Marea Adunare Națională - MAN

Codul Penal din 1968

Modificări (...), Referințe (7), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 01 ianuarie 1969 până la 15 aprilie 1997
Formă aplicabilă de la 01 ianuarie 1969 până la 22 aprilie 1973, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Buletinul Oficial nr. 55 din 23 aprilie 1973

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
 •  

*) Publicat în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968.

TABLA DE MATERII

PARTEA GENERALĂ

Titlul I Legea penală și limitele ei de aplicare
 Capitolul I Dispoziții preliminare ...................................... Art. 1-2
 Capitolul II Limitele aplicării legii penale
  Secțiunea I Aplicarea legii penale în spațiu .......................... Art. 3-9
  Secțiunea II Aplicarea legii penale în timp ........................... Art. 10-16

Titlul II Infracțiunea
 Capitolul I Dispoziții generale ......................................... Art. 17-19
 Capitolul II Tentativa .................................................. Art. 20-22
 Capitolul III Participația .............................................. Art. 23-31
 Capitolul IV Pluralitatea de infracțiuni ................................ Art. 32-43
 Capitolul V Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei ............ Art. 44-51

Titlul III Pedepsele
 Capitolul I Dispoziții generale ......................................... Art. 52
 Capitolul II Categoriile și limitele generale ale pedepselor ............ Art. 53-55
 Capitolul III Pedepsele principale
  Secțiunea I Închisoarea ............................................... Art. 56-62
  Secțiunea II Amenda ................................................... Art. 63
 Capitolul IV Pedepsele complimentare și pedepsele accesorii
  Secțiunea I Pedepsele complimentare ................................... Art. 64-70
  Secțiunea II Pedepsele accesorii ...................................... Art. 71
 Capitolul V Individualizarea pedepselor
  Secțiunea I Dispoziții generale ....................................... Art. 72
  Secțiunea II Circumstanțele atenuante și agravante .................... Art. 73-80
  Secțiunea III Suspendarea condiționată a executării pedepsei .......... Art. 81-86
  Secțiunea IV Calculul pedepselor ...................................... Art. 87-89

Titlul IV Înlocuirea răspunderii penale ................................... Art. 90-98

Titlul V Minoritatea ...................................................... Art. 99-110

Titlul VI Măsurile de siguranță
 Capitolul I Dispoziții generale ......................................... Art. 111-112
 Capitolul II Regimul măsurilor de siguranță ............................. Art. 113-118

Titlul VII Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării
 Capitolul I Amnistia și grațierea ....................................... Art. 119-120
 Capitolul II Prescripția ................................................ Art. 121-130
 Capitolul III Lipsa plîngerii prealabile și împăcarea părților .......... Art. 131-132
 Capitolul IV Reabilitarea ............................................... Art. 133-139

Titlul VIII Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală ........... Art. 140-154

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I Infracțiuni contra securității statului .................................. Art. 155-173
Titlul II Infracțiuni contra persoanei
 Capitolul I Infracțiuni contra vieții integrității corporale și sănătății
  Secțiunea I Omuciderea ........................................................ Art. 174-179
  Secțiunea II Lovirea și vătămarea integrității corporale sau a sănătății ...... Art. 180-184
  Secțiunea III Avortul ......................................................... Art. 185-188
 Capitolul II Infracțiuni contra libertății persoanei ............................ Art. 189-196
 Capitolul III Infracțiuni privitoare la viața sexuală ........................... Art. 197-204
 Capitolul IV Înfracțiuni contra demnității ...................................... Art. 205-207
Titlul III Infracțiuni contra avutului personal sau particular .................... Art. 208-222
Titlul IV Infracțiuni contra avutului obștesc ..................................... Art. 223-235
Titlul V Infracțiuni contra autorității ........................................... Art. 236-245
Titlul VI Infracțiuni care aduc atingere activității organizațiilor de stat
organizațiilor obștești sau altor activități reglementate de lege
 Capitolul I Infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ................ Art. 246-258
 Capitolul II Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției ................... Art. 259-272
 Capitolul III Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate ......... Art. 273-278
 Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele
        activități reglementate de lege .................................... Art. 279-281
Titlul VII Infracțiuni de fals
 Capitolul I Falsificarea de monede timbre sau de alte valori .................... Art. 282-285
 Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare ........ Art. 286-287
 Capitolul III Falsuri în înscrisuri ............................................. Art. 288-294
Titlul VIII Infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice ... Art. 295-302
Titlul IX Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială
 Capitolul I Infracțiuni contra familiei ......................................... Art. 303-307
 Capitolul II Infracțiuni contra sănătății publice ............................... Art. 308-313
 Capitolul III Infracțiuni privitoare la asistența celor în primejdie ............ Art. 314-316
 Capitolul IV Alte infracțiuni care aduc atingere unor relații
        privind conviețuirea socială ....................................... Art. 317-330
Titlul X Infracțiuni contra capacității de apărare a Republicii Socialiste România
 Capitolul I Infracțiuni săvîrșite de militari
  Secțiunea I Infracțiuni contra ordinii și disciplinei militare ................ Art. 331-337
  Secțiunea II Infracțiuni pe cîmpul de luptă ................................... Art. 338-339
  Secțiunea III Infracțiuni specifice aviației și marinei militare .............. Art. 340-347
 Capitolul II Infracțiuni săvîrșite de militari sau de civili .................... Art. 348-352
 Capitolul III Infracțiuni săvîrșite de civili ................................... Art. 353-355
Titlul XI Infracțiuni contra păcii și omenirii .................................... Art. 356-361
 Dispoziții finale ............................................................... Art. 362-363

PARTEA GENERALĂ

TITLUL I LEGEA PENALĂ ȘI LIMITELE EI DE APLICARE

CAPITOLUL I DISPOZIȚII PRELIMINARE

Art. 1. -

Scopul legii penale

Legea penală apără, împotriva infracțiunilor, Republica Socialistă România, suveranitatea, independența și unitatea statului, proprietatea socialistă, persoana și drepturile acesteia, precum și întreaga ordine de drept.

Art. 2. -

Legalitatea incriminării

Legea prevede care fapte constituie infracțiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor și măsurile ce se pot lua în cazul săvîrșirii acestor fapte.

CAPITOLUL II LIMITELE APLICĂRII LEGII PENALE

Secțiunea I Aplicarea legii penale în spațiu

Art. 3. -

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...