, președintele C.A.P. Buiești, județul Ialomița.

Gheorghe Gh. Nica, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Bordușani, județul Ialomița.

Răducu St. Petrescu, instructor la Comitetul județean Ialomița al P.C.R.

Mircea I. Popel, director la Fabrica de ulei Slobozia, județul Ialomița.

Ion N. Radu, președintele A.G.V.P.S. a județului Ialomița.

Ion N. Rădulescu, președintele C.A.P. Frățilești, comuna Săveni, județul Ialomița.

Stan I. Rugină, brigadier la C.A.P. Gheorghe Lazăr, județul Ialomița.

Ioana C. Simionescu, președinta Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Gheorghe Lazăr, județul Ialomița.

Marin V. Stoica, director adjunct la Consiliul popular al județului Ialomița.

Alexandru L. Stoian, inginer agronom la C.A.P. Sălcioara, județul Ialomița.

Constantin D. Spulber, brigadier la C.A.P. Ciochina, județul Ialomița.

Gheorghe T. Similea, președintele C.A.P. Independența, județul Ialomița.

Florian F. Tenț, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Ialomița.

Constantin I. Tănase, membru al C.A.P. Munteni-Buzău, județul Ialomița.

Alexandru I. Toma, brigadier la C.A.P. Cosîmbești, județul Ialomița.

Ghiorghe G. Vineș, director la Stațiunea experimentală agricolă Mărculești, județul Ialomița.

Constantina A.G. Vasilache, croitoreasă la Fabrica de confecții Călărași, județul Ialomița.

Gheorghe I. Voinea, tîmplar la I.I.L. "11 Iunie" Călărași, județul Ialomița.

Emil I. Alupei, președintele C.A.P. Trifești, județul Iași.

Toader N. Aioanei, fierar la Uzina mecanică de material rulant Pașcani, județul Iași.

Vasile Gh. Apetrei, conducător auto la Comitetul municipal Iași al P.C.R.

Ioan O. Arhip, șef de secție la Muzeul de istorie a Moldovei, Iași.

Spiridon C. Arsenescu, secretar șef la Liceul nr. 3 Iași.

Mircea I. Balan, ofițer.

Constantin N. Băișan, lector la Școala interjudețeană de partid Iași.

Eliza Z. Breahnă, inspector la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Iași.

Gheorghe C. Bucă, președintele C.A.P. Deleni, județul Iași.

Elena I. Burduhosu, președinta Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Cucuteni, județul Iași.

Neculai N. Velea, instructor al comisiei economice a Comitetului județean Iași al P.C.R.

Liviu V. Leonte, redactorul șef al revistei "Cronica" Iași.

Virginia Gh. Vornicu, director adjunct al Direcției județene de statistică Iași.

Alexandru Gh. Tăpșulea Caramfil, director al Direcției pentru administrația locală de stat a Consiliului popular al județului Iași.

Grigore I. Călin, secretar al Comitetului comunal Mircești al P.C.R., județul Iași.

Nicolae L. Chiosac, maistru la Uzina mecanică "Nicolina" Iași.

Teodor M. Carp, instructor la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Gheorghe Gh. Ciocoiu, maistru la C.E.I.L. Iași.

Adam V. Cobănel, instalator caloriferist la Trustul de construcții locale Iași.

Constantin C. Coman, instructor la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Corneliu I. Corbu, director la Uzina de reparații auto Iași.

Constantin C. Crăciun, lăcătuș la Depoul C.F.R. Iași.

Iulian C. Crețu, instructor la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Vasile I. Crețu, mecanic de întreținere la I.A.S. Tîrgu Frumos, județul Iași.

Fănică D. Dănilă, secretar al Comitetului de partid al Trustului local de construcții Iași.

Emil D. Deniș, lector la Școala interjudețeană de partid Iași.

Dumitrache D. Dimofte, șeful serviciului de personal al Combinatului textil Iași.

Elvira C. Dobrescu, casnică, județul Iași.

Petru N. Drăgan, șef de serviciu la Regionala căi ferate Iași.

Ionel S. Dumitriu, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Iași.

Vasile Gh. Filip, instructor la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Gheorghe I. Floareș, medic primar chirurg la Spitalul de pediatrie Iași.

Mihai D. Gafițanu, conferențiar la Facultatea de mecanică a Institutului politehnic din Iași.

Mihai Mircea Th. Gheorghiu, șef de serviciu la Uzina de fibre sintetice Iași.

Pavel M. Gorincioi, șef de sector la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Florin V. Gîdea, secretarul Comitetului comunal Ruginoasa al P.C.R., județul Iași.

Camil Gh. Grigoraș, șeful secției agrare a ziarului "Flacăra Iașului" Iași.

Ioan Gh. Grigoraș, secretar al Comitetului P.C.R. al Centrului universitar Iași.

Mihai Gh. Grigoraș, director al Întreprinderii "Proletarul" Iași.

Nicolae M. Grunzu, șeful comisiei culturale a Consiliului județean Iași al sindicatelor.

Ionel V. Hagiu, conferențiar la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Emil V. Iacob, secretar al Comitetului comunal Deleni al P.C.R., județul Iași.

Mircea Gh. Ioan, instructor la comisia economică a Comitetului municipal Iași al P.C.R.

Mihai Gh. Iorgu, secretar al Comitetului comunal Butea al P.C.R., județul Iași.

Costică T. Jalbă, instructor la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Alecu A. Leahu, brigadier la C.A.P. Cotnari, județul Iași.

Ioan C. Leahu, lăcătuș la Uzina metalurgică Iași.

Gheorghe D. Lucachi, șef de șantier la Întreprinderea "Electromontaj" Iași.

Mihai I. Lupu, arhitect șef la Institutul județean de proiectări Iași.

Gheorghe T. Macovei, prim-secretar al Comitetului județean Iași al U.T.C.

Iulia I. Matei, învățătoare la Școala generală Băiceni, comuna Cucuteni, județul Iași.

Mihail Gh. Mărgineanu, inginer șef la Depoul C.F.R. Pașcani, județul Iași.

Gheorghe P. Melieși, șef de echipă la Depoul C.F.R. Pașcani, județul Iași.

Alexandru T. Mihai, maistru la Fabrica de antibiotice Iași.

Aurel Gh. Mihalache, inginer la Fabrica de antibiotice Iași.

Petru M. Miler, director tehnic la Centrala electrică de termoficare Iași.

Aurica Ilie Moisa, membră a C.A.P. Bălțați, județul Iași.

Valentin I. Muraru, inginer șef la Combinatul de vinificație Cotnari, județul Iași.

Petru F. Mustețea, șef de brigadă la Întreprinderea 14 instalații Iași.

Ion C. Nădejde, inginer șef la Uzina metalurgică Iași.

Petre V. Necula, director general la C.E.I.L. Iași.

Nicolae N. Niculescu, director al Spitalului de pediatrie Iași.

Aurel M. Nicuță, brigadier la C.A.P. Podu Iloaiei, județul Iași.

Ioan Gh. Paraschiv, director al Școlii generale Ruginoasa, județul Iași.

Constantin Alex. Păpușoi, președinte al Cooperativei meșteșugărești "Munca colectivă" Pașcani, județul Iași.

Ecaterina N. Petrescu, stenodactilografă la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Nicolae I. Petrov, maistru la Întreprinderea de construcții-montaj nr. 4 Iași.

Mihai V. Pintilie, director al Întreprinderii de transporturi auto Iași.

Mihai V. Pîrjol, instructor la Comitetul municipal Iași al P.C.R.

Constantin C. Postolache, turnător la Uzina mecanică "Nicolina" Iași.

Maria N. Rădulescu, activistă la Cabinetul tehnic de organizare științifică a producției și a muncii Iași.

Stefan Alex. Roșu, conducător auto la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Elisabeta Gh. Rotaru, stenodactilografă la Comitetul municipal Iași al P.C.R.

Ioan Gh. Rotaru, inginer principal la Institutul de proiectări Iași.

Aurel M. Rusu, activist la Comitetul municipal Iași al P.C.R.

Mihai C. Rusu, mecanic agricol la Stațiunea de mașini agricole Vlădeni, județul Iași.

Vasile N. Rusu, președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Aroneanu, județul Iași.

Elena C. Sbera, filatoare la Fabrica "Țesătura" Iași.

Elias B. Schulimsohn, arbitru de stat șef la Arbitrajul de Stat interjudețean Iași.

Ioan N. Staicu, director la Uzina de fibre și fire sintetice Iași.

Viorica I. Stanciu, șef de fermă la C.A.P. Miroslăvești, județul Iași.

Ioan M. Șerban, lăcătuș la Fabrica de ulei Iași.

Alexandru C. Șoimaru, președinte al C.A.P. Verșeni, comuna Miroslăvești, județul Iași.

Constantin M. Tiron, instructor la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Nicolae I. Tiba, președintele C.A.P. Răchiteni, județul Iași.

Viorel H. Tiron, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Iași.

Constantin E. Tudose, președintele C.A.P. Bălțați, județul Iași.

Vasile Gh. Toma, secretar al Comitetului comunal Românești al P.C.R., județul Iași.

Dumitru D. Ungureanu, contabil șef la Uzina metalurgică Iași.

Trăian N. Ursache, ofițer.

Vasile I. Alexandru, turnător la Fabrica de cărămidă Urziceni, județul Ilfov.

Dumitru A. Alexe, șef de brigadă la Șantierul naval Oltenița, județul Ilfov.

Ioana D. Alexandrescu, maistru la Fabrica de vată Buftea, județul Ilfov.

Vasile C. Anghel, secretarul Comitetului comunal Curcani al P.C.R., județul Ilfov.

Dumitru M. Bănică, șef de sector la Comitetul orășenesc Urziceni al P.C.R., județul Ilfov.

Ștefan M. Băjenaru, activist la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Stelian I. Băleanu, conducător auto la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Ilfov.

Obretin P. Belcioiu, secretarul Comitetului comunal Radovanu al P.C.R., județul Ilfov.

Petre I. Bicu, președintele Cooperativei meșteșugărești "Sîrguința" Giurgiu, județul Ilfov.

Toma D. Bordei, președintele Consiliului județean al organizațiilor pionierilor Ilfov.

Stan B. Bitai, maistru mecanic la Întreprinderea de industrializarea laptelui, județul Ilfov.

Ștefan N. Bolboacă, secretarul Comitetului orășenesc Oltenița al P.C.R., județul Ilfov.

Aurel D. Barleșteanu, director la Direcția regională de drumuri și poduri, județul Ilfov.

Mihai Gh. Burciu, secretarul Comitetului comunal Dragomirești-Vale al P.C.R., județul Ilfov.

Constantin D. Bratu, secretarul Comitetului comunal Stoenești al P.C.R., județul Ilfov.

Neagu C. Calotă, conducător auto la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Petre F. Casandra, maistru la Întreprinderea de transporturi auto, județul Ilfov.

Ludovic I. Căpățînă, secretarul Comitetului comunal Stănești al P.C.R., județul Ilfov.

Florea M. Cilianu, director la Oficiul farmaceutic interjudețean Ilfov.

Ion D. Chițan, președintele C.A.P. Brănești, județul Ilfov.

Costea I. Chiriță, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Valea Argovei, județul Ilfov.

Dumitru T. Crețu, conducător auto la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Stan T. Coman, director la I.I.L. Oltenița, județul Ilfov.

Marin T. Constantin, brigadier la C.A.P. Jilavele, județul Ilfov.

Iulian I. Dinu, președintele C.A.P. Brazi-Maia, județul Ilfov.

Maria P. Dinu, secretară a Comitetului comunal Bolintin-Deal al P.C.R., județul Ilfov.

Ilie I. Dobre, economist la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Ion D. Dobre, secretarul Comitetului comunal Sărulești al P.C.R., județul Ilfov.

Marin I. Dragnea, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Snagov, județul Ilfov.

Stancu St. Drume, merceolog la Uniunea județeană a cooperativelor de consum Ilfov.

Mihail G. Dulgheru, mecanic la Întreprinderea de gospodărie comunală Urziceni, județul Ilfov.

Ilie P. Enache, secretarul Comitetului comunal Gogoșari al P.C.R., județul Ilfov.

Marin A. Frangulea, președintele Consiliului orășenesc Urziceni al sindicatelor, județul Ilfov.

Victor I. Gongea, secretarul Comitetului comunal Letca Nouă al P.C.R., județul Ilfov.

Cristian Ioan D. Hera, director științific la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, județul Ilfov.

Gheorghe M. Ioniță, vicepreședinte al C.A.P. Gîrbovi, județul Ilfov.

Ion C. Ioniță, secretarul Comitetului comunal Grădinari al P.C.R., județul Ilfov.

Florea I. Jianu, activist al Comitetului municipal Giurgiu al P.C.R., județul Ilfov.

Virgil N. Lazăr, director la Întreprinderea de gospodărie comunală locală Giurgiu, județul Ilfov.

Gheorghe I. Liciu, director general adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape, județul Ilfov.

Nicolae T. Măgureanu, director la Filiala Giurgiu a Băncii pentru agricultură și industrie alimentară, județul Ilfov.

Vasile V. Marinescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Mînăstirea, județul Ilfov.

Gheorghe M. Martinescu, șef de secție la Comitetul județean Ilfov al U.T.C.

Dumitru S. Micu, conducător auto la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Marin I. Micu, lăcătuș la Șantierul naval Oltenița, județul Ilfov.

Marin D. Mihai, șef de echipă la Șantierul naval Giurgiu, județul Ilfov.

Nicolae L. Mihalache, secretarul Comitetului comunal Bulbucata al P.C.R., județul Ilfov.

Gheorghe T. Mihalcea, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Vedea, județul Ilfov.

Gheorghe D. Mircea, șef de secție la Comitetul județean Ilfov al U.T.C.

Pandele I. Mocanu, secretarul Comitetului comunal Singureni al P.C.R., județul Ilfov.

Mihai C. Mocanu, secretarul Comitetului comunal Ulmeni al P.C.R., județul Ilfov.

Aurică D. Mușat, secretarul Comitetului comunal Mitreni al P.C.R., județul Ilfov.

Aurelian A. Matei, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Gruiu, județul Ilfov.

Nicolae V. Nălbaru, șef de serviciu la Direcția de drumuri și poduri a județului Ilfov.

Timofte P. Nederiță, muncitor lăcătuș la Secția de întreținere și reparații auto nr. 1, județul Ilfov.

Costel N. Pădurăleanu, director la Direcția comercială a Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Ilfov.

Ilie T. Păduraru, achizitor la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Zamfira A. Petrescu, șef de serviciu la Fabrica de conserve "Fructonil" Giurgiu, județul Ilfov.

Ioan Benone M. Pișleagă, secretarul Comitetului comunal Frăsinet al P.C.R., județul Ilfov.

Gheorghe A. Porumbel, președintele C.A.P. "8 Martie" Ulmeni, județul Ilfov.

Costel Gh. Puică, activist la Consiliul județean Ilfov al sindicatelor.

Ghiță P. Petrache, inspector șef la Întreprinderea de transporturi auto, județul Ilfov.

Maria N. Rațiu, inginer șef la Filatura Oltenița, județul Ilfov.

Constantin I. Răducu, activist la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Atena C. Rogobete, telegrafistă la Direcția de poștă și telecomunicații a județului Ilfov.

Claudia A. Simion, muncitoare la Întreprinderea de colectare și fermentare a tutunului Urziceni, județul Ilfov.

Stoian C. Stoian, secretarul Comitetului municipal Giurgiu al P.C.R., județul Ilfov.

Tănase S. Serban, secretarul Comitetului comunal Bucșani al P.C.R., județul Ilfov.

Ion I. Stefănescu, inspector la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Ilfov.

Tănase C. Stefanache, secretarul Comitetului comunal Periș al P.C.R., județul Ilfov.

Floarea Gh. Stan, brigadier legumicol la C.A.P. "Înfrățirea", comuna Periș, județul Ilfov.

Floarea I. Tănase, maistru la Fabrica de vată Buftea, județul Ilfov.

Gheorghe M. Tîru, inginer șef la I.A.S. Urziceni, județul Ilfov.

Terezia A. Toth, filatoare la Filatura Oltenița, județul Ilfov.

Anica M. Teodorescu, ajutor de șef de fermă la C.A.P. Frăsinet, județul Ilfov.

Dumitru V. Vasile, muncitor tinichigiu la Secția de întreținere reparații auto nr. 2, județul Ilfov.

Titu I. Varogea, secretarul Comitetului comunal Roata de Jos al P.C.R., județul Ilfov.

Zoia Gh. Vizante, muncitoare la Fabrica de conserve "Fructonil", Giurgiu, județul Ilfov.

Nicolae S. Zancu, bobinator la Întreprinderea de prefabricate Giurgiu, județul Ilfov.

Corneliu St. Zăinescu, director adjunct la Trustul județean de construcții Ilfov.

Gligor I. Kreț, tehnician principal la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Ilfov.

Marin I. Gorneanu, președintele C.A.P. Ulmeni, județul Ilfov.

Stelian P. Ciulacu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Izvoarele, județul Ilfov.

Vasile A. Alecu, director la Administrația financiară a județului Maramureș.

Gheorghe Gh. Bonați, activist la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Mitrofan P. Boca, secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

Augustin I. Bilț, secretar al Comitetului orășenesc Cavnic al P.C.R.

Augustin V. Bîlc, membru în Biroul executiv al Consiliului județean Maramureș al sindicatelor.

Ilie I. Bizău, activist la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Maria P. Bogdan, pensionară, județul Maramureș.

Teodor I. Bologa, miner la Exploatarea minieră Cavnic.

Gheorghe Gh. Bledea, conducător auto la Comitetul municipal Sighetu Marmației al P.C.R.

Petru V. Condorat, instructor la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Maria G. Ciupe, învățătoare la Școala ajutătoare din Tîrgu Lăpuș, județul Maramureș.

Alexandru P. Chiș, economist șef la S.M.A. Tîrgu Lăpuș, județul Maramureș.

Nicolae N. Cioflică, lăcătuș la U.M.M.U.M. Baia Mare, județul Maramureș.

Gheorghe I. Codrea, secretar al Comitetului municipal Baia Mare al P.C.R.

Ioan-Vasile I. Catricicău, director la Sucursala județului Maramureș a Băncii de Investiții.

Gavril G. Cîrligeanu, instructor la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Ioan I. Ciolpan, pensionar, județul Maramureș.

Ambrozie I. Darău, președintele cooperativei "Deservirea" Sighetu Marmației, județul Maramureș.

Ioan I. Dărăban, conducător auto la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Carol I. Debreczeni, pensionar, județul Maramureș.

Nicolae D. Dicu, inginer șef la Exploatarea minieră Cavnic, județul Maramureș.

Aurelia I. Drăgan, economist la Administrația financiară a județului Maramureș.

Emil A. Dumitraș, președintele Consiliului municipal Baia Mare al sindicatelor.

Mihai M. Feher, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Baia Mare.

Roman A. Fangli, secretarul Comitetului comunal Lăpuș al P.C.R., județul Maramureș.

Alexandru P. Frasin, secretarul Comitetului de partid U.E.I.L. Vișeu de Sus, județul Maramureș.

Radu-Vasile I. Ghenceanu, instructor la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Adalbert I. Holik, director la Centrala minelor și metalurgiei neferoase Baia Mare.

Ludovic D. Hingli, conducător auto la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Grigore G. Hontău, secretar al Comitetului orășenesc Vișeu de Sus al P.C.R., județul Maramureș.

Petru G. Hozan, șef de secție la Comitetul județean Maramureș al U.T.C.

Teodor T. Holdiș, secretarul Comitetului comunal Săpînța al P.C.R., județul Maramureș.

Petru I. Hiriș, mecanic de locomotivă la Remiza C.F.R. Baia Mare.

Emeric St. Incze, președintele C.A.P. Coltău, județul Maramureș.

Maria I. Ivancea, secretară tehnică la Comitetul municipal Baia Mare al P.C.R.

Ioan V. Ilieș, secretarul Comitetului comunal Sisești al P.C.R., județul Maramureș.

Gheorghe T. Iancu, director la C.E.I.L. Sighetu Marmației, județul Maramureș.

Mihai M. Kovacs, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Cavnic, județul Maramureș.

Gheorghe Gh. Kovacs, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Baia Sprie, județul Maramureș.

Stefan Gh. Luca, secretarul Comitetului comunal Sălsig al P.C.R., județul Maramureș.

Maria I. Munteanu, medic la Spitalul de contagioși Baia Mare.

Teofil I. Mureșan, prim-secretar al Comitetului orășenesc Borșa al P.C.R., județul Maramureș.

Ambrozie A. Mărieș Vaida, secretar al Comitetului comunal Băsești al P.C.R., județul Maramureș.

Nicolae A. Moldovan, contabil șef la Consiliul popular al județului Maramureș.

Ioan V. Matei, conducător auto la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Stelian A. Morcovescu, director la Întreprinderea industrială "Maramureșeana", Sighetu Marmației, județul Maramureș.

Gheorghe N. Militaru, maistru constructor la T.C.M.M. lot Baia Borșa, județul Maramureș.

Alexandru Al. Maroșan, miner artificier subteran la Exploatarea minieră Suior, județul Maramureș.

Aurel V. Mihnea, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș.

Viorica Gh. Nistor, funcționară la Consiliul popular al municipiului Sighetu Marmației, județul Maramureș.

Mihai M. Mociran, președintele C.A.P. Mocirca, județul Maramureș.

Ioan m. Naltu, miner la Exploatarea minieră Baia Sprie, județul Maramureș.

Lazăr Aurel N. Pantea, instructor la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Alexandru N. Penzeș, secretar al Comitetului comunal Cîmpulung la Tisa al P.C.R., județul Maramureș.

Ilie V. Petraș, inspector principal la Consiliul popular al județului Maramureș.

Stefan I. Pop, director la Întreprinderea de legume și fructe Baia Mare.

Ioan Gh. Rogojan, președintele Tribunalului județean Maramureș.

Virgil D. Rad, miner la Exploatarea minieră Săsar, județul Maramureș.

Stefan St. Robaș, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Baia Mare.

Aurel Gh. Roșu, șef de fermă la gospodăria anexă a Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

Maria Gh. Rad, membră a C.A.P. Călinești, județul Maramureș.

Hermina F. Stika, muncitoare la C.E.I.L. Sighetu Marmației, județul Maramureș.

Petru P. Sulea, activist la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Ioan A. Selejan, maistru miner la Exploatarea minieră Herja, județul Maramureș.

Nicolae N. Talpoș, miner, șef de echipă la Exploatarea minieră Herja, județul Maramureș.

Alexandru-Emeric F. Tenteș, secretar al Comitetului municipal Baia Mare al P.C.R.

Gheorghe Gh. Tupița, președintele C.A.P. Sarasău, județul Maramureș.

Gheorghe Gh. Vișovan, secretarul Comitetului comunal Rozavlea al P.C.R., județul Maramureș.

Ludovic G. Vida, muncitor topitor la platforma "1 Mai" Ferneziu, Baia Mare.

Matei H. Vodislav, director adjunct la Sucursala județului Maramureș a Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.

Mitică N. Vraciu, șeful Exploatării miniere Săsar, județul Maramureș.

Ion I. Barbu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Turnu Severin, județul Mehedinți.

Valentin N. Bocșe, inginer la C.E.I.L. Turnu Severin, județul Mehedinți.

Dumitru N. Baroiu, maistru mecanic la Stațiunea de mașini agricole Livezile, județul Mehedinți.

Constantin I. Calea, secretar al Comitetului comunal Gruia al P.C.R., județul Mehedinți.

Gheorghe P. Dumitru, conducător auto la I.C.H. "Porțile de Fier", județul Mehedinți.

Rafail I. Ciorăscu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Livezile, județul Mehedinți.

Veronica C. Ciortea, învățătoare la Școala generală nr. 6 din Turnu Severin, județul Mehedinți.

Nicolae P. Cioabă, maistru la Șantierul naval Turnu Severin, județul Mehedinți.

Aurel T. Ciupagea, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Jiana, județul Mehedinți.

Valentin C. Corneanu, activist al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.

Dumitru Gh. Doandeș, tîmplar la C.E.I.L. Turnu Severin, județul Mehedinți.

Felicia C. Drăghici, vopsitoare la Uzina de vagoane din Turnu Severin, județul Mehedinți.

Ligia Venera Dudaș, inginer șef la I.C.H. "Porțile de Fier", județul Mehedinți.

Nicolae S. Dumitrescu, maistru la Întreprinderea șantier construcții-montaje Turnu Severin, județul Mehedinți.

Gheorghe C. Duralia, instructor la Comitetul județean Mehedinți al P.C.R.

Gheorghe N. Filimon, director al Direcției de gospodărie comunală și locativă a Consiliului popular județean Mehedinți.

Ion Gr. Gîrbea, maistru la Întreprinderea județeană construcții-montaje Mehedinți.

Constantin P. Ică, membru al Biroului executiv al Consiliului județean Mehedinți al sindicatelor.

Nicolae T. Kiș, muncitor la I.C.H., "Porțile de Fier", județul Mehedinți.

Ilie N. Leca, președintele C.A.P. Pristol, județul Mehedinți.

Constantin I. Lungu, șef de secție la Tipografia muncitorească Turnu Severin, județul Mehedinți.

Floarea O. Marcu, inginer șef la C.A.P. Salcia, județul Mehedinți.

Moise C. Marin, președintele C.A.P. Pătulele, județul Mehedinți.

Vasile I. Mașek, inginer la Șantierul naval Turnu Severin, județul Mehedinți.

Sofia A. Maxim, președintele C.A.P. Șimian, județul Mehedinți.

Ion I. Nădăban, maistru la Uzina de vagoane din Turnu Severin, județul Mehedinți.

Dumitru N. Pau, activist la Comitetul municipal Turnu Severin al P.C.R., județul Mehedinți.

Ion I. Păvălan, președintele C.A.P. Cujmir, județul Mehedinți.

Ion St. Pătruțescu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Orșova, județul Mehedinți.

Gheorghe Al. Penteșescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Gogoșu, județul Mehedinți.

Mitrana I. Predescu, președintele C.A.P. Gogoșu, județul Mehedinți.

Gheorghe C. Răsucea, tehnician mecanic la Stațiunea de mașini agricole Strehaia, județul Mehedinți.

Iosif I. Rîndașu, secretar al Comitetului județean Mehedinți al U.T.C.

Titu Gh. Suhan, mecanic excavatorist la I.C.H. "Porțile de Fier", județul Mehedinți.

Constantin S. Stefănescu, secretar al Comitetului municipal Turnu Severin al P.C.R., județul Mehedinți.

Nicolae N. Trușcă, consultant la Cabinetul județean de partid Mehedinți.

Florea P. Voinea, instructor la Comitetul județean Mehedinți al P.C.R.

Maria Gh. Bica, șef de echipă la C.A.P. Sîngeorgiu de Pădure, județul Mureș.

Ioan I. Bărdășan, dulgher la T.C.M. Tîrgu Mureș.

Ioan P. Bălaș, director al Direcției de control și revizie Tîrgu Mureș.

Melian T. Băldean, secretar de redacție la ziarul "Steaua roșie", Tîrgu Mureș.

Iuliu I. Bela, contabil șef la I.G.C.L. Tîrnăveni, județul Mureș.

Ioan I. Biriș, instructor la Comitetul municipal Tîrgu Mureș al P.C.R.

Stefan D. Biro, director la Întreprinderea balneoclimaterică Sovata, județul Mureș.

Vasile Eugen E. Bleahu, tehnician la Fabrica de bumbac Sighișoara, județul Mureș.

Virginia M. Boca, muncitoare la Fabrica de confecții Sighișoara, județul Mureș.

Stefan Bocskai, șef de lucrări la Institutul de medicină și farmacie din Tîrgu Mureș.

Gheorghe I. Boț, profesor la Liceul nr. 2 din Sighișoara, județul Mureș.

Vasile C. Buja, mecanic la Combinatul de îngrășăminte azotoase Tîrgu Mureș.

Alexandru St. Cerghizan, șef de serviciu la Consiliul popular al județului Mureș.

Mircea I. Cherebețiu, director al Întreprinderii de industrializarea cărnii Tîrgu Mureș.

Galaftion I. Ciorbă, muncitor la Fabrica de lînă Sighișoara, județul Mureș.

Alexandru M. Ciucan, muncitor la Combinatul de faianță-sticlă Sighișoara, județul Mureș.

Ravica V. Covrig, membră a C.A.P. Batoș, județul Mureș.

Ioan I. Dăneșan, director adjunct la Întreprinderea "Nicovala", Sighișoara, județul Mureș.

Karolina I. Eros, pensionară, Tîrgu Mureș.

Ioan I. Făgărășan, instructor la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Mihai Gh. Fărcaș, strungar la Întreprinderea "Nicovala" Sighișoara, județul Mureș.

Iuliu I. Ferencz, director la Fabrica de pielărie și mănuși Tîrgu Mureș.

