Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 martie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) și i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementările privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 592/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase - RNTR 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 19 mai 1999.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 8 decembrie 2005.

Nr. 2.134.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...