Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidența mijloacelor tehnice de protecție civilă

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 168 din 22 februarie 2006.

În vigoare de la 22 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, ale art. 11 lit. c) și d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidența mijloacelor tehnice de protecție civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Normele prevăzute la art. 1 se pun în aplicare de către autoritățile administrației publice centrale și locale, de instituțiile publice și operatorii economici, care organizează structuri de protecție civilă.

Art. 3. -

Coordonarea aplicării normelor prevăzute la art. 1 se realizează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 4. -

Cu data prezentului ordin, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

București, 3 februarie 2006.

Nr. 1.180.

ANEXĂ

NORME TEHNICE
privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidența mijloacelor
tehnice de protecție civilă

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...