Guvernul României

Hotărârea nr. 1855/2005 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de cazare pentru turiști

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 2006 până la 30 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de cazare pentru turiști. Aceste criterii sunt împărțite în criterii obligatorii, care trebuie îndeplinite în totalitate, și criterii opționale, dintre care trebuie îndeplinite doar o parte, potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică serviciilor de cazare pentru turiști, călători, chiriași și cuprind prestarea, contra cost, a unor servicii de cazare peste noapte în camere echipate în mod corespunzător, inclusiv cu cel puțin un pat, oferite ca serviciu principal turiștilor și călătorilor. Serviciile de cazare peste noapte cuprind servicii de servire a mesei, activități sportive și/sau accesul în zonele verzi.

Art. 3. -

(1) Tariful pentru solicitările de acordare a etichetei ecologice se stabilește potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), tariful pentru solicitările de acordare a etichetei ecologice pentru întreprinderile mici și mijlocii și cabanele turistice montane se reduce cu 75%.

(3) În sensul prezentei hotărâri, întreprinderile mici și mijlocii sunt considerate a fi cele definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, iar cabanele turistice montane reprezintă unități turistice care pot oferi alpiniștilor și excursioniștilor adăpost peste noapte în zone montane izolate.

Art. 4. -

Performanța de mediu a serviciilor prevăzute la art. 2 și compatibilitatea utilizării acestora cu cerințele de mediu se evaluează pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevăzute în anexă.

Art. 5. -

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de cazare pentru turiști. Metodele de evaluare și standardele, altele decât cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizează dacă echivalența acestora este acceptată de către autoritatea competentă pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, denumită în continuare autoritate competentă.

Art. 6. -

Numărul de cod atribuit serviciilor de cazare pentru turiști în scopuri administrative este "25".

Art. 7. -

Prezenta hotărâre se aplică până la data de 30 aprilie 2008.

Prezenta hotărâre transpune Decizia Comisiei Europene nr. 287/2003/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare serviciilor de cazare pentru turiști, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L102/2003.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș
p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Alexandros Galiațatos,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.855.

ANEXĂ

CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru
serviciile de cazare pentru turiști

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...