Guvernul României

Hotărârea nr. 1827/2005 privind aprobarea Programului de implementare a Planului național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006-2008

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei antisărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Programul de implementare a Planului național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006-2008, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile cap. V și VI din secțiunea I, precum și secțiunea a II-a din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 829/2002 privind aprobarea Planului național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 6 septembrie 2002.

Art. 3. -

Fondurile aferente îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de implementare a Planului național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006-2008 vor fi planificate de fiecare dintre instituțiile cu atribuții în domeniu, în bugetele proprii, în raport cu prioritățile, resursele disponibile și etapele de realizare a acestuia, în perioada 2006-2008.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.827.

ANEXĂ

PROGRAM DE IMPLEMENTARE
a Planului național antisărăcie și promovare a incluziunii sociale
(PNAinc) pentru perioada 2006-2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...