Ana F. Gal, membră a C.A.P. Acățari, județul Mureș.

Mihăilă I. Gyorffi, inginer șef la C.A.P. Cuci, județul Mureș.

Edit Eva B. Huszar, medic primar la Circumscripția medicală din comuna Band, județul Mureș.

Mihai Gh. Ionescu, conferențiar la Institutul medico-farmaceutic din Tîrgu Mureș.

Codreanu N. Iucraș, maistru mecanic la Combinatul chimic Tîrnăveni, județul Mureș.

Adalbert A. Kadar, șeful corpului de control financiar intern la Consiliul popular al județului Mureș.

Imre D. Kalman, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Ghindari, județul Mureș.

Ludovic I. Kapecz, director al Direcției județene de drumuri și poduri a Consiliului popular al județului Mureș.

Ioan I. Kerekeș, pensionar, Tîrgu Mureș.

Bela F. Kiss, activist la Comitetul municipal Tîrgu Mureș al P.C.R.

Jeno D. Kiss, maistru la Întreprinderea "Metalochimica", Tîrgu Mureș.

Stefan St. Koch, consultant la Cabinetul județean de partid Mureș.

Mihăilă M. Konradt, director la Școala generală nr. 3 din Sighișoara, județul Mureș.

Albert I. Kovacs, președintele C.A.P. Sînpaul, județul Mureș.

Vasile I. Lechințan, director la Filiala Reghin a Băncii Naționale, județul Mureș.

Susana M. Lukacs, ceramistă la Combinatul chimic Tîrnăveni, județul Mureș.

Aurel D. Lup, activist la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Otto M. Lurtz, muncitor frezor la Întreprinderea "Nicovala", Sighișoara, județul Mureș.

Aurelia T. Lepădat, șef de echipă la C.A.P. Vînători, județul Mureș.

Traian D. Marian, muncitor la I.R.U.M. Reghin, județul Mureș.

Victor V. Micheu, conducător auto la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Augustin I. Micu, director la Liceul nr. 1 din Luduș, județul Mureș.

Hugo I. Mircea, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Tîrgu Mureș.

Gheorghe V. Mișin, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Luduș, județul Mureș.

Letiția I. Moldovan, secretară tehnică la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Ioan I. Muntean, director al Direcției sanitare a Consiliului popular al județului Mureș.

Deszo D. Nemeș, pensionar, Tîrgu Mureș.

Alexandru A. Oroian, director al Studioului de radio Tîrgu Mureș.

Mihail M. Păcurar, secretar al Comitetului comunal Sîngeorgiu de Pădure al P.C.R., județul Mureș.

Nicolae T. Pajint, muncitor rabotor la Combinatul chimic Tîrnăveni, județul Mureș.

Gheorghe Ioan R. Pataki, muncitor la I.P.M.S. Reghin, județul Mureș.

Florea P. Petrea, director tehnic la Termocentrala Fîntînele, județul Mureș.

Atanase I. Popa, secretar general de redacție la revista "Vatra", Tîrgu Mureș.

Ioan I. Popșor, mecanizator, șef de secție la S.M.A. Tîrgu Mureș.

Ioan I. Rîceanu, instructor la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Emil I. Roșca, inginer șef la Iprofil "23 August" Tîrgu Mureș, județul Mureș.

Alexandru I.Gh. Roșca, șef de sector la Comitetul județean Mureș al U.T.C.

Laurean I. Rusu, mecanic de locomotivă la Stația C.F.R. Luduș, județul Mureș.

Eugen I. Samoșan, muncitor lăcătuș la Întreprinderea de industrie locală "Republica" Reghin, județul Mureș.

Aurel A. Sbîrcea, lăcătuș la Combinatul de sticlă-faianță Sighișoara, județul Mureș.

Vasile I. Sînboan, activist la Comitetul municipal Tîrgu Mureș al P.C.R.

Dionisie V. Stoica, medic veterinar la C.A.P. Gănești, județul Mureș.

Helmine Gh. Schobel, membră a C.A.P. Daneș, județul Mureș.

Dionisie D. Szabo, șef de secție la redacția ziarului "Voros Zaszlo", Tîrgu Mureș.

Moise Andreiu L. Szabo, maistru la Combinatul chimic Tîrnăveni, județul Mureș.

Ladislau I. Szabo, director la Direcția de gospodărie comunală și locativă a Consiliului popular al județului Mureș.

Ioan F. Szakcs, activist la Comitetul municipal Tîrgu Mureș al P.C.R.

Stefan S. Szasz, fierar betonist la Șantierul I.C.M. Tîrnăveni, județul Mureș.

Ianoș A. Szekely, strungar la Fabrica de geamuri Tîrnăveni, județul Mureș.

Sara M. Szoke, muncitoare la Fabrica de conserve Tîrgu Mureș.

Iuliu M. Suciu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Tîrgu Mureș.

Teofil I. Techeră, președintele C.A.P. Apold, județul Mureș.

Mihai I. Trif, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Sărmașu, județul Mureș.

Eugen Simion I. Trîmbițaș, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al U.T.C.

Emil Gh. Truță, președintele C.A.P. Frunzeni, județul Mureș.

Petru A. Truță, director al Organizației comerciale locale Reghin, județul Mureș.

Eugen K. Uyfalusi, director la S.M.A. Reghin, județul Mureș.

Mihail N. Ureșan, muncitor tîmplar la C.P.L. Reghin, județul Mureș.

Ioan I. Vasluian, inginer șef la Direcția de industrie locală a Consiliului popular al județului Mureș.

Iuliu A. Vereș, director al Direcției județene de statistică Mureș.

Ioan Gh. Alexa, secretarul Comitetului comunal Țibucani al P.C.R., județul Neamț.

Ioan A. Bajura, director la Întreprinderea de industrie locală "Mobila" Roman, județul Neamț.

Dumitru L. Bibiruș, muncitor la Întreprinderea mecanică Roman, județul Neamț.

Teodor P. Balan, procuror șef la Procuratura județeană Neamț.

Grigore P. Bulai, instructor la Comitetul județean Neamț al P.C.R.

Mihai N. Chifu, secretar al Comitetului comunal Bîrgăoani al P.C.R., județul Neamț.

Milu C. Capșa, maistru la Uzina de țevi Roman, județul Neamț.

Gheorghe C. Corneanu, ofițer.

Constantin I. Căciuleanu, șef de secție la ziarul local "Ceahlăul", județul Neamț.

Ioan Al. Dumitrașcu, secretar al Comitetului comunal Borlești al P.C.R., județul Neamț.

Maria I. Decarle, secretară-dactilografă la Comitetul județean Neamț al P.C.R.

Constantin V. Giosanu, inginer șef la Întreprinderea mecanică Roman, județul Neamț.

Constantin C. Gîlcă, maistru la Întreprinderea comunală Roman, județul Neamț.

Gheorghe S. Gheorghe, activist la Comitetul județean Neamț al P.C.R.

Virgiliu G. Călinescu, directorul Spitalului din comuna Ceahlău, județul Neamț.

Adrian C. Ghica, directorul Întreprinderii județene de construcții-montaje Neamț.

Gheorghe C. Hîrțanu, muncitor la Întreprinderea mecanică Roman, județul Neamț.

Ioan I. Ivan, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Pîngărați, județul Neamț.

Dumitru V. Iosub, secretar al Comitetului comunal Podoleni al P.C.R., județul Neamț.

Vasile I. Iftimioaia, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Farcașa, județul Neamț.

Nechita M. Ifrim, cooperator, comuna Horia, județul Neamț.

Mircea I. Jehac, maistru la Uzina de țevi Roman, județul Neamț.

Emil E. Krușitu, secretar al Comitetului comunal Poiana al P.C.R., județul Neamț.

Gheorghe D. Lazăr, directorul Întreprinderii județene pentru industrializarea cărnii Neamț.

Constantin Gh. Liciu, sudor la Șantierul nr. 2 din Săvinești, județul Neamț.

Petru A. Lăcătușu, muncitor la S.I.L. "Scînteia" C.E.I.L., județul Neamț.

Vasile V. Lupu, secretar al Comitetului de partid U.E.I.L. Tîrgu-Neamț.

Ioan O. Lucas, ofițer.

Maria V. Macovei, membră a C.A.P. Davideni, comuna Țibucani, județul Neamț.

Ion C. Moraru, inginer șef la Șantierul I.M.B. Săvinești, județul Neamț.

Ioan P. Mancea, șeful Șantierului nr. 1 construcții din Piatra-Neamț.

Maria D. Mititelu, strungar la Întreprinderea mecanică Roman, județul Neamț.

Nicolae St. Măriu, muncitor la Fabrica "Reconstrucția", Piatra-Neamț.

Julieta M. Nadler, lucrătoare la serviciul de personal al I.C.P.P. Neamț.

Elena P. Olenici, instructor la Comitetul municipal Roman al P.C.R., județul Neamț.

Gheorghe C. Onu, maistru șef la Depoul C.F.R. Roman, județul Neamț.

Vasile D. Olaru, brigadier la C.A.P. Țibucani, județul Neamț.

Alexandru I. Pop, președintele Consiliului municipal Piatra-Neamț al sindicatelor.

Ana St. Palade, secretară a Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Roman, județul Neamț.

Constantin Gh. Pogaci, instructor la Comitetul județean Neamț al P.C.R.

Constantin V. Preotu, instructor la Comitetul județean Neamț al P.C.R.

Constantin Gh. Podoleanu, profesor la Școala generală nr. 12 din Piatra-Neamț.

Neculai N. Popescu, directorul Sucursalei județului Neamț a Băncii pentru agricultură și industrie alimentară.

Romulus I. Stoican, profesor la Școala generală nr. 3 din Roman, județul Neamț.

Ștefan I. Sandu, inginer șef la Șantierul I.I.B. Săvinești, județul Neamț.

Elena D. Scorțeanu, membră a C.A.P. Moldoveni, județul Neamț.

Gheorghe P. Tărăboanță, muncitor sortator la S.I.L. Vînători, C.E.I.L. Neamț.

Ioan C. Tofan, instructor la Comitetul județean Neamț al P.C.R.

Maria-Eleonora R. Tuhan, șef de catedră la Cabinetul județean de partid Neamț.

Vasile I. Vasiliu, șef de echipă la Șantierul nr. 2 construcții din Roman, județul Neamț.

Petru P. Ancuța, șef de șantier la Întreprinderea județeană de construcții-montaj Olt.

Virgil N. Bucur, director la Întreprinderea de industrie locală "Oltul" din orașul Slatina, județul Olt.

Ion P. Bogățoiu, maistru la Schela Ciurești, județul Olt.

Aurel Gr. Barbu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Dobroteasa, județul Olt.

Marcel A. Borcan, director la Întreprinderea județeană de construcții-montaj Olt.

Ștefan M. Cuțudi, instructor la Comitetul județean Olt al P.C.R.

Dumitru D. Dobrescu, inginer șef la Întreprinderea de stat de construcții-montaj, șantier Slatina, județul Olt.

Constantin N. Dumitrașcu, tehnician la Întreprinderea de industrie locală Balș, județul Olt.

Marin M. Drăgușin, președintele C.A.P. din comuna Alunișu, județul Olt.

Grigore M. Dobrinoiu, șeful reviziei de vagoane C.F.R. Piatra-Olt.

Gabriel N. Floroiu, inginer șef la Șantierul 6 construcții din Balș, județul Olt.

Marin I. Florescu, mecanic la Uzina de aluminiu din orașul Slatina, județul Olt.

Iaroslav V. Gavreliuc, director la Fabrica de produse cărbunoase din orașul Slatina, județul Olt.

Marin V. Guță, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Caracal, județul Olt.

Ion D. Gican, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Leleasca, județul Olt.

Ion D. Ionescu, director la Direcția județeană de drumuri și poduri.

Constantin B.P. Mitrache, șef de șantier la Întreprinderea construcții-montaj Slatina, județul Olt.

Vasile M. Matei, maistru la Uzina de aluminiu din orașul Slatina, județul Olt.

Constantin N. Mitran, electrometalurgist la Uzina de aluminiu din orașul Slatina, județul Olt.

Ion P. Mateescu, director la Liceul nr. 2 din orașul Slatina, județul Olt.

Paul M. Marcu, ofițer.

Stan S. Macafei, președintele C.A.P. Drăgănești-Olt.

Petre I. Minulescu, șef de atelier la S.M.A. Scornicești, județul Olt.

Mihalache V. Marinescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Grojdibod, județul Olt.

Radu T. Nicolau, inspector la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Olt.

Constantin Gh. Nica, secretar al Comitetului comunal Radomirești al P.C.R., județul Olt.

Dumitru D. Oteșteanu, conducător auto la Comitetul județean Olt al P.C.R.

Sevastian I. Popa, tehnician la Uzina de prelucrare a aluminiului Slatina, județul Olt.

Lucian I. Popescu, inginer la C.A.P. Slatina, județul Olt.

Constantin T. Popa, mecanic la I.A.S. din orașul Caracal, județul Olt.

Gabrica H. Roventa, inginer la Întreprinderea de lucrări speciale în construcții București, șantier Slatina.

Bucur I. Rolea, director al Oficiului de cadastru, proiectare și gospodărirea apelor, județul Olt.

Emil N. Stăncescu, inginer la Uzina de prelucrarea aluminiului din orașul Slatina, județul Olt.

Marin C. Sălceanu, șef de atelier la Fabrica de zahăr din orașul Corabia, județul Olt.

Marin C. Stanca, secretar al Comitetului orășenesc Slatina al P.C.R., județul Olt.

Dumitru I. Stîngaciu, tehnician la Întreprinderea de construcții-montaj din orașul Slatina, județul Olt.

Constantin I. Tămaș, inginer la Uzina de prelucrarea aluminiului din orașul Slatina, județul Olt.

Petre M. Ungureanu, șef de garaj la Comitetul județean Olt al P.C.R.

Constantin F. Vasile, instructor la Comitetul județean Olt al P.C.R.

Gheorghe N. Velica, tractorist la S.M.A. Corabia, județul Olt.

Gheorghe C. Voica, președintele C.A.P. Radomirești, județul Olt.

Marin Gh. Apostol, brigadier la C.A.P. Fîntînele, județul Prahova.

Gheorghe C. Apostol, inginer, președintele C.A.P. Fîntînele, județul Prahova.

Gheorghe D. Anghel, președintele C.A.P. Gherghița, județul Prahova.

Eugenia T. Anton, soră medicală la Spitalul din orașul Mizil, județul Prahova.

Ionel T. Alexandru, director la Uzina de reparații auto din Cîmpina, județul Prahova.

Maria I. Bostan, educatoare, președinta Comitetului orășenesc Bușteni al femeilor, județul Prahova.

Ion. I. Brujban, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Prahova.

Mircea Gh. Barbu, îngrijitor la C.A.P. Bucov, județul Prahova.

Paul V. Bogdan, șef de serviciu la Ijecoop, județul Prahova.

Reveica A. Butnaru, medic pediatru, președinta Comitetului orășenesc Cîmpina al femeilor, județul Prahova.

Gheorghe St. Bordeanu, magaziner, secretarul Comitetului de partid din stația C.F.R. Ploiești-Triaj, județul Prahova.

Ion D. Bucur, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Berceni, județul Prahova.

Mircea I. Bahudu, președintele Consiliului orășenesc Vălenii de Munte al sindicatelor, județul Prahova.

Lucia V. Blaga, sticlar la Întreprinderea "Sticla" din Azuga, județul Prahova.

Gheorghe A. Băcescu, tehnician la Fabrica de mucavra din Scăeni, județul Prahova.

Constantin Gh. Bălan, inginer principal la C.C.M.R.P. Ploiești, județul Prahova.

Dumitru T. Bădoiu, maistru mecanic la Uzina mecanică din Cîmpina, județul Prahova.

Gheorghe I. Badea, secretarul Comitetului comunal Starchiojd al P.C.R., județul Prahova.

Ioan A. Boronschi, maistru principal la Uzina mecanică din Mizil, județul Prahova.

Visarion P. Boboc, președintele Consiliului județean Prahova al organizației pionierilor.

Mihai G. Chira, șef de sector, secretarul Comitetului de partid de la Rafinăria Brazi, județul Prahova.

Ion G. Coman, activist la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Ion N. Coțofană, instructor la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Marin D. Crivăț, șofer la ziarul "Flamura Prahovei", Ploiești, județul Prahova.

Ion I. Curtu, inginer șef la C.A.P. Vadul Săpat, județul Prahova.

Constantin C. Curelea, secretarul Comitetului comunal Tîrgu Vechi al P.C.R., județul Prahova.

Traian-Constantin Chiaburcu, președintele Cooperativei "Munca" din Cîmpina, județul Prahova.

Nicolae Gh. Ciobanu - procuror șef la Procuratura militară, județul Prahova.

Mihail Gh. Comănoiu, tehnician principal la Exploatarea minieră Filipeștii de Pădure, județul Prahova.

Alexandrina P. Chirilă, operator chimist la Uzina de anvelope din Ploiești, județul Prahova.

Constanța-Norica Gh. Costescu, director adjunct la Liceul nr. 2 din Ploiești, județul Prahova.

Ștefan I. Cocean, brigadier la C.A.P. Gura Vadului, județul Prahova.

Toma S. Crăciun, șef de serviciu la Filiala casei de pensii a Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Prahova.

Constantin N. Ciocan, secretar al Comitetului municipal Ploiești al P.C.R., județul Prahova.

Maria-Greta D. Constantinescu, șef de serviciu la Consiliul popular al județului Prahova.

Ion I. Covrig, locotenent-colonel.

Victoria D. Căpățînă, muncitoare la I.A.S. Valea Călugărească, județul Prahova.

Maria I. Dumitru, filatoare la Întreprinderea "Dorobanțul" din Ploiești, județul Prahova.

Mircea T. Dridea, inginer la Rafinăria Ploiești, județul Prahova.

George-Ioan I. Dănescu, căpitan.

Ștefan N. Diaconu, revizor de ace, secretarul Comitetului de partid din Stația C.F.R. Ploiești-Nord, județul Prahova.

Petre Gh. Dragu, laborant la Rafinăria Cîmpina, județul Prahova.

Nicolae M. Dinu, director la Întreprinderea de covoare Mislea, județul Prahova.

Ducu St. Drăghici, artificier la Salina Slănic, județul Prahova.

Ion C. Dorobanțu, miner la Salina Slănic, județul Prahova.

Gheorghe C. Dicu, șef de unitate la Cooperativa "Încălțămintea" Ploiești, județul Prahova.

Eftimie I. Dinu, inginer șef la C.A.P. Cocorăști-Colț, județul Prahova.

Lazăr A. Dodici, șef de sector la Comitetul județean Prahova al U.T.C.

Alexandru C. Dumitrescu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Filipeștii de Tîrg, județul Prahova.

Stelian P. Doană, președintele C.A.P. Fulga, județul Prahova.

Ion P. Dumitrică, judecător la Tribunalul județean Prahova.

Aurelian V. Diaconu, instructor la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Gheorghe D. Furtună, cofetar la Unitatea de cazare și alimentație a Comitetului județean Prahova al P.C.R.

Nicolae C. Fătu, tractorist la Stația de mașini agricole Bărcănești, județul Prahova.

Matei I. Frîncu, notar șef la Notariatul județean Prahova.

Constantin I. Grigoriu, șef de serviciu la C.C.M.R.P. Ploiești, județul Prahova.

Vasile I. Grozea, instructor la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Gheorghe I. Gupcea, tehnician la Șantierul T.C.M. Ploiești-Vest, județul Prahova.

Gheorghe C. Grigore, șef de sector la Comitetul municipal Ploiești al P.C.R. județul Prahova.

Nicolae I. Galbur, șef de serviciu la C.I.U.P.-Ploiești, județul Prahova.

Niculina V. Gugu, învățătoare la Școala generală nr. 1 din Mizil, județul Prahova.

Ion T. Grigore, director la Direcția de gospodărie comunală și locativă a Consiliului popular al județului Prahova.

Marin D. Gruia, instructor la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Gheorghe A. Grigore, director la Cabinetul orășenesc Cîmpina al P.C.R., județul Prahova.

Ion Gh. Gîrbă, președintele Cooperativei "Electrometalica" - Ploiești, județul Prahova.

Ion I. Grinzeanu, șef de serviciu la Consiliul popular al municipiului Ploiești, județul Prahova.

Alexandru-Anton A. Gerandy, inginer, șef de serviciu la Centrala cărbunelui Ploiești, județul Prahova.

Costică I. Gavrilescu, medic, director la Spitalul din Băicoi, județul Prahova.

Ion I. Iorga, director la T.C.M., județul Prahova.

Marin G. Ion, director la Întreprinderea județeană de transporturi auto - Prahova.

Dumitru N. Iancu, conducător auto la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Lucia C. Ionescu, economistă la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Elena I. Ileana, economistă la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Traian Gh. Ivan, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular Comarnic, județul Prahova.

Florica F. Ionescu, președintele C.A.P. Gura Vitioarei, județul Prahova.

Filofteia Felicia N. Ionescu secretarul Comitetului comunal Gura Vitioanei al P.C.R., județul Prahova.

Petre C. Ioniță, instructor la Comitetul municipal Ploiești al P.C.R., județul Prahova.

Ion I. Ioana, instructor la Comitetul orășenesc Cîmpina al P.C.R., județul Prahova.

Vasile N. Ilie, membru în Biroul Consiliului județean Prahova al sindicatelor.

Dumitru T. Jercan, secretarul Consiliului municipal Ploiești al sindicatelor, județul Prahova.

Toma St. Jilăveanu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Băicoi, județul Prahova.

Octavian A. Lungu, director la Întreprinderea de industrializarea cărnii-Ploiești, județul Prahova.

Călin St. Lazeanu, membru al C.A.P. Baba Ana, județul Prahova.

George T. Mărăcineanu, directorul Școlii generale nr. 1 din Breaza, județul Prahova.

Dumitru D. Maghiar, șef de serviciu, secretarul Comitetului de partid la I.S.C.M. Brazi, județul Prahova.

Niculina S. Manole, laborantă la Fabrica de postav din Azuga, județul Prahova.

Ion P. Matei, președintele Judecătoriei Vălenii de Munte, județul Prahova.

Gheorghe M. Marinică, instructor la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Ion P. Melcu, șef de serviciu la Filiala din Ploiești a Băncii de Investiții, județul Prahova.

Gheorghe I. Mihăilescu, mașinist la Fabrica de hîrtie din Bușteni, județul Prahova.

Ion F. Mihalcea, maistru principal la Schela Boldești, județul Prahova.

Ion M. Mihăilescu, electrician la Rafinăria Teleajen, județul Prahova.

Gheorghe D. Marin, mecanic la I.T.L.P.P. - Ploiești, județul Prahova.

Constantin Gh.N. Marcenco, secretarul Comitetului comunal Drăgănești al P.C.R., județul Prahova.

Ștefan C. Mitrescu, președintele Comitetului sindicatului C.F.R. Ploiești, județul Prahova.

Ion A. Mocanu, director la Consiliul popular al județului Prahova.

Steliana I. Moldoveanu, plutonier.

Gheorghe I. Mușat, inspector șef al Inspectoratului sanitar-veterinar al județului Prahova.

Gavril G. Musca, director la Institutul Petrochim-Ploiești, județul Prahova.

Matei N. Nițescu, primarul comunei Posești, județul Prahova.

Nicolae V. Nițu, tehnician la Uzina chimică din Valea Călugărească, județul Prahova.

Ion C. Nicolae, controlor tehnic la Uzina de utilaj chimic-Ploiești, județul Prahova.

Atanase T. Nicolescu, șef de serviciu la C.I.U.P.-Ploiești, județul Prahova.

Gheorghe G. Niculescu, șeful Atelierului de reparații auto, orașul Urlați, județul Prahova.

Vasile I. Neculae, conducător auto la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Elena T. Nicoară, șef de brigadă la Cooperativa "Arta casnică" - Breaza, județul Prahova.

Dumitru I. Neacșu, director la Consiliul popular al județului Prahova.

Gheorghe I. Neagoe, șef de comisie la Comitetul orășenesc Cîmpina al P.C.R., județul Prahova.

Gheorghe Gh. Nedelcu, șofer la Comitetul orășenesc Cîmpina al P.C.R., județul Prahova.

Andrei T. Neacșu, prim-secretar al Comitetului municipal Ploiești al U.T.C., județul Prahova.

Ion I. Neagu, președintele Cooperativei de consum Măneciu, județul Prahova.

Constantin I. Neagoe, șef de echipă, secretarul Comitetului de partid la Uzina de mecanică fină din Sinaia, județul Prahova.

Anghel Gh. Neacșu, șofer la Consiliul județean Prahova al Organizației pionierilor.

Gheorghe I. Nae, maistru principal la I.C.H. Paltinu, județul Prahova.

Sever N. Nițu, șef de atelier la Institutul de proiectări-Prahova.

Constantin B. Obrejan, șef de fermă la C.A.P. Albești, județul Prahova.

Ion I. Oancea, șef de serviciu la Direcția generală județeană pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Prahova.

Aurel E. Olaru, instructor la Comitetul județean Prahova al P.C.R.

Nicolae I. Oprea, președintele C.A.P. Buda Palanca, județul Prahova.

Dumitru I. Olaru, sondor șef la Schela Băicoi, județul Prahova.

Teodor T. Odea, lăcătuș mecanic la Rafinăria Ploiești, județul Prahova.

Niculae I. Pârvuță, redactor la ziarul "Flamura Prahovei" Ploiești, județul Prahova.

Vasile N. Petrescu, director la Direcția județeană de statistică Prahova.

Gheorghe V. Popescu, director la Stațiunea de mașini agricole Bărcănești, județul Prahova.

Elena M. Pietroiu, țesătoare la Intex-Păulești, județul Prahova.

Gheorghe N. Popescu, antrenor de box la Clubul sportiv "Petrolul" Ploiești, județul Prahova.

Nicolae V. Popa, activist la Consiliul județean Prahova al sindicatelor.

Anton V. Popovici, medic, inspector la Direcția sanitară a Consiliului popular al județului Prahova.

Alexandru C. Petrache, șef de serviciu la Direcția generală județeană pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Prahova.

Nicolae Gh. Pescaru, maistru cazangiu la Uzina de utilaj chimic-Ploiești, județul Prahova.

Constantin T. Postelnicu, tehnician, secretarul Comitetului de partid la Schela Băicoi, județul Prahova.

Paul C. Popescu, maistru la Rafinăria Ploiești, județul Prahova.

Teodor S. Popescu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Plopeni, județul Prahova.

Constantin Viorel M. Paraschivescu, președintele Consiliului orășenesc Cîmpina al sindicatelor, județul Prahova.

Constantin G. Pantazi, secretarul Comitetului comunal Apostolache al P.C.R., județul Prahova.

Eugenia P. Petrescu, judecător la Judecătoria Ploiești, județul Prahova.

Toma I. Rusea, tehnician la Uzina "1 Mai" din Ploiești, județul Prahova.

George I. Rizea, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Puchenii Mari, județul Prahova.

Ion St. Radu, brigadier la C.A.P. Conduratu, județul Prahova.

Ioana D. Radu, șef de echipă la C.A.P. Bucov, județul Prahova.

Moise D. Radu, directorul Casei de cultură din Sinaia, județul Prahova.

Ion D. Simion, maistru principal la Combinatul petrochimic Ploiești, județul Prahova.

Emilia I. Spurcaciu, sortator la Fabrica de hîrtie Bușteni, județul Prahova.

Aurica I. Stoian, maistru la Rafinăria Cîmpina, județul Prahova.

Vasile C. Stănescu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Vălenii de Munte, județul Prahova.

Mihai C. Stoian, tehnician la Uzina "1 Mai" din Ploiești, județul Prahova.

Paul D. Stănilă, maistru principal la Uzina "1 Mai" din Ploiești, județul Prahova.

Gheorghe Z. Stan, maistru la U.R.A. Cîmpina, județul Prahova.

Ion I. Savu, șef de serviciu la Fabrica de hîrtie din Bușteni, județul Prahova.

Corneliu D. Șerban, șef de sector la ziarul "Flamura Prahovei" Ploiești, județul Prahova.

Niculaie R. Sterea, primarul comunei Ciorani, județul Prahova.

Maria G. Sorescu, bibliotecar-dactilograf la Cabinetul de partid al județului Prahova.

Vasile D. Scurtescu, șef de echipă la I.S.C.M. Brazi, județul Prahova.

Mircea Z. Stan, secretarul Comitetului orășenesc Breaza al P.C.R., județul Prahova.

Gheorghe A. Stanciu, secretarul Comitetului comunal Baba Ana al P.C.R., județul Prahova.

Dumitru N. Toma, șef de serviciu la Oficiul de îmbunătățiri funciare al județului Prahova.

Aron C. Turbatu, șef de echipă la Întreprinderea de gospodărie comunală din Sinaia, județul Prahova.

Nicolae Gh. Tănăsescu, șef de serviciu la Direcția pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale a județului Prahova.

