Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 3281/2006 privind funcționarea învățământului preuniversitar cu predare simultană

Modificări (2), Reviste (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2006 până la 01 februarie 2012, fiind abrogat prin Ordin 3062/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 158 alin. (2) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Reviste (1)

În cazul în care numărul de elevi este mai mic sau egal cu numărul minim de elevi prevăzut de lege, se organizează clase în regim simultan.

Art. 2. - Modificări (1)

Clasele I-IV cu învățământ simultan se organizează cu cel puțin 4 elevi de la cel puțin două niveluri de învățământ.

Art. 3. -

Desfășurarea procesului de învățământ în regim simultan se asigură, cu prioritate, de cadre didactice calificate, astfel:

- un învățător pentru 4-22 de elevi;

- doi învățători pentru 23-40 de elevi (de regulă, unul la clasele I-III și al doilea la clasele II-IV);

- trei învățători pentru 41-60 de elevi;

- patru învățători pentru un număr de peste 60 de elevi.

Art. 4. - Reviste (1)

a) În învățământul gimnazial se organizează clase cu predare simultană numai în localități izolate, dacă sunt înscriși și frecventează cursurile cel mult 9 elevi pentru cel puțin un nivel de clase. Practică judiciară (1)

b) La clasele cu predare în regim simultan predarea disciplinelor la care se susțin testele naționale (inclusiv limba maternă, unde este cazul) se face separat pentru elevii clasei a VIII-a, indiferent de numărul elevilor, inclusiv acolo unde efectivul este de cel mult 9 elevi. Modificări (1)

Art. 5. -

Organizarea claselor conform prezentului ordin se va face cu încadrarea în numărul de posturi și în limita fondurilor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Art. 6. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.246/1999 privind funcționarea învățământului cu predare simultană.

Art. 7. -

Direcția generală managementul resurselor umane, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2006.

Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău

București, 16 februarie 2006.

Nr. 3.281.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...