Guvernul României

Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret din 22.02.2006

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret se pot efectua următoarele categorii de cheltuieli: Modificări (1)

CAPITOLUL I Cheltuieli pentru acțiuni care se realizează în țară

SECȚIUNEA 1 Cheltuieli privind alocația de masă

Art. 1. - Modificări (2)

Participanții la acțiunile interne beneficiază de o alocație zilnică de masă în cuantum de până la 32 lei (RON)/persoană.

Art. 2. - Modificări (2)

Participanții la acțiunile internaționale organizate în țară (congrese, conferințe, schimburi bilaterale și multilaterale, întâlniri oficiale pe problemele tineretului și alte acțiuni similare) beneficiază de o alocație zilnică de masă, stabilită în funcție de organizatorul acțiunii, astfel:

- până la 35 lei (RON) - la acțiunile organizate de structurile asociative de tineret;

- până la 40 lei (RON) - la acțiunile organizate de direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București;

- până la 60 lei (RON) - la acțiunile organizate de Autoritatea Națională pentru Tineret.

Art. 3. -

Alocația de masă se acordă pe toată durata acțiunii, stabilită prin programul de desfășurare al acesteia.

Art. 4. -

Cuantumul concret al alocației de masă se stabilește de către ordonatorul de credite din bugetul căruia se finanțează acțiunea, în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 5. -

La acțiunile internaționale desfășurate în țară se pot organiza mese oficiale oferite de președintele Autorității Naționale pentru Tineret, de conducătorii direcțiilor pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Cheltuieli privind cazarea

Art. 6. - Modificări (1)

Cazarea participanților la acțiunile interne se asigură în internate școlare, cămine studențești, moteluri, pensiuni agroturistice, campinguri și în hoteluri până la categoria două stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispozițiilor legale.

Art. 7. - Modificări (1)

Cazarea participanților la acțiunile internaționale organizate în țară se poate asigura în hoteluri până la categoria patru stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispozițiilor legale.

SECȚIUNEA a 3-a Cheltuieli privind transportul

Art. 8. -

Transportul participanților la acțiunile de tineret se efectuează astfel:

a) pe calea ferată, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale, fără a putea depăși drepturile de această natură care se pot acorda salariaților instituțiilor publice;

b) cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport auto ale organizatorilor acțiunii ori închiriate, potrivit dispozițiilor legale;

c) cu autoturisme proprietate personală, în situația în care se justifică acest lucru, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale pentru salariații instituțiilor publice;

d) cu avionul și pe căile de navigație fluvială, în situația în care acesta se justifică, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite;

e) cu taxiul, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite.

SECȚIUNEA a 4-a Alte cheltuieli la acțiunile care se desfășoară în țară

Art. 9. -

Pentru desfășurarea corespunzătoare a programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, cu respectarea dispozițiilor legale, se mai pot efectua: Modificări (1)

a) cheltuieli privind închirierea de bunuri și servicii (săli, spații-sedii, instalații, aparatură de birotică, echipamente sportive, electronice etc.);

b) cheltuieli pentru achiziții publice de servicii, lucrări și produse;

c) cheltuieli pentru achiziții de materiale consumabile;

d) cheltuieli privind poșta, telecomunicațiile, Internetul;

e) cheltuieli pentru studii: documentare, cercetare științifică, sondarea opiniei publice, realizarea materialelor audio-video, licențe soft, traduceri oficiale;

f) cheltuieli pentru activități social-culturale, în limita bugetului aprobat pentru acțiunea respectivă;

g) cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea;

h) cheltuieli pentru transport, altul decât cel de persoane;

i) cheltuieli reprezentând taxe de participare la acțiuni de tineret;

j) cheltuieli pentru tratații (cafea, apă minerală, băuturi răcoritoare etc.), în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare;

k) cheltuieli pentru procurarea de cărți, publicații și materiale pe suport magnetic;

l) cheltuieli pentru promovarea activității de tineret;

m) cheltuieli pentru organizarea de conferințe de presă, respectiv pentru tratații, în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare.

Art. 10. -

Pentru realizarea acțiunilor destinate tineretului, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, se pot acorda sume în avans, în limitele prevăzute de dispozițiile legale.

CAPITOLUL II Cheltuieli pentru acțiuni ce se desfășoară în străinătate

Art. 11. -

Pentru participanții la acțiunile de tineret organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli, potrivit dispozițiilor legale referitoare la drepturile și la obligațiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, precum și cheltuieli reprezentând taxe de participare, taxe de viză, asigurări obligatorii și alte taxe legale.

Art. 12. -

Cheltuielile pentru contribuții și cotizații la organisme internaționale de tineret se suportă din bugetul de stat prin bugetul Autorității Naționale pentru Tineret, în condițiile legii. Modificări (1)

CAPITOLUL III Alte cheltuieli

Art. 13. -

Persoanele care prestează servicii în cadrul programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret beneficiază de remunerație, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 14. -

Pentru rezultate deosebite, Autoritatea Națională pentru Tineret poate acorda structurilor asociative de tineret, membrilor acestora, precum și altor tineri premii în obiecte sau bani, în valoare de până la 3 câștiguri salariale medii brute pe economie, în condițiile legii. Pentru stabilirea valorii premiului se utilizează câștigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna anterioară celei în care se angajează cheltuiala respectivă. Modificări (1)

Art. 15. -

Pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret se pot face dotări independente din bugetul destinat activității de tineret, în condițiile legii. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...