Alexandru C. Teodorescu, director la Consiliul popular al județului Prahova.

Valeria I. Toader, vicepreședintă la Cooperativa "Covorul popular" - Comarnic, județul Prahova.

Ion R. Tomescu, primarul comunei Boldești-Grădiștea, județul Prahova.

Ion Gheorghe Țapu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Sinaia, județul Prahova.

Vasile I. Talangă, șeful Centrului legume și fructe-Cîmpina, județul Prahova.

Alexandru N. Teodorescu, inspector la Consiliul popular al județului Prahova.

Vasile St. Tudor, șef de brigadă la I.S.C.M. Brazi, județul Prahova.

Costică I. Teodorescu, director la I.L.L. Ploiești, județul Prahova.

Constantin-Ioan St. Tănăsescu, director la I.C.R.T.I. Ploiești, județul Prahova.

Ioan D. Ungureanu, șef de atelier la Uzina "1 Mai" din Ploiești, județul Prahova.

Coriolan C. Voinea, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C.

Ion N. Vasilescu, șef de serviciu la Consiliul popular al județului Prahova.

Mircea A. Văduva, primarul comunei Mănești, județul Prahova.

Maria P. Voicu, mulgătoare la C.A.P. Aricești-Rahtivani, județul Prahova.

Florea Vasile Voicu, șef de birou la Schela Cîmpina, județul Prahova.

Pompiliu I. Voicu, maistru turnător la Uzina "Neptun" Cîmpina, județul Prahova.

Floarea T. Vișek, tricoteză la Fabrica de ciorapi din Cîmpina, județul Prahova.

Vasile P. Voinea, director la Fabrica de confecții din Tîrgșor, județul Prahova.

Marin P. Verzea, șef de serviciu la U.A. "Victoria", județul Prahova.

Costică L. Vlad, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Ploiești, județul Prahova.

Ion C. Zecheru, secretarul Comitetului comunal Telega al P.C.R., județul Prahova.

Gheorghe I. Zamfir, mecanic tractorist la I.M.A. Buda, județul Prahova.

Icoana-Gabriela I. Acșan, activistă la Comitetul municipal Satu Mare al P.C.R.

Ioan Gh. Albu, director la Uzina "Unio", Satu Mare.

Ioan V. Boșca, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Tășnad, județul Satu Mare.

Vasile I. But, directorul Agenției O.N.T. Satu Mare.

Alexandru I. Botoș, mecanizator la Stațiunea de mașini agricole Satu Mare.

Ioan A. Butean, președintele C.A.P. Căuaș, județul Satu Mare.

Ioan I. Bumb, președintele C.A.P. din comuna Călinești, județul Satu Mare.

Traian C. Chirculescu, ofițer.

Gheorghe A. Cadar, secretar al Comitetului orășenesc Negrești-Oaș al P.C.R., județul Satu Mare.

Grigore G. Covaciu, activist la Comitetul județean Satu Mare al P.C.R.

Vasile A. Chiș, inginer șef la Fabrica de confecții "Mondiala", Satu Mare.

Dumitru G. Cristea, director adjunct la Administrația financiară județeană Satu Mare.

Gheorghe C. Costin, economist principal la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Satu Mare.

Silvia D. Ceuca, șeful Oficiului juridic al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Satu Mare.

Mihai M. Cărăușan, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Odoreu, județul Satu Mare.

Eugen-Vasile V. Caraba, director al Întreprinderii cinematografice Satu Mare.

Ileana A. Cherecheș, membră a C.A.P. Odoreu, județul Satu Mare.

Dumitru I. Dan, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Carei, județul Satu Mare.

Ludovic I. Dărnai, activist la Comitetul județean Satu Mare al P.C.R.

Arsenie A. Dobrei, consilier juridic la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Satu Mare.

Carol A. Fulop, secretar al Comitetului municipal, Satu Mare al P.C.R.

Maria A. Feher, croitoreasă la Fabrica de confecții "Mondiala", Satu Mare.

Vasile V. Filip, inginer la Grupul de utilaj minier Satu Mare.

Coloman K. Fancsiki, inspector șef la Inspectoratul școlar județean Satu Mare.

Pavel F. Gugh, fierar betonist la Întreprinderea județeană de construcții Satu Mare.

Ștefan M. Gorbe, arbitru de stat șef la Arbitrajul de stat interjudețean Satu Mare.

Ferencz L. Iarto, mecanic de locomotivă la Stația C.F.R. Satu Mare.

Vasile V. Katona, activist la Comitetul județean Satu Mare al P.C.R.

Vasile A. Kovacs, director la Școala generală nr. 2 din Satu Mare.

Ioan P. Lazăr, muncitor grădinar la Comitetul executiv al Consiliului popular municipal Satu Mare.

Gheorghe M. Lupescu, instructor la Comitetul executiv al Consiliului popular municipal Satu Mare.

Ioan I. Luțaș, inginer la Uzina "Unio", Satu Mare.

Iuliu I. Mathe, președintele Cooperativei meșteșugărești "Voința" Tășnad, județul Satu Mare.

Vasile P. Marian, subofițer.

Viorel T. Marchiș, președintele Consiliului județean pentru educație fizică și sport Satu Mare.

Ioan I. Mendre, șef de serviciu la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Satu Mare.

Alexandru Gh. Meszaros, activist la Comitetul municipal Satu Mare al P.C.R.

Ioan V. Milea, tîmplar la Combinatul "1 Mai", Satu Mare.

Gyorgv Gh. Matyasovschi, director la Uzina "Unio" Satu Mare.

Gavril A. Naghi, director la Direcția de administrație locală a Consiliului popular județean Satu Mare.

Cornelia C. Olah, lustruitoare la C.F.I.L. Satu Mare.

Francisc C. Osvath, maistru la Uzina "Unio", Satu Mare.

Teodor I. Pănuș, director adjunct la Oficiul farmaceutic din Satu Mare.

Victor E. Pop, ofițer.

Aurel D. Pușcaș, activist la Comitetul județean Satu Mare al P.C.R.

Iosif St. Pușcaș, medic la cabinetul medical al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R.

Ana V. Pereș, activistă la Comitetul județean Satu Mare al P.C.R.

Iosif P. Puiu, muncitor la Întreprinderea agricolă de stat din comuna Odoreu, județul, Satu Mare.

Mihai D. Raicu, director adjunct la Teatrul de Stat, județul Satu Mare.

Grigore Gr. Sălăjan, secretar al Comitetului municipal Satu Mare al P.C.R.

Nicolae G. Silaghi, inginer șef la Fabrica "23 August", Satu Mare.

Ignațiu I. Silaghi, instructor al Comitetului municipal Satu Mare al P.C.R.

Augustin G. Sandor, director la I.A.S. Tășnad, județul Satu Mare.

Vasile V. Săvinescu, redactor la ziarul "Cronica Sătmăreană" din Satu Mare.

Gheorghe V. Sălăjean, activist la Comitetul județean Satu Mare al P.C.R.

Cornel Gh. Simonca, activist la Comitetul Județean Satu Mare al P.C.R.

Mihai I. Szolomajer, redactor la ziarul "Szatmari Hirlap" din Satu Mare.

Iosif M. Szilagyi, medic primar la Spitalul unificat din Satu Mare.

Ileana Fr. Steinbinder, membră a C.A.P. Berveni, județul Satu Mare.

Nicolae-Viorel D. Toader, director la Fabrica "Tricotex", Satu Mare.

Gheorghe Gh. Tămășan, șef de serviciu la Comitetul executiv al Consiliului popular județean Satu Mare.

Gheorghe Gh. Trandafir, inspector școlar la Inspectoratul școlar județean Satu Mare.

Adalbert A. Torok, tîmplar la C.E.I.L. Satu Mare.

Aurel I. Tarța, director la Spitalul unificat din Satu Mare.

Mircea C. Ungur, activist la Comitetul municipal Satu Mare al P.C.R.

Maria M. Zsoldoș, lăcătuș la Uzina "Unio", Satu Mare.

Ioan I. Barna, medic veterinar, șef de fermă la C.A.P. din comuna Surduc, județul Sălaj.

Gheorghe L. Breban, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Dobrin, județul Sălaj.

Iuliu-Pompei P. Bîrlea, vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Sălaj.

Iuliu V. Bălăjel, președintele C.A.P. din satul Stîrciu, județul Sălaj.

Alexandru A. Belea, secretar al Comitetului comunal Almașu al P.C.R., județul Sălaj.

Mihai T. Cireap, șef de catedră la Cabinetul județean de partid Sălaj.

Gavril V. Cîmpean, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Gîlgău, județul Sălaj.

Nicolae P. Colțan, inginer șef la Exploatarea minieră Sărmășag, județul Sălaj.

Bazil G. Crișan, șef de șantier la Întreprinderea de construcții-montaj din Zalău, județul Sălaj.

Grigore P. Dan, șef de exploatare la Întreprinderea electroenergetică din Zalău, județul Sălaj.

Augustin V. Fechete, excavatorist la Întreprinderea de industrie locală "Steaua roșie" Zalău, județul Sălaj.

Ilie G. Gorgan, instructor la Comitetul județean Sălaj al P.C.R.

Valentin I. Keresztes, inginer șef, președintele C.A.P. din satul Zăuani, comuna Ip, județul Sălaj.

Imre I. Kovacs, președintele C.A.P. din comuna Carastelec, județul Sălaj.

Ștefan V. Molnar, secretar al Comitetului comunal Crasna al P.C.R., județul Sălaj.

Gregoriu A. Mag, muncitor la Întreprinderea de industrie locală "Măgura" Șimleu, județul Sălaj.

Tiberiu V. Marian, secretar al Comitetului orășenesc Zalău al P.C.R., județul Sălaj.

Liviu-Mihai M. Marina, director la Întreprinderea județeană de producere, industrializare și valorificarea legumelor și fructelor Sălaj.

Dumitru I. Martin, lăcătuș mecanic la Întreprinderea de industrializare a laptelui din orașul Șimleu, județul Sălaj.

Gheorghe I. Oltean, șef de secție la Stațiunea de mașini agricole din comuna Hida, județul Sălaj.

Horațiu-Coriolan T. Oprea, director adjunct la Direcția generală județeană pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Sălaj.

Gheorghe I. Pop, mecanic la Întreprinderea județeană de construcții Sălaj.

Maria I. Pitică, directoare la Școala generală din orașul Jibou, județul Sălaj.

Traian N. Petram, director la Întreprinderea de industrializare a laptelui din orașul Șimleu, județul Sălaj.

Mihail C. Ștefănescu, inginer șef, președintele C.A.P. din comuna Ileanda, județul Sălaj.

Vasile Gh. Simon, director la Filiala județului Sălaj a Băncii de Investiții.

Augustin Gh. Terheșiu, șef de echipă la Întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii din orașul Zalău, județul Sălaj.

Vasile V. Tătar, director la Școala profesională din orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

Ștefan St. Varga, director la Întreprinderea județeană a viei și vinului Sălaj.

Alexandru I. Vințe, mecanizator la Stațiunea de mașini agricole din comuna Gîrbou, județul Sălaj.

Petru M. Zob, șef de brigadă la Exploatarea minieră Sărmășag, județul Sălaj.

Andrei A. Alzner, muncitor la U.M.M.N. Capșa Mică, județul Sibiu.

Maria P. Andrei, economistă la Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

Stelian Gh. Anghelide, șef de serviciu la Inspectoratul teritorial al controlului calității produselor, județul Sibiu.

Vasile I. Avram, inginer principal la I.A.S. Dumbrăveni, județul Sibiu.

Iohanna Hermine I. Bisli, muncitoare la Fabrica "7 Noiembrie", județul Sibiu.

Ioan C. Băluț, activist la Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

Mihaiu B. Barsan, secretar al Comitetului municipal Mediaș al P.C.R., județul Sibiu.

Ioan I. Bîrsan, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular Bîrghiș, județul Sibiu.

Nicolae I. Ciora, muncitor la S.M.A. din Sibiu.

George I. Cîrstea, maistru la Uzina textilă din Cisnădie, județul Sibiu.

Dumitru C. Cojocariu, secretar al Comitetului comunal Slimnic al P.C.R., județul Sibiu.

Pascu I. Comșa, maistru electrician la Fabrica de geamuri din Mediaș, județul Sibiu.

Elena S. Crișan, profesoară la Liceul teoretic din Cisnădie, județul Sibiu.

Ioan I. Cristea, ofițer.

Virgil Tiberiu V. Dobrotă, director general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului Sibiu.

Ioan A. Dragomir, secretarul Comitetului comunal Nocrich al P.C.R., județul Sibiu.

Gheorghe S. Făcălău, mecanic la S.M.A. Agnita, județul Sibiu.

Florin N. Fodor, medic primar la Spitalul municipal Mediaș, județul Sibiu.

Ioan I. Gros, activist la Comitetul municipal Sibiu al P.C.R.

Edda Inge H. Gross, directoare la Liceul nr. 2 din Sibiu.

Viorica I. Gusu, profesoară la Liceul "Octavian Goga" din Sibiu.

Nicolae I. Hadar, activist la Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

Alfred A. Hatzack, redactor la ziarul "Hermannstadter Zeitung", județul Sibiu.

Simion S. Haus, secretar al Comitetului comunal Sadu al P.C.R., județul Sibiu.

Ioan S. Homescu, director la Administrația financiară județeană Sibiu.

Tiberiu S. Iakab, director la Fabrica de sticlă din Avrig, județul Sibiu.

Nicolae St. Iancu, redactor șef adjunct la ziarul "Tribuna Sibiului".

Ioan I. Ignat, secretar al Comitetului comunal Micăsasa al P.C.R., județul Sibiu.

Ioan Gh. Inceu, secretar al Comitetului orășenesc Copșa Mică al P.C.R., județul Sibiu.

Ioan I. Jurjiu, activist la Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

Daniel D. Knall, tehnician tehnolog la Tăbăcăria FIPA Agnita, județul Sibiu.

Friederich Martin I. Krauss, însămînțător artificial la Ferma de vaci din Nocrich, județul Sibiu.

Martin M. Krauss, lăcătuș la Uzinele textile din Cisnădie, județul Sibiu.

Ilie I. Luca, șef de sector la Fabrica de tricotaje din Agnita, județul Sibiu.

Gligor V. Medeșan, maistru la Uzina "Automecanica" din Mediaș, județul Sibiu.

Simion C. Morariu, președintele C.A.P. Cîrța, județul Sibiu.

Ioan O. Muntiu, maistru la Uzinele textile din Cisnădie, județul Sibiu.

Toma T. Nagler, profesor, Filiala Academiei Republicii Socialiste România din Sibiu.

Ioan I. Nicodim, director la Direcția sanitară județeană Sibiu.

Andrei C. Niculescu, secretar al Comitetului comunal Iacobeni al P.C.R., județul Sibiu.

Ieronim D. Olaru, muncitor la Uzina "Independența" din Sibiu.

Dumitru G. Olaru, activist la Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

Ioan I. Oroș, secretarul Comitetului comunal Tălmaciu al P.C.R., județul Sibiu.

Macarie N. Popa, director la I.C.M.J. Sibiu.

Ioan I. Presecan, președintele C.A.P. Toamnăș, județul Sibiu.

Gheorghe N. Rău, secretarul Comitetului comunal Păuca al P.C.R., județul Sibiu.

Nicolae D. Salade, președintele Tribunalului județean Sibiu.

Achim N. Salistean, muncitor la I.A.S. Mediaș, județul Sibiu.

Ana A. Șerban, muncitoare la Uzinele textile din Cisnădie, județul Sibiu.

Simion S. Scutea, șef de sector la Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

Mihail M. Schmidt, muncitor la Combinatul "Vitrometan" din Mediaș, județul Sibiu.

Simion M. Schorsten, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Sibiu.

Arthur A. Schuster, instructor la Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

Emilian G. Simionescu, șef de secție la Uzina mecanică din Mîrșa, județul Sibiu.

Henrich Rudolf H. Sitzler, secretar al Comitetului municipal Sibiu al P.C.R.

Ilie P. Socaciu, tehnician la Uzina Carbosin din Copșa Mică, județul Sibiu.

Livius Titus V. Spatar, medic, șef de secție la Spitalul unificat județean Sibiu.

Eusichie N. Stanislav, șef de serviciu la Întreprinderea "Firul Roșu" din Tălmaciu, județul Sibiu.

Ilie I. Stănescu, profesor la Liceul "Octavian Goga" din Sibiu.

Manolache G. Stoica, procuror șef la Procuratura județeană Sibiu.

Iuliana Gh. Tanca, muncitoare la Întreprinderea "Flamura Roșie" din Sibiu.

Andrei A. Theil, muncitor la C.R.I.L., județul Sibiu.

Gheorghe I. Tirpea, șef de secție la U.M.M.N. Copșa Mică, județul Sibiu.

Maria Gh. Toader, muncitoare la Întreprinderea "Firul Roșu" din Tălmaciu, județul Sibiu.

Constantin D. Ursu, instructor la Comitetul municipal Sibiu al P.C.R.

Nicolae N. Vărgatu, maistru la I.A.S. din Sibiu.

Iosif I. Vass, maistru la Șantierul de construcții din Copșa Mică, județul Sibiu.

Nicodim V. Vitca, șofer la Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

Ioan I. Zelch, instructor la Comitetul județean Sibiu al P.C.R.

Ana Z. Madarași Pop, muncitoare la Fabrica "8 Mai" din Mediaș, județul Sibiu.

Iuliu I. Martini, președintele C.A.P. Roșia, județul Sibiu.

Elena D. Pipernea, membră a C.A.P. Cristian, județul Sibiu.

Sara M. Reinerth, membră a C.A.P. Seica Mică, județul Sibiu.

Victor A. Badiu, tehnician la Uzina "Independența" din Sibiu.

Dumitru V. Alexa, director al Direcției administrației de stat a Comitetului executiv al Consiliului popular județean Suceava.

Petru Gr. Adam, șef de secție la Stațiunea de mașini agricole din Dumbrăveni, județul Suceava.

Vasile P. Bahan, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Solca, județul Suceava.

Aurel A. Brădescu, procuror șef al Procuraturii județene Suceava.

Ioan St. Bulancea, director al O.C.L. Produse Alimentare din Suceava.

Ioan Gh. Bîrliga, maistru mecanic la Secția de foraj Frasin, județul Suceava.

Nicolai I. Bernat, șef de echipă la Întreprinderea mecanică din Suceava.

Vasile D. Balint, muncitor la Fabrica de încălțăminte "Străduința" din Suceava.

Maria D. Buculei, președinta Cooperativei agricole de producție Dolhești, județul Suceava.

Florea G. Bratu, redactor șef al ziarului "Zori Noi", Suceava.

Gheorghe A. Corneanu, secretar al Comitetului municipal Suceava al P.C.R.

Gheorghe C. Cozma, director general al Combinatului de in și cînepă din Fălticeni, județul Suceava.

Vasile Ilie Cușmir, șef de brigadă la mina Arșița, județul Suceava.

Elena I. Calancea, șef de echipă la Cooperativa agricolă de producție Horodnic, județul Suceava.

Dumitru C. Dobrotă, director tehnic la Complexul de celuloză și hîrtie din Suceava.

Ioan V. Dănilă, maistru șef la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Suceava.

Marin Gh. Duminică, maistru constructor la Întreprinderea șantier construcții montaje din Fălticeni, județul Suceava.

Vasile Gh. Florea, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Cîmpulung, județul Suceava.

Victoria D. Farcașiu, maistru la Fabrica de tricotaje din Suceava.

Mihai V. Găinaru, secretar al Comitetului de partid al Exploatării miniere Leșu Ursului, județul Suceava.

Toader C. Grămadă, artificier la Exploatarea minieră Leșu Ursului, județul Suceava.

Vasile I. Gabor, activist la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Gheorghe N. Grămadă, inginer la Cooperativa agricolă de producție Forăști, județul Suceava.

Eduard Ilie Gafițeanu, director adjunct la Direcția județeană pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Suceava.

Samuilă St. Gheață, activist la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Suceava.

Ion I. Hrenciuc, vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Suceava.

Filip V. Lungoci, director la Sucursala Băncii Naționale Suceava.

Severin L. Lăcătușu, președintele Cooperativei agricole de producție Chilișeni, județul Suceava.

George I. Moraru, activist la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Vasile T. Moroșan, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Dorna-Cândreni, județul Suceava.

Vasile Gr. Moroșanu, secretar al Comitetului de partid al U.E.I.L. Fălticeni, județul Suceava.

ELisabeta N. Mihalache, activistă la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Anton A. Manciu, directorul Întreprinderii teritoriale de aprovizionare din Suceava.

Gheorghe D. Manta, activist la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Petru A. Moraru, miner la Exploatarea minieră Leșu Ursului, județul Suceava.

Porfir V. Moraru, inginer șef la șantierul Întreprinderii de construcții montaje din Suceava.

Gheorghe A. Miron, președintele Consiliului municipal Suceava al sindicatelor.

Ioan V. Moldovanu, directorul Uzinei de reparații auto din Suceava.

Petru I. Moldoveanu, lăcătuș mecanic la Întreprinderea de industrializare a lemnului din Fălticeni, județul Suceava.

Vicențiu I. Man, prodecan la Facultatea de istorie a Institutului pedagogic din Suceava.

Vasile I. Nahnabeniuc, șef de sector la U.E.I.L. Moldovița, județul Suceava.

Virgil D. Oancea, șeful stației C.F.R. Suceava.

Dumitru Gh. Parfenie, directorul Întreprinderii metalurgice de industrie locală din Rădăuți, județul Suceava.

Petre P. Popescu, maistru la Fabrica de cherestea din Falcău, județul Suceava.

Vasile I. Poroch, secretar al Comitetului municipal Suceava al P.C.R.

Alexandrina E. Spulber Rerihi, lector la Institutul pedagogic din Suceava.

Eusebie N. Simota, activist la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Aurel Gr. Stavarache, secretar al Comitetului județean Suceava al U.T.C.

Raveica T. Sănduleac, maistru la Filatura Fălticeni, județul Suceava.

Grigore F. Spînu, activist la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Constantin Gr. Sihotă, activist la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

George D. Sireteanu, secretar al Comitetului de partid de la U.E.I.L. Moldovița, județul Suceava.

Maria T. Seghedin, director al Întreprinderii vinurilor și băuturilor alcoolice Suceava.

Alexandrina C. Tomegea, membră a C.A.P. Boroaia, județul Suceava.

Alexandru I. Toma, directorul Cabinetului județean de partid Suceava.

Dumitru Z. Varvaroi, activist la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Octavian D. Luca Zus, șef de birou la Stația C.F.R. Suceava.

Gheorghe St. Andrei, directorul Întreprinderii județene de cinematografie-Teleorman.

Ion Gh. Bîlă, instructor la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Ilie I. Bibina, conducător auto la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Petre D. Bancău, președintele C.A.P. "9 Mai" din comuna Izvoarele, județul Teleorman.

Stan F. Bimbașa, președintele C.A.P. "30 Decembrie" din satul Saele, comuna Lunca, județul Teleorman.

Lixandra F. Baboi, îngrijitoare la C.A.P. Călinești, județul Teleorman.

Nicolae F. Cristescu, conducător auto la Consiliul municipal Turnu Măgurele al sindicatelor.

Paraschiv St. Caragea, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Roșiori de Vede, județul Teleorman.

Grigore D. Ciubăr, secretar al Comitetului municipal Turnu Măgurele al P.C.R., județul Teleorman.

Ion F. Dobrescu, directorul Administrației financiare a județului Teleorman.

Ion St. Doncea, șeful Secției drumuri și poduri la Direcția județeană a Consiliului popular al județului Teleorman.

Alexandru M. Ene, ajutor de șef de fermă la C.A.P. Lisa, județul Teleorman.

Gheorghe T. Ene, instructor la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Mihail P. Georgescu, inginer agronom șef la C.A.P. "9 Mai" din Izvoarele, județul Teleorman.

Petre M. Grecu, instructor la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Petre N. Groseanu, conducător auto la Consiliul popular al județului Teleorman.

Mihai H. Ionescu, director al Direcției de drumuri și poduri a Consiliului popular județean Teleorman.

Ștefania M. Ionescu, președinta C.A.P. "23 August" din comuna Putineiu, județul Teleorman.

Teofil I. Lungoci, director la S.M.A. Orbeasca, județul Teleorman.

Năstase F. Lazăr, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Ciolănești, județul Teleorman.

Gheorghe Gh. Manolache, șef de sector la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Alexandru C. Mardale, instructor la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Alexandru I. Mangu, director la Sucursala Băncii agricole, județul Teleorman.

Gheorghe G. Meiroșu, maistru la I.C.I.C. din Turnu Măgurele, județul Teleorman.

Marin R. Milea, conducător auto la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Tudor I. Micu, președintele C.A.P. din comuna Poroschia, județul Teleorman.

Vasile V. Nicolae, salariat la Comitetul municipal Turnu Măgurele al P.C.R., județul Teleorman.

Gheorghe I. Nicolau, inginer șef adjunct la I.C.M.B., grup șantier Turnu Măgurele, județul Teleorman.

Mihail O. Ogrodnic, inginer chimist, șef de secție la C.I.C. Turnu Măgurele, județul Teleorman.

Cristian I. Pană, șeful secretariatului tehnic la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Emil T. Pîrvan, directorul Întreprinderii Izlaz, județul Teleorman.

Ion A. Pîrlog, instructor la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Gheorghe P. Popa, instructor la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Petre Gh. Păduraru, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Cervenia, județul Teleorman.

Tudor E. Popescu, directorul Întreprinderii de construcții a județului Teleorman.

Alexandru Gh. Popescu, secretar al Comitetului municipal Turnu Măgurele al P.C.R., județul Teleorman.

Ion Gh. Polexe, director la I.I.L. Zimnicea, județul Teleorman.

Constantin Gh. Rozopol, director la Sucursala Băncii de investiții, județul Teleorman.

Toma St. Radu, procuror șef la Procuratura județeană Teleorman.

Haralambie M. Stuparu, tehnician la I.G.O. din Turnu Măgurele, județul Teleorman.

Tudor M. Sfetcu, instructor la Consiliul județean Teleorman al sindicatelor.

Floarea T. Saisun, membră a C.A.P. "Răscoala 1907" din comuna Pietroșani, județul Teleorman.

Ilie M. Treistică, mecanic la S.M.A. Nanov, județul Teleorman.

Stan M. Voicu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Roșiori de Vede, județul Teleorman.

Ion G. Velcea, membru al C.A.P. Bujoru, județul Teleorman.

Elena D. Zamfir, membră a C.A.P. "Congresul VIII" din comuna Peretu, județul Teleorman.

Ion Gh. Zamfir, director la Inspectoratul silvic județean Teleorman.

Ana A. Adi, țesătoare la Întreprinderea de textile din Lugoj, județul Timiș.

Marin D. Amszar, dogar la Vinalcool, Timișoara.

Aurel I. Andius, responsabil la Cinematograful "Modern" din Timișoara.

Nicolae N. Andreica, procuror șef la Procuratura Timișoara.

Victor L. Ardelean, conferențiar la Universitatea din Timișoara.

Petre M. Barna, tehnician la Fabrica "Ceramica" din Jimbolia, județul Timiș.

Paulina I. Basica, tricoteză la Fabrica de ciorapi din Timișoara.

Carol Iosif C. Baumeister, operator chimist la Fabrica "Solventul" din Timișoara.

Gheorghe V. Băruța, șef serviciu de personal la Uzina "Tehnometal" din Timișoara.

Ilie N. Bîrsan, muncitor mecanic la Întreprinderea "11 Iunie" din Timișoara.

Milorad Blagoev Obrad, secretar al Comitetului executiv al consiliului popular al județului Timiș.

Elena P. Boba, bobinatoare la Întreprinderea "Industria lînei" din Timișoara.

Mircea M. Bodeanu, director la Uzina Nădrag, județul Timiș.

Dumitru Marin M. Bold, tractorist la S.M.A. Gottlob, județul Timiș.

Cornelia A. Boldur, redactor la Studioul de radio Timișoara.

Vasile S. Bolog, secretar al Comitetului județean Timiș al U.T.C.

George T. Bradea, secretar al Comitetului comunal Remetea Mare al P.C.R., județul Timiș.

Alexandru I. Buna, președintele Comitetului sindicatului de la Complexul C.F.R. Timișoara.

Elisabeta I. Buta, inspector principal la Uzina "Ciocanul" din Nădrag, județul Timiș.

Constantin Caloghera, conferențiar universitar, Timișoara.

Petru P. Cehac, lăcătuș la Întreprinderea "Industria lînei" din Timișoara.

Irina I. Corcheș, muncitoare la Fabrica "Kandia" din Timișoara.

Ioan M. Cosma, muncitor lăcătuș la U.M. Timișoara.

Melania Maria Cristina E. Crețu, medic la Spitalul nr. 1 din Timișoara.

Ioan Constantin F. Cristici, instructor la Comitetul județean Timiș al P.C.R.

