Articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 497 din 7 august 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 332/2013, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 2. -

Finanțările aprobate de instituțiile de finanțare care pot fi garantate de fondurile de garantare vor fi acordate pentru:

a) emiterea scrisorilor de garanție bancară necesare beneficiarilor prevăzuți la art. 3 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) creditele de investiții necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții cofinanțate din FEADR de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 lit. b), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c) emiterea scrisorilor de garanție bancară necesare beneficiarilor prevăzuți la art. 11 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu MADR prin Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 49/2015:
Art 46 Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEPAM
Art 47 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA și celor de la nivelul programelor PNDR 2014-2020 și POPAM
Art 48 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 49 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 50 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 51 Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Art 52 Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Art 53 Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Art 1 "
Art 54 Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Art 2 "
Art 55 Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Art 56 Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 58 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 59 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...