Guvernul României

Hotărârea nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Modificări (1)

Art. 2. -

Cheltuielile ce decurg din aplicarea normelor prevăzute la art. 1 vor fi efectuate în limita veniturilor obținute din derularea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, din donații și sponsorizări, din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, precum și din alte surse prevăzute de lege.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 806/2001 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 august 2001, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
Președintele Autorității
Naționale pentru Tineret,
Karoly Borbely
p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 22 februarie 2006.

Nr. 259.

ANEXĂ

NORME DE CHELTUIELI
pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret
în domeniul activității de tineret
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...