Maria I. Csany, muncitoare la Fabrica de cărămizi din Lugoj, județul Timiș.

Maria G. Cudrinski, țesătoare la Uzinele textile din Timișoara.

Ștefan Iolan Deme, secretar tehnic la Comitetul județean Timiș al P.C.R.

Sabin G. Dihel, secretarul Comitetului de partid Nod C.F.R. Timișoara.

Gheorghe N. Dumitrașcu, președintele C.A.P. Teremia Mare, județul Timiș.

Ștefan S. Erdoș, maistru la Industria cărnii Timișoara.

David H. Frankel, profesor la Facultatea de electrotehnică a Institutului politehnic din Timișoara.

Nicolae N. Gartner, maistru la Fabrica "Dermatina" din Timișoara.

Vioara E. Gavrilă, repansatoare la Fabrica "Industria lînei" din Timișoara.

Grigore G. Gergely, șef de secție la ziarul "Szabad Szo", Timișoara.

Ioan A. Gerschner, presator la Fabrica de nasturi din Jimbolia, județul Timiș.

Solomie I. Giurgiu, vînzătoare la magazinul "Modern" din Timișoara.

Eva S. Grosz, laborantă la Fabrica de bere din Timișoara.

Alfred R. Heinrich, prodecan la Facultatea de filologie a Universității din Timișoara.

Petru I. Hleba, lector la Școala interjudețeană de partid, Timișoara.

Gheza M. Hodyai, director la Fabrica "Garofița" din Timișoara.

Ștefan P. Hoța, administrator la Comitetul județean Timiș al P.C.R.

Ioan A. Hovakker, lăcătuș la Depoul C.F.R. Timișoara.

Aurel G. Humăilă, secretar al Comitetului de partid din unitățile comerciale, municipiul Timișoara.

Vlada Vasile I. Iutchim, președintele C.A.P. Satchinez, județul Timiș.

Dumitru N. Imireanu, instructor la Comitetul municipal Lugoj al P.C.R.

Visarion Gh. Jinga, economist la Direcția regională C.F.R. Timișoara.

Ican I. Jorza, membru al C.A.P. Lovrin, județul Timiș.

Carol M. Krohn, inspector principal la Comitetul județean Timiș pentru cultură și artă.

Ioan I. Kulburg, președintele C.A.P. Sîmpetru Mic, județul Timiș.

Alexandru T. Lambescu, conferențiar la Institutul de medicină din Timișoara.

Ilie Gh. Luca, conferențiar la Institutul politehnic din Timișoara.

Ioan G. Lera, secretar al Comitetului comunal Belinț al P.C.R., județul Timiș.

Margareta A. Luca, directoare la Fabrica de țigarete din Timișoara.

Petru S. Luca, șef de serviciu la Consiliul popular al municipiului Timișoara.

Ioan I. Luncan, instructor la Comitetul județean Timiș al P.C.R.

Cornelia-Cristina C. Lupu, stenodactilografă la Comitetul județean Timiș al P.C.R.

Iosif C. Martan, mecanic la Complexul C.F.R. Timișoara.

Rubin Petru Mărginean, lăcătuș la Secția chimică Margina, județul Timiș.

Gheorghe N. Maxim, lector la Școala interjudețeană de partid, Timiș.

Manole C. Mănăilă, secretarul Comitetului comunal Sacoșul Turcesc al P.C.R. județul Timiș.

Ecaterina G. Mărcuș, membră a C.A.P. Lenauheim, județul Timiș.

Alexandru S. Meszaros, economist la Fabrica de mănuși din Timișoara.

Adalbert E. Meller, gestionar la O.C.L. Metalo-chimice din Timișoara.

Liviu I. Minda, secretar al Comitetului municipal Timișoara al P.C.R.

Gheorghe I. Momirov, tîmplar la Uzina "Tehnolemn" din Timișoara.

Iosif Ștefan Mozer, lăcătuș la S.M.A. Sînnicolau Mare, județul Timiș.

Desideriu B. Muller, director tehnic la Combinatul textil nr. 1 din Timișoara.

Dumitru I. Munteanu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Beba Veche, județul Timiș.

Mihai M. Muter, membru al C.A.P. Biled, județul Timiș.

Ana I. Neda, muncitoare la Fabrica "11 Iunie" din Timișoara.

Daniel R. Nestorov, secretarul Comitetului comunal Foeni al P.C.R., județul Timiș.

Aurică D. Nicolescu, director economic la Combinatul textil nr. 2 din Timișoara.

Elfride Ana E. Oppela, laborantă la Fabrica "Industria lînei" din Timișoara.

Ervin F. Quschofscki, mecanic la Fabrica "Industria lînei" din Timișoara.

Karoly Pirovszky, pensionar, Timișoara.

Marinco I. Pașici, tăbăcar la Fabrica de mănuși din Timișoara.

Tiberiu T. Paulescu, secretarul Comitetului comunal Racovița al P.C.R. județul Timiș.

Tudor S. Petrache, membru al C.A.P. Lecea Mare, județul Timiș.

Veronica M. Petrașcu, președintele Comitetului sindicatului din învățămînt Timișoara.

Nicolae P. Petrica, instructor la Comitetul municipal Lugoj al P.C.R.

Nicolae I. Petruț, instructor la Comitetul județean Timiș al P.C.R.

Iosif Gheorghe G. Pomerscheim, lector la Școala interjudețeană de partid, Timiș.

Nicolae S. Popescu, șef de oficiu la Consiliul popular al județului Timiș.

Elena G. Popovici, ajutor maistru la Filatura de mătase din Lugoj, județul Timiș.

Florea D. Radu, maistru la Fabrica "Dermatina" din Timișoara.

Ioan Gh. Rădulescu, inspector la Inspectoratul școlar județean Timiș.

Rozalia V. Rogoz, filatoare la Fabrica "Teba" din Timișoara.

Pavel T. Roșu, lăcătuș la I.G.O. Timișoara.

Otto E. Roth, șef de serviciu la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Timiș.

Ioan I. Sălcudeanu, profesor la Liceul nr. 5 din Timișoara.

Ida A. Schmidmeister, muncitoare la Fabrica de ciorapi din Timișoara.

Ladislau E. Schmidt, tîmplar la CILT Timișoara.

Oprea I. Segărceanu, inginer, cercetător științific la SEA Lovrin, județul Timiș.

Viorel Nicolae N. Sicoe, secretarul Comitetului comunal Peciu Nou al P.C.R., județul Timiș.

Ioan Z. Sîrbu, instructor la Comitetul municipal Timișoara al P.C.R.

Vladimir I. Stana, șef serviciu de personal la Fabrica "Banatul" din Timișoara.

Carol M. Stanconi, laminor la Uzina "Ciocanul" din Nădrag, județul Timiș.

Alexandru I. Stănășel, mecanic auto la Uzina de reparații auto din Timișoara.

Wilhelmina I. Sterba, muncitoare la Fabrica "Modern" din Timișoara.

Titus T. Suba, cercetător științific la S.E.A. Lovrin, județul Timiș.

Iuliana Maria M. Șuțu, electrician la I.R.E. Timișoara.

Ștefan A. Tarka activist la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Timiș.

Nichifor Nicolae Ticiu, șef de secție la Întreprinderea "Electrometal" din Sînnicolau Mare, județul Timiș.

Ioan I. Titel, activist la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Timiș.

Dușan M. Todorov, secretarul Comitetului comunal Cenei al P.C.R., județul Timiș.

Petru E. Trelea, director general la Combinatul de piele și încălțăminte din Timișoara.

Maria K. Vincze, tricoteză la Fabrica de ciorapi din Timișoara.

Helmut E. Vogel, maistru la ICIL Timișoara.

Ludovic I. Vozarik, turnător la I.T. Timișoara.

Angelica D. Vuicin, vicepreședinte al Cooperativei "Colortex" din Timișoara.

Carol L. Wagner, secretarul Comitetului comunal Ciacova al P.C.R., județul Timiș.

Carol G. Wersing, lăcătuș la Fabrica de placaj din Deta, județul Timiș.

Cornel E. Zarescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Peciu Nou, județul Timiș.

Ion St. Alexa, instructor la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Nicolae C. Aldea, director la Administrația financiară Tulcea.

Gheorghe I. Brumă, maistru principal la I.I.L. Tulcea.

Nicolae H. Burcuș, președintele C.A.P. Frecăței, județul Tulcea.

Ilie D. Bărbieru, îngrijitor la I.A.S. Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea.

Ion M. Costache, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular orășenesc Babadag, județul Tulcea.

Gena S. Chirică, brigadieră la Fabrica de conserve "Dunărea", județul Tulcea.

Gheorghe Gh. Ciurea, președintele C.A.P. Casimcea, județul Tulcea.

Ion I. Costin, instructor la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Florea S. Dincă, director la Întreprinderea de industrie locală Măcin, județul Tulcea.

Nicolae A. Dascălu, mecanic la S.M.A. Dăeni, județul Tulcea.

Petre Gh. Diacu, secretarul Comitetului comunal Luncavița al P.C.R., județul Tulcea.

Gheorghe I. Dănilă, mecanic la S.M.A., județul Tulcea.

Vasilica T. Filat, brigadier la Cooperativa meșteșugărească "Delta", județul Tulcea.

Vasile M. Gheorghe șef de sector la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Ștefan D. Grigoriu, inginer, șef de sector la I.A.S. Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea.

Mircea Gh. Iancu, inginer șef la I.C.A.P., județul Tulcea.

Ionel N. Ion, instructor la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Oprea B. Lascu, maistru mecanic la Fabrica "Dunărea", județul Tulcea.

Julieta I. Lipșa, șef de catedră la Cabinetul județean de partid Tulcea.

Nicolae Gh. Mihart, secretarul Comitetului comunal Mahmudia al P.C.R., județul Tulcea.

Chiriac A. Nicola, secretarul Comitetului comunal Crișan al P.C.R., județul Tulcea.

Tudor V. Parfenie, instructor la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Taras S. Parfenov, muncitor pescar la I.I.P., județul Tulcea.

Ion Gh. Safta, tehnician mecanic la I.I.P., județul Tulcea.

Ilie M. Stan, muncitor artificier la Cariera de piatră din Tulcea.

Ioan N. Sîntean, inginer principal la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape, județul Tulcea.

Vasile-Florea I. Stănucă, director la I.E.V.S. Tulcea.

Gheorghe I. Șerbănescu, instructor la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Constantin A. Temeniuc, maistru pe motonava "Galați", județul Tulcea.

Augustin Gh. Todea, inginer la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape, județul Tulcea.

Petre P. Ujei, mecanizator la I.A.S. Chilia Veche, județul Tulcea.

Petre N. Zărnescu, redactor șef adjunct la ziarul "Delta", județul Tulcea.

Vasile I. Avram, director al Cabinetului județean de partid Vaslui.

Eufrosina D. Angheluță, muncitoare la Fabrica de confecții din Vaslui.

Ioan I. Anuța, director la Stațiunea de mașini agricole Murgeni, județul Vaslui.

Niță M. Bahnarul, președintele Cooperativei agricole de producție Huși, județul Vaslui.

Virginia N. Batcu, fermier legumicol la Cooperativa agricolă de producție Stănilești, județul Vaslui.

Petru N. Butnaru, tehnician la Întreprinderea de industrie locală Bîrlad, județul Vaslui.

Alexandru T. Balan, maistru constructor la Șantierul 14 instalații din Vaslui.

Grigore Gh. Botezatu, mecanizator la Stațiunea de mașini agricole Murgeni, județul Vaslui.

Vasile A. Boloș, inginer șef la Șantierul 404 din Vaslui.

Vasile Gh. Ciofu, șef contabil la Comitetul județean Vaslui al P.C.R.

Gheorghe N. Chiriac, tehnician la Fabrica de mobilă din Vaslui.

Augustin M. Chiper, secretar al Comitetului județean Vaslui al U.T.C.

Ioan C. Caracaș, zugrav vopsitor la Șantierul 5 construcții din Bîrlad, județul Vaslui.

Emil V. Cojocaru, inginer șef la Întreprinderea de construcții din Vaslui.

Mircea I. Cucharek, instructor la Comitetul județean Vaslui al P.C.R.

Emil A. Copceak, director tehnic la Combinatul de confecții din Vaslui.

Grigore C. Diaconu, președinte la Cooperativa agricolă de producție Arsura, județul Vaslui.

Antimir V. Dașu, inginer la Șantierul 404 construcții din Vaslui.

Stefan N. Damian, croitor la Fabrica de confecții din Vaslui.

Aurel Gh. Enea, director general adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Vaslui.

Victor I. Fugașin, mecanizator la Stațiunea de mașini agricole Bogdănești, județul Vaslui.

Vasile I. Foia, muncitor la Fabrica de confecții din Bîrlad, județul Vaslui.

Mihai I. Ghilț, inginer șef la Cooperativa agricolă de producție Viișoara, județul Vaslui.

Costache N. Goria, profesor la Școala generală din Dănești, județul Vaslui.

Neculai V. Helgiu, instructor la Comitetul județean Vaslui al P.C.R.

Costache Gh. Huțuțui, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Tăcuța, județul Vaslui.

Dumitru D. Haiu, director la Direcția județeană de drumuri și poduri Vaslui.

Gheorghe S. Iacob, secretarul Comitetului comunal de partid Vetrișoara, județul Vaslui.

Vasile V. Ifrim, șofer la Autobaza Bîrlad, județul Vaslui.

Benedict C. Jelescu, redactor șef la ziarul "Vremea Nouă", Vaslui.

Vasile G. Munteanu, croitor la Cooperativa meșteșugărească din Huși, județul Vaslui.

Iorgu I. Melinte, președinte la Cooperativa agricolă de producție Hurdugi, județul Vaslui.

Ioan I. Moișanu, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Bîrlad, județul Vaslui.

Ioan C. Moga, tîmplar la Întreprinderea de industrie locală Vaslui.

Tiberiu P. Mihalache, director general adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Vaslui.

Aurel I. Melinte, muncitor la Întreprinderea de industrie locală Bîrlad, județul Vaslui.

Lucia Maria T. Nechifor, fermieră la Cooperativa agricolă de producție Dragalina, comuna Tutova, județul Vaslui.

Mihai V. Onciu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Vulturești, județul Vaslui.

Ioan I. Paiu, secretar al Comitetului comunal de partid Tanacu, județul Vaslui.

Aneta Gh. Pălici, muncitoare la Fabrica de confecții din Bîrlad, județul Vaslui.

Ioan N. Palade, șef de secție la Stațiunea de mașini agricole din Vaslui.

Vicol C. Panainte, secretar la Comitetul municipal Bîrlad al P.C.R., județul Vaslui.

Ionel T. Rotaru, instructor la Comitetul județean Vaslui al P.C.R.

Tinca Gh. Roșioru, profesoară la Școala generală nr. 7 din Bîrlad, județul Vaslui.

Tit V. Suhan, director la Fabrica de mobilă din Vaslui.

Constantin I. Strătilă, mecanizator la Stațiunea de mașini agricole Idrici, județul Vaslui.

Smădea N. Strîmbei, președintele Cooperativei agricole de producție Blăgești, județul Vaslui.

Nicolae Gr. Sîrbu, secretar la Comitetul municipal Bîrlad al P.C.R., județul Vaslui.

Gheorghe I. Teodorescu, director la Întreprinderea pentru valorificarea legumelor și fructelor Vaslui.

Casandra V. Velea, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Huși, județul Vaslui.

Maria V. Zaharia, lucrător la O.C.L. "Comerț mixt" Vaslui.

Constantin I. Apostol, redactor la ziarul "Orizont", județul Vîlcea.

Mihail S. Andronoiu, președintele C.A.P. Buleta, comuna Mihăești, județul Vîlcea.

Ion N. Anghelina, instalator la I.J.C. Vîlcea.

Gheorghe I. Bolbose, secretarul Comitetului de partid de la I.S.C.M. Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Ion M. Barbu, redactor la ziarul "Orizont", județul Vîlcea.

Ion D. Bădulescu, secretar al Comitetului pentru cultură și artă al județului Vîlcea.

Nicolae C. Bogoslov, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Zătreni, județul Vîlcea.

Florin N. Banu, șef de echipă la "Extracția"-Băbeni, județul Vîlcea.

Victor V. Brașoveanu, director la Institutul județean de proiectări Vîlcea.

Pantelimon D. Chirilă, președintele Tribunalului județean Vîlcea.

Nistor Gh. Codreanu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Mateești, județul Vîlcea.

Petre D. Cosmescu, președintele C.A.P. Olănești, județul Vîlcea.

Petre C. Ciobotea, președintele C.A.P. Rîureni, județul Vîlcea.

Alexandru M. Cordun, director la Inspectoratul județean de statistică Vîlcea.

Gheorghe C. Dobre, secretar al Comitetului comunal Băbeni al P.C.R., județul Vîlcea.

Sabin M. Diculescu, director la F.T.I.C. Drăgășani, județul Vîlcea.

Marin D. Dumitrașcu, secretarul Comitetului de partid la U.E.I.L. Băbeni, județul Vîlcea.

Gheorghe D. Dumitrașcu, director la Cabinetul județean de partid Vîlcea.

Eugeniu M. Dumitrescu, secretar la U.J.C.A.P. Vîlcea.

Lucian R. Duinac, cizmar la Fabrica de piele și încălțăminte din Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Floarea D. Dudău, brigadieră la C.A.P. din comuna Budești, județul Vîlcea.

Constantin C. Drăgănescu, șef de secție la S.M.A. din comuna Bălcești, județul Vîlcea.

Emil-Haralambie V. Fota, inginer, președintele C.A.P. din comuna Băbeni, județul Vîlcea.

Ioan Gh. Farcaș, miner la I.C.H. Lotru, județul Vîlcea.

Vasile V. Grevuțu, medic veterinar la circumscripția sanitară a orașului Drăgășani, județul Vîlcea.

Petre T. Ispas, maior.

Ioan D. Iagaru, director la Direcția financiară a Consiliului popular al județului Vîlcea.

Stefan N. Ionescu, șef de sector la Comitetul municipal Rîmnicu Vîlcea al P.C.R., județul Vîlcea.

Florin N. Ilie, director tehnic la C.E.I.L. Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Petre D. Lăcraru, președintele C.A.P. Laloșu, județul Vîlcea.

Titus V. Morega, procuror șef la Procuratura județeană Vîlcea.

Mihalache C. Marinescu, activist la Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.

Nicolae Gh. Mitruț, președintele C.A.P. Sutești, județul Vîlcea.

Ion I. Mircea, președintele C.A.P. Prundeni, județul Vîlcea.

Ștefan I. Marinescu, muncitor strungar la Întreprinderea minieră, sectorul Brezoi, județul Vîlcea.

Ion D. Mataoana, medic veterinar la Direcția generală județeană pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Vîlcea.

Miron V. Nicolescu, secretarul Comitetului comunal Orlești al P.C.R., județul Vîlcea.

Constantin C. Niță, instructor la U.J.C.A.P. Vîlcea.

Florian Gh. Neagu, medic veterinar la Direcția generală județeană pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Vîlcea.

Constantin V. Neofit, inginer șef la C.A.P. Bercioiu, județul Vîlcea.

Didina I. Nițescu, muncitoare la Fabrica de piele și încălțăminte din Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Victor Gh. Pîrnea, activist la Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.

Nicolae D. Preda, activist la Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.

Constantin I. Plosca, maior.

Natalia D. Popescu, biolog chimist la Inspectoratul sanitar de stat al județului Vîlcea.

Ana Gh. Păun, muncitoare la Fabrica de piele și încălțăminte din Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Petre P. Purcărescu, director la Muzeul județean Vîlcea.

Mircea N. Petre, director la Subfiliala Băncii Naționale-oraș Drăgășani, județul Vîlcea.

Ion C. Poenaru, sondor la Întreprinderea de foraj Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Constantin V. Rădulescu, șeful stației C.F.R. Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Grigore Gr. Stoican, contabil la Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.

Gheorghe I. Stanca, activist la Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.

Ion D. Stanciu, redactor la ziarul "Orizont", județul Vîlcea.

Marin St. Sandu, directorul Direcției gospodăriei comunale a Consiliului popular al județului Vîlcea.

Marinela N. Stoica, muncitoare la Întreprinderea de industrie locală Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Gheorghe I. Stroe, directorul Întreprinderii Vie-Vin, județul Vîlcea.

Dan I. Șerbănoiu, șeful Șantierului "Carpați" din Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Nicolae I. Tolea, zidar la I.J.C. Vîlcea.

Constantin N. Tăpîrlan, tractorist la S.M.A. Bălcești, secția Ghioroiu, județul Vîlcea.

Ștefan D. Turica, activist la Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.

Gheorghe I. Tomescu, directorul Direcției comerciale județene Vîlcea.

Dumitru Gh. Tomescu, miner la I.C.H. Lotru, județul Vîlcea.

Nicolae P. Trușca, mașinist la C.E.I.L. Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Ioan A. Tunaru, șef de secție la I.R.E.P., județul Vîlcea.

Gheorghe I. Urea, director la I.C.I.L., județul Vîlcea.

Emil-Aurelian N. Ursa, activist la Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.

Constantin N. Zachia, contabil șef la Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.

Lucian V. Amza, instructor la Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

Sarchis B. Boos, director adjunct la administrația financiară, județul Vrancea.

Gheorghe M. Băcanu, instructor la Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

Paraschiv M. Caștu, conducător auto la Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

Leonard Gr. Constantin, secretar al Comitetului municipal Focșani al P.C.R., județul Vrancea.

Cezar C. Cherciu, directorul Întreprinderii cinematografice județene Vrancea.

Ion St. Doldor, directorul Întreprinderii de gospodărie comunală și locativă Focșani, județul Vrancea.

Mihai I. Ghiurcă, inspector șef al Inspectoratului județean general de stat pentru controlul calității produselor Vrancea.

Vasile I. Ghimpu, activist la Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

Emilian Gh. Holt, directorul Întreprinderii de industrie locală Adjud, județul Vrancea.

Ion Gh. Lupu, conducător auto la Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

Ștefan N. Matei, șef de atelier la Stațiunea de mașini agricole Ciorăști, județul Vrancea.

Stan V. Milu, secretarul Comitetului comunal Străoane al P.C.R., județul Vrancea.

Ion C. Manole, activist la Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

Petru M. Nimescu, tehnician la C.E.I.L. Focșani, județul Vrancea.

Corinica C. Olteanu, brigadieră la C.A.P. Cîmpineanca, județul Vrancea.

Maria I. Prescornițoiu, brigadieră la C.A.P. Budești, județul Vrancea.

Mihail L. Pleșiță, secretar al Comitetului orășenesc Mărășești al P.C.R. județul Vrancea.

Ilie C. Pădineanu, inginer șef la C.A.P. Mihălceni, județul Vrancea.

Rădița M. Poiană, lucrătoare la Fabrica de confecții din Focșani, județul Vrancea.

Ion V. Roșu, șef de comisie la Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

Dumitrache I. Rădulescu, secretarul Comitetului comunal Nănești al P.C.R., județul Vrancea.

Aneta I. Stănică, șef de serviciu la Direcția județeană a muncii, Vrancea.

Maria M. Stănescu, învățătoare la Școala nr. 2 din Focșani, județul Vrancea.

Ion I. Tătaru, director general adjunct la Direcția generală județeană pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Vrancea.

Maria Gh. Turculeț, învățătoare la Școala generală din Adjud, județul Vrancea.

Ion Gh. Usturoi, maistru electrician la C.E.I.L. Focșani, județul Vrancea.

Toader D. Zbîrciog, directorul Direcției administrației locale de stat a Consiliului popular județean Vrancea.

Art. 18. -

Se conferă ordinul Meritul Științific clasa a III-a tovarășilor:

Ioan Gh. Babici, conferențiar la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Nicolae Boboc, conferențiar la Universitatea din București.

Mircea P. Crivi, asistent la Institutul politehnic din Cluj.

Adrian Caraculacu, șef de laborator la Institutul de chimie macromoleculară "Petru Poni" din Iași.

Alfred Eugen I. Calibaba, director la Stația de cercetări pentru securitatea minieră din Petroșani.

Nichifor Ceapoiu, șef de secție la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea.

Aglaia I. Ciobanu, director adjunct la Institutul "Petru Poni" din Iași.

Gheorghe I. Cremenescu, director la Stațiunea experimentală Albota, județul Argeș.

Titi Gr. Dulamita, profesor la Institutul politehnic din București.

Dan (Samy) Grindea, profesor la Institutul agronomic "Nicolae Bălcescu" din București.

Ion Hăulică, profesor la Institutul de medicină și farmacie din Iași.

Ion Iordăchel, conferențiar la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Elena A. Iliescu, șef de laborator la Institutul de cercetări metalurgice din București.

Ștefan Stoian T. Ionescu, director la Institutul de cercetări pentru medicamente din București.

Arpad G. Kelemen, șef de lucrări la Institutul politehnic din Cluj.

Ioan I. Lazăr, șef de sector la Institutul de biologie "Traian Săvulescu" din București.

Dumitru I. Margulescu, profesor la Academia de studii economice din București.

Radu Manicatide, șef de proiect la Institutul de cercetări aerospațiale din București.

Dimitrie F.F. Mîrtz, directorul Muzeului orășenesc Cîmpulung, județul Argeș.

Nicolae Moisei, director adjunct științific la Institutul de cercetări aerospațiale din București.

Viorica Dumitru Moisuc, cercetător principal la Institutul de studii istorice și social-politice din București.

Florea I. Oprea, profesor la Institutul politehnic din București.

Aurel I. Opreanu, șef de catedră la Institutul politehnic din Cluj.

Petre D. Onicescu, director la Liceul din orașul Pucioasa, județul Dîmbovița.

Sava P. Oprea, învățătoare la Școala generală nr. 1 din municipiul Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Gheorghe G. Petriceanu, profesor la Institutul politehnic din Cluj.

Ion I. Popescu, director la Institutul de cercetări și proiectări miniere pentru lignit din Craiova.

Nicolae T. Roșuț, profesor la Liceul pedagogic din municipiul Arad.

Mihail I. Serban, șef de sector la Institutul de biochimie din București.

Adam Sneider, profesor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Constantin Teodorescu, director la Institutul de cercetări aerospațiale din București.

Alla Gh. Vîță, profesor la Institutul medico-farmaceutic din București.

Art. 19. -

Se conferă ordinul Meritul Cultural clasa a III-a tovarășilor:

Pascal A. Bentoiu, compozitor.

Dumitru A. Bughici, compozitor.

Augustin I. Buzura, secretar general de redacție la revista "Tribuna", Cluj.

Neculai I. Borș, director la Casa de cultură din Bîrlad, județul Vaslui.

Nicolae N. Balan, dirijor al Formației instrumentale "Trandafir de la Moldova" din Bîrlad, județul Vaslui.

Pătru C. Băloi, director adjunct la Școala generală nr. 2 din Turnu Severin, județul Mehedinți.

Dumitru D. Capoianu, compozitor.

Octavian L. Cosma, muzicolog.

Iosif Cassian (I.C. Mătăsaru), scriitor.

Marcel I. Chirnoagă, grafician.

Radu N. Cîrneciu, redactor șef al revistei "Ateneu", județul Bacău.

Marius V. Cuteanu, profesor la Liceul pedagogic din Cluj.

Marcel-Marin S. Dragotescu, vicepreședinte al Comitetului pentru cultură și artă al județului Neamț.

Radu D. Fulger, pictor la Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Cluj.

Virgil V. Fulicea, sculptor.

Octavian I. Floca, pensionar, județul Hunedoara.

Dan St. Hatmanu, pictor.

Ion Horea, scriitor.

Ion P. Iancu, dirijor la Opera română din Cluj.

Friederich Koniy, muzeograf.

Domokos F. Lukacs, profesor la Școala profesională din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.

Radnev Manase, publicist.

Eftimie Modîlcă, plastician.

Lajos Olosz scriitor.

Vasile Gh. Palade, director la Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad, județul Vaslui.

Elena M. Petre, actriță la Teatrul de Stat "Victor Ion Popa" din Bîrlad, județul Vaslui.

Janos C. Pasztor, actor la Teatrul maghiar din Cluj.

Aurel I. Rău, scriitor.

Mircea Sîntimbreanu, scriitor.

Simion Pop, scriitor.

Niculae I. Stoian, scriitor.

Grigore N. Sălceanu, scriitor.

Viorel I. Stirbu, directorul Teatrului din Turda.

Ludovic L. Sylvester, președintele Comitetului pentru cultură și artă al județului Covasna.

Stefan S. Szilagyi, redactor șef adjunct al ziarului "Utunk", Cluj.

Cornel C. Trăilescu, compozitor și dirijor.

Alexandru I. Teodorescu, cercetător principal la Centrul de lingvistică, istorie literară și folclor al filialei Iași a Academiei Republicii Socialiste România.

Tiberiu Utan, scriitor.

Gheorghe Vitanidis, regizor de film.

Gheorghe M. Vlad, director la Casa de cultură a orașului Hîrșova, județul Constanța.

