Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România*)

Modificări (...), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 1968
Formă aplicabilă de la 17 februarie 1968 până la 19 decembrie 1968, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Buletinul Oficial nr. 164 din 20 decembrie 1968

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 17 februarie 1968.

*) Această lege a fost abrogată de Legea nr. 2/1989 pînă la 22/01/90, cînd Decretul-lege nr. 38/1990 a abrogat Legea nr. 2/1989, și astfel aceasta a rămas în vigoare.

EXPUNERE DE MOTIVE

Legea alăturată a fost adoptată în baza directivelor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din 6-8 decembrie 1967 cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării.

La elaborarea ei s-a avut în vedere necesitatea punerii de acord a organizării administrativ-teritoriale cu schimbările calitative intervenite în dezvoltarea economiei pe întreg teritoriul țării, precum și cu modificările care au avut loc în structura populației, profilul, întinderea și condițiile de viață ale orașelor și comunelor.

Legea prevede, la capitolul I, normele generale de organizare administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România în județe, orașe și comune. Corespunzător directivelor partidului, s-au precizat în lege elementele caracteristice ale fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Astfel, s-a prevăzut că județul este unitatea administrativ-teritorială complexă, alcătuită din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării. Prin organizarea județelor se asigură dezvoltarea armonioasă din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc a orașelor și comunelor.

Municipiul București, capitala Republicii Socialiste România, se prevede să fie organizat, din punct de vedere administrativ, pe sectoare.

Orașul, ca unitate administrativ-teritorială de bază, este caracterizat ca fiind centru de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc. Ca unitate de bază, orașul are multiple legături cu zona înconjurătoare, asupra căreia exercită o influență multilaterală.

Orașele mai importante, care au un număr mai mare de locuitori și o însemnătate deosebită în viața economică, politică și social-culturală a țării sau cele care au perspectiva dezvoltării în aceste direcții, se organizează ca municipii.

Municipiului București, celorlalte municipii și orașelor mai importante le pot aparține, ca unități distincte, alte orașe și comune situate în imediata lor apropiere și care au strînse legături cu activitatea ce se desfășoară în aceste centre urbane. Comunele respective urmează să fie denumite comune suburbane.

În sensul legii, comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice.

Se prevede, de asemenea, că unele orașe și comune, datorită condițiilor naturale în care se află, pot fi declarate stațiuni balneoclimaterice.

Capitolul II al legii cuprinde reglementări cu privire la organizarea municipiului București pe sectoare, numerotate, precum și cu privire la stabilirea unui număr de 39 județe, ținîndu-se seama de condițiile geografice, economice, social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației, astfel ca fiecare județ să constituie o unitate complexă din punct, de vedere economic și social-cultural, care să contribuie la ridicarea nivelului de civilizație a locuitorilor de pe teritoriul său.

În ce privește denumirea județelor, s-au avut în vedere tradițiile istorice și importanța actuală a unor zone geografice sau orașe.

La determinarea orașelor de reședință a județelor s-au avut în vedere gradul de dezvoltare industrială, social-culturală și urbană, perspectivele acestora, precum și poziția geografică, cît mai centrală, care să le înlesnească legăturile cu toate localitățile din cuprinsul județului.

De asemenea, legea prevede organizarea ca municipii, în afara municipiului București, a altor 45 de orașe, care au un număr mai mare de locuitori, o deosebită însemnătate în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au posibilități de dezvoltare în aceste direcții.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Unitățile administrativ-teritoriale Reviste (1)

Art. 1. -

Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.

Art. 2. -

Capitala Republicii Socialiste România este municipiul București.

Art. 3. -

Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.

Art. 4. -

Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc.

Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi organizate ca municipii.

Orașele în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt orașe-reședință.

Art. 5. -

Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală și gospodărească a localităților rurale.

Satele în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reședință.

Art. 6. -

Orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte.

Comunele ce aparțin de municipiul București, de celelalte municipii și orașe sînt comune suburbane.

Art. 7. -

Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice sau așezării lor, prezintă importanță pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.

