Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România*)

Modificări (...), Referințe (3), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 1968
Formă aplicabilă de la 20 decembrie 1968 până la 26 iulie 1981, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Buletinul Oficial nr. 54 din 27 iulie 1981

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România nr. 163-165 din 20 decembrie 1968.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.

Art. 2. -

Capitala Republicii Socialiste România este municipiul București.

Art. 3. -

Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.

Art. 4. -

Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economie, social-cultural și edilitar-gospodăresc.

Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi organizate ca municipii.

Orașele în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt orașe-reședință.

Art. 5. -

Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală și gospodărească a localităților rurale.

Satele în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reședință.

Art. 6. -

Orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte.

Comunele ce aparțin de municipiul București, de celelalte municipii și orașe sînt comune suburbane.

Art. 7. -

Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice sau așezării lor, prezintă importanță pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.

Art. 8. -

Municipiul București este organizat pe sectoare, numerotate.

Art. 9. -

Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile și orașele reședințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.

ANEXĂ

ORGANIZAREA
administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...