Zamfir S. Napolion, grafician la Uniunea Artiștilor Plastici.

Art. 20. -

Se conferă ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a IV-a tovarășilor:

Coriolan Atanasiu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Gheorghe P. Apostol, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Ion Teodor Ardeleanu, director adjunct la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

Nicolae Alex. Blană, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Gheorghe Ion Căpudean, instructor la C.C. al P.C.R.

Elena M. Cerbu, pensionară, București.

Anastase M. Fotache, instructor la C.C. al P.C.R.

Gheorghe I. Găvruș, instructor la C.C. al P.C.R.

Ioan Vasile Lupescu, director adjunct la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

Emil V. Nicolcioiu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Ilie I. Sîrzea, instructor la C.C. al P.C.R.

Ion D. Spălățelu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Gheorghe Vlădica, consilier la C.C. al P.C.R.

Gheorghe V. Zaharia, director adjunct al Institutului de studii istorice și social-politice din București.

Vasile N. Alexandrescu, adjunct al ministrului învățămîntului.

Mihai I. Anastasescu, adjunct de șef de secție la Consiliul Economic.

Ion I. Bazac, adjunct al ministrului industriei ușoare.

Iulian C. Bituleanu, adjunct al ministrului finanțelor.

Corneliu D. Burada, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor.

Gheorghe Bădăluță, prim-vicepreședinte al Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară.

Ionel C. Bucheru, vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.

Ernest-Ventel V. Blenesi, director la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Gheorghe C. Cazan, adjunct al ministrului comerțului interior.

Mircea T. Bulgariu, director general adjunct la Direcția Centrală de Statistică.

Toma A. Comănescu, adjunct al ministrului industriei chimice.

Ștefan Gh. Cristescu, șef de sector la Consiliul Economic.

Ioan E. Crețu, adjunct de șef de secție la Consiliul Economic.

Nicolae N. Drijman, adjunct de șef de secție la Consiliul Economic.

Ștefan C. Enache, adjunct al ministrului turismului.

Gheorghe N. Fulea, adjunct de șef de secție la Consiliul Economic.

Ion (Ștefan) Goliat, secretar general adjunct la Academia de Științe Sociale și Politice.

Gheorghe Emil E. Hatos, adjunct al ministrului finanțelor.

Constantin M. Ionescu, adjunct al ministrului construcțiilor industriale.

Alexandru G. Oprea, vicepreședinte al Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.

Florin I. Pavelescu, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor.

Berean-Severian Milculescu, vicepreședinte al Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară.

Mihail I. Părăluță, adjunct al ministrului turismului.

Ion Petrișor, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.

Gheorghe N. Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Prețuri.

Tiberiu N. Popescu, director în Ministerul Energiei Electrice.

Gheorghe G. Păsat, vicepreședinte al Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi.

Ion G. Răvar, director general adjunct la Direcția Centrală de Statistică.

Valeriu G. Rîpeanu, vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.

Nicolae Roșca, secretar general al Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei.

Enache T. Sîrbu, șef de departament la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Ion D. Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior.

Gheorghe G. Stoica, adjunct al ministrului energiei electrice.

Gheorghe C. Stoica, adjunct al ministrului muncii.

Ilie Gh. Șalapa, adjunct de șef de secție la Consiliul Economic.

Ion A. Stoichici, adjunct de șef de secție la Consiliul Economic.

Ioan Nicolae I. Spînu, adjunct de șef de secție la Consiliul Economic.

Ioan C. Udrea, secretar general la Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară.

Marinache St. Vasilescu, director general adjunct la Direcția Centrală de Statistică.

Gheorghe I. Gomoiu, general-maior.

George V. Alexandrescu, colonel.

Ioan I. Baciu, colonel.

Gheorghe A. Georgescu, colonel.

Petre P. Motorga, colonel.

Vasile I. Marin, căpitan de rangul I.

Octavian Gh. Pop, colonel.

Valer L. Socol, colonel.

Gheorghe R. Titileanu, colonel.

Iulian N. Vlad, colonel.

Nicolae N. Conțu, locotenent-colonel.

Iosif Bocskai, instructor la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.

Constantin I. Croitoru, activist la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Laurențiu M. Dragomirescu, activist la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Alexandru Gh. Grecu, președintele Uniunii sindicatelor din ramura transporturilor și telecomunicațiilor.

Oliviu N. Rusu, vicepreședinte al Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor.

Ion Antoniu, profesor la Institutul politehnic din București.

Nicolae I. Botnariuc, profesor, decanul Facultății de biologie a Universității din București.

Radu Bogdan, profesor la Institutul de petrol, gaze și geologie.

Gheorghe Radu E. Boureanu, redactor șef al revistei "Viața Românească".

Eugen E. Costea, profesor la Institutul medico-farmaceutic din București.

Dumitru Călugăru, director la Institutul de cercetări transporturi.

Paul Constantinescu, director adjunct la Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi.

Valeriu Ciocionică, director la I.E.T.C. București.

Viecelli E. Dante (Virgil Dănciulescu), secretar general de redacție la ziarul "Scînteia".

Ilie Diculescu, profesor la Institutul medico-farmaceutic din București.

Dumitru Gaidea, director adjunct științific la Institutul petrochimic din Ploiești.

Francisc Gyulai, conferențiar la Institutul politehnic din Timișoara.

Grigore Ioachim, profesor la Institutul de petrol, gaze și geologie din București.

Ion Iepureanu, director la Institutul de cercetări transporturi auto, navale și aeriene din București.

Liviu Iliescu, inginer șef la Întreprinderea Optica Română, București.

Nicolae V. Luminea, inginer la Institutul de proiectări pentru construcții de mașini din București.

Călin Mihăileanu, director la Institutul de cercetări energetice din București.

Alcibiade Mihăilescu, director la Institutul de proiectări pentru utilaj petrolier din București.

Bujor Mănescu, profesor la Institutul agronomic din București.

Octavian Al. Paler, redactor șef al ziarului "România Liberă".

Iulian Cristian A. Popișteanu, redactor șef al revistei "Magazin istoric".

Grigore P. Popa, profesor universitar.

Paul Mihai Popov, director tehnic la Institutul de cercetări și proiectări mașini-unelte și agregate din București.

Nicolae O. Popa, director la Institutul de cercetări și proiectări mașini-unelte și agregate din București.

Alexandru A. Rădulescu, director la Institutul de proiectări și cercetări utilaj petrolier din București.

Valeriu Rusanovschi, director la Institutul de proiectări pentru industria ușoară din București.

Alexandru V. Spătaru, profesor la Institutul politehnic din București.

Gheorghe Suciu, profesor la Institutul de petrol, gaze și geologie din București.

Victor Stănescu, profesor la Institutul politehnic din Brașov.

Teodor Segărceanu, director adjunct științific la Institutul de cercetări și proiectări pentru metale neferoase și rare.

Marcel Sîrbu, director la I.P.A. București.

Ion Ștefănescu, profesor la Institutul politehnic din București.

Iosif Tripșa, profesor la Institutul politehnic din București.

Nicolae C. Teodoreanu, profesor cercetător la Institutul de biologie din București.

Dan Teodorescu, conferențiar la Institutul politehnic din Timișoara.

Petru Vlad, director la Institutul de cercetări miniere din București.

Gheorghe Vanci, profesor la Institutul politehnic din București.

Gheorghe A. Achiței, rectorul Institutului de arte plastice "N. Grigorescu" din București.

Constantin V. Alexe, președintele Cooperativei agricole de producție Otopeni.

Vlad C. Bîlbîe, directorul Institutului de microbiologie, parazitologie și epidemiologie "Dr.I. Cantacuzino" din București.

Gheorgheț I. Borescu, secretar la Comitetul de partid al sectorului 1 București.

Florin N. Ciorescu, director adjunct la Institutul de fizică atomică din București.

Victor V. Coroi, director al Direcției sanitare a municipiului București.

Toma M. Caragiu, actor la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra", București.

Corneliu Z. Dumitrașcu, secretar la Comitetul de partid al sectorului 1 București.

Eugen Pavel P. Diniș, director general al Combinatului de mătase din București.

Ionel G. Desmireanu, director adjunct la Institutul de cercetări economice din București.

Oprea I. Enculescu, director adjunct la Institutul de cercetări și proiectări alimentare din București.

Ioan G. Furir, secretar al Comitetului de partid al sectorului 2 București.

Virgil Gh. Firica, director adjunct la Ministerul Finanțelor.

Constantin A. Ghiulai, profesor la Institutul politehnic din București.

Alexandru Gheorghiu, profesor la Institutul de construcții din București.

Augustin I. Gîrbea, conferențiar la Institutul de construcții din București.

Ioan I. Huzum, șef de serviciu la Ministerul Finanțelor.

Gheorghe Gh. Hortopan, profesor la Institutul politehnic din București.

Nicolae C. Ionescu, director la Direcția Centrală de Statistică.

Andrei-Gheorghe A. Iliescu, șef de catedră la Institutul de educație fizică și sport din București.

Ioan M. Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.

Gheorghe N. Mierlea, director la Liceul "I.L. Caragiale" din București.

Jean M. Milotoi, inginer la Întreprinderea de utilaje, construcții și transporturi din București.

Petre C. Manea, tehnician mecanic la Întreprinderea de construcții montaje, București.

Vasile I. Manolescu, director la Ministerul Comerțului Exterior.

Gheorghe A. Marinescu, director general al Întreprinderii de construcții montaje, București.

Călin C. Marin, operator la Centrul de calcul electronic al Direcției Centrale de Statistică.

Teodor Z. Miheș, director la Întreprinderea "Select", București.

Ion T. Necula, procuror la Procuratura sectorului 4, București.

Elena A. Ochea, director la Ministerul Muncii.

Pretor I. Popa, adjunct al ministrului comerțului exterior.

Constantin T. Prodan, secretar al Comitetului de partid al sectorului 1 București.

Simion I. Pop, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București.

Victor C. Puchita, profesor la Academia de studii economice din București.

George I. Popescu Cartianu, profesor la Institutul politehnic din București.

Vasile I. Predescu, prorector la Institutul medico-farmaceutic din București.

Victor D. Prodescu, medic la Spitalul Brîncovenesc București.

Radu G. Păun, șeful Clinicii medicale a Spitalului "Dr.I. Cantacuzino", București.

Aurel Mircea G. Rizea, director general al Combinatului pentru industrializarea lemnului Pipera.

Nicolae D. Stanciu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București.

Ion H. Săbiescu, secretar al Comitetului de partid al sectorului 5 București.

Stan N. Soare, prorector la Institutul de petrol, gaze și geologie din București.

Serban Solacolu, profesor la Institutul politehnic din București.

Petre A. Tăruș, secretar al Comitetului de partid al sectorului 5 București.

Ion T. Tarnovschi, profesor la Universitatea din București.

Marioara C. Vlăsceanu, șef de serviciu la Direcția Centrală de Statistică.

Iosif I. Aci, șef de sector la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Alexandru A. Szabo, președintele Judecătoriei Alba Iulia.

Liviu N. Dorban, secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.

Simion N. Brătescu, director la Fabrica de motoare electrice Pitești, județul Argeș.

Gheorghe Alexandru Hora, șef de sector la Comitetul județean Argeș al P.C.R.

Florian Gh. Popescu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Argeș.

Ion A. Croitoru, director general al Combinatului pentru exploatarea și industrializarea lemnului, Bacău.

Iulian I. Cohn, director general al Grupului industrial pentru foraj și extracția țițeiului - Moinești, județul Bacău.

Emil I. Donici, șef de sector la Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Victor P. Enășoaie, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

Dumitru V. Găină, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Bacău.

Ioan D. Pruteanu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Bacău.

Zamfir St. Stancu, director coordonator la Grupul industrial de petrochimie Borzești, județul Bacău.

Constantin C. Velisar, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Bacău.

Lazăr T. Tănase, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Bistrița-Năsăud.

Vasile I. Vianu, medic la Spitalul unificat din orașul Bistrița.

Alexandru A. Albert, redactor șef al ziarului "Brassoi Lapok", Brașov.

Constantin Gh. Anghel, secretar al Comitetului orășenesc Zărnești al P.C.R. județul Brașov.

Pavel I. Aron, secretar al Comitetului municipal Brașov al P.C.R.

Alexandru A. Crișan, secretar al Comitetului municipal Brașov al P.C.R.

Ioan I. Gîrbacea, director adjunct la Direcția plan a Consiliului popular al județului Brașov.

Nicolae N. Gîței, maistru principal la Fabrica de celuloză și hîrtie Zărnești, județul Brașov.

Dumitru D. Hetrea, maistru la Uzina "Tractorul", Brașov.

Vasile V. Naghi, șofer la autobaza Întreprinderii de transport auto Brașov.

Ionel A. Obaciu, ofițer.

Nicolae A. Rozorea, secretar al Comitetului orășenesc Predeal al P.C.R. județul Brașov.

Cornel Gh. Roșca, președinte al C.A.P. Hoghiz, județul Brașov.

Alexandru A. Vajda, conferențiar la Institutul politehnic din Brașov.

Emil Gh. Bălăuță, director general la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Brăila.

Irimie C. Cîmpean, director general la C.F.A. Brăila.

Ion Gh. Diacomatu, secretar la Comitetul municipal Brăila al P.C.R.

Gheorghe S. Neculau, director general al Combinatului de celuloză și hîrtie Brăila.

Gheorghe A. Bobocea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Buzău.

Leonid C. Cazacu, director la Uzina de sîrmă și produse din sîrmă, Buzău.

Gheorghe-Nicolae Gh. Coman, secretar al Cenaclului Uniunii artiștilor plastici, Buzău.

Anghel I. Gheorghe, președintele Cooperativei agricole de producție Căldărești, județul Buzău.

Gheorghe M. Milu, prim-secretar al Comitetului municipal Buzău al P.C.R.

Vasile Gh. Marcu, prim-secretar al Comitetului orășenesc Rîmnicu Sărat al P.C.R., județul Buzău.

Tudor C. Postelnicu, secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R.

Marin I. Simionescu, secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R.

Vasile N. Zaharia, prim-secretar al Comitetului județean Buzău al U.T.C.

Adrian V. Rădulescu, director la Muzeul arheologic din Constanța.

Constandache S. Serbănescu, director la Centrul de odihnă Neptun, județul Constanța.

Aron N. Dudaș, director general la Direcția regională C.F.R. Cluj.

Garofița D. Pavel, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Cluj.

Bazil S. Popa, rector la Institutul politehnic din Cluj.

Stefan St. Hărăguș, profesor la Institutul medico-farmaceutic din Cluj.

Carol Manea C. Soos, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.

Gyula F. Vajda, maistru forjar la U.M.M.R. Cluj.

Avisalon I. Georgescu, președintele Colegiului județean de partid Dîmbovița.

Filip T. Băcioiu, președintele C.A.P. "Drumul Belșugului" din comuna Mîrșani, județul Dolj.

Constantin D. Botea, prorector la Universitatea din Craiova.

Constantin T. Glăvan, directorul general al Direcției generale pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Dolj.

Marin M. Leoveanu, inginer principal la Grădina botanică a Universității din Craiova.

Nicolae Gh. Novac, conferențiar la Universitatea din Craiova.

Oliviu Popa, director tehnic la Combinatul chimic din Craiova.

Ion M. Rogoveanu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Craiova.

Leonida T. Roșu, lector la Universitatea din Craiova.

Ion St. Axente, secretar al Comitetului - județean Galați al P.C.R.

Ion H. Bejan, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Galați.

Ștefan I. Bubenek, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Galați.

Ion I. Iosefide, secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

Eleonora V. Mărculescu, șef de sector la Comitetul județean Galați al P.C.R.

Valeriu C. Mitulescu, președintele Uniunii județene a cooperativelor de consum Galați.

Ștefan Gh. Serban, director tehnic la Întreprinderea de construcții montaje siderurgice Galați.

Aurel C. Scorțaru, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Galați.

Iulian George P. Simionescu, director la Direcția navigației fluviale Galați.

Elias I. Zisu, director la Sucursala Galați a Băncii de Investiții.

Alexandru B. Czitrom, activist la Comitetul județean Harghita al P.C.R.

Ion Gh. Ionașcu, șef de șantier la Spitalul județean Miercurea-Ciuc, județul Harghita.

Gabor I. Laszlo, director general la C.E.I.L. Miercurea-Ciuc, județul Harghita.

Todor-Victor A. Mărgineanu, șeful Laboratorului veterinar din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.

Elek E. Telman, activist la Comitetul municipal Odorheiu Secuiesc al P.C.R., județul Harghita.

Bela A. Toman, director la Casa de cultură din orașul Gheorgheni, județul Harghita.

Otto L. Sarosi, șef de sector la Comitetul orășenesc Miercurea-Ciuc al P.C.R., județul Harghita.

Andrei I. Ugron, șef de sector la Comitetul județean Harghita al P.C.R.

Dominic I. Varro, director la Cabinetul județean de partid Harghita.

Vichente I. Bălan, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Hunedoara.

Otilia T. Ioniță, președintele Consiliului județean Ialomița al organizației pionierilor.

Vasile O. Ichim, șef de catedră la Cabinetul județean de partid Ialomița.

Cristea C. Chelaru, șef de secție la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Victor V. Clima, președinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Iași.

Mihai I. Dumitriu, redactor șef al ziarului "Flacăra Iașului", județul Iași.

Nicolae Gh. Manolache, președintele Consiliului județean al sindicatelor Iași.

Constantin Gh. Mihăilescu, director la Institutul de proiectări, arhitectură și sistematizare Iași.

Max S. Soil, șef de sector la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Mihai M. Tiron, directorul Întreprinderii agricole de stat Bucium, județul Iași.

Alexandru A. Crișan, președintele Consiliului județean al sindicatelor Maramureș.

Mihai I. Marina, secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

Nicolae I. Roman, prim-secretar al Comitetului municipal Sighetu Marmației al P.C.R., județul Maramureș.

Eleonora C. Covrig, director la Liceul agricol Halînga, județul Mehedinți.

Ionel T. Popescu, medic șef la Secția chirurgie a Spitalului nr. 1 Turnu Severin, județul Mehedinți.

Ion A. Radu, președintele Consiliului județean al sindicatelor Mehedinți.

Ștefan St. Jakab, secretar al Comitetului municipal Tîrgu Mureș al P.C.R.

Szaniszlo Pal K. Kotay, profesor universitar la Institutul medico-farmaceutic din municipiul Tîrgu Mureș.

Gheorghe Gh. Bîgu, președintele Uniunii județene a cooperativelor de consum Neamț.

Mihai V. Ciocoiu, șef de secție la Comitetul județean Neamț al P.C.R.

Gheorghe C. Constantin, secretar al Comitetului municipal Piatra-Neamț al P.C.R.

Constantin N. Dabija, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Neamț.

Dorin Gh. Georgescu, directorul general al Direcției pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Neamț.

Aurel Gh. Zbanț, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Neamț.

Aurel C. Furfurică, director general al Direcției generale pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Prahova.

Neculai N. Posea, profesor la Institutul de petrol-Ploiești, județul Prahova.

Teodor T. Chilici, șef de secție la Comitetul județean Satu Mare al P.C.R.

Iosif I. Tincu, președintele Colegiului județean Satu Mare al P.C.R.

Vasile I. Gîta, prim-secretar al Comitetului municipal Satu Mare al P.C.R.

Mihai F. Chiș, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Sălaj.

Casian D. Marincaș, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Sălaj.

George I. Caba, lăcătuș mecanic la Uzina "Carbosin" Copșa Mică.

Ignatie F. Gal, muncitor la Uzina "Emailul Roșu", Mediaș, județul Sibiu.

Vasile A. Miclea, director la Fabrica de geamuri Mediaș, județul Sibiu.

Nicolae G. Stoia, maistru la Fabrica de cuțite Ocna-Sibiului.

Iosif I. Șerban, maistru la Uzina mecanică Sibiu.

Nicolae Gh. Turtureanu, director general al Complexului de celuloză și hîrtie Suceava.

Petru M. Zămîrcă, director general al Combinatului minier Suceava.

Gheorghe P. Boșneag, director la Institutul de proiectări Timișoara.

Pavel P. Fișteag, prim-secretar al Comitetului municipal Lugoj al P.C.R., județul Timiș.

Ioan D. Ghiorghiu, director la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Timiș.

Ion N. Românu, director la Filarmonica "Banatul" Timișoara.

Vasile C. Tomescu, profesor la Facultatea de medicină veterinară din Timișoara.

Vasile R. Geană, șef de secție la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Adam N. Leica, prim-secretar al Comitetului municipal Bîrlad al P.C.R.

Melania P. Arsinte, inginer șef la C.A.P. Vînători, județul Vrancea.

Ion T. Cioară, secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R.

Vasile D. Moise, secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R.

Nicolae Lucian L. Olteanu, directorul general al C.E.I.L. Focșani, județul Vrancea.

Ștefan D. Șerbănică, președintele Cooperativei agricole de producție Voetin, județul Vrancea.

Art. 21. -

Se conferă ordinul 23 August clasa a IV-a tovarășilor:

Ioan Gh. Alexandru, instructor la C.C. al P.C.R.

Augustin Boar, instructor la C.C. al P.C.R.

Virgil I. Butcă, instructor, la C.C. al P.C.R.

Iulian I. Cîrțînă, șef de cabinet la C.C. al P.C.R.

Mihail M. Chiorean, instructor la C.C. al P.C.R.

Aurel S. Dornean, instructor la C.C. al P.C.R.

Dan I. Dumitrescu, instructor la C.C. al P.C.R.

Vasile I. Matei, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Ion I. Mihai, instructor la C.C. al P.C.R.

Ion I. Moldoveanu, instructor la C.C. al P.C.R.

Gheorghe Gh. Mîrzac, adjunct de șef de sector la C.C. al P.C.R.

Cristea Gh. Mușat, instructor la C.C. al P.C.R.

Mihalache I. Neagu, instructor la C.C. al P.C.R.

Mihai I. Oprițescu, instructor la C.C. al P.C.R.

Aron A. Petric, prorector al Academiei de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Vicențiu A. Piucă, instructor la C.C. al P.C.R.

Florea Gh. Pătruț, adjunct de șef de sector la C.C. al P.C.R.

Constantin N. Stăiculescu, instructor la C.C. al P.C.R.

Ion C. Tudor, instructor la C.C. al P.C.R.

Leon S. Taler, instructor la C.C. al P.C.R.

Alexandru A. Verșanschi, pensionar, București.

Maria Vlad, instructor la C.C. al P.C.R.

Isac Munteanu, consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Onofrei C. Stefan-Septimiu, general-maior.

Vasile I. Bilanici, colonel.

Dumitru P. Olaru, colonel.

Nicolae I. Radu, căpitan de rangul I.

Dimitrie A. Negru, locotenent-colonel.

Iuliu I. Furo, vicepreședinte al Consiliului Național al Organizației Pionierilor.

Vasile A. Mauriciu, activist la Uniunea sindicatelor din ramura metalurgiei.

Constantin Apetrei, director adjunct științific la Institutul de cercetări și proiectări termoenergetice București.

Alexandru Bitang, director la I.C.P.E.H.R. Reșira, Filiala Timișoara.

Dumitru Cristea, director la Centrul de cercetări și proiectări "Electroputere" Craiova.

Alexandru Fransua, conferențiar la Institutul politehnic din București.

Felician Lăzăroiu, director general în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Teofil Popovici, director la I.C.P.T. București.

Polidor Sulea, inginer șef la Uzina constructoare de mașini Reșița.

Fota B. Bitoleanu, secretar al Comitetului de partid al sectorului 4 București.

Constantin Gh. Bădiță, pensionar, București.

Costică A. Chițimia, secretar al Comitetului de partid al sectorului 8 București.

Gheorghe I. Carabogdan, șef de secție la Comitetul municipal București al P.C.R.

Victor D. Crocoș, director general al Întreprinderii de construcții speciale industriale și montaj București.

Cecilia I. Calmanovici, pensionară, București.

Vasile P. Drăgoescu, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București.

Constantin I. Duncea, pensionar, București.

Dumitru I. Gheorghe, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 4 București.

Vasile N. Lixandru, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București.

Constantin Gh. Manolescu, profesor la Academia de studii economice din București.

Gheorghe D. Panaitescu, profesor la Institutul de medicină și farmacie din București.

Lascarache I. Popa, mecanic la Conservatorul "Ciprian Porumbescu" din București.

Simion I. Pop, profesor la Universitatea din București.

Gheorghe V. Popescu, pensionar, București.

Dragoș Octavian A. Toma, director general al Institutului de cercetări pentru mecanizarea agriculturii București.

Dan A. Alexandrescu, directorul Teatrului de Stat din municipiul Arad.

Aurel P. Balaj, brigadier tapițer la Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Arad.

Nicolae I. Constantin, secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.

Alexandru Andrei Ladislau A. Elek, mecanic șef la Combinatul textil din Arad.

Mircea D. Groza, secretarul Comitetului de partid al Uzinei de vagoane Arad.

Stefan S. Mica, secretarul Comitetului de partid din comuna Livada, județul Arad.

Nicolae D. Neamțiu, șef de serviciu la Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Arad.

Pompei V. Petreanu, secretarul Comitetului de partid al Uzinei de strunguri Arad.

Costache N. Lăcătușu, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

Gheorghe N. Ungurașu, președintele Colegiului de partid de pe lîngă Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Traian D. Gîrba, secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Andrei I. Cardaș, directorul Cabinetului județean de partid Botoșani.

Petrache D. Albu, brigadier zootehnist la Cooperativa agricolă de producție Racovița, județul Brăila.

Demetrian F. Bach, inspector la Direcția pentru administrația locală a Consiliului popular al județului Brăila.

Gheorghe I. Brustan, lăcătuș la Uzina "Laminorul" Brăila.

Anton D. Lungu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Brăila.

Ionel U. Plopeanu, maistru la Uzina "Progresul" Brăila.

Dumitru D. Roșca, lăcătuș la Uzina "Progresul" Brăila.

Alexandru R. Turcan, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Brăila.

Vichenti V. Caraba, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Buzău.

Nicolae D. Angheloiu, secretar al Comitetului de partid de la Combinatul siderurgic Reșița, județul Caraș-Severin.

Tudor M. Iorga, secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.

Constantin H. Vanghele, instructor la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Alexandru A. Bodi, fizician, profesor la Facultatea de fizică, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Gheorghe I. Mărinceanu, director general la Combinatul de pielărie și încălțăminte Cluj.

Nicolae P. Hîrsescu, contabil șef la Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R.

Ion C. Petre, președintele Consiliului județean al sindicatelor Dîmbovița.

Gheorghe C. Boștină, secretarul Comitetului de partid de la Combinatul chimic Craiova.

Dumitru I. Cipere, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Dolj.

Mihail Gh. Croitoru, director al Stațiunii experimentale Simnic, județul Dolj.

Stefan I. Duță, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Dolj.

Gheorghe Gh. Lupu, secretar al Comitetului municipal Craiova al P.C.R.

Tudor Gh. Pădeanu, maistru la Uzinele "Electroputere" Craiova.

Costică C. Sulfă, maistru principal la Uzina de reparații auto Craiova.

Valentin D. Smărăndescu, director la Întreprinderea de prefabricate din beton Craiova.

Ioana Gh. Stancoveanu, pensionară, municipiul Craiova.

Stefan Gh. Almășan, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Gheorghe Gh. Vasiu, prim-secretar al Comitetului municipal Hunedoara al P.C.R.

Ion I. Toporan, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Dragalina, județul Ialomița.

Vasile N. Lupușoru, inginer, membru al biroului Comitetului județean Iași al P.C.R.

Ioan Gh. Savin, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Iași.

Stefan V. Vrînceanu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Iași.

Constantin C. Carp, administrator la I.A.S. Mînăstirea, județul Ilfov.

Vasile Gh. Tronaru, prim-secretar al Comitetului municipal Giurgiu al P.C.R., județul Ilfov.

Florea D. Vasile, șef de secție la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Dumitru St. Ciuclea, șef de secție la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Moise P. Fetea, șef de secție la Comitetul județean Maramureș al P.C.R.

Dumitru D. Mureșan, președintele Colegiului județean de partid Maramureș.

Romeo Stefan I. Pojan, șef de secție la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Mihai M. Andrieș, președintele Colegiului județean de partid Neamț.

Ion S. Diaconu, președintele Consiliului județean Neamț al sindicatelor.

Gheorghe Gh. Grigore, prim-secretar al Comitetului județean Neamț al U.T.C.

Ionel N. Marin, secretar al Comitetului municipal Piatra-Neamț al P.C.R.

Mihai I. Roman, secretar al Comitetului municipal Roman al P.C.R., județul Neamț.

Stefan C. Sandu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Bicaz, județul Neamț.

Iuda I. Schulman, activist la Comitetul municipal Piatra-Neamț al P.C.R.

Ioan I. Pînzaru, pensionar, județul Suceava.

Neculai G. Mihalache, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Vaslui.

Ion E. Chiriță, pensionar, județul Vrancea.