CAPITOLUL II Municipiul București, județele și municipiile

Art. 8. -

Municipiul București este organizat pe sectoare, numerotate.

Art. 9. -

Județele Republicii Socialiste România și orașele lor de reședință sînt:

1. Județul Alba cu reședința în municipiul Alba Iulia

2. Județul Arad cu reședința în municipiul Arad

3. Județul Argeș cu reședința în municipiul Pitești

4. Județul Bacău cu reședința în municipiul Bacău

5. Județul Bihor cu reședința în municipiul Oradea

6. Județul Bistrița-Năsăud cu reședința în orașul Bistrița

7. Județul Botoșani cu reședința în municipiul Botoșani

8. Județul Brașov cu reședința în municipiul Brașov

9. Județul Brăila cu reședința în municipiul Brăila

10. Județul Buzău cu reședința în municipiul Buzău

11. Județul Caraș-Severin cu reședința în municipiul Reșița

12. Județul Cluj cu reședința în municipiul Cluj

13. Județul Constanța cu reședința în municipiul Constanța

14. Județul Covasna cu reședința în orașul Sfîntu Gheorghe

15. Județul Dîmbovița cu reședința în municipiul Tîrgoviște

16. Județul Dolj cu reședința în municipiul Craiova

17. Județul Galați cu reședința în municipiul Galați

18. Județul Gorj cu reședința în municipiul Tîrgu Jiu

19. Județul Harghita cu reședința în orașul Miercurea-Ciuc

20. Județul Hunedoara cu reședința în municipiul Deva

21. Județul Ialomița cu reședința în orașul Slobozia

22. Județul Iași cu reședința în municipiul Iași

23. Județul Ilfov cu reședința în municipiul București

24. Județul Maramureș cu reședința în municipiul Baia Mare

25. Județul Mehedinți cu reședința în municipiul Turnu Severin

26. Județul Mureș cu reședința în municipiul Tîrgu Mureș

27. Județul Neamț cu reședința în municipiul Piatra-Neamț

28. Județul Olt cu reședința în orașul Slatina

29. Județul Prahova cu reședința în municipiul Ploiești

30. Județul Satu Mare cu reședința în municipiul Satu Mare

31. Județul Sălaj cu reședința în orașul Zalău

32. Județul Sibiu cu reședința în municipiul Sibiu

33. Județul Suceava cu reședința în municipiul Suceava

34. Județul Teleorman cu reședința în orașul Alexandria

35. Județul Timiș cu reședința în municipiul Timișoara

36. Județul Tulcea cu reședința în municipiul Tulcea

37. Județul Vaslui cu reședința în orașul Vaslui

38. Județul Vîlcea cu reședința în orașul Rîmnicu Vîlcea

39. Județul Vrancea cu reședința în municipiul Focșani

Art. 10. -

Se organizează ca municipii orașele:

1. Alba Iulia

2. Arad

3. Bacău

4. Baia Mare

5. Bîrlad

6. Botoșani

7. Brașov

8. Brăila

9. Buzău

10. Călărași

11. Cluj

12. Constanța

13. Craiova

14. Dej

15. Deva

16. Focșani

17. Galați

18. Gheorghe Gheorghiu-Dej

19. Giurgiu

20. Hunedoara

21. Iași

22. Lugoj

23. Mediaș

24. Odorheiul Secuieac

25. Oradea

26. Petroșani

27. Piatra-Neamț

28. Pitești

29. Ploiești

30. Reșița

31. Roman

32. Satu Mare

33. Sibiu

34. Sighetul Marmației

35. Sighișoara

36. Suceava

37. Tecuci

38. Timișoara

39. Tîrgoviște

40. Tîrgu Jiu

41. Tîrgu Mureș

42. Tulcea

43. Turda

44. Turnu Măgurele

45. Turnu Severin

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională la 16 februarie 1968, întrunind din cele 415 voturi exprimate, 414 voturi pentru și 1 vot împotrivă.
Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 16 februarie 1968.

Nr. 2.

În conformitate cu dispozițiile art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România, semnăm această lege.
Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 16 februarie 1968.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...