Guvernul României

Hotărârea nr. 92/2006 privind acordarea unor ajutoare financiare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 230 mii lei (RON), din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pe anul 2006, unor familii și persoane singure din municipiul Câmpulung, respectiv din unele localități ale județului Argeș.

Art. 2. -

Instituția Prefectului și Direcția de Muncă, Dialog Social și Familie din Județul Argeș, precum și Primăria Municipiului Câmpulung vor întocmi lista familiilor și persoanelor singure cărora le vor fi acordate ajutoare financiare.

Art. 3. -

Fundamentarea sumelor solicitate și justificarea celor utilizate se vor realiza de către Direcția de Muncă, Dialog Social și Familie din Județul Argeș, care va efectua plățile.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 26 ianuarie 2006.

Nr. 92.

;
se încarcă...