Cumpără forma actualizată
  •  

Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR și FEPAM - Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM -
Art. 40. -

Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 25 se stabilesc de MADR, în calitate de autoritate de management pentru POPAM, pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul POPAM, și se cuprind la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 49/2015:
Art 30 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 31 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 32 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 33 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 34 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 35 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 36 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 37 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 38 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 39 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 40 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 41 Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEPAM
Art 42 Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEPAM
Art 43 Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEPAM
Art 44 Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEPAM
Art 45 Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEPAM
Art 46 Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEPAM
Art 47 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA și celor de la nivelul programelor PNDR 2014-2020 și POPAM
Art 48 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 49 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 50 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
;
se încarcă...