Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 11/1995 cu privire la soluționarea recursului declarat împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 38 din 27 aprilie 1994

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Vasile Gionea - președinte
Viorel Mihai Ciobanu - judecător
Miklos Fazakas - judecător
Ioan Muraru - judecător
Antonie Iorgovan - judecător
Ioan Griga - procuror
Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol soluționarea recursului declarat de inculpatul Drăghici Dumitru împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 38 din 27 aprilie 1994.

La apelul nominal făcut în ședință publică părțile au fost lipsă.

Procedura este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea recursului pe motiv că acesta nu a fost motivat în termenul legal.

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Decizia nr. 38/1994, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate invocată de Drăghici Dumitru, Heroiu Gheorghe și Duță Constantin în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 3308/1992 al Tribunalului Municipiului București, Secția a II-a penală.

Împotriva acestei decizii, inculpatul Drăghici Dumitru a declarat recurs, arătând că aceasta este nelegală și netemeinică.

Curtea Constituțională constată că recursul nu este motivat, iar simpla indicare în sensul că decizia atacată este nelegală și netemeinică nu este suficientă.

Potrivit art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, recursul este nul, dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazurilor prevăzute în alin. 2: "motivele de ordine publică pot fi invocate și din oficiu de instanța de recurs, care însă este obligată să le pună în dezbaterea părților".

Din examinarea deciziei atacate, Curtea Constituțională constată că nici pe fond nu sunt motive care să justifice admiterea recursului.

Pentru motivele arătate și în temeiul dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, ale art. 25 și art. 26 din Legea nr. 47/1992, precum și ale art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Constată că recursul declarat de inculpatul Drăghici Dumitru împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 38 din 27 aprilie 1994 este nul, nefiind motivat.

Definitivă.

Pronunțată în ședința din 25 ianuarie 1995.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. dr. VASILE GIONEA

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...