Guvernul României

Hotărârea nr. 9/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 și 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 44 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna" se completează cu o nouă poziție, poziția 109, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 67 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Popești", poziția 103 se modifică după cum urmează:

- coloana 3 va avea următorul cuprins: "Rezervor cu capacitatea de 2.000 m3 și rețele hidraulice, împreună cu terenul aferent";

- coloana 5 va avea următorul cuprins: "21.059.850 (ROL)";

- coloana 6 va avea următorul cuprins: "Proprietatea publică a comunei Popești, conform Hotărârii Consiliului Local Popești nr. 54/24.10.2005".

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 5 ianuarie 2006.

Nr. 9.

ANEXĂ

COMPLETARE
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna

Secțiunea I : Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar (ROL) Situația juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
109. 1.8.3 Sistem de alimentare cu apă potabilă prin pompare Stație de captare a apei din râul Bistra, amplasată în "Cilogoș", dotată cu un rezervor cu capacitatea de 2.000 m3, rețele hidraulice între stație și rezervor, împreună cu terenul aferent 1953 434.193.458 Proprietatea publică a comunei Derna, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Derna nr. 42 din 21 octombrie 2005
;
se încarcă...