Guvernul României

Hotărârea nr. 187/2006 pentru modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

La anexa nr. 12 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Călărași" la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 și 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările ulterioare:

a) se abrogă pozițiile nr. 1, 155, 156, 158, 159, 161 și 165;

b) se introduc pozițiile 174-185, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 9 februarie 2006.

Nr. 187.

ANEXĂ

COMPLETĂRI LA INVENTARUL
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Călărași

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau dării în folosință Valoarea de inventar Situația juridică actuală
174 1.3.7. Drum comunal 35 A Călărași de la drumul județean DJ 282 H la drumul comunal DC 35 G. Poziția kilometrică: origine 0+000 = destinație 3+000.05; Lungimea reală 3,005.05 Km 7,658,474,615 Domeniu public
175 1.3.7. Drum comunal 35 B Santa-Mare - Pleșani, cu o lungime reală de 4,000 km. Poziția kilometrică: origine 0+000 = destinație 4+000 1,445,000,000 Domeniu public
176 1.3.7. Drum comunal 35 D Călărași de la drumul județean DJ 282 H până la Pleșani, drumul comunal DC 35 E. Poziția kilometrică: origine 0+000 = destinație 0+707.20; Lungimea reală 2,707.20 Km 6,899,508,312 Domeniu public
177 1.3.7. Drum comunal 35 E Pleșani de la drumul comunal DC 35 D până la Libertatea, drum județean DJ 282 H. Poziția kilometrică: origine 0+000 = destinație 4+709.34; Lungimea reală 4,709.34 Km 12,002,116,753 Domeniu public
178 1.3.7. Drum comunal 35 G Libertatea de la drumul județean DJ 282 H până la Bogdănești - DJ 282 A, Poziția kilometrică: origine 0+000 = destinație 4+070; Lungimea reală 4,070 Km 4,113,612,002 Domeniu public
179 1.3.7. Drum comunal 35 F Ringhilești drumul județean DJ 282 A la Călărași drumul comunal DC 35 A. Poziția kilometrică: origine 0+000 = destinație 2+850; Lungimea reală 2,850 Km 1,425,000,000 Domeniu public
180 0.1. Teren grădiniță Călărași p.c. 370, total suprafață 0,3274 ha, din care curți-construcții 0,1440 ha. Alte terenuri 0,1834 ha 3,352,000,000 Domeniu public
181 0.1. Teren școala Călărași Suprafață totală 6,0288 ha, din care intravilan 1,0238 ha. P.c. 850 - curți construcții. 0,8548 ha și arabil 0,1218 ha și extravilan 5,00 p.c. 111/18 60,109,000 Domeniu public
182 0.1. Teren școala și grădinița Pleșani Suprafață totală 5,44 ha. Din care 0,44 ha intravilan. P.c. 100 și 5,00 ha extravilan p.c. 111/21 59,936,000 Domeniu public
183 0.1. Teren școala Ciornohal Suprafața totală 5,2570 ha. Din care intravilan 1,2570 ha p.c. 1233-1,077 ha. Din care c.c. 0,2912 ha arabil 0,6013 ha, alte terenuri 0,3645 ha și p.c. 122/1-0, 1800 ha extravilan p.c. 111/21-4,00 ha. 53,575,000 Domeniu public
184 0.1. Teren școala Libertatea Suprafața totală 5,23 ha. Din care intravilan 0,23 ha P.c. 97-arabil 0,14 ha și c.c. 0,09 ha și extravilan 5,00 ha p.c. 111/19 12,484,000 Domeniu public
185 1.6.4. Clădire dispensar uman Călărași 1942 27,500 Domeniu public
Total 37,081,843,182

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...