Art. 22. -

Se conferă ordinul Tudor Vladimirescu clasa a IV-a tovarășilor:

Haralambie I. Alexa, instructor la C.C. al P.C.R.

Gheorghe M. Arsene, instructor la C.C. al P.C.R.

Nicu V. Bujor, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Stanciu V. Brătescu, instructor la C.C. al P.C.R.

Ilie Radu Burciu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Marin Ion Cristache, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Ion Gr. Dinu, șef de serviciu la C.C. al P.C.R.

Constantin V. Dumitrescu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Ion Stere Duțu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Nicolae R. Gîrbă, instructor la C.C. al P.C.R.

Constantin Gh. Iordan, șef de cabinet la C.C. al P.C.R.

Constantin T. Mareș, instructor la C.C. al P.C.R.

Jean I. Mititelu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Nicolae I. Năstase, instructor la C.C. al P.C.R.

Constantin I. Otobîcu, șef de cabinet la C.C. al P.C.R.

Constantin C. Popovici, prorector al Academiei de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu" din București.

Ion D. Rotar, instructor la C.C. al P.C.R.

Ion V. Săvulescu, șef de serviciu la C.C. al P.C.R.

Dumitru I. Stroe, adjunct de șef de sector la C.C. al P.C.R.

Marian Mihail N. Angelescu, adjunct al ministrului muncii.

Dumitru Valeriu P. Cristescu, adjunct al ministrului industriei materialelor de construcții.

Emil P. Ghibu, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

Iosif P. Gavrea, inspector la Direcția generală pentru consiliile populare.

Bujor M. Ioniță, vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.

Vasile C. Mateescu, inspector șef la Direcția generală pentru consiliile populare.

Ilie Miron O. Oltean, secretar al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

Ion Popescu, adjunct al ministrului industriei ușoare.

Nicolae I. Pretorian, vicepreședinte al Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.

Bujor Nicolae N. Roșca, adjunct al ministrului industriei chimice.

Emil S. Stanciu, consilier la Comitetul de Stat pentru Prețuri.

Constantin D. Stefănescu, consilier în aparatul Consiliului de Stat.

Sandu D. Șerban, inspector la Direcția generală pentru consiliile populare.

Zoltan Szoverfi, expert la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ioan I. Tulpan, adjunct al ministrului finanțelor.

Nicolae D. Teodorescu, secretar general la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Alexandru I. Augustin, general-maior.

Ioan M. Nedelcu, general-maior.

Gheorghe Bîrsan, colonel.

Gheorghe N. Grigore, colonel.

Vasile-Bogdan-Stefan V. Găzdoescu, colonel.

Gheorghe Gh. Iftime, colonel.

Mircea N. Mocanu, colonel.

Stelian I. Popescu, colonel.

Emil St. Stefănescu, colonel.

Nicolae I. Tănăsescu, colonel.

Ioan D. Mihalcea, locotenent-colonel.

Florin-Constantin Z. Popăescu, maior.

Ion N. Cîrje, director general adjunct la Agerpres.

Alexandru George P. Diaconu, conferențiar la Institutul politehnic din București.

Gheorghe Manolescu, director la Institutul de proiectări pentru industria chimică anorganică și îngrășămintelor.

Nicolae Gh. Popescu-Bogdănești, director general adjunct la Agerpres.

Semera Rădulescu, director la Institutul de cercetări textile București.

Alexandru N. Coltoiu, conferențiar la Institutul de medicină și farmacie din București.

Octavian Gh. Floarea, conferențiar la Institutul politehnic din București.

Ion I. Oprina, președintele Colegiului de partid al Comitetului municipal București al P.C.R.

Vasile V. Priceputu, șef de secție la Comitetul municipal București al P.C.R.

Gheorghe V. Stănculescu, redactor șef al ziarului "Secera și Ciocanul" Pitești, județul Argeș.

Gheorghe I. Alexa, președintele Cooperativei agricole de producție Bucecea, județul Botoșani.

Gheorghe I. Filip, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Dorohoi, județul Botoșani.

Costache I. Botea, președintele Colegiului județean de partid Brăila.

Constantin I. Carata, președintele Consiliului județean Constanța al sindicatelor.

Ion I. Lungu, rectorul Institutului pedagogic din Constanța.

Iordan I. Pandrea, secretarul Comitetului orășenesc Cernavodă al P.C.R., județul Constanța.

Mihai C. Belciug, instructor la Comitetul municipal Craiova al P.C.R.

Emil H. Bucur, președintele Uniunii județene a cooperativelor de consum Dolj.

Ion C. Ciocea, secretar al Comitetului comunal Negoi al P.C.R., județul Dolj.

Gabriel T. Ciupagea, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Dolj.

Teodor C. Grigoriu, pensionar, municipiul Craiova.

Iulius I. Paicu, secretar al Comitetului județean Dolj al U.T.C.

Ion T. Popescu, șef de secție la Comitetul municipal Craiova al P.C.R.

Aurelian I. Diaconu, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Gorj.

Gheorghe Gh. Ionescu, director general al Direcției generale pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Dolj.

Alexandru M. Mladin, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Gorj.

Petre R. Lungu, secretar al Comitetului de partid de la Combinatul siderurgic Hunedoara.

Constantin C. Soroiu, secretar al Comitetului municipal Iași al P.C.R.

Rubin B. Sulimzon, redactor șef adjunct al ziarului "Flacăra Iașului" Iași.

Constantin M. Anca, secretarul Comitetului județean Ilfov al P.C.R.

Corneliu C. Băjenaru, secretarul Comitetului județean Ilfov al P.C.R.

Florian F. Dulău, director al Întreprinderii de morărit și panificație Turnu Severin, județul Mehedinți.

Paulina St. Boboș, activistă a Consiliului județean Neamț al sindicatelor.

Eugen Gh. Covic, directorul Inspectoratului silvic al județului Neamț.

Pavel N. Pîntea, redactor șef al ziarului "Ceahlăul", județul Neamț.

Petre I. Risipeanu, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Neamț.

Mihai N. Vicol, director general al Combinatului de îngrășăminte cu azot Piatra-Neamț.

Petre F. Dragoș, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Sălaj.

Tudor D. Done, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Suceava.

Nicolae V. Moraru, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Suceava.

Vasile V. Sava, director general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului Suceava.

Gheorghe I. Puni, secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R.

Gheorghe A. Vușdea, secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R.

Art. 23. -

Se conferă ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a tovarășilor:

Valeriu Gh. Boteanu, președintele Comitetului județean pentru cultură și artă Olt.

Gheorghe F. Culcea, președintele Comitetului județean pentru cultură și artă Teleorman.

Iuliana I. Cseh, solistă la Opera maghiară din Cluj.

Ana L. Dukasz, directorul Teatrului maghiar de stat din Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Nicolae S. Dragoș, șef de secție la ziarul "Scînteia".

Radu Mircea A. Iacoban, redactor șef la editura "Junimea" Iași.

Gheorghe D. Jurca, actor la Teatrul Național din Cluj.

Mărioara N. Kaufman, actriță la Teatrul Național din Cluj.

Alexandru A. Kovacs, muzeograf principal la Muzeul din Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Bela B. Kollo, actor la Teatrul maghiar de stat din Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Vasile I. Nicolescu, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Ioan I. Olteanu, instrumentist la Filarmonica de Stat din Cluj.

Niculae D. Parocescu, muzicolog la Uniunea compozitorilor.

Pompei D. Ștefănescu, președintele Comitetului județean pentru cultură și artă Bistrița-Năsăud.

Ileana-Anna A. Szeles, actriță la Teatrul maghiar din Cluj.

Art. 24. -

Se conferă ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a V-a tovarășilor:

Anka Emil Borgovan, arhitect proiectant la Institutul de proiectări "Carpați" București.

Nicolae A. Călinoiu, ospătar la C.C. al P.C.R.

Gheorghe I. Cornescu, instructor la C.C. al P.C.R.

Vasile Gh. Cristoloveanu, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Nicolae I. Florescu, șef de serviciu la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ștefan I. Georgescu, adjunct de șef de sector la C.C. al P.C.R.

Gheorghe D. Gheorghe, instructor la C.C. al P.C.R.

Alexandru Gh. Ghitera, consilier la C.C. al P.C.R.

Gheorghe C. Iamandi, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Gheorghe S. Iordache, instructor la C.C. al P.C.R.

Gheorghe N. Ionescu, contabil șef la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ion T. Ionescu, instructor la C.C. al P.C.R.

Petru I. Ispas, instructor la C.C. al P.C.R.

Adrian I. Jurca, instructor la C.C. al P.C.R.

Ștefan A. Kantor, instructor la C.C. al P.C.R.

Marian Gh. Lazăr, instructor la C.C. al P.C.R.

Gabriel-Marius I. Măciucă, adjunct de șef de sector la C.C. al P.C.R.

Gheorghe M. Munteanu, șef de cabinet la C.C. al P.C.R.

Aurel Gh. Pop, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ștefan I. Prisăceanu, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Alexandru Bița Pîrvu, adjunct de șef de sector la C.C. al P.C.R.

Alexandru S. Pîrvănescu, maistru principal la Trustul de construcții "Carpați" București.

Marin F. Pascu, instructor la C.C. al P.C.R.

Petre St. Preda, șef de sector la C.C. al P.C.R.

Liviu Corneliu A. Popescu, instructor la C.C. al P.C.R.

Dumitru S. Roșioru, șef de unitate la C.C. al P.C.R.

Dumitru N. Ștefan, adjunct de șef de sector la C.C. al P.C.R.

Ion Eva Stanislav, director adjunct la Întreprinderea "Heliade" - București.

Eugenia C. Stancu, secretară-stenodactilografă la C.C. al P.C.R.

Grigore Gh. Tănase, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ludovic-Endrich Iosif Till, șef de șantier la Trustul de construcții "Carpați" București.

Ștefan O. Tomescu, șef de lot la Trustul de construcții "Carpați" București.

Vasile I. Toma, instructor la C.C. al P.C.R.

Florea Gh. Vintilă, instructor la C.C. al P.C.R.

Titu Radu D. Ciurileanu, controlor revizor general la Ministerul Finanțelor.

Gheorghe L. Craiciu, inspector la Direcția generală pentru consiliile populare.

Stelea I. Cozma, șef de sector la Consiliul Economic.

Vasile V. Curticăpeanu, redactor-șef de secție la Academia de Științe Sociale și Politice.

Paul I. Frunză, activist la Consiliul Economic.

Vasile R. Gherghescu, consultant de specialitate în aparatul Consiliului de Stat.

Petre I. Ghimbuluț, șef de sector la Consiliul Economic.

Alexandru S. Ignat, șef de cabinet la Consiliul Economic.

Ioan I. Mureșan, director în Ministerul Finanțelor.

Petre I. Preoteasa, șef de sector la Consiliul Economic.

Nicolae A. Popovici, adjunct al ministrului justiției.

Ștefan M. Anton, colonel.

Eugen T. Aron, colonel.

Gheorghe M. Ciobanu, căpitan de rangul I.

Ion T. Comaroschi, colonel.

Nicolae M. Cucu, colonel.

Iulian I. Deculescu, colonel.

Teodor I. Didă, colonel.

Grigore T. Drăghici, colonel.

Nicolae Al. Dumitru, colonel.

Nicolae V. Eftimescu, colonel.

Toma Gh. Grama, colonel.

Corneliu Gh. Grigorescu, colonel.

Emil C. Hârbu, colonel.

Ioan P. Laschescu, colonel.

Nicolae M. Mazilu, colonel.

Constantin S. Micu, colonel.

Eugeniu E. Oancea, colonel.

Constantin V. Panțîru, colonel.

Vasile N. Pucheanu, colonel.

Gheorghe Gh. Romanescu, colonel.

Vasile V. Simescu, colonel.

Niculin T. Simion, colonel.

Valeriu N. Sitaru, colonel.

Alexandru N. Tarola, colonel.

Petre Gh. Zaharia, colonel.

Nicolae Gh. Aținteșanu, locotenent-colonel.

Gheorghe Gh. Balica, locotenent-colonel.

Marcel V. Bănaru, locotenent-colonel.

Ilie V. Bojar, locotenent-colonel.

Eugen N. Bratu, locotenent-colonel.

Moise M. Brebe, locotenent-colonel.

Petre V. Carpen, locotenent-colonel.

Ilie I. Cîrstea, locotenent-colonel.

Constantin P. Chiru, locotenent-colonel.

Gheorghe S. Cioroianu, locotenent-colonel.

Traian M. Cojocariu, locotenent-colonel.

Gheorghe V. Coif, locotenent-colonel.

Teodor T. Copil, locotenent-colonel.

Gheorghe E. Dogaru, locotenent-colonel.

Aurel T. Furtună, locotenent-colonel.

Ioan I. Ghiran, locotenent-colonel.

Constantin T. Grecu, locotenent-colonel.

Ioan C. Grigorescu, locotenent-colonel.

Dumitru N. Harabagiu, locotenent-colonel.

Vasile T. Huțupanu, locotenent-colonel.

Ioan T. Iancu, locotenent-colonel.

Vasile C. Ilie, locotenent-colonel.

Toader I. Ion, locotenent-colonel.

Ion V. Ionescu, locotenent-colonel.

Gheorghe A. Keresteș, locotenent-colonel.

Vasile N. Mătasă, locotenent-colonel.

Constantin T. Mihai, locotenent-colonel.

Gheorghe T. Mînzatu, locotenent-colonel.

Vasile Gh. Moga, locotenent-colonel.

Titus D. Olaru, locotenent-colonel.

Dumitru V. Paraschiv, locotenent-colonel.

Dumitru V. Pătulea, locotenent-colonel.

Nicolae C. Țăranu, locotenent-colonel.

Neculai Gh. Tomescu, locotenent-colonel.

Aurică Al. Trăistaru, locotenent-colonel.

Ion N. Vătășescu, locotenent-colonel.

Emil C. Vieriu, locotenent-colonel.

Gheorghe I. Voicu, locotenent-colonel.

Ioan Gr. Zaharia, locotenent-colonel.

Constantin C. Zăvoi, locotenent-colonel.

Alexandru D. Chiriac, maior.

Vasile D. Cuciureanu, maior.

Neculai C. Lazăr, maior.

Constantin E. Marin, maior.

Ion Gh. Popa, maior.

Vasile D. Pricop, maior.

Ioan Gh. Todea, maior.

Ioan I. Boncotă, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.

Silvia I. Ilie, secretară a C.C. al U.T.C.

Iosif Mathe, instructor la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.

Constantin I. Alexandroaie, corespondent la ziarul "Scînteia".

Radu A. Atanasescu, redactor șef adjunct la ziarul "Satul Socialist".

Gheorghe C. Atanasiu, redactor șef la Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune.

Constantin V. Florea, redactor șef adjunct la revista "Lumea".

Ioan V. Nicolescu, profesor universitar.

Eugen Gh. Mandric, redactor șef adjunct la revista "Flacăra".

Aurel C. Neagu, redactor șef la ziarul "Sportul".

Firu I. Pătru, profesor la Institutul medico-farmaceutic din București.

Alexandru Al. Pintea, corespondent la ziarul "Scînteia".

Silviu I. Podină, corespondent la ziarul "Scînteia".

Valeriu Pescaru, director la Centrul de calcul A.S.E. București.

Costel Sila Nedelcu Antonescu, director la Întreprinderea de aparate de măsură și control Otopeni.

Nichita I. Adăniloae, șef de sector la Institutul de istorie "Nicolaie Iorga" al Academiei Republicii Socialiste România.

Paul M. Andrei, redactor la Editura politică.

Aurel O. Andrei, contabil șef la Fabrica chimică "Sintofarm" - București.

Cristică C. Anton, director al Liceului agricol special nr. 1 - București.

Mircea N. Andrei, diplomat în Ministerul Afacerilor Externe.

Cleopatra I. Arghelescu, secretara Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 4 - București.

Adrian Aurel A. Achimescu, șef al Circumscripției financiare a Consiliului popular al sectorului 6 București.

Pantelimon I. Avramescu, lector la Academia de studii economice din București.

Gheorghe S. Anghelescu, tehnician administrativ la Institutul politehnic din București.

Toma I. Albuleț - director general al Direcției generale comerciale - București.

Emanoil A. Bălănescu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Mircea I. Becșan, șef de birou la Consiliul popular al sectorului 1 - București.

Ion N. Bordea, inginer principal la Ministerul Energiei Electrice.

Dumitru N. Badea, instructor la Comitetul de partid al sectorului 2 - București.

Gigi D. Bratosin, director al Oficiului pentru deservirea corpului diplomatic - București.

Ella A. Bălună, secretar șef la Tribunalul Suprem.

Maria M. Botezatu, învățătoare la Școala generală nr. 126 din București.

Marin I. Burdulea, șef de secție la Comitetul de partid al sectorului 7 - București.

Teodor S. Brateș, redactor șef adjunct la Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune.

Ion P. Bănică, cazangiu la Uzina de utilaj chimic "Grivița Roșie" - București.

Badiu N. Bocăneală, economist principal la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Valeriu I. Boțan, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 8 - București.

Vasile V. Burciu, activist sindical al Centrului universitar din București.

Corneliu I. Butnaru, medic la Spitalul Fundeni București.

Ionică V. Cristea, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Elena G. Croitoru, economist la Comitetul municipal București al P.C.R.

Gheorghe N. Carata, instructor la Comitetul de partid al sectorului 1 - București.

Vasile A. Căpățînă, șef de serviciu la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

Gheorghe I. Cheța, director adjunct la Teatrul "C.I. Notara" - București.

Gheorghe A. Chivu, director al Trustului de construcții și montaje siderurgice - București.

Ioan I. Comănescu, director adjunct la Ministerul Industriei Miniere, Petrolului și Geologiei.

Ștefan Gh. Chirică, inspector principal la Departamentul Cultelor.

Constanța Gh. Călinescu, documentarist la revista "Probleme Economice".

Ioan D. Cursaru, redactor șef la Editura "Eminescu" - București.

Ion T. Ciobanu, economist la Direcția de revizie și control a municipiului București.

Ionela Gh. Cornescu, judecător la Tribunalul Suprem.

Gheorghe C. Cristache, șef de serviciu la Ministerul Industriei Lemnului.

Ioan I. Chircă, activist la Comitetul de partid al sectorului 4 - București.

Anica M. Cristea, casieră la Cooperativa "Igiena" București.

Constantin T. Ciurea, director al Liceului "Tudor Vladimirescu" - București.

Marian C. Cânda, instructor la Comitetul de partid al sectorului 7 - București.

Eugenia G. Cărbunaru, profesoară la Liceul nr. 6 București.

Ștefan D. Ciurel, lector la Institutul de medicină și farmacie din București.

Tiberius Tulius-Fulvius S. Cioroianu, director al Spitalului T.B.C. Pantelimon - București.

Vasile P. Cristea, director în Ministerul Sănătății.

Ilie C. Ciorogaru, pensionar, București.

Ecaterina D. Dumitrescu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Nicolae A. Dunărințu, activist la Consiliul sindicatelor din sectorul 1 - București.

Laurenția Gh. Despa, șef de birou la Consiliul popular al sectorului 1 - București.

Niculina Georgeta Gh. Dalmanian, cercetător științific principal la Institutul de cercetări miniere din București.

Dumitru A. Dumitrescu, medic veterinar la Gospodăria anexă a C.C. al P.C.R. - Otopeni.

Florea I. Dinescu, inginer șef al Întreprinderii de distribuirea gazelor - București.

Marin-Cristian H. Dumitrescu, procuror în Procuratura Republicii Socialiste România.

Emilia Otilia C. Deca, șef de serviciu la Ministerul Finanțelor.

Nicolae D. Dinu, șef de serviciu la Banca Națională a R.S. România.

Florea Gh. Drăgulănescu, șef de serviciu la Direcția Centrală de Statistică.

Vasile Gh. David, șef de serviciu la Banca Română de Comerț Exterior.

Bujor Ignat F. Dragne, șef de serviciu la Ministerul Finanțelor.

Constantin C. Dumitrășcuță, învățător la Școala generală nr. 188 - București.

Iuliana D. Dumitrescu, procuror la Procuratura sectorului 6 - București.

Bogdan G. Dumitrescu, șef de serviciu la Ministerul Justiției.

Nicu Marius N. Dramba, șef de serviciu la Consiliul popular al sectorului 8 - București.

Petre St. Drocan, revizor central la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Margareta St. Dumitra, casnică, București.

Ion I. Diaconescu, lector la Universitatea din București.

Ștefan I. Diaconescu, tehnician la Întreprinderea de transporturi - București.

Dumitru N. Ene, director al Circului "Globus" București.

Constantin S. Enescu, tehnician în Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Marcel O. Enache, medic la Spitalul Brîncovenesc București.

Constantin V. Ferariu, șef de sector la Comitetul de partid al sectorului 2 București.

Maria Ș. Flucsă, director general al Combinatului de bumbac nr. 2 - București.

Nicolae M. Găman, șef birou de personal la Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi - Otopeni.

Ion I. Gârtone, secretarul Comitetului de partid al Uzinei "Electronica" - București.

Ioachim C. Gheorghiu, inginer la Grupul școlar profesional și tehnic al Ministerului învățămîntului București.

Maria N. Ghițulică, instructor la Comitetul de partid al sectorului 2 - București.

Gheorghe Gh. Ghenu, inginer principal la Ministerul Industriei Materialelor de Construcții.

Norbert B. Goldhamer, profesor la Liceul nr. 39 București.

Gheorghe I. Goran, director adjunct la Uzina "Vulcan" - București.

Ioan I. Galatioiu, director comercial la Uzina "Electromagnetica" - București.

Constantin Gh. Grigoraș, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Măgurele, sectorul 6 - București.

Vasilica V. Goleșteanu, învățătoare la Școala generală nr. 181 - București.

Ion P. Grecu, șef de secție la Comitetul de partid al sectorului 8 - București.

Viorica C. Gheorghe, medic la Spitalul de copii "Grigore Alexandrescu" - București.

Gheorghe M. Gheorghe, maistru la Întreprinderea de transporturi - București.

Mihail M. Hubert, director la Consiliul popular al municipiului București.

Dorin D. Hociotă, director la Spitalul "Alexandru Sahia" - București.

Ion F. Ilioasa, director la Ministerul Industriei Materialelor de Construcții.

Ecaterina O. Ionescu, maistru la Uzina de utilaj chimic "Grivița Roșie" - București.

Paul V. Iacobini, director al Policlinicii nr. 10 București.

Florian N. Ionescu, instructor la Comitetul de partid al sectorului 3 - București.

Traian E. Ilie, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Mitică S. Ionică, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Gheorghe S. Kepeș, șef de laborator la Consiliul popular al municipiului București.

Constantin I. Liță, locțiitor al secretarului Comitetului de partid al aparatului C.C. al P.C.R.

Cornel T. Lupea, șef de serviciu la Direcția generală a presei și tipăriturilor.

Georgeta Irina I. Luca, șeful Sectorului de cercetare din Institutul de cercetări pentru pielărie, cauciuc și mase plastice - București.

Valentin T. Loghin, prim-solist la Opera Română București.

Nicolae L. Lăzărescu, președintele Judecătoriei sectorului 7 - București.

Traian T. Lalescu, șef de serviciu la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.

Carol C. Lang, inginer la Întreprinderea de transporturi - București.

Ion D. Manole, președintele Tribunalului municipal București.

Petru M. Marșeu, inginer cercetător la Institutul de cercetări și proiectări alimentare - București.

Elena A. Marinescu, șef de birou în Ministerul Industriei Miniere, Petrolului și Geologiei.

Aurel I. Mășcă, inginer la Studioul cinematografic "Al. Sahia" - București.

Georgeta M. Beleanu-Marin, șef de secție la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.

Dumitru D. Moldovan, inginer la Comitetul de Stat al Planificării.

Vladimir C. Munteanu, director adjunct la Studioul cinematografic București.

Elena T. Mihai, profesoară la Liceul "Ion Luca Caragiale" - București.

Gheorghe N. Mihăilă, instructor la Comitetul de partid al sectorului 2 București.

Constantin I. Mitran, director adjunct al Liceului "Matei Basarab" - București.

Gabriela V. Mirescu, economist principal la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Ștefan E. Medregan, director la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Gheorghe G. Mihalache, președintele Judecătoriei sectorului 6 - București.

Nicolae A. Mavrodin, actor la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" - București.

Anton C. Mihail, profesor la Institutul de medicină și farmacie din București.

Ion P. Miulescu, medic la Spitalul Caritas - București.

Ileana A. Morâga, medic la Spitalul C.F.R. nr. 2 București.

Stanciu V. Moisescu, director la Ministerul Sănătății.

Zaharia C. Mărgineanu, director la Oficiul farmaceutic nr. 1 - București.

Lucian V. Nicolau, director al Editurii "Scînteia".

Eugenia C. Niculescu, funcționară la Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 3 București.

Olimpia N. Negrilă, economist principal la Ministerul Industriei Ușoare.

Bogos A. Noradunghian, șef de birou la Consiliul popular al sectorului 5 - București.

Aurel Al. Olteanu, șef de lucrări la Institutul agronomic "Nicolae Bălcescu" din București.

Alexandru Ioan C. Oproiu, medic la Centrul de gastroenterologie - București.

Constantin N. Pașaliu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Elena N. Păun, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Marilena T. Preda, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Gheorghe I. Păun, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

Mircea Viorel A. Popescu, inginer la Institutul de sistematizare, arhitectură și tipizare din București.

Olga V. Pop, director al Școlii generale nr. 5 București.

Mihai D. Popa, șef de serviciu la Întreprinderea de stat pentru comerțul exterior "Mecanoexport" București.

Octavian N. Popovici, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 1 București.

Radu N. Pantazi, director adjunct la Institutul de filozofie al Academiei Republicii Socialiste România.

Dumitru-Valentin V. Purcărea, instructor la Comitetul de partid al sectorului 2 - București.

Eugen I. Popescu, profesor la Liceul "George Coșbuc" - București.

Gheorghe C. Pengheoș, muncitor la Combinatul de cauciuc Jilava.

Radu M. Păvăloiu, director al Școlii generale nr. 141 - București.

Constantin P. Pîrvu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 6 București.

Mircea Petrescu, conferențiar la Institutul politehnic din București.

Maria C. Raiciu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Edmond A. Reichmann, director științific la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria de celuloză și hîrtie din București.

Maria C. Rădescu, contabil șef la Banca Națională a Republicii Socialiste România.

Măndica D. Roșca, șef de serviciu la Biblioteca centrală de stat.

Luiza Gh. Răican, director adjunct la Liceul "Nicolae Bălcescu" - București.

Ion I. Roxin, șef de secție la Institutul de studii și cercetări transporturi din București.

Niculae Botică Rădulescu, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 8 București.

Gheorghe A. Romanescu, cercetător la Academia de Științe Medicale.

Stelian N. Rusu, tehnician la Întreprinderea de transporturi - București.

Aurel Sforaru, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Emilia V. Sonea, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Cecilia G. Stan, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Ion N. Stănculescu, secretar al Uniunii ziariștilor din Republica Socialistă România.

Alexandrina D. Șerbănescu, șef de serviciu la Institutul de cercetări și proiectări de mașini agricole din București.

Mihai C. Smeeanu, director la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Sabina Lucreția G. Sandru, director al Școlii generale nr. 19 - București.

Romulus I. Susan, consilier șef în Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.

Gheorghe Vasile Siclovan, președintele Judecătoriei sectorului 1 - București.

Eugeniu M. Stefan, șef de secție la Comitetul de partid al sectorului 1 - București.

Gheorghe S. Simtea, director al Cabinetului de partid al sectorului 2 - București.

Tatiana S. Sîrbu, profesoară la Liceul nr. 15 București.

Roland S. Stoenescu, director al Întreprinderii șantier pentru lucrări speciale în construcții - București.

Marin I. Stănescu, inginer principal la Ministerul Industriei Materialelor de Construcții.

Simion V. Suciu, director tehnic la Institutul de cercetări și proiectări echipament termic din București.

Augustin Gh. Stroian, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al Sectorului 7 București.

Ion E. Suțeanu, fierar betonist la Întreprinderea de construcții din prefabricate de beton - București.

Alexandru N. Sterian, inginer șef la Întreprinderea de transporturi - București.

Venera A. Teodorescu, cercetător științific la Institutul de istorie "Nicolaie Iorga" al Academiei Republicii Socialiste România.

Emil Gheorghe V. Teodorescu, șeful Agenției TAROM de la Aeroportul Băneasa - București.

Vasile D. Tăranu, instructor la Comitetul de partid al Sectorului 3 - București.

Ion T. Tărbujearu, șef de serviciu la Ministerul Finanțelor.

Eugenia F. Teodorescu, șef de serviciu la Ministerul Industriei Ușoare.

Mihai C. Tiorsac, șef de serviciu la Întreprinderea de stat pentru comerț exterior "Agroexport" - București.

Iulius D. Ticlete, președintele Judecătoriei Sectorului 4 - București.

Marin I. Ungureanu, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe.

