Guvernul României

Hotărârea nr. 191/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 martie 2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii,
pădurilor și dezvoltării rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru comerț,
Iuliu Winkler
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 9 februarie 2006.

Nr. 191.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 299/2005 privind instituirea sistemului
de garanții pentru importul și exportul produselor agricole

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...