Dispoziții generale - Definiții -
Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea în lei și euro a asistenței financiare nerambursabile alocate României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, denumit în continuare FEPAM, pentru perioada de programare 2014-2020.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 49/2015:
Art 1 Definiții
Art 2 Definiții
Art 3 Managementul financiar al sumelor provenite din FEGA, FEADR și FEPAM
Art 4 Managementul financiar al sumelor provenite din FEGA, FEADR și FEPAM
Art 5 Managementul financiar al sumelor provenite din FEGA, FEADR și FEPAM
Art 6 Sprijinul financiar aferent FEGA
Art 7 Sprijinul financiar aferent FEGA
Art 8 Sprijinul financiar aferent FEGA
Art 9 Sprijinul financiar aferent FEGA
Art 10 Sprijinul financiar aferent FEGA
Art 11 Sprijinul financiar aferent FEGA
;
se încarcă...