Ion D. Udriștoiu, învățător la Școala generală nr. 46 - București.

Ioan I. Vintilă, șef de secție la Comitetul municipal București al P.C.R.

Ionel D. Vîlcu, șef de serviciu la Editura "Scînteia".

Nicolae Gh. Vrabie, economist la Camera de Comerț a Republicii Socialiste România.

Vasile I. Varga, pictor la Uniunea artiștilor plastici.

Vasile C. Vintilescu, activist al Consiliului sindicatelor din sectorul 1 - București.

Toma Gr. Vasile, instructor la Comitetul de partid al sectorului 1 - București.

Gheorghe A. Vasilescu, cercetător la Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini-unelte și agregate din București.

Constantin D. Vîlceanu, funcționar la Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 3 - București.

Ștefan St. Vernica, director general adjunct la Ministerul Industriei Materialelor de Construcții.

Silvestru C. Vîrtosu, președintele Secției a V-a civile a Tribunalului municipiului București.

Lefter Gh. Vîlculescu, conferențiar la Universitatea din București.

Stelian V. Voiculescu, director general adjunct la Direcția generală comercială - București.

Marin N. Zamfirescu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Rom Gh. Zaharița, redactor la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

Emil Gr. Zamfirescu, redactor la revista "Viața Economică".

Ioan N. Zăvoi, conferențiar la Institutul agronomie "Nicolae Bălcescu" din București.

Marilaos Tuchididi-Gherasim C. Zervos, director al Maternității "Filantropia" - București.

Simion S. Babeș, director la Stațiunea experimentală hortiviticolă - Blaj, județul Alba.

Petru M. Balint, șef de catedră la Cabinetul de partid al Comitetului județean Alba al P.C.R.

Iosif A. Bocșa, secretar al Comitetului comunal Bistra al P.C.R., județul Alba.

Gheorghe V. Bucureștean, director la Școala generală din comuna Sălciua, județul Alba.

Daniel D. Chirilă, președintele Consiliului județean Alba pentru educație fizică și sport.

Titus Emilian Gh. Cosma, director adjunct la Spitalul unificat din orașul Sebeș, județul Alba.

Ladislau F. Gaspar, secretarul Comitetului comunal Mirăslău al P.C.R., județul Alba.

Gavrilă I. Inocan, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Lupșa, județul Alba.

Iuliu I. Martin, instructor la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Ovidiu Mircea Gh. Mazilu, director la Întreprinderea de industrializare a lemnului din orașul Abrud, județul Alba.

Aurel N. Pătrui, director la Stațiunea de mașini agricole Blaj, județul Alba.

Ioan V. Potera, muncitor revizor auto la Întreprinderea agricolă de stat Jidvei, județul Alba.

Mănăilă R. Radu, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Alba.

Helmut Hans I. Schneider, profesor la Liceul din orașul Sebeș, județul Alba.

Ilie I. Topîrcean, director la Ijecoop Alba.

Niculai V.C. Vrînceanu, inspector principal la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Alba.

Ioan I. Jivan, președintele Consiliului municipal al sindicatelor Arad.

Marin Z. Mocanu, prorectorul Institutului pedagogic din Pitești, județul Argeș.

Constantin N. Voineag, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C.

Constantin Gh. Olteanu, director al Trustului de construcții Argeș.

Ion V. Dăscălescu, brigadier la C.A.P. Berești-Bistrița, județul Bacău.

Stan T. Mereuță, director la Întreprinderea de mecanizare a agriculturii Bacău.

Gică N. Manolache, director la Organizația comercială locală "Alimentara" Bacău.

Constantin Gh. Olariu, secretar al Comitetului orășenesc Comănești al P.C.R., județul Bacău.

Vasile I. Păcuraru, președintele Consiliului județean Bacău al sindicatelor.

Aurel I. Stoian, secretar al Comitetului orășenesc Comănești al P.C.R., județul Bacău.

Constantin V. Soica, șef al secretariatului tehnic la Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Vasile Gh. Talpă, secretar al Comitetului municipal Bacău al P.C.R.

Măndița V. Toia, muncitoare la Fabrica "Proletarul" - Bacău.

Irina A. Bonczos, pensionară, județul Bihor.

Traian A. Ciordaș, lăcătuș la Atelierul de zonă C.F.R. Oradea, județul Bihor.

Petru I. Corbu, medic la Spitalul nr. 6 din Oradea, județul Bihor.

Ștefan N. Dima, consilier la Ministerul Construcțiilor Industriale.

Maria St. Geczo, pensionară, județul Bihor.

Nicolae I. Gyarmati, pensionar, județul Bihor.

Iuliana S. Laczo, pensionară, județul Bihor.

Veronica S. Laczo, pensionară, județul Bihor.

Gavril A. Mocanu, maistru la I.R.E. Oradea, județul Bihor.

Ioan P. Patkas, pensionar, județul Bihor.

Istvan P. Roman, pensionar, județul Bihor.

Crăciun A. Simuț, maistru la Întreprinderea de industrializare a lemnului "Bihoreana" din Oradea, județul Bihor.

Vasile S. Toma, inginer la Uzina de alumină din Oradea, județul Bihor.

Oliver Silviu St. Bărbos, director la Direcția sanitară județeană Bistrița-Năsăud.

Pantilimon Septimiu T. Grapini, director la Școala generală din comuna Șanil, județul Bistrița-Năsăud.

Oscar A. Horvath, instructor la Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Gabriela M. Mihăilaș, director al Direcției tehnice a Consiliului popular al județului Bistrița-Năsăud.

Alexandru A. Nemeș, șef de catedră la Cabinetul județean de partid Bistrița-Năsăud.

Iacob I. Nicov, director la Sucursala Bistrița a Băncii Naționale.

Nicolae I. Rusu, instructor la Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Ana I. Vișovan, instructor la Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Maria I. Afrăsînei, muncitoare la Uzinele textile "Moldova" din Botoșani.

Petru P. Bidică, mecanic la Stațiunea de mașini agricole Frumușica, județul Botoșani.

Ecaterina O. Crasi, secretarul Comitetului comunal Dobîrceni al P.C.R., județul Botoșani.

Eugenia C. Epure, membră a Cooperativei agricole de producție Viișoara, județul Botoșani.

Elena D. Ianculescu, maistră la Uzinele textile Botoșani.

Agripina D. Lercă, muncitoare la Uzinele textile Botoșani.

Vasile Gh. Mareci, activist la Comitetul județean Botoșani al P.C.R.

Valeriu P. Morcov, șef de atelier la Fabrica de zahăr Bucecea, județul Botoșani.

Aurelian S. Negură, secretarul Comitetului comunal Todireni al P.C.R., județul Botoșani.

Octav Gh. Forfireanu, secretarul Comitetului comunal Vîrfu Cîmpului al P.C.R., județul Botoșani.

Mihai D. Sava, președintele Cooperativei agricole de producție Todireni, județul Botoșani.

Ștefan D. Simion, președintele Cooperativei agricole de producție Crasnaleuca, județul Botoșani.

Ioan N. Bugmeriu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Soarș, județul Brașov.

Stan V. Costea, director al Direcției pentru problemele muncii și prevederilor sociale Brașov.

Petre N. Drăgulea, redactor șef la ziarul "Drum Nouț" - Brașov.

Octavian I. Lupu, lăcătuș mecanic la U.M.M.R.-Brașov.

Grigore N. Marin, președintele Comitetului sindical al Fabricii de celuloză și hîrtie - Zărnești, județul Brașov.

Maria D. Mreană, instructor al Comitetului municipal Brașov al P.C.R.

Gheorghe V. Țîru, director adjunct al Cabinetului de partid al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

Niculiță I. Feodor, director al Direcției pentru administrația locală de stat a Consiliului popular al județului Brăila.

Dobre R. Gheorghe, șef de oficiu P.T.T.R., municipiul Brăila.

Mărioara M. Radomschi, contabil șef la Sucursala județului Brăila a Băncii Naționale.

Dumitru L. Androne, președintele Cooperativei "Solidaritatea" - Rîmnicu Sărat, județul Buzău.

Petru N. Antonescu, secretarul Comitetului de partid al Fabricii "Metalurgica" - Buzău.

Stan E. Apostol, membru al Biroului executiv al Consiliului județean Buzău al sindicatelor.

Clotilda V. Constantinescu, directorul Liceului "Mihai Eminescu" - Buzău.

Irina P. Fekete, președintele Judecătoriei municipiului Buzău.

Constantin I. Ghigulescu, președintele Comitetului județean pentru cultură și artă Buzău.

Constantin D. Ghinescu, șef de secție la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Victor T. Guțu, președintele Cooperativei agricole de producție Gherăseni, județul Buzău.

Ifrim E. Leaua, președintele Cooperativei agricole de producție Puiești, județul Buzău.

Constantin T. Lomaca, președintele Cooperativei agricole de producție "Drumul Păcii" - Padina, județul Buzău.

Stelian V. Mînzicu, secretar al Comitetului municipal Buzău al P.C.R.

Marcel-Oto Gh. Moise, șef de secție la Comitetul județean Buzău al P.C.R.

Eugen I. Moldovan, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Buzău.

Anton F. Nicolau, director la Spitalul de neuropsihiatrie - Săpoca, județul Buzău.

Lucian I. Olteanu, președintele Tribunalului județean Buzău.

Gheorghe I. Pană, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Puiești, județul Buzău.

Viorica P. Pițul, directorul Casei de copii școlari Buzău.

Gheorghe M. Sora, lăcătuș mecanic la Schela Berca, județul Buzău.

Constantin D. Stănilă, președintele Cooperativei agricole de producție Dîmbroca, județul Buzău.

Clement N. Șerbănică, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Buzău.

Virgil Dimitrie D. Marcoșanu, șef de secție la Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R.

Nicolae T. Apostol, director adjunct la Direcția comercială județeană Constanța.

Paraschiva I. Anton, șef de echipă la Cooperativa agricolă de producție Rasova, județul Constanța.

Marioara I. Bădilă, vînzătoare la Întreprinderea de legume și fructe Constanța.

Virgiliu G. Coiciu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Constanța.

Ion M. Dumitru, maistru la Întreprinderea metalurgică "Energia" - Constanța.

Doina I. Eftimie, muncitoare țesătoare la Întreprinderea de produse alimentare și textile Constanța.

Constantin A. Ene, director la Stațiunea medicală-balneară Eforie-Nord, județul Constanța.

Dochia-Iosefina I. Gheorghe, țesătoare la Întreprinderea "Textila Dobrogeană" - Constanța.

Dumitru V. Iancu, director la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Ecaterina A. Ioniță, membră a Cooperativei agricole de producție Corbu, județul Constanța.

Elena S. Martin, membră a Cooperativei agricole de producție Palazu Mare, județul Constanța.

Stelian Gh. Morie, tractorist la Stațiunea de mașini, agricole "23 August" - Constanța.

Alexandru D. Nicola, șef de serviciu revizie la Stația C.F.R. Medgidia, județul Constanța.

Petre-Constantin C. Nenovici, director general al Direcției generale pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Constanța.

Gheorghe T. Păiș, instructor la Comitetul municipal Constanța al P.C.R.

Marcel N. Stanciu, directorul Acvariului municipiului Constanța.

Tudor St. Sovăială, director la Agenția "Exportlemn" - Constanța.

Gheorghe Z. Sima, secretarul Comitetului comunal Mihail Kogălniceanu al P.C.R., județul Constanța.

Valerian D. Udrea, cercetător principal la Institutul român de cercetări marine - Constanța.

Vasile R. Vlădilă, instructor la Comitetul județean Constanța al P.C.R.

Victorița S. Zaharia, îngrijitoare la Cooperativa agricolă de producție Seimenii Mari, județul Constanța.

Susana I. Hanez, muncitoare la Fabrica de încălțăminte "Clujana".

Alexandru I. Ielciu, maistru principal la Fabrica de porțelan - Cluj.

Ioan I. Peteanu, președintele Cooperativei agricole de producție Jucu, județul Cluj.

Ilie G. Rusu, președintele Cooperativei agricole de producție Someșeni, județul Cluj.

Alexandru I. Silivășan, maistru la Fabrica de încălțăminte "Clujana".

Gustav Gh. Fichtel, instructor la Comitetului județean Covasna al P.C.R.

Francisc M. Gall, secretar al Comitetului județean Covasna al U.T.C.

Andreiu A. Jani, secretar al Comitetului comunal Sînzieni al P.C.R., județul Covasna.

Zoltan S. Magyari, membru în Colegiul județean de partid Covasna.

Petru N. Oprea, directorul Direcției sanitare județene Covasna.

Arpad J. Tanko, președintele Cooperativei agricole de producție Ghidfalău, județul Covasna.

Francisc E. Toke, director la I.J.G.L., Covasna.

Maria I. Gîlmeanu, secretar al Comitetului orășenesc Pucioasa al P.C.R., județul Dîmbovița.

Victor I. Moșteanu, secretar al Comitetului orășenesc Găești al P.C.R., județul Dîmbovița.

Toma I. Panțu, director la Schela Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Petre P. Andreescu, directorul I.M.B. - Grupul Craiova.

Haralambie I. Bălan, activist la Consiliul județean Dolj al sindicatelor.

Dimitrie-Vladimir C. Eldiman, medic specialist la Spitalul nr. 1 - Craiova.

Vasile I. Cosma, actor la Teatrul Național - Craiova.

Dumitru M. Dragomir, președintele Cooperativei agricole de producție "Drumul Belșugului" - comuna Leu, județul Dolj.

Ștefan F. Florea, ajutor fermier la Cooperativa agricolă de producție Bratovoiești, județul Dolj.

Aurel D. Grigorescu, instructor la Comitetul municipal Craiova al P.C.R.

Gheorghe Al. Hondor, director la Sucursala județeană Dolj a Băncii Naționale.

Mihalache C. Hotăranu, director la Sucursala județeană Dolj a Băncii Agricole.

Toma I. Ionescu, apicultor la Întreprinderea agricolă de stat Sadova, județul Dolj.

Constantin D. Mărgoi, tehnician la Întreprinderea de foraj - Craiova.

Savel V. Obreja, medic primar la Spitalul nr. 1 Craiova.

Fănică C. Pogonaru, șef de serviciu la Consiliul popular al municipiului Craiova.

Ion D. Popescu, maistru foraj la Întreprinderea de foraj - Craiova.

Gheorghe I. Sandu, inginer - șeful Depoului C.F.R. Craiova.

Marian M. Băieșan, director general - adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape Galați.

Emil M. Balanoiu, director tehnic la Întreprinderea 7 construcții montaj Galați.

Teodor F. Buimistruc, adjunct șef de secție la Comitetul județean Galați al P.C.R.

George I. Constantin, secretar al Comitetului municipal Galați al P.C.R.

Dumitru I. Eremia, director la Administrația financiară Galați.

Cornelia D. Gamalet, șef de serviciu la Uniunea județeană a cooperativelor de consum Galați.

Stan I. Jirlaianu, director la Sucursala județeană Galați a Băncii Naționale.

Gheorghe M. Melinte, secretar al Comitetului orășenesc Berești al P.C.R., județul Galați.

Teodor N. Oprica, președintele Comitetului județean pentru educație fizică și sport Galați.

Manolache D. Panait, secretarul Comitetului sindical al Combinatului siderurgic Galați.

Emil I. Petrache, director general la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Galați.

Ion St. Popescu, conferențiar universitar la Institutul politehnic din Galați.

Valeriu A. Stoenescu, director la Întreprinderile textile Galați.

Anghel Silviu A. Teodorescu, director la Institutul județean de proiectări Galați.

Romus Gh. Dima, șef de secție la Comitetul județean Gorj al P.C.R.

Ioan N. Bașa, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Buceș, județul Hunedoara.

Gheorghe I. Busuioc, șef serviciu comercial la T.A.P.L. Deva, județul Hunedoara.

Anton T. Buciu, instructor la Comitetul municipal Petroșani al P.C.R., județul Hunedoara.

Ionel L. Codrean, consultant la Cabinetul de partid al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Gheorghe C. Cordea, instructor la Comitetul municipal Petroșani al P.C.R., județul Hunedoara.

Ioan Cornel I. Cocoș, președintele Consiliului orășenesc al sindicatelor Orăștie, județul Hunedoara.

Viorel Gh. Demian, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Bucureșci, județul Hunedoara.

Artur A. Drago, director la Organizația comercială locală-produse industriale din municipiul Hunedoara.

Vasile Gh. Coicheci, instructor la Comitetul municipal Petroșani al P.C.R., județul Hunedoara.

Gheorghe Gh. Durlesc, director la Școala profesională din orașul Călan, județul Hunedoara.

Hilda A. Domșody, medic la Staționarul medical sanitar din comuna Criscior orașul Brad, județul Hunedoara.

Constantin I. Florescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Turdaș, județul Hunedoara.

Dumitru P. Giurgiu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Bulzeștii de Sus, județul Hunedoara.

Ieronim M. Grecu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Boșorod, județul Hunedoara.

Timeriu Gh. Istrate, secretar de redacție la ziarul "Drumul Socialismului" din municipiul Deva, județul Hunedoara.

Ioan F. Maier, șef de secție la Întreprinderea de industrializare a cărnii Deva, județul Hunedoara.

Băiuț A. Moga, secretarul Comitetului de partid al Întreprinderii miniere Teliuc, județul Hunedoara.

Adam Gh. Oancea, instructor la Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Hunedoara.

Nicolae I. Obădău, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Ribița, județul Hunedoara.

Ilisie A. Pasc, cercetător la Stațiunea experimentală agricolă Geoagiu, județul Hunedoara.

Iacob I. Pepenar, instructor la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Ștefan I. Popa, secretar al Comitetului orășenesc Lupeni al P.C.R., județul Hunedoara.

Ioan I. Rațiu, instructor la Comitetul județean Hunedoara al P.C.R.

Ioan M. Rusu, secretarul Comitetului de partid de la Exploatarea minieră Deva, județul Hunedoara.

Ioan Titus I. Sîrbu, instructor la Comitetul municipal Deva al P.C.R., județul Hunedoara.

Zevedei Gh. Stănilă, secretarul Comitetului comunal Romos al P.C.R., județul Hunedoara.

Traian P. Suba, președintele Cooperativei agricole de producție Lăpușnic, comuna Dobra, județul Hunedoara.

Aurel I. Zaharia, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Geoagiu, județul Hunedoara.

Zoe I. Zaharia, profesoară la Școala generală din satul Cristur - municipiul Deva, județul Hunedoara.

Ionel P. Zeiconi, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Totești, județul Hunedoara.

Gheorghe V. Bizău, instructor la Comitetul județean Ialomița al P.C.R.

Mihai L. Bernacek, șef de sector la Comitetul județean Iași al P.C.R.

Eugen A. Biliuță, secretar al Comitetului municipal Iași al P.C.R.

Viorel V. Burleac, inginer șef la Cooperativa agricolă de producție Ruginoasa, județul Iași.

Ioan Anton Cezar, pensionar, județul Iași.

Dumitru Gheorghe Chiriac, pensionar, județul Iași.

Vasile Gh. Cracea, președintele Consiliului municipal Iași al sindicatelor.

Neculai Gheorghe Popa, pensionar, județul Iași.

Maria Gh. Rusu, pensionară, județul Iași.

Vasile I. Tistu, director tehnic la Uzina de fibre sintetice - Iași.

Elisabeta Șt. Văscăuțeanu, profesoară la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Gheorghe T. Zaharia, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Iași.

Ștefan Gh. Constantinescu, inginer principal la Grupul industrial pentru foraj și extracția țițeiului, județul Ilfov.

Ion C. Cotae, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Ilfov.

Barbu N. Costescu, instructor la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Mircea E. Doucet, șef de laborator la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, județul Ilfov.

Maria I. Enache, șef de serviciu la Casa de pensii a Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Ilfov.

Florea N. Ene, directorul Cabinetului județean de partid Ilfov.

Constantin A. Ion, șef de secție la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Mihail T. Savlovski, director la Întreprinderea piscicolă județeană Ilfov.

Anghel I. Ștefănescu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Ilfov.

Nicolae M. Stoica, director general al Direcției generale pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Ilfov.

Ion I. Șerban, șef de sector la Comitetul de partid al întreprinderilor și instituțiilor județene Ilfov.

Ion S. Vermeșan, director tehnic la Întreprinderea agricolă de stat Urziceni, județul Ilfov.

Mihai M. Villa, responsabil la Unitatea de cazare și alimentație a Comitetului județean Ilfov al P.C.R.

Zoltan L. Szasz, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Maramureș.

Lucian C. Bălteanu, director al Administrației financiare județene Mehedinți.

Elena T. Melencu, medic la Policlinica din municipiul Turnu Severin, județul Mehedinți.

Lup F. Moisin, director adjunct la Spitalul din Turnu Severin, județul Mehedinți.

Valeriu A. Perșinaru, inginer șef la I.C.H. Porțile de Fier, județul Mehedinți.

Dumitru M. Ridiche, președintele Cooperativei agricole de producție Vrata, comuna Gîrla Mare, județul Mehedinți.

Ion C. Soșea, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Mehedinți.

Paul A. Albert, șef de comisie la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Florian Bazil B. Atelean, medic primar la Spitalul unificat din municipiul Sighișoara, județul Mureș.

Bela M. Biro, șef de catedră la Cabinetul județean de partid Mureș.

Ludovic M. Csiszer, secretarul Comitetului comunal Ceuașu de Cîmpie al P.C.R., județul Mureș.

Martin V. Csortan, instructor la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Corneliu I. Dudea, profesor universitar la Institutul medico-farmaceutic din Tîrgu Mureș.

Ludovic F. Farczadi, instructor la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Mihai I. Gyeresi, instructor la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Nicolae A. Hagău, activist la Comitetul orășenesc Luduș al P.C.R., județul Mureș.

Karolina I. Kajlik, pensionară, Tîrgu Mureș.

Francisc F. Kacso, secretarul Comitetului comunal Livezeni al P.C.R., județul Mureș.

Karol G. Kelemen, secretarul Comitetului comunal Ernei al P.C.R., județul Mureș.

Vasilică V. Lanțoș, șef de sector la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Ioan I. Lazăr, membru al Colegiului județean de partid Mureș.

Fridric H. Rechner, instructor la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Vasile I. Rugină, instructor la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Alexandru A. Soos, instructor la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Ioan M. Suvagău, șef de serviciu la Consiliul popular al județului Mureș.

Ioan I. Titea, inspector general al Inspectoratului școlar județean Mureș.

Floare I. Ugran, consultant la Cabinetul județean de partid Mureș.

Stefan I. Virginaș, instructor la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Dumitru D. Apostol, inspector la Comitetul executiv al Consiliului popular municipal Piatra-Neamț.

Dumitru Gh. Bîrlădeanu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Neamț.

Elena C. Ciuraru, muncitoare textilistă la Uzina de fibre sintetice Săvinești, județul Neamț.

Constantin I. Ciobanu, secretar al Comitetului municipal Roman al P.C.R., județul Neamț.

Constantin I. Cainer, membru al Colegiului județean de partid Neamț.

Gică E. Dumitru, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Piatra-Neamț.

Constantin Gr. Dănăilă, director la Sucursala județeană Neamț a Băncii Naționale.

Radu Z. Barbu, prim-secretar al Comitetului orășenesc Olt al P.C.R.

Gheorghe R. Constantin, secretarul Comitetului comunal Rusănești al P.C.R., județul Olt.

Ion D. Cazacu, secretarul Comitetului comunal Ștefan cel Mare al P.C.R., județul Olt.

Marin D. Deaconu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Bucinișiu, județul Olt.

Florian St. Drăghici, președintele Cooperativei agricole de producție Drăghiceni, județul Olt.

Alexandru T. Dincă, președintele Cooperativei agricole de producție Ghimpețeni, județul Olt.

Constantin V. Onilă, instructor la Comitetul județean Olt al P.C.R.

Mircea O.I. Popa, inginer șef la Uzina de prelucrarea aluminiului din orașul Slatina, județul Olt.

Romulus D. Popescu, director la Tăbăcăria minerală din orașul Corabia, județul Olt.

Aurel I. Petcan, secretar al Comitetului comunal Grădinari al P.C.R., județul Olt.

Rafail Gh. Roșoga, inginer șef la Întreprinderea de montaje București - Șantierul Slatina, județul Olt.

Victoria A. Stănculescu, președinta Comitetului județean al femeilor Olt.

Dumitru D. Vana, inginer șef la Uzina de prelucrarea aluminiului din orașul Slatina, județul Olt.

Dumitru Gr. Arcanu, director la Liceul din Boldești, județul Prahova.

Petre I. Bulin, director la U.E.I.L. Cîmpina, județul Prahova.

Haralambie I. Bălănescu, vicepreședinte al Tribunalului județean Prahova.

Aurelia P. Băiculescu, învățătoare la Școala generală din Provița de Jos, județul Prahova.

Ioan T. Boacă, director la Școala generală din comuna Ariceștii-Rahtivani, satul Tîrgșoru Nou, județul Prahova.

Gică H. Bădescu, director la Spitalul nr. 2 din Ploiești, județul Prahova.

Gheorghe A. Culicovschi, procuror șef la Procuratura Ploiești, județul Prahova.

Mihai M. Condrea, director la Fabrica de postav Azuga, județul Prahova.

Alexandru I. Costea, inginer - consilier coordonator la Institutul de proiectări, județul Prahova.

Constantin M. Duca, director la Întreprinderea transport auto utilaj - Ploiești, județul Prahova.

Ion V. Dinescu, director la U.E.I.L. Măneciu, județul Prahova.

Stelian Niculae D. Dimitrescu, director tehnic la Centrala cărbunelui - Ploiești, județul Prahova.

Nicolae C. Dimitriu, director la Direcția tehnică de investiții a Consiliului popular al județului Prahova.

Nicolae Ion V. Fava, președintele Judecătoriei Ploiești, județul Prahova.

Speranția Rîmniceanu V. Gheorghiu, profesoară la Liceul nr. 2 din Ploiești, județul Prahova.

Ariton V. Ionescu, inginer șef la Întreprinderea de foraj din Ploiești, județul Prahova.

Ion I. Ionescu, director la I.R.E.P. - Cîmpina, județul Prahova.

Ion S. Irimia, director la Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a județului Prahova.

Dumitru D. Ionescu, profesor la Școala generală nr. 4 din Ploiești, județul Prahova.

Virgil I. Mihăilă, director la Școala generală din Azuga, județul Prahova.

Gheorghe P. Moise, director tehnic la C.E.I.L. Ploiești, județul Prahova.

Mielu I. Mitroiu, procuror la Procuratura județului Prahova.

Ionel M. Miclăuș, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Ploiești, județul Prahova.

Aurel Gh. Melnic, director la Direcția industriei locale a Consiliului popular al județului Prahova.

Alexandrina I. Manea, șef de secție la Cooperativa "Confecții" - Ploiești, județul Prahova.

Emilian H. Nedelescu, președintele Judecătoriei Cîmpina, județul Prahova.

Ion I. Niță, procuror șef la Procuratura din Vălenii de Munte, județul Prahova.

Constantin V. Olteanu, director la Fabrica de geamuri din Scăeni, județul Prahova.

Apelonie V. Popovici, - director la U.U.M. Filipeștii de Pădure, județul Prahova.

Maria I. Popescu, filatoare la Întreprinderea "Dorobanțu" - Ploiești, județul Prahova.

Vasile B. Popescu, director tehnic la C.I.P.T. Ploiești, județul Prahova.

Ioan V. Popoliță, procuror șef la Procuratura Cîmpina, județul Prahova.

Ana Sp. Psait, directoare la Școala generală nr. 19 din Ploiești, județul Prahova.

Aristina I. Parotă, inginer la Rafinăria Brazi, județul Prahova.

Alexandru Nicolae Ștefan, inginer șef la Schela de extracție Băicoi, județul Prahova.

Mihail I. Sălceanu, director la Uzina de reparații din Ploiești, județul Prahova.

Puiu Amedeo R. Scarlat, director la Exploatarea minieră Ceptura, județul Prahova.

Natalia R. Seitan, inginer șef la Cooperativa agricolă de producție Călinești, județul Prahova.

Aurel D. Stancu, ofițer.

Ion N. Trocaru, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Ploiești, județul Prahova.

Vasilica V. Tudose, muncitoare la Uzinele ceramice din Ploiești, județul Prahova.

Cristian C. Vasilescu, jurist la Colegiul avocaților, județul Prahova.

Tudor B.T. Zaharia, medic la Spitalul nr. 2 din Ploiești, județul Prahova.

George D. Bereteanu, prim-secretar al Comitetului orășenesc Carei al P.C.R., județul Satu Mare.

Ioan P. Corneanu, prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al U.T.C.

Constantin D. Anton, director la Liceul din orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

Lucia-Lia I. Ilian, inspector șef la Inspectoratul sanitar județean Sălaj.

Eugen I. Kadar, director la Școala generală din comuna Almașu, județul Sălaj.

Pavel I. Olariu, director la Direcția sanitară județeană Sălaj.

Viola S. Oțelea, inspector la Inspectoratul școlar județean Sălaj.

Eugenia V. Pop, director la Liceul din comuna Gîrbou, județul Sălaj.

Istina L. Crăciun, muncitoare la Fabrica "Victoria" - Sibiu.

Iohan M. Kirr, muncitor la U.P.A.S. - Sibiu.

Ianos I. Mărunțelu, maistru la Uzina "Balanța" Sibiu.

Toma T. Ordeanu, muncitor la Uzina "Independența" - Sibiu.

Toader V. Bodnăraș, pensionar, județul Suceava.

Vasile C. Dumitrăcel, prim-secretar al Comitetului județean Suceava al U.T.C.

Aurel D. Moldoveanu, directorul Întreprinderii județene de construcții Suceava.

Dionisie A. Pînzaru, directorul Direcției gospodăriei comunale a Consiliului popular al județului Suceava.

Eugen Gh. Pleșca, inspector general la Inspectoratul școlar județean Suceava.

Stefan T. Rusu, director general al Direcției generale pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Suceava.

Vasile Gh. Dorobanțu, inspector șef la Corpul de control al Consiliului popular al județului Teleorman.

Ion R. Florea, secretarul Comitetului comunal Balaci al P.C.R., județul Teleorman.

Marin S. Ghindă, secretarul Comitetului comunal Lița al P.C.R., județul Teleorman.

Dumitru M. Ionescu, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Teleorman.

Constantin P. Marin, inginer constructor șef la Întreprinderea de construcții "Carpați".

Gheorghe D. Popa, prim-secretar al Comitetului municipal Turnu Măgurele al P.C.R., județul Teleorman.

Anton T. Storobăneanu, instructor la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Melania N. Berceanu, pensionară, Timișoara.

Mihai Gh. Arsene, director coordonator la Întreprinderea județeană pentru valorificarea legumelor și fructelor Tulcea.

Sofrone A. Colesnicenco, instructor la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Perfil P. Cozlov, instructor la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Simion I. Cuțov, secretarul Comitetului comunal Slava Cercheză al P.C.R., județul Tulcea.

Ion Gh. Dănilă, președintele Cooperativei agricole de producție - Isaccea, județul Tulcea.

Vasile E. Filicenco, director adjunct la Cabinetul județean de partid Tulcea.

Nicolae Gh. Hîrtop, inginer șef la Întreprinderea agricolă de stat, județul Tulcea.

Constantin I. Ion, președintele Uniunii județene a cooperativelor de consum Tulcea.

Dumitru T. Moise, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Sarichioi, județul Tulcea.

Gheorghe M. Nica, directorul general al Direcției generale pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Tulcea.

George S. Paleologu, director la Gospodăria anexă a Comitetului județean Tulcea al P.C.R.

Gică I. Popa, șeful Ocolului silvic Niculițel, județul Tulcea.

Gheorghe I. Rușa, medic specialist la Spitalul nr. 1 - Tulcea.

Matrona T. Safca, președinta Cooperativei agricole de producție - Murighiol, județul Tulcea.

Val E. Săvulescu, comandantul motonavei de pescuit oceanic "Sinoe", județul Tulcea.

Simion T. Sav, șef de sector la Comitetul județean Tulcea al P.C.R.

Valerie T. Timofei, directorul Întreprinderii județene de construcții-montaj Tulcea.

Cornel Gh. Vasilescu, director la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Tulcea.

Mihai V. Asoltanei, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bîrlad, județul Vaslui.

Constantin C. Alexandru, inspector general al Inspectoratului școlar județean Vaslui.

Teodor I. Frăteanu, director la Fabrica de confecții Bîrlad, județul Vaslui.

Flavian I. Nicolae, președintele Tribunalului județean Vaslui.

Diomid V. Nastase, inginer șef la Fabrica de rulmenți Bîrlad, județul Vaslui.

Eugen I. Petrescu, director al Direcției județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale Vaslui.

Gheorghe Gh. Rizescu, căpitan.

Ion M. Zamfirescu, maior.

Gheorghe L. Borjoc, șef de unitate la U.G.I.R.A. Focșani, județul Vrancea.

Clemența A. Cotea, bibliotecară la Biblioteca comunală Năruja, județul Vrancea.

Gheorghe N. Stanciu, șef de catedră la Cabinetul județean de partid Vrancea.

Costică I. Stoica, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al U.T.C.

Constantin A. Stoica, instructor la Comitetul județean Vrancea al P.C.R.

Vasile T. Tudorache, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Focșani, județul Vrancea.

Art. 25. -

Se conferă ordinul 23 August clasa a V-a tovarășilor:

Gheorghe I. Anghel, instructor la C.C. al P.C.R.

Nicolae N. Bărbat, instructor la C.C. al P.C.R.

Mircea C. Bucur, instructor la C.C. al P.C.R.

Constantin S. Mihăilă, instructor la C.C. al P.C.R.

Gheorghe M. Radu, instructor la C.C. al P.C.R.

Maria F. Troșan, instructor la C.C. al P.C.R.

Ilie Z. Antonescu, colonel.

Ioan I. Dubeșteanu, colonel.

Mihail V. Vîlceanov, colonel.

Aurel A. Achim, căpitan rangul II.

Naftanail I. Achim, locotenent-colonel.

Laurențiu P. Anton, locotenent-colonel.

Virgiliu I. Barbu, locotenent-colonel.

Arcadie P. Bodnariu, locotenent-colonel.

Gheorghe C. Cojocaru, locotenent-colonel.

Octav I. Culuri, locotenent-colonel.

Gheorghe-Oituz I. Dumitrescu, locotenent-colonel.

Ilițe M. Grigoriu, locotenent-colonel.

Vasile V. Iurașcu, locotenent-colonel.

Alexandru Gh. Lăiniceanu, locotenent-colonel.

Vasile Gr. Moroianu, locotenent-colonel.

Vladimir E. Negoiță, locotenent-colonel.

Aurel N. Nițu, locotenent-colonel.

Ion B. Raicu, căpitan rangul II.

Victor A. Suciu, căpitan rangul II.

Florian C. Urdoi, locotenent-colonel.

Amoș A. Ursică, locotenent-colonel.

Niculae A. Niculescu, maior.

Corneliu F. Popescu, maior.

Vladimir A. Viscun, maior.

Gheorghe A. Alecse, instructor la Comitetul de partid al sectorului 7 București.

Ștefan D. Anghel, pensionar, București.

Virgiliu N. Badea, pensionar, București.

Mircea A. Călin, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Dumitru I. Conțeanu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Vasile A. Cheșcheș, director de personal la Centrala industrială de utilaj chimic și rafinării București.

Iosif I. Dunăreanu, pensionar, București.

Eliza U. Feldman, șef de laborator la Întreprinderea "Electroaparataj" București.

Dumitru M. Gujbă, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Romulus G. Ghenu, instructor la Comitetul municipal București al P.C.R.

Victor Gh. Gheorghe, secretar al Comitetului de partid al sectorului 5 București.

Elena I. Gheorghe, pensionară, București.

Vasile P. Iovan, membru în Colegiul Comitetului municipal București al P.C.R.

Gheorghe D. Mangir, instructor al Comitetului municipal București al P.C.R.

Iosif D. Marianciuc, șef sector la Centrul universitar București.

Tudor N. Niculescu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 7 București.

Ion C. Rachieru, director la Ministerul Industriei Chimice.

Ion I. Stoica, pensionar, București.

Ion I. Trocan, președintele Cooperativei agricole de producție Chitila, sectorul 8 București.

Romulus-Gheorghe V. Voiculescu, activist la Comitetul de partid al organizațiilor din unitățile comerciale, București.

Vasile V. Blăjan, inspector principal la Grupul județean P.C.I. Alba.

Clement Z. Bodea, președintele Consiliului orășenesc al sindicatelor Sebeș, județul Alba.

Emilian T. Bolca, ofițer.

Gheorghe M. Crișan, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Alba.

Alexandru I. Egyed, muncitor zidar la Uzina de produse sodice din orașul Ocna Mureș, județul Alba.

Ioan P. Săbău, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Spring, județul Alba.

Ioan S. Sîrb, șef de atelier la Întreprinderea agricolă de stat Galda de Jos, județul Alba.

Ștefan F. Vuzdugan, tehnician minier la Exploatarea minieră Roșia Montană, județul Alba.

Lucia Doina O. Musca, președinta Comitetului municipal al femeilor Arad.

Maria I. Rozenfeld, redactor la ziarul "Flacăra Roșie" Arad.

Mihai R. Bucioacă, muncitor la Uzina chimică din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău.

Nicolae Gh. Fechet, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Bacău.

Gheorghe Gh. Lungu, șef de serviciu la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Bacău.

Mircea I. Hosu, inginer șef la Fabrica "Avîntul" din Oradea, județul Bihor.

Emilian C. Molnar, președintele Asociației vînătorilor și pescarilor sportivi din Oradea, județul Bihor.

Miron M. Mechiu, învățător la Școala generală nr. 4 din Oradea, județul Bihor.

Emeric E. Pintea, șef de birou la Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Bihor.

Rozalia Iolanda I. Toth, instructor la Consiliul popular al municipiului Oradea, județul Bihor.

Petru C. Alupoaie, președintele Cooperativei agricole de producție Durnești, județul Botoșani.

Gheorghe Gh. Moruzi, tractorist la Stațiunea de mecanizare a agriculturii Săveni, județul Botoșani.

Mihai N. Nechita, președintele Cooperativei agricole de producție Manoleasa, județul Botoșani.

Vița Irina I. Bănică, maistră la Fabrica de confecții Brăila.

Ștefan N. Costea, șofer la Consiliul popular al județului Brăila.

Ion N. Drăghici, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Făurei, județul Brăila.

Niță N. Milea, activist la Consiliul județean Brăila al sindicatelor.

Ștefan I. Pecheanu, operator dană la Direcția navigației fluviale Brăila.

Nastasia H. Rais, instructor la Comitetul municipal Brăila al P.C.R.

Rada Gh. Samoilă, pensionară, Cooperativa agricolă de producție Unirea, județul Brăila.

Angela M. Spiridon, președinta Cooperativei "Arta populară" Brăila.

Eugen I. Teodoru, maistru principal la I.M.D. Brăila.

Dumitru N. Temelie, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Racovița, județul Brăila.

Gheorghe N. Tudose, turnător la Întreprinderea de industrie locală nr. 1 Brăila.

Persida I. Cătană, instructor la Comitetul județean Caraș-Severin al P.C.R.

Răducan-Valentin A. Ciupercescu, inginer șef la Cooperativa agricolă de producție Viișoara, județul Cluj.

Ilie Aurel I. Ianceu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Cluj.

Ion V. Badea, președintele Comitetului sindicatului de la Schela Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Decebal P. Dițu, consultant la Cabinetul județean de partid Dîmbovița.

Constantin A. Grigorescu, șef de secție la ziarul "Dîmbovița".

Alexandru N. Gămănescu, secretar al Comitetului comunal Tătărani al P.C.R., județul Dîmbovița.

Alexandru Gh. Ionete, pensionar, orașul Moreni, județul Dîmbovița.

Vasile I. Mina, vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Dîmbovița.

Andrei C. Pandele, pensionar, orașul Titu, județul Dîmbovița.

Maria I. Pîrjolea, croitoreasă la Cooperativa meșteșugărească "Progresul" municipiul Tîrgoviște, județul Dîmbovița.

Ilie Gh. Radu, activist la Consiliul județean Dîmbovița al sindicatelor.

Aurel G. Tercea, lăcătuș la Întreprinderea textilă "Bucegi", orașul Pucioasa, județul Dîmbovița.

Ilie M. Albu, inginer, directorul Stațiunii de mecanizare a agriculturii Tîmburești, comuna Bratovoești, județul Dolj.

Florea C. Bădeancă, secretarul Comitetului comunal Bîrca al P.C.R., județul Dolj.

Anastasie N. Calianu, maistru principal la I.S.C.M. Craiova.

Constantin Gh. Cîrlugea, inginer, șef de serviciu la Combinatul chimic Craiova.

Ion P. Deliu, maistru principal la Uzina "7 Noiembrie" Craiova.

Ion I. Ghiță, secretarul Comitetului comunal Coșoveni al P.C.R., județul Dolj.

Vasile Gh. Mănescu, inginer, șef de serviciu reparații la Întreprinderea electrocentrale Craiova.

Ferenc P. Gal, membru al Cooperativei agricole de producție Ciucsîngeorgiu, județul Harghita.

Gyula I. Lorincz, membru al Cooperativei agricole de producție Mărtiniș, județul Harghita.

Ștefan M. Toth, activist la Consiliul județean Harghita al sindicatelor.

Aurel C. Boloț, secretarul Comitetului comunal Băița al P.C.R., județul Hunedoara.

Francisc I. Buday, director administrativ la Combinatul siderurgic Hunedoara.

Petru E. Bota, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Hunedoara.

Constantin P. Crăciunescu, directorul Întreprinderii poligrafice din municipiul Deva, județul Hunedoara.

Ion R. Carabaș, șef de oficiu la Consiliul popular al județului Hunedoara.

Avram D. Cioflica, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Blăjeni, județul Hunedoara.

Cătălina M. Crișan, îngrijitoare la ferma zootehnică a C.A.P. Boz, comuna Brănișca, județul Hunedoara.

Stelian T. Popescu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Hunedoara.

Aurel I. Suciu, lector la Institutul de mine din municipiul Petroșani, județul Hunedoara.

Gheorghe N. Toma, maistru principal la Combinatul siderurgic Hunedoara.

Elena Gh. Jeanrenaud, președinta Comitetului județean al femeilor Iași.

Ilie Gh. Beltiță, șeful depoului C.F.R. Turnu Severin, județul Mehedinți.

Ioan V. Almășan, șef de secție la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Constantin Gh. Dospinescu, șef de secție la Comitetul municipal Piatra-Neamț al P.C.R.

Ioan C. Pantazi, tehnician la Întreprinderea "23 August" Piatra-Neamț județul Neamț.

Ion M. Ciontîc, secretarul Comitetului comunal Priseaca al P.C.R., județul Olt.

Toma S. Ciucă, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Corabia, județul Olt.

Ilie N. Demetrescu, director la Întreprinderea de industrie locală Balș, județul Olt.

Marin D. Ion, președintele Comitetului sindicatului din Uzina de aluminiu Slatina, județul Olt.

Iosif V. Mailat, mecanic la Întreprinderea montaje București - șantierul Slatina, județul Olt.

Gavrilă D. Pătru, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Brastavățu, județul Olt.

Constantin F. Vîlceanu, muncitor la Întreprinderea industrială de stat "Jiul" din orașul Balș, județul Olt.

Dumitru V. Vîrtosu, funcționar la Comitetul executiv al Consiliului popular al orașului Caracal, județul Olt.

Maria E. Bobu, procuror la Procuratura județului Suceava.

Ștefan I. Burtea, director al Întreprinderii de mecanizare a agriculturii Suceava.

Dumitru D. Chelaru, șeful Direcției administrative-financiare a Comitetului executiv al Consiliului popular județean Suceava.

Lucian N. Marin, șef de secție la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Gheorghe M. Olteanu, șef de secție la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Florea M. Scrioșteanu, instructor la Comitetul județean Teleorman al P.C.R.

Ioan I. Călin, secretar al Comitetului comunal Tutova al P.C.R., județul Vaslui.

Gheorghe I. Condrea, președintele Cooperativei agricole de producție Deleni, comuna Hoceni, județul Vaslui.

Dan C. Diaconu, șef de sector la Comitetul județean Vaslui al P.C.R.

Nicolae H. Georgescu, director la Întreprinderea județeană de construcții-montaj Vaslui.

Mihai A. Ioniță, șef de sector la Comitetul județean Vaslui al P.C.R.

Ghidale M. Lelzer, secretar de redacție la ziarul "Vremea Nouă" Vaslui.

Grigore G. Munteanu, șef de sector la Comitetul județean Vaslui al P.C.R.

Ion A. Petraru, președintele Cooperativei agricole, de producție Corni, orașul Huși, județul Vaslui.

Gheorghe C. Stanciu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Vutcani, județul Vaslui.

Georgeta A. Tamaș, președinta Comitetului județean al femeilor Vaslui.

Dumitru V. Drăgoi, lăcătuș mecanic la Fabrica "Chimica" Mărășești, județul Vrancea.

Ioan N. Iliescu, șef de serviciu la Consiliul popular al județului Vrancea.

Chirilă M. Priveghiu, președintele C.A.P. Odobești, județul Vrancea.

Ion D. Trifan, inspector de personal la Întreprinderea de industrializare a cărnii Focșani, județul Vrancea.

Art. 26. -

Se conferă ordinul Tudor Vladimirescu clasa a V-a tovarășilor:

Petru I. Baluț, instructor la C.C. al P.C.R.

Dumitru I. Holt, secretar general la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Tereza L. Teodorescu, șef de cabinet în aparatul Consiliului de Stat.

Petru D. Anghel, contraamiral.

Florian E. Truță, general-maior.

Mircea M. Burmaz, colonel.

Petru V. Buzatov, colonel.

Constantin C. Călinoiu, colonel.

Vasile D. Geambașu, colonel.

Constantin M. Ghiță, colonel.

Constantin N. Gurău, colonel.

Victor H. Lupașcu, colonel.

Ion Gh. Marin, colonel.

Cristea P. Mocanu, colonel.

Dumitru Gh. Mitrofan, colonel.

Gheorghe R. Niță, colonel.

Traian Gh. Oancea, colonel.

Octavian N. Opincaru, colonel.

Nicolae P. Pavelescu, colonel.

Traian Gh. Ristea, colonel.

Dumitru P. Tărnăuceanu, colonel.

Vasile D. Ursu, colonel.

Andrei C. Adochiței, locotenent-colonel.

Mircea D. Agapie, locotenent-colonel.

Haralambie N. Anghel, căpitan rangul II.

Ioan V. Bercea, locotenent-colonel.

Iancu I. Bichescu, locotenent-colonel.

Gheorghe A. Blejan, locotenent-colonel.

Dumitru D. Carciog, locotenent-colonel.

Vasile Gh. Catană, locotenent-colonel.

Gheorghe M. Ciutac, locotenent-colonel.

Constantin I. Curiban, locotenent-colonel.

Simeon I. Diaconu, locotenent-colonel.

Petre O. Dobre, locotenent-colonel.

Dumitru P. Flencheș, locotenent-colonel.

Ioan D. Fleșeriu, locotenent-colonel.

Fratea I. Florea, locotenent-colonel.

Dumitru S. Gălețeanu, locotenent-colonel.

Alexandru C. Iacob, locotenent-colonel.

Dumitru N. Ionescu, locotenent-colonel.

Nicolae T. Ipate, locotenent-colonel.

Nicolae S. Kovacs, locotenent-colonel.

Dan Gh. Mihalache, locotenent-colonel.

Nicolae C. Mihart, locotenent-colonel.

Mihail C. Mitrea, locotenent-colonel.

Marin-Marius I. Moroianu, locotenent-colonel.

Thoma M. Niculescu, locotenent-colonel.

Ioan I. Oltean, locotenent-colonel.

Constantin St. Pârvu, locotenent-colonel.

Valeriu V. Popența, locotenent-colonel.

Niculae M. Rădoi, căpitan rangul II.

Petre I. Rizea, locotenent-colonel.

Constantin S. Stratu, locotenent-colonel.

Nicolae R. Stancu, locotenent-colonel.

Ioan S. Toderiță, locotenent-colonel.

Ion Gh. Tolea, locotenent-colonel.

Ștefan C. Ugrănescu, locotenent-colonel.

Ioan V. Uifălean, locotenent-colonel.

Constantin St. Vorotic, locotenent-colonel.

Ioan M. Zamfir, locotenent-colonel.

Ion D. Agafiței, maior.

Gheorghe Gh. Corondan, maior.

Aurel I. Paul, maior.

Ion M. Purcărea, maior.

Ion St. Radu, maior.

Ion M. Ștefan, maior.

Constantin I. Stroescu, maior.

Nicolae N. Teohari, maior.

Viorel G. Toșa, maior.

Vasile V. Mureșan, căpitan.

Mircea I. Popescu, maistru militar clasa I.

Grigore I. Bărbulescu, șef de sector la Comitetul municipal București al P.C.R.

Pompiliu I. Bazac, director la Combinatul de sticlă București.

Gheorghe M. Bădescu, director ajunct la Ministerul Industriei Lemnului.

Mircea N. Ciocîrdel, revizor șef la Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară.

Gheorghe G. Iordan, director adjunct la Ministerul Industriei Lemnului.

Axente A. Mănică, colonel.

Ion G. Nisipăreanu, inginer la Ministerul Muncii.

Ioan I. Oprișiu, director la Grupul școlar al Ministerului Industriei Ușoare.

Constantin V. Patraș, inspector principal la Direcția Centrală de Statistică.

Benedict C. Scînteie, inspector la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Victor I. Vlădescu, membru în Colegiul de partid al Comitetului municipal București al P.C.R.

Alexandru T. Voica, șef de serviciu la Banca Națională a Republicii Socialiste România.

Aurel I. Costea, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Alba.

Ioan F. Filimon Mîndroc, economist la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Lascu Adrian L. Popescu, șef de sector la Comitetul județean Alba al P.C.R.

Nicolae S. Roșu, prim-secretar al Comitetului municipal Alba Iulia al P.C.R.

Zacheiu Z. Trif, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Valea Lungă, județul Alba.

Iustin A. Zeicu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Alba.

Vasile V. Ardeleanu, șef de secție la Comitetul județean Bacău al P.C.R.

Corneliu V. Grădinaru, maistru electrician la Grupul industrial de petrochimie Borzești, județul Bacău.

Anton A. Hachel, secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău.

Teodor T. Ispas, activist la Comitetul municipal Bacău al P.C.R.

Octavian S. Popescu, activist la Comitetul municipal Bacău al P.C.R.

Constantin I. Săcăreși, secretar al Comitetului municipal Bacău al P.C.R.

Gheorghe V. Sandor, președintele Consiliului orășenesc Comănești al sindicatelor, județul Bacău.

Vasile I. Lungu, ofițer.

Dindar I. Ilea, șef de sector la Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Nicolae Iuliu I. Oprea, președintele Tribunalului județean Bistrița-Năsăud.

Alexandru V. Velea, instructor la Cabinetul județean de partid Bistrița-Năsăud.

Gheorghe I. Burlacu, director al Fabricii de confecții Dorohoi, județul Botoșani.

Emil Gh. Cîmpeanu, mecanic la Stațiunea de mecanizare a agriculturii Dîngeni, județul Botoșani.

Chirilă I. Gafița, maistru tehnolog la Fabrica de zahăr Bucecea, județul Botoșani.

Mihai Gr. Iosub, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Ripiceni, județul Botoșani.

Constantin D. Ștefan, directorul Liceului "Mihai Eminescu" Botoșani.

Constantin Gh. Zăiceanu, director al Întreprinderii miniere Miercani, județul Botoșani.

Elena I. Dumitriu, pensionară, județul Constanța.

Dumitru A. Mitacu, pensionar, județul Constanța.

Ovidiu Aurel C. Moineagu, director al Cabinetului orășenesc de partid Medgidia, județul Constanța.

Ioan I. Bacs, instructor la Serviciul judiciar județean Covasna.

Ioan I. Kiss, inspector principal la Grupul de pompieri județean Covasna.

Iosif I. Lorincz, director la Fabrica de șuruburi Tîrgu Secuiesc, județul Covasna.

Gheorghe C. Boncioagă, lăcătuș la Secția L 6 - C.F.R. Craiova.

Constantin D. Buică, lăcătuș la Uzina "7 Noiembrie" Craiova.

Ștefan I. Căprinceană, mecanic la Stațiunea de mecanizare a agriculturii Bîrca, județul Dolj.

Emil I. Fetea, brigadier la C.A.P. "Drumul lui Lenin", comuna Cetate, județul Dolj.

Emanoil E. Hîrza, directorul Întreprinderii de gospodărie orășenească Craiova.

Pătru P. Iordăchescu, președintele C.A.P. "7 Noiembrie" comuna Bîrca, județul Dolj.

Elena V. Lupașcu, medic specialist la Spitalul nr. 1 Craiova.

Traian O. Nina, președintele C.A.P. Damian, comuna Sadova, județul Dolj.

Aurel P. Popescu, redactor la ziarul "Înainte" Craiova.

Lucian I. Semen, director adjunct la Spitalul nr. 1 Craiova.

Emil M. Turbatu, directorul Asociației intercooperatiste de creșterea și îngrășarea porcilor, comuna Maglavit, județul Dolj.

Adam L. Benea, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al comunei Luncoiu de Jos, județul Hunedoara.

Teofil I. Bogdan, șef de sector la Comitetul județean Hunedoara al U.T.C.

Victor G. Coca, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Hunedoara.

Petru P. Radu, director general adjunct la Direcția generală pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape a județului Hunedoara.

Zevedei V. Stef, directorul Direcției județene de statistică Hunedoara.

Nicolae I. Todor, director la Unitatea de exploatare și industrializare a lemnului din orașul Orăștie, județul Hunedoara.

Ion I. Udrea, instructor la Comitetul municipal Hunedoara al P.C.R.

Stelian D. Dedu, inginer șef la I.C.H. Porțile de Fier, județul Mehedinți.

Victor Petre Stere Mike, activist la Comitetul județean Mehedinți al U.T.C.

Naftailă D. Ciuchină, adjunct de șef de secție la Comitetul județean Mureș al P.C.R.

Ștefan F. Andrei, inginer, șef de șantier la Întreprinderea județeană de construcții-montaj Olt.

Constantin I. Belițoiu, secretarul Comitetului comunal Strejești al P.C.R., județul Olt.

Lucian C. Careș, inginer șef mecanic la Uzina de aluminiu din orașul Slatina, județul Olt.

Vasile V. Mihăilescu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al orașului Drăgănești-Olt, județul Olt.

Nicolae D. Neagoe, vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Olt.

Laurențiu M. Petrișor, ofițer.

Costică I. Tîrcomnicu, instructor la Comitetul județean Olt al P.C.R.

Ioan N. Necula, ofițer.

Ioan I. Papp, secretar al Comitetului orășenesc Cehu Silvaniei al P.C.R., județul Sălaj.

Samoilă S. Barbă, director tehnic la Stațiunea de cercetări agricole Suceava.

Dumitru I. Ciobanu, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Suceava.

Ioan I. Iurescu, șef de sector la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Constantin V. Moroșan, prim-secretar al Comitetului municipal Suceava al P.C.R.

Constantin Gh. Nicoară, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Suceava.

Ioan St. Pînzaru, inginer șef la Cooperativa agricolă de producție Ipotești, județul Suceava.

Ioan C. Siminiceanu, prorector la Institutul pedagogic din Suceava.

Gheorghe I. Topcean, șef de sector la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Arsenie A. Velicu, șef de secție la Comitetul județean Suceava al P.C.R.

Grigore G. Voinescu, președintele Consiliului județean Suceava al sindicatelor.

Jenică C. Obreja, șef de serviciu la Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Vaslui.

Zenovie Z. Moldovan, prim-secretar al Comitetului municipal Focșani al P.C.R., județul Vrancea.

Art. 27. -

Se conferă Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a tovarășilor:

Maria I. Adam, învățătoare la Școala generală din comuna Fîntînele, județul Arad.

Ema F. Hejja, profesoară la Școala generală din comuna Satu Nou, județul Arad.

Ștefan St. Mozer, șeful secției culturale la ziarul "Voros Lobogo" Arad.

Constantin V. Țoc, învățător la Școala generală nr. 4 Buhuși, județul Bacău.

Florian Gh. Anastasiu, directorul Muzeului de istorie Brăila.

Marioara I. Iorga, locțiitor al secretarului Comitetului comunal Victoria al P.C.R., județul Brăila.

Nicolae N. Jerlăianu, director adjunct la Liceul din Făurei, județul Brăila.

Liviu G. Oros, arhitect la Institutul județean de proiectare Hunedoara.

Constantin I. Dediu, șef de rubrică la Studioul de radio Iași.

Ioan I. Iakobi, director la Casa de cultură din municipiul Sighișoara, județul Mureș.

Leon Gh. Mircea, director la Biblioteca orășenească Reghin, județul Mureș.

Mihail Hans M. Wellmann, director la Liceul nr. 2 din Sighișoara, județul Mureș.

Zahara D. Olaș, directorul Căminului cultural din comuna Vama, județul Suceava.

Anghel T. Dumbrăvean, redactor șef adjunct la revista "Orizont" Timișoara.

Emil N. Josan, regizor artistic la Teatrul maghiar de stat Timișoara.

Traian C. Sencu, vicepreședinte al Comitetului județean pentru cultură și artă Timiș.

Floarea I. Brișan, directoarea Casei de copii din comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Istvan A. Kocsis, redactor la revista "Utunk" Cluj.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 20 aprilie 1971.

Nr